Microsoft tuo uusia ohjelmistoja verkon valvontaan

Julkaistu 27.8.2004

Microsoft on aloittanut Microsoft Operations Manager (MOM) 2005 ja MOM 2005 Workgroup Edition -valvontaohjelmistojen tuotannon. MOM 2005 tuottaa proaktiivisesti sellaista tietoa, jolla palvelimista ja sovelluksista aiheutuvat ongelmat verkossa voidaan ennakoida ja estää. Julkistus on merkittävä askel Dynamic System Initiative (DSI) -hankkeessa, jonka tavoitteina on lisätä tietojärjestelmien joustavuutta, dynaamista resurssien jakoa sekä automaattista valvontaa.

Microsoft Operations Manager on Windows -palvelinten ja niiden sovellusten toiminnan valvontaan tarkoitettu järjestelmä. Sen avulla voidaan keskitetysti kerätä koko organisaation palvelimista tapahtumatietoa, virheilmoituksia ja suorituskykytietoa.

"Ennen MOM 2005 -tuotteiden markkinoille tuloa it-ammattilaisten roolina on ollut lähinnä reagoida ongelmatilanteisiin silloin kuin ne tapahtuvat. Merkittävä muutos on se, että nopean ja luotettavan tiedonsaannin ansiosta it-ammattilaiset voivat nyt toimia ennakkoon ja estää ongelmien syntyminen. Näin it-investoinneista saadaan täysi hyöty irti", kertoo Antti Kirmanen , Microsoft Oy:n Windows-palvelintuotteista vastaava tuotepäällikkö.

Uusien hallintatyökalujen avulla it-järjestelmien ylläpitäjät voivat nyt muuttaa valvontatiedot ennalta ehkäiseväksi toiminnaksi. MOM 2005:n keskeinen ominaisuus on proaktiivinen vikatiedon keruu. Ohjelmisto kerää verkosta informaatiota ja suodattaa vain oleelliset tiedot poikkeamista ja mahdollisista ongelmista it-järjestelmien ylläpitäjille, jotka voivat vastaanottaa tiedot esim. sähköpostitse tai SMS-viesteinä.

MOM 2005:n avulla voidaan ennustaa järjestelmän kuormituksen kehitystä, jolloin organisaatiot voivat ennakolta varautua hankkimaan lisää kapasiteettia verkon eri osiin. MOM 2005 -tuotteessa ovat myös sisäänrakennetut tietoturvaominaisuudet, kuten agenttien ja palvelinten molemminpuolinen autentikointi, minkä ansiosta yhtiöt voivat suojautua hallintajärjestelmien väärinkäytöltä.

MOM 2005:n pienille ja keskisuurille organisaatioille suunnattu uusi versio, Workgroup Edition, on tarkoitettu enintään kymmenen palvelimen hallintaan. Edullisen hinnoittelun ja yksinkertaisen käyttöönoton ansiosta myös pk-organisaatiot voivat nyt saada uutta toiminnallisuutta ja tehoa tietojärjestelmiensä hallintaan. Tuotteen voi myöhemmin halutessaan päivittää täyteen MOM 2005 -ohjelmistoon.

"Tänä päivänä tietojärjestelmien valvonta on välttämätöntä ei vaan suuryrityksille, vaan kaikille organisaatioille. MOM 2005 Workgroup Edition antaa myös pk-organisaatioille mahdollisuuden siirtyä hallittuun tietojärjestelmän monitorointiin", toteaa Kirmanen.

MOM 2005 lisensiointia on yksinkertaistettu siten, että se on johdonmukainen muiden samankaltaisten tuotteiden, kuten System Management Server 2003:n kanssa. Asiakkaat voivat hankkia erillisen lisenssin keskuspalvelimelle ja lisäksi OML-lisenssin jokaiselle tarvittavalle verkkolaitteelle (Operations Management License).

Sivun alkuun ↑