Microsoft ja Suomen MS-Liitto edistävät
tietoyhteiskuntaa pitkäaikaissairaiden keskuudessa

Julkaistu 26.10.2005

Microsoftin ja MS-liiton haja-asutusalueiden sähköinen tukiverkko -hanke (Haave) on osa laajempaa Microsoftin kansainvälistä Unlimited Potential -ohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa erityisryhmien tietoyhteiskuntavalmiuksia kaikkialla maailmassa. Microsoftin tavoitteena on maailmanlaajuisesti digitaalisen syrjäytymisen vähentäminen yhteistyössä kumppaneiden ja modernin teknologian avulla ja siten vaikuttaa yli 250 miljoonan ihmisen tietoyhteiskuntataitoihin vuoteen 2010 mennessä.

Unlimited Potential (UP) -ohjelman kautta hyväntekeväisyysorganisaatiot voivat hakea rahoitusta, ohjelmistolahjoituksia, oppimateriaalia ja Microsoftin henkilökunnan vapaaehtoistyöpanoksen projekteihin, joissa vaikutetaan kansalaisten tietoyhteiskuntataitoihin tarjoamalla ICT-opetusta perustettujen paikallisten oppimiskeskusten "Community Based Technology and Learning Centereiden" kautta. Tällä hetkellä UP projekteja on 95:ssä eri maassa ja yli 450 organisaatiota on mukana yhteistyössä. Lahjotuksina on annettu vuodesta 2003 lähtien yli 40 miljoonaa USD sekä ohjelmistoja 90 miljoonan USD:n arvosta.

Tietoyhteiskunnan kehityksen haasteena on varmistaa, että mahdollisimman monella on mahdollisuus hyötyä uuden teknologian tuomista eduista.  Microsoft on sitoutunut kehittämään tuotteita, jotka ovat helppokäyttöisiä, myös henkilöille, joilla on erityistarpeita.

Helppokäyttöinen teknologia on joustavaa ja mukautuu myös näkö- ja kuulovammaisten sekä liikuntaesteisten tarpeisiin. Se voi auttaa myös oppimisvaikeuksien ja kielellisten ongelmien kanssa kamppailevia.

Helppokäyttöisyys ja esteettömyys on ollut kantavana ajatuksena myös Suomen MS-Liitton ja Microsoftin yhteistyössä, jossa tarjoamme pitkäaikaissairaille mahdollisuuden oppia IT-taitoja ja sen myötä modernin teknologian avulla verkostoitua ja toimia aktiivisena tietoyhteiskunnan jäsenenä.

Lisätietoja:
Unlimited Potential -ohjelma:
www.microsoft.com/mscorp/citizenship/giving/programs/up/

Helppokäyttötoiminnot
www.microsoft.com/finland/enable/default.mspx

Sivun alkuun ↑