Microsoft panostaa pienyrityksiin

Julkaistu 9.2.2006

Microsoft on aloittanut uuden ohjelman nimeltä Small and Medium Business Specialist. Koulutusohjelmaan on liittynyt mukaan ympäri Suomen jälleenmyyjiä, jotka ovat kiinnostuneita kasvattamaan myyntiään ja kehittymään oman alueensa parhaaksi ICT-osaajaksi pienyrityssegmentissä. Liittymällä mukaan ohjelmaan kumppanit saavat huomattavia etuja ja selkeää kasvua myyntiinsä. Koulutusohjelman kautta tavoitetaan pienet ja keskisuuret yritykset Suomessa.

Microsoftin kumppani Care IT Oy on liittynyt ohjelmaan mukaan ja suorittanut vaaditut tekniset ja myynnilliset koulutukset.

"Small and Medium Business Specialist -ohjelman kautta olemme saaneet huomattavia etuja pk-asiakasyritystemme hyödynnettäväksi. Microsoft Small Business -palvelintuoteosaamisemme on kasvanut ja pystymme paremmin palvelemaan paikallisia asiakkaitamme. Olemme lisäksi löytäneet uusia yhteistyömahdollisuuksia, onnistuneet paremmin mittaamaan omia aktiviteettejamme, saaneet parempaa markkinatilanteen tuntemusta ja tutkimustietoa toimintojemme tueksi. Tietysti myös yhteis- ja kattomarkkinointi Microsoftin kanssa on ollut hyödyllistä sekä omien lisäpalveluiden ja -myynnin kasvattaminen siinä ohessa", kertoo toimitusjohtaja Sami Minkkinen Care IT Oy:stä.

Pienyrityksillä on edessään suuri haaste. Monilla pienyrityksillä on tulossa tai jo täydessä vauhdissa tietojärjestelmien uusiminen. Yrityksissä käytetään teknologiaa, joka on suorituskyvyltään ja tietoturvaltaan vanhentunutta.

"Suomessa on yli 20 000 viidestä viiteenkymmeneen henkeä työllistävää pienyritystä, joista 12 % käyttää tällä hetkellä uusinta Windows Server 2003- tai Small Business Server 2003 -teknologiaa. 31 %:lla yrityksistä ei ole palvelinta käytössään lainkaan. Pienyritykset eivät monesti myöskään osaa etsiä tietotekniikasta kilpailukykyä tai säästöjä omaan liiketoimintaansa ja toimintatapojensa tehostamiseen. Pienyritysten kannattaakin tämän vuoksi valita itselleen kumppani, joka sitoutuu tarjoamaan osaavia asiantuntijapalveluita tuotemyynnin ohella. Tästä syystä olemme aloittaneet uuden Specialist-osaajaohjelman, joka auttaa pienyrityksiä menestymään järkevien ICT-ratkaisujen avulla", kertoo myyntipäällikkö Jarkko Sipilä Microsoft Oy:stä.

Lisätietoja:
Microsoft Oy, Mereta Laukkanen , meretal@microsoft.com
Care IT Oy, Sami Minkkinen, sami.minkkinen@careit.fi

- Gold Certified -kumppanit ovat korkeimmalla tasolla Microsoftin kumppaniohjelmassa. Nämä kumppanit ovat panostaneet asiantuntijoiden koulutukseen sekä Microsoft-sertifiointeihin ja osoittaneet asiakasratkaisuillaan Microsoft-teknologiaosaamisen. He ovat esimerkiksi hankkineet ohjelmistoratkaisulleen Microsoft-sertifikaatin, mikä takaa ohjelmiston saumattoman toiminnallisuuden Windows-ympäristössä tai heillä on näyttöä sellaisten teknologiaratkaisujen rakentamisesta, jotka perustuvat Microsoft Windows 2000 Server- ja Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmiin.

- Certified -kumppanit ovat asiantuntijoita käyttämään Microsoft-teknologiaa osana omia tuotteitaan. Kaikilla heillä on palveluksessaan Microsoft Certified Professional -sertifioinnin suorittaneita ammattilaisia. Heidän palveluvalikoimissaan on konsultointia, järjestelmäsuunnittelua, sovelluskehitystä, koulutusta, tukea, volyymikäyttöoikeussopimusten myyntiä ja käyttöönottopalveluita.

- Small and Medium Business Specialist -kumppanit ovat kiinnostuneita kasvattamaan myyntiään ja kehittymää oman alueensa parhaaksi ICT-osaajaksi pienyrityssegmentissä. Heillä on vahva kiinnostus ja osaaminen pk-segmentin tukemiseen sekä halu tarjota lisäpalveluita asiakkaille. Heillä on näyttöä erityisesti Microsoft Small Business Server- ja Small Business Office -tuoteratkaisuista.

Sivun alkuun ↑