Microsoft lisää maailmanlaajuista tukeaan paikallisille oppimiskeskuksille

Julkaistu 3.2.2006

Microsoft kasvattaa tukeaan paikallisille oppimiskeskuksille Unlimited Potential -ohjelmansa (UP) kautta yhteensä 25,2 miljoonalla dollarilla. Microsoftin hallituksen puheenjohtaja Bill Gates ilmoitti 1.2.2006 Government Leaders Forum -konferenssissa Lissabonissa tuen rahallisen arvon nousevan nyt yli 152 miljoonaan dollariin. Paikallisia oppimiskeskuksia (Community Technology Center, CTC) tuetaan eri puolella maailmaa mm. raha-, ohjelmisto- ja oppimateriaalilahjoituksin.

Microsoftin maailmanlaajuinen Unlimited Potential -ohjelma tukee paikallisia IT-hankkeita, joiden kautta kaikenikäiset ihmiset aloittelijoista kokeneisiin voivat oppia lisää tietotekniikasta. Taloudellisen avun lisäksi Microsoft tukee hankkeita tarjoamalla ohjelmistoja, koulutusta ja teknistä asiantuntemusta. Microsoftin UP-ohjelma tavoittaa neljännesmiljardi ihmistä eri puolilla maailmaa.

Nyt julkistettu UP-tuki auttaa 126 voittoa tavoittelematonta organisaatiota yhteensä 64 eri maassa laajentamaan olemassa olevia ohjelmiaan tai avaamaan kokonaan uusia CTC-keskuksia. Tuen kasvattamisen myötä oppimiskeskusten määrä nousee 36 000:een ja arviolta yli 15 miljoonaa ihmistä hyötyy niiden tarjoamista palveluista.

"Pääsy koulutukseen ja tietotekniikkataitojen oppiminen ovat avainasemassa, kun halutaan luoda uusia työllisyysmahdollisuuksia erityisryhmille. Euroopan työttömyys on suuri huolenaihe hallituksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä. UP-ohjelma tukee eri maissa innovatiivista yhteistyötä, joka tuo uusia taitoja niille ihmisille, jotka niitä tarvitsevat," Bill Gates sanoi.

Suomessa vuonna 2006 UP-tukea saa Kuurojen Liiton Kentauri-projekti. Projektin tarkoituksena on turvata viittomakielisten kuurojen vakaa asema ja täysipainoiset osallistumismahdollisuudet tietoyhteiskuntakehityksessä. Microsoft Oy tekee UP-yhteistyötä myös Samisoster ry:n ja Suomen MS-liiton kanssa. Samisoster ry:n toiminnan tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia.

"Iäkkäämpien työntekijöiden ja nuorten työttömien työllisyyden ja koulutusmahdollisuuksien parantaminen on yksi Euroopan Unionin tärkeimmistä tavoitteista. EU:n kasvua ja työllisyyttä edistävän strategian tavoitteena on varustaa 20 miljoonaa eurooppalaista uusilla, paremmilla taidoilla ja työpaikoilla vuoteen 2010 mennessä. On välttämätöntä, että jäsenvaltiot ja yksityiset yritykset työskentelevät yhdessä tämän tavoitteen saavuttamiseksi," EU:n työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vladimir Spidla sanoi.

Nyt julkistettu UP-tuki on lajissaan kuudes - ensimmäinen Unlimited Potential -ohjelma julkistettiin toukokuussa 2003.

Lisätietoa:

Unlimited Potential -hankkeet Suomessa

Unlimited Potential -ohjelma (englanninkielinen)

Sivun alkuun ↑