Microsoft ja eCraft siirtävät Plastexin sähköiseen liiketoimintaympäristöön

Julkaistu 7.1.2005

Kotimainen muovituotteiden valmistaja Oy Plastex Ab on siirtynyt moderniin liiketoimintaympäristöön uusimalla operatiiviset tietojärjestelmänsä. Ottamalla käyttöön Microsoft Business Solutions-Navision toiminnan- ja taloudenohjausjärjestelmän, Plastex varmistaa toimintansa ja asiakaspalvelunsa tehokkuuden, jatkuvuuden sekä kehitysmahdollisuudet. Ratkaisun implementoinnista vastasi eCraft Oy Ab.

Plastex aloitti uuden kokonaisratkaisun vaihtoehtojen kartoituksen, kun vuodesta 1995 käytössä ollut toiminnanohjausjärjestelmä alkoi ikääntyä. Tavoitteena oli siirtyä graafiseen ja tuttuun Windows-ympäristöön. Uudelta järjestelmältä haettiin laajaa toiminnallisuutta sekä kykyä integroitua entistä tehokkaammin toimitusketjuun: tavarantoimittajiin, jakeluportaaseen ja asiakkaisiin.

"Käytyämme läpi useita vaihtoehtoja päädyimme Navision-ohjelmistoon. Valintaperusteina olivat ohjelmiston monipuolisuus, kustannustehokkuus ja tuotekehityksen jatkuvuus", toimitusjohtaja Jyrki Ant-Wuorinen Plastexista kertoo.

Navision-ohjelmisto kattaa Plastexin ydintoiminnot, kuten taloushallinnon, tuotannonohjauksen ja varastonhallinnan. Erillisillä sovelluksilla hallitaan mm. palkanlaskentaa ja rahaliikennettä; Navision kiinnittyi vaivatta EmCen ja OpusCapitan toimittamiin ohjelmistoihin. Navision on sovitettu Plastexin liiketoimintaprosesseihin ja tarjoaa vapaat kädet sähköisen liiketoiminnan ja toimitusketjun hallinnan kehittämiseen. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu lisäksi mm. viivakoodeja hyödyntävä tiedonkeruujärjestelmä, joka kytketään Navisionin omaan varastosovellukseen.

"Tiedon keskitetty hallinta ja helppo jäljitettävyys vähentävät turhaa työtä ja auttavat tekemään oikeita johtopäätöksiä entistä nopeammin", Plastexin hallinnosta vastaava Arja Kaasinen toteaa. "Päivittäisten toimenpiteiden sähköistäminen säästää kaikkien aikaa ja auttaa keskittämään resurssit entistä tuottavampiin asioihin".

Esimerkiksi koontilaskujen käyttöönotto on selkeästi tehostanut toimintaa. Käsiteltävien laskujen määrä on vähentynyt yli sadalla kappaleella viikossa.

Plastexin IT-ympäristö toimii kokonaan Microsoft-alustalla ja kaikki operatiiviset järjestelmät edustavat Microsoft-teknologiaa. Palvelinten käyttöjärjestelmänä on Microsoft Windows 2000 Server ja noin 15 työaseman verkko on pian kokonaan Microsoft Windows XP -tasolla. Toimistoautomaatio perustuu Microsoft Office -sovelluksiin ja Outlook-sähköpostiohjelmistoihin. Etäyhteyksissä hyödynnetään Terminal Server -teknologiaa.

"Yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä pk-yritykset tarvitsevat entistä ajantasaisempaa tietoa päätöksenteon tueksi. Mukautuvana järjestelmänä Navision kasvaa yrityksen mukana ja on helposti integroitavissa muihin järjestelmiin. Se on joustava, helppokäyttöinen ja kustannustehokas ratkaisu", sanoo Microsoft Business Solutionsin liiketoiminnasta vastaava johtaja Juha Karppinen.

Sivun alkuun ↑