Microsoft ja Samisoster edistämään tietoyhteiskuntaa saamelaisten keskuudessa

Julkaistu 30.5.2005

Microsoft jatkaa saamelaisten IT-valmiuksien parantamista yhteistyössä saamelaisyhdistys Samisosterin kanssa. Yhteistyön toisessa vaiheessa Microsoft tukee uusien paikallisten oppimiskeskusten perustamista ja kahden kokopäiväisen kouluttajan palkkaamista keskuksiin. Microsoftin tietoyhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Max Mickelsson luovutti tänään 21 400 euron shekin Samisosterille Inarissa järjestetyssä tilaisuudessa.

Maksuttomissa ja kaikille avoimissa oppimiskeskuksissa järjestetään sadoille saamelaisille saamen kielellä tietokoneen käyttökursseja, opastetaan ongelmatilanteissa ja annetaan mahdollisuus tietokoneen käyttöön. Oppimiskeskukset sijoitetaan kylien kouluihin tai muihin keskeisiin rakennuksiin. Keskuksessa on vapaaehtoinen työtekijä opastamassa tietokoneiden käyttäjiä. Tällä hetkellä noin 15 vapaaehtoista saamelaista on koulutettu IT-tukihenkilöiksi keskuksiin.

"Arvostamme Microsoftilta saamaamme tukea saamelaiskulttuurin aseman edistämiseen teknologian avulla. Tietoyhteiskuntataidot on elinehto, jotta saamelaiskulttuurin asema säilyisi nyky-yhteiskunnassa", sanoo Samisoster ry:n puheenjohtaja Veikko Guttorm.

Yhteistyöhanke Microsoftin ja Samisosterin välillä alkoi syksyllä 2004, kun Microsoft julkisti Windows XP käyttöjärjestelmän tuen saamenkielelle, mukaan lukien Suomessa puhutut pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame. Samalla yritys rahoitti kolmen ensimmäisten oppimiskeskusten perustamisen ja 15 vapaaehtoisen saamelaisen IT-tukihenkilön koulutuksen.

"Tietoyhteiskunnan kehityksen haasteena on varmistaa, että mahdollisimman monella on mahdollisuus hyötyä uuden teknologian tuomista eduista. Microsoftilla haluamme tukea niitä ryhmiä, joilla on erityistarpeita", sanoo Microsoftin tietoyhteiskuntasuhteiden johtaja Max Mickelsson.

Microsoftin saamelaishanke on osa laajempaa Unlimited Potential -ohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa erityisryhmien tietoyhteiskuntavalmiuksia kaikkialla maailmassa. Suomessa yhteistyö Samisoster-yhdistyksen kanssa on Microsoftin toinen UP-hanke. Aiemmin Microsoft on tehnyt yhteistyötä Kuurojen Liiton kanssa sekä keväällä 2005 aloittanut yhteistyön MS-Liiton kanssa.

Lisätietoja:
Microsoft Oy, tietoyhteiskuntasuhteiden johtaja Max Mickelsson, maxmick@microsoft.com, matkapuhelin 050-431 7018
Samisoster ry, järjestösihteeri Inger-Ánne Äärelä, inger-anne.aarela@samisoster.com, matkapuhelin 040-760 9338 tai projektipäällikkö Ristenrauna Magga, ristenrauna.magga@samisoster.inet.fi, matkapuhelin 0400-314 154

Samisoster ry:n toiminnan tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia alkuperäiskansana sosiaali- ja terveysalalla kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. www.samisoster.com.

Microsoft toimittaa ohjelmistoja, palveluja ja internet-teknologioita niin henkilökohtaiseen kuin yritystenkin tietojenkäsittelyyn. Microsoft yhdistää ihmiset, ohjelmistot ja Internetin saumattomaksi kokonaisuudeksi ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. www.microsoft.fi 

Lisätietoja Unlimited Potential ohjelmasta
www.microsoft.com/mscorp/citizenship/giving/programs/up/

Sivun alkuun ↑