Microsoft Oy tukee Kuurojen Liiton hanketta osana Unlimited Potential -ohjelmaa

Julkaistu 14.6.2006

Kuinka tietoyhteiskunta kaikille -periaatteella rakennetaan käytäntöjä viittomakielisten kuurojen elämään? Kuurojen Liitto on RAY:n, Microsoft Oy:n ja Etelä-Suomen lääninhallituksen tuella käynnistänyt projektin, joka antaa viittomakielisille kuuroille ja kuurojen yhteisölle uusia mahdollisuuksia ja perusvalmiuksia toimia tietoyhteiskunnassa.

Kuvassa Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Liisa Kauppinen ja Microsoft Oy:n tietoyhteiskuntasuhteiden johtaja Max Mickelsson.

Kentauri-projektin päämääränä on turvata viittomakielisten kuurojen täysipainoinen osallistuminen tietoyhteiskunnassa. Hanke edistää ja tukee vuorovaikutteisen tieto- ja kommunikaatioteknologian käyttöä viittomakielisten kuurojen viestinnässä. Hankkeessa koulutetaan ja opastetaan viittomakielisiä kuuroja tieto- ja viestintätekniikan käytössä ja verkkopalvelujen hallinnassa. Lähtökohtana on viittomakielisen kansalaisen oma kokemusmaailma ja omakielinen vertaiskoulutus. Hankkeessa myös rakennetaan viittomakielisen käyttäjän tarpeisiin perustuva yhteisöllinen tietoverkko. Lisäksi kuurojen yhdistysten verkosto pyritään varustamaan nykyaikaisin atk-laittein ja ohjelmistoin.

Kuurojen Liiton Kentauri-projekti on esimerkki kumppanuusperustaisesta hankkeen rahoituksesta ja toteutuksesta, jossa osapuolina ovat järjestö, Raha-automaattiyhdistys, julkisen sektorin toimija sekä liikeyritys.

Microsoft Oy rahoittaa Kentauri-hanketta osana maailmanlaajuista Unlimited Potential -ohjelmaansa. UP-ohjelma tukee paikallisia IT-hankkeita, joiden kautta kaikenikäiset ihmiset aloittelijoista kokeneisiin voivat oppia lisää tietotekniikasta. Taloudellisen avun lisäksi Microsoft tukee hankkeita tarjoamalla ohjelmistoja, koulutusta ja teknistä asiantuntemusta.

Lisätietoja:

Antti Mäkipää
Viestintäyksikön päällikkö
Kuurojen Liitto ry
gsm 040-22 3089
antti.makipaa@kl-deaf.fi

Max Mickelsson
Tietoyhteiskuntasuhteiden johtaja
Microsoft Oy
gsm 050-431 7018
maxmick@microsoft.com

Riitta Vivolin-Karen
Projektikoordinaattori,
Kuurojen Liitto ry
gsm 040-574 5053
riitta.vivolin-karen@kl-deaf.fi

Sivun alkuun ↑