Microsoft: Ecma Office Open XML -tiedostoformaatti näyttää saavan hyväksynnän ISO/IEC-standardiksi

Julkaistu 2.4.2008

Standardisoimisliitto International Standardization Organization (ISO) ja International Electrotechnical Commission (IEC) ovat saaneet päätökseen Office Open XML:n (eli Open XML:n) standardisointia koskevan 14 kuukautta kestäneen käsittelyn. ISO\IEC DIS 29500 -standardiehdotus eli Open XML näyttää saavan hyväksynnän ISO/IEC-standardisoiduksi tiedostomuodoksi.

Lopullisen ääntenlaskun tulosta ei ole vielä julkistettu virallisesti, mutta Internetissä olevien tietojen mukaan ehdotettu Open XML:n standardisointi on saanut taakseen laajan tuen. 86 prosenttia kaikista äänestäneistä jäsenmaista kannattaa ISO/IEC-standardisointia, mikä ylittää selvästi standardisointiin ISO:n (www.iso.org) ja IEC:n sääntöjen mukaisesti vaadittavan 75 prosentin kannatuksen. Lisäksi 75 prosenttia kantansa ilmoittaneista P-jäsenmaista (participating national body members) kannattaa Open XML:n standardisointia, mikä on niin ikään reilusti vaadittavan 66,7 prosentin kannatuksen yläpuolella. Päätöksen myötä Open XML liittyy muiden ISO/IEC-standardisoitujen tiedostomuotojen ryhmään, johon kuuluvat jo ennestään HTML, PDF ja ODF.

"86 prosenttia äänestäneistä maista kannattaa standardisointia, joten Open XML:llä on hyvin vahva tuki takanaan. Päätös on selkeä voitto asiakkaille, teknologiatoimittajille ja julkiselle sektorille, jotka haluavat valita tiedostomuodon, joka parhaiten vastaa heidän tarpeisiinsa, ja haluavat osallistua tämän laajasti käytössä olevan standardin jatkokehittämiseen", Microsoft Oy:n tietoyhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Max Mickelsson sanoo.

"Teknisten asiantuntijoiden, asiakkaiden ja julkisen sektorin osallistuminen Open XML:n kehittämiseen on parantanut tiedostomuotoa huomattavasti ja tehnyt siitä yhä hyödyllisemmän kehittäjille ja asiakkaille. Kunhan määritys on virallisesti hyväksytty, sitoudumme tukemaan sitä tuotteissamme ja jatkamme yhteistyötä standardisointielinten, hallinnon ja toimialan kanssa eri maissa edistääksemme yhteentoimivuutta ja innovaatioita."

Avoin standardi on myös otettu laajalti käyttöön ohjelmistoteollisuudessa eri alustoilla, mm. Linuxissa, Windowsissa, Mac OS:ssä ja Palm OS:ssä toimivissa sovelluksissa. Sadat itsenäiset ohjelmisto- ja alustatoimittajat eri puolilla maailmaa, kuten Apple, Corel, Sun, Microsoft ja Novell, kehittävät sovelluksia hyödyntäen Open XML:ää. Open XML:n käytön onkin arvioitu kasvavan vielä nykyisestä. Tuhannet yritykset ovat ilmaisseet tukensa Open XML:lle ja sen ISO- ja IEC-ratifioinnille osoitteessa http://www.openxmlcommunity.org.

Open XML:n avoin tiedostomuoto parantaa tiedoston- ja tiedonhallintaa, yhteentoimivuutta muiden liiketoimintajärjestelmien kanssa sekä dokumenttien pitkäaikaista säilytystä ja käyttöä. Tiedostoformaatin yhtenä lähtökohtana on mahdollistaa miljardien olemassa olevien tiedostojen säilyttämisen. Open XML -tiedostomuodot pystyvät integroimaan muiden järjestelmien tuottamaa tietoa Open XML -dokumentteihin säilyttäen selkeän ja yksinkertaisen rajapinnan dokumentin ulkoasun ja datan välillä. Tämän ansiosta organisaatiot voivat käyttää Open XML -tiedostomuotoja raportoidessaan tietoa muista sovelluksista ja järjestelmistä ilman että niitä pitää ensin kääntää tiedostomuodon ymmärtämään muotoon. Ominaisuuden avulla voidaan esimerkiksi liittää reaaliaikaista liiketoimintatietoa dokumentteihin tai tehdä dokumentteihin omia huomautuksia tai jäsennyksiä parantamaan niiden ymmärrettävyyttä.

Lisätietoja Open XML:stä ja standardia hyödyntävistä sovelluksista sijaitsee osoitteessa http://www.openxmlcommunity.org/inuse.aspx.

Lisätietoa:

Microsoft Oy:
Kimmo Bergius, Chief Security Advisor
Max Mickelsson, Tietoyhteiskuntasuhteiden johtaja

Sivun alkuun ↑