Microsoftin maailmanlaajuinen tutkimus:
Viikossa on vain kolme tuottavaa työpäivää

Julkaistu 1.4.2005

Microsoftin teettämän, työn tehokkuutta tarkastelevan Office Personal Productivity Challenge (PPC) -kyselytutkimuksen mukaan epäselvät tavoitteet, tiimin puutteellinen tiedonkulku ja tehottomat kokoukset kuuluvat työntekijöiden mielestä pahimpiin työajan haaskaajiin. Työntekijät maailmanlaajuisesti kokevat 17 tuntia viikossa eli noin 37 prosenttia viikoittaisesta työajastaan kuluvan turhaan työhön. Kyselyyn vastanneet sanoivat myös hakevansa enemmän tasapainoa työ- sekä vapaa-aikaansa, ja luottavansa siinä sekä oman ja tiiminsä tuottavuuden lisäämisessä vahvasti teknologiaan.

Maailmanlaajuiseen Microsoft PPC -kyselytutkimukseen, joka toteutettiin syyskuu 2004 - tammikuu 2005 välisenä aikana, osallistui yli 38 000 vastaajaa 200 maasta. Internetissä paikallisilla Microsoft Office Experience -verkkosivustoilla toteutettu PPC-kysely luokitteli työntekijöiden tuottavuuden 18 työelämän käytäntöjä koskevan kysymykseen perusteella. Tulokset analysoi itsenäinen tutkimuslaitos ConStat, ja niistä saatiin mielenkiintoisia tuloksia koskien työn tekemisen tehokuutta ja sitä rajoittavia tekijöitä.

Microsoft kehitti PPC-kyselyn tarjotakseen työkalun työtapojen arviointiin sekä tukea jokapäiväisen työn tuottavuuden lisäämiseen. Teknologia ja sen tarjoamat työkalut ovat yhä tärkeämmässä asemassa työelämässä, jossa halutaan parantaa tiedon kulkua, lisätä työajan hallintaa sekä tasapainottaa työ- ja vapaa-aikaa. Vastaajat kertoivat teknologian auttavan muun muassa sähköisten dokumenttien nopeassa löytämisessä, roskapostisuodatuksessa työviestinnän tehostamiseksi, sekä ajankäytön hallinnassa. Microsoftilta suomenkielisiä ohjeita, lisätietoja ja vapaasti ladattavia lomakepohjia tietotyöläisen avuksi löytyy osoitteesta: http://office.microsoft.com.

Tutkittuani kolme vuosikymmentä työnteon tuottavuutta olen havainnut tärkeimmiksi työelämän kyvyiksi raja-aidat ylittävän tehokkaan viestinnän, tärkeiden asiakirjojen jakamisen sekä alati kasvavan tietomäärän hallinnan. Tämä tuorein tutkimus vahvistaa näiden trendien tärkeyden. Samalla tulokset korostavat ohjelmistotyökalujen maksimaalisen hyödyntämisen merkitystä", kertoo PPC-tutkimuksen kysymysten kehittäjä, Dr. Baker Management Center -yhtiön johtaja Larry Baker.

Kyselyn päätuloksia verrattaessa voidaan nähdä yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja, kaikki maat kattavien, Euroopan ja Suomen keskiarvojen välillä.

• Kaikki vastaajat: 45 tuntia, joista 37 prosenttia koetaan tehottomiksi
• Eurooppa: 45 tuntia, joista tehottomia 35 prosenttia
• Suomi: 41 tuntia, joista tehottomia 36 prosenttia

Moni näkee suoran suhteen tuottavuutensa ja käyttämiensä ohjelmistojen välillä:

• Kaikki vastaajat: 55 prosenttia
• Eurooppa: 54 prosenttia
• Suomi: 66 prosenttia

• Kaikki: 5,6 tuntia viikossa kokouksiin, 69 prosenttia kokee tehottomaksi
• Eurooppa: 5,5 tuntia viikossa, 69 prosenttia kokee tehottomaksi
• Suomi: 4,9 tuntia viikossa, 67 prosenttia kokee tehottomaksi

• Kaikki: 34 prosenttia hyödyntää kalenterityökaluja ja ajanhallintakäytäntöjä, mutta 60 prosentilla ei työ- ja vapaa-aika ole tasapainossa
• Eurooppa: 36 prosenttia hyödyntää, 57 prosenttia ei hallinnassa
• Suomi: 29 prosenttia hyödyntää, 67 prosenttia ei hallinnassa

• Kaikki vastaajat: 42
• Eurooppa: 40
• Suomi: 32

Kaikki vastaajat Eurooppa Suomi
32 34 35
32 31
32 32 31
28 30
28 28

- Viikkotyötunnit ovat Suomessa hieman Eurooppaa alhaisemmalla tasolla, mutta näkemykset työn tuottavuuden ja tuottamattomuuden suhteesta ovat yleiseurooppalaisella tasolla
- Ohjelmistojen ja tuottavuuden suhde Suomessa koetaan korkeammaksi kun Euroopassa
- Kokouksiin kuluva aika on Suomessa alhaisempi kuin Euroopassa, mutta ne koetaan lähes yhtä hyödyttömiksi
- Suomessa kiire sekä huono suunnittelu ja aikataulutus nähdään tehottomuuden päätekijöinä, ei niinkään kokoukset
- Mutta puutteellinen tiedonkulku koetaan kuitenkin ongelmaksi
- Suomalaiset työntekijät saavat keskimäärin vähemmän sähköpostiviestejä päivässä kuin muualla Euroopassa
- Suomessa useampi ihminen kokee ongelmaksi työ- ja vapaa-ajan tasapainottamisen kuin keskimäärin Euroopassa

Suomenkielinen Microsoft Office Personal Productivity Challenge (PPC) -kyselytutkimus löytyy internetistä osoitteesta: www.microsoft.fi/office/experience.

Sivun alkuun ↑