Microsoft lisää Business Intelligence -ominaisuuksia Office-ohjelmistoihin

Julkaistu 1.11.2005

Microsoft ilmoittaa lisänneensä ja laajentaneensa huomattavasti panostustaan liiketoimintatietojen hallintaan (Business Intelligence, BI). Perustana toimivat Microsoft® SQL ServerTM -ohjelmiston tehokas BI-ympäristö ja Microsoft Office -tuotteet. Tavoitteena on tehostaa ja helpottaa työskentelyä, niin että käyttäjä voi käsitellä liiketoimintatietoja muuhun työskentelyyn, yhteistyöhön ja liiketoiminnan hallintaan käyttämällään ohjelmistolla - Microsoft Officen avulla.

Marraskuussa markkinoille tulevan Microsoft Office Business Scorecard Manager 2005:n ja seuraavaan Microsoft Office -ohjelmistokokonaisuuteen (Office "12") lisättävien liiketoimintatietojen hallintaominaisuuksien ansiosta työntekijät voivat käyttää tietoja aiempaa helpommin hyödykseen. Organisaatiot voivat vastaavasti hyödyntää businesskriittistä informaatiota tehokkaaasti eri organisaatiotasoilla.
 
Päätöksentekijät kaikilla organisaatiotasoilla voivat hyödyntää uusia ominaisuuksia toiminnan tuottavuuden parantamiseen. Osana tätä strategiaa Microsoft ilmoittaa, että uusi BI-palvelinsovellus, Microsoft Office Business Scorecard Manager 2005, tulee markkinoille marraskuussa. Microsoft esittelee myös tekniikoita, jotka tulevat mukaan seuraavaan Microsoft Office -tuotteiden versioon, koodinimeltään Office "12". Tekniikoiden tarkoituksena on auttaa tietotyöläisiä löytämään, analysoimaan ja jakamaan liiketoimintatietoja helposti ja turvallisesti Microsoft Office System -järjestelmässä, mikä nopeuttaa ja tehostaa päätöksentekoa.

"Ihmisten vaikutusmahdollisuuksia organisaatiossa voi parantaa takaamalla pääsyn siihen tietoon, jota he tarvitsevat", sanoi Jeff Raikes , Microsoft Business Divisionin pääjohtaja. "Tähän saakka BI-ohjelmistot ovat olleet liian monimutkaisia, kalliita ja erillään niistä ohjelmistotyökaluista, joita ihmiset käyttävät jokapäiväisessä työssään. Panostamme Microsoft Office -ohjelmistoon laajentamalla keskeisiä tuotteita, kuten Office Excel-® ja SharePoint®-tuotteita ja -tekniikoita, sekä investoimalla uusiin palvelintekniikoihin, kuten Office Business Scorecard Manageriin. Teemme näin liiketoiminnan hallinnasta ja siitä saatavista liiketoimintatiedoista aiempaa monipuolisempia, mikä helpottaa ihmisten osallistumista koko organisaatio tasolla tukien koko liiketoiminnan menestystä." 

Microsoft Office Business Scorecard Manager on uusi, palvelinpohjainen johdon tuloskortti (Balanced Scorecard) -sovellus, joka on saatavilla 1. marraskuuta lähtien. Se hyödyntää Microsoft Office Systemin vahvuuksia ja SQL Server  ympäristöä. Organisaatiot pystyvät ottamaan laajasti käyttöön mukautettuja tulosmittareita liiketoiminnan tunnuslukujen (key performance indicator, KPI) seurantaan ja niiden vertaamiseen tavoitteisiin - kaikki tämä intuitiivisessa ja yhteiskäyttöominaisuuksia sisältävässä ympäristössä. Business Scorecard Manager 2005 auttaa yhdistämään ihmiset, tehtävät ja strategian niin, että ohjelmiston käyttäjät saavat järjestellyn ja järjestelemättömän tiedon vapaasti käyttöönsä toiminnan analysointia varten ja voivat yhdessä käsitellä sekä toteuttaa erilaisia ratkaisuja.

"Olemme tyytyväisiä siitä, että Microsoftin näkökulma strategiseen johtamiseen on sama kuin meillä", sanoo tri David P. Norton , yksi Balanced Scorecard -järjestelmän suunnittelijoista ja Yhdysvaltain Lincolnissa toimivan Palladium-yhtymän alaisen Balanced Scorecard Collaborativen toimitusjohtaja. "Microsoftin Business Scorecard Manager auttaa monia yrityksiä hyödyntämään strategiaan keskittyneen organisaation mukanaan tuomia etuja. Balanced Scorecard Collaborative on tyytyväinen voidessaan jatkaa yhteistyötä Microsoftin kanssa ja auttaa tietotyöläisiä muuttamaan strategisia tavoitteita todeksi."

Business Scorecard Managerin palvelinohjelmiston arvioitu ohjevähittäishinta on 5 000 dollaria ja työasemakäyttöoikeuden  175 dollaria käyttäjää kohden. Business Scorecard Manager maksaa siis vain murto-osan siitä, mitä muut vastaavat ratkaisut markkinoilla. Business Scorecard Manager 2005 on saatavilla englanninkielisenä 1. marraskuuta.
Lisätietoja Business Scorecard Manager 2005:stä löytyy osoitteessa http://office.microsoft.com/en-us/FX012225041033.aspx (englanninkielinen artikkeli).

Tuleva Microsoft Office "12" -ohjelmisto yksinkertaistaa liiketoimintatietojen kokoamista ja käsittelyä. Microsoft on julkistanut seuraavat BI-ominaisuudet, jotka ovat mukana Office "12" Excel- ja Office "12" SharePoint -tuotteissa ja -tekniikoissa, jotka on integroitu SQL Server 2005:een.

- Microsoft Office "12" Excel. Excel on pitkään ollut tiedon analysoinnin suosikkityökalu. Office "12" versiossa siitä tulee tehokas liiketoimintatietojen hallintatyökalu, jonka avulla tietoja voi turvallisesti käyttää, analysoida ja jakaa tietovarastoista ja liiketoimintasovelluksista. Office "12" Excelin avulla työtekijät saavat yrityksen tiedot vaivatta käyttöönsä
 
- ja voivat pitää Excel-taulukot sekä tietolähteet jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. Näin Excel-taulukoiden päivittäminen on helppoa, samoin kuin siirtyminen yksittäisen taulukon yksityiskohtaisemmille tasoille. Uusia ominaisuuksia on muun muassa täydellinen SQL Server 2005 Analysis Services -analyysipalveluiden tuki, laajennetut taulukko-ominaisuudet, parannetut lajittelu- ja suodatusominaisuudet, tehokkaat tietojen esitystyökalut sekä parannetut pivot-taulukot ja -kaaviot.

- Microsoft Office "12" SharePoint -tuotteet ja -tekniikat. Office "12" -ohjelmistossa SharePoint-tuotteista ja -tekniikoista tulee monipuolinen liiketoimintatietojen hallinnan sisältöportaali, johon sisältyvät myös käyttäjien SQL Server Reporting Services -raportointipalvelut ja Microsoft Office "12" -ominaisuudet. Näin käyttäjät voivat turvallisemmin käsitellä liiketoimintatietoja yhdessä paikassa. Uusilla palvelinpuolen Excel-ominaisuuksilla, joita kutsutaan Excel Services -palveluiksi, asiakkaat voivat suojata, jakaa ja hallita taulukoita palvelimessa sekä sallia niiden tarkastelemisen Internet-selaimella tai lataamisen työpöydälle. Uusi SharePoint-tuote- ja tekniikkaperheen sukupolvi helpottaa mukautettujen hallintanäkymien tekemistä. Niissä yhdistetään tietoja ja kaavioita useista eri lähteistä (ilman erillistä koodaamista), ja niiden parannettujen hakuominaisuuksien avulla on helppo löytää tärkeitä raportteja, avainindikaattoreita ja taulukoita.

Nämä parannukset tuovat lisäarvoa Office-käyttäjille, ja tarjoavat samalla kokonaan uudenlaisen BI-ratkaisujen jakelu- ja käyttömenetelmän. Siinä missä liiketoimintatietojen hallinta on aikaisemmin ollut erillinen toiminto, tarjoaa sen integrointi Office-ohjelmistoihin aivan uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia. Liiketoimintatietojen hallinta on aiemmin ollut liiketoimintaprosesseista erillään, mutta nyt sen voi yhdistää osaksi Office-ohjelmissa tapahtuvia prosesseja (järjesteltyjä ja järjestelemättömiä). Tämä integraatio lisää liiketoimintatietojen hallinnan kokonaisarvoa, yhdistäen tiedot aiempaa läheisemmin päätöksentekoon ja toimintaan.

"Vaikka BI-ohjelmistojen markkinoiden yhdistetty vuosittainen kasvu on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut 17 prosenttia ja sen arvo maailmanlaajuisilla ohjelmistomarkkinoilla on 4,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria, myyjät ovat aina keskittyneet lähinnä analyytikkoihin ja tehokäyttäjiin", sanoo Dan Vesset , Analytics and Data Warehousing, IDC:n tutkimusjohtaja.

"Tänä aikana Excel on ollut käyttäjien kaikkein eniten hyödyntämä BI- työkalu, mutta se ei ole tarjonnut sellaisia hallintaominaisuuksia, joita yritysten päätöksenteon ja valvontaprosessien tukemiseen tarvitaan. Liittämällä uusia BI-ominaisuuksia Officeen ja yhdistämällä Officen SQL Server -ympäristöön Microsoft voi sekä laajentaa yrityskäyttäjien BI-ohjelmistojen käyttöä että tarjota IT-työntekijöille mahdollisuuden hallita BI-ympäristön käyttöönottoa ja ylläpitoa entistä tehokkaammin."

Nämä uudet Office-tekniikat perustuvat Microsoft SQL Serverissä oleviin BI-ominaisuuksiin. Microsoft julkaisee uuden version SQL Server -tietokannasta, SQL Server 2005:n (sekä Visual Studio® 2005:n ja BizTalk® Server 2006:n) 7. marraskuuta San Franciscossa. Yhdessä nämä tuotteet muodostavat perustan Microsoftin BI-ratkaisuille tarjoamalla edistyneitä tietovarastoja sekä tietojen yhdistämis-, analysointi- ja raportointiominaisuuksia. Microsoft on myös panostanut merkittävästi monipuoliseen sarjaan ominaisuuksia, joilla ohjelmiston saa yhdistettyä jo käytössä oleviin yrityssovelluksiin, mikä takaa ohjelmistojen yhteistoiminnan sekaympäristöissä ja nopeuttaa liiketoimintatiedon hallintaan liittyvien projektien käyttöönottoa. Lisäksi Microsoft Officen yrityssovelluksiin keskittyvä ryhmä panostaa jatkossa edelleen BI-sovellus tarjonnan kehittämiseen.

 

Microsoft Office Systemin avulla yhä useammat käyttäjät voivat vaivatta hyödyntää tietoja liiketoimintansa tehostamiseen. Tuttujen ja helppokäyttöisten ohjelmien, palvelinten, palvelujen ja ratkaisujen avulla käyttäjät voivat yhdistää ihmisiä, yrityksiä, tietoja ja liiketoimintaprosesseja toisiinsa.

Microsoft Office System sisältää seuraavat 2003-versiot: Microsoft Office 2003, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Office Project ja Project Server 2003, Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Office Live Communications Server 2003, Microsoft Office Live Meeting, Microsoft Office FrontPage® 2003, Microsoft Office InfoPath® 2003, Microsoft Office OneNote® 2003, Microsoft Office Publisher 2003 ja Microsoft Office Visio® 2003.
Lisätekniikat, kuten Microsoft Windows® SharePoint  palvelut ja Microsoft Windows ServerTM 2003, parantavat Microsoft Office System -tuotteiden toimintoja ja ominaisuuksia.
Lue lisää Office Systemistä http://www.microsoft.com/finland/products/office2003/

 


Seuraava SharePoint -tuote- ja tekniikkaperheen sukupolvi helpottaa mukautettujen hallintanäkymien luomista, joissa yhdistetään tietoja ja kaavioita useista eri lähteistä ja joiden avulla on helppo löytää tärkeitä raportteja, avainindikaattoreita ja taulukoita.
(Kuva on linkki isompaan versioon )


Microsoft Office 12 Excel takaa täyden  SQL Server 2005:n analyysipalvelujen tuen.
(Kuva on linkki isompaan versioon )


SharePoint-hallintanäkymä, Business Scorecard ja Excel Services.
(Kuva on linkki isompaan versioon
)


SharePoint-hallintanäkymä.
(Kuva on linkki isompaan versioon )


Microsoft Office 12 Excel sisältää parannettuja pivot-kaavioita.
(Kuva on linkki isompaan versioon )

 

Business Scorecard 2005 -sivusto (englanninkielinen)
http://office.microsoft.com/en-us/FX012225041033.aspx

Microsoft Officen käyttäjien yhdistäminen liiketoimintatietojen hallintaan (englanninkielinen)
http://www.microsoft.com/presspass/features/2005/oct05/10-23officebi.mspx

Tietosivut

Microsoft Office 12 ja liiketoimintatietojen hallinta (englanninkielinen)
http://www.microsoft.com/presspass/newsroom/office/BusinessIntelligenceFS.mspx

Microsoft Office Business Scorecard Manager 2005 (englanninkielinen)
http://www.microsoft.com/presspass/newsroom/office/BusinessScorecardManager_2FS.mspx

Microsoft Office -uutishuone PressPassissa (englanninkielinen)
http://www.microsoft.com/presspass/newsroom/office/default.mspx

Sivun alkuun ↑