Tunnustetut Microsoft-osaajat aloittivat yhteistyön

Julkaistu 9.10.2007

Microsoft-asiantuntijat Mepco Oy, Sininen Meteoriitti Oy ja Visual Management Oy yhdistävät ratkaisunsa ja osaamisensa yhdeksi toimituskokonaisuudeksi. Integroitu järjestelmä- ja palvelukokonaisuus kattaa uusimpaan Microsoft-teknologiaan perustuvat ratkaisut liiketoimintaprosessien ohjaukseen, verkkopalveluihin ja analyyttiseen tietojenkäsittelyyn.

Yhteenliittymän asiakkaat voivat hankkia kokonaisratkaisunsa yhdeltä taholta. Osapuolten määrän väheneminen helpottaa hankintoja ja parantaa kustannustehokkuutta. Yhtiöt tarjoavat dynaamisen ja kustannustehokkaan Microsoft-teknologiaan perustuvan vaihtoehdon perinteisille kotimaisille ja ulkomaisille toimittajille. Yhteenliittymällä on palveluksessaan yhteensä 120 asiantuntijaa.

Mepco tuo kokonaisuuteen operatiiviset järjestelmänsä: uusimpiin Microsoft-teknologioihin ja etenkin Microsoft Dynamics -tuotteisiin perustuvat ratkaisut asiakkuudenhallintaan, toiminnanohjaukseen sekä palkka- ja henkilöstöhallintoon. Ratkaisut tähtäävät asiakkaiden liiketoimintaprosessien kasvavaan tehokkuuteen, kannattavuuteen ja kilpailukykyyn.

Sininen Meteoriitti rakentaa vaativia verkkopalveluja Microsoftin uusimmilla välineillä. Office System 2007 -tuotteisiin perustuvien portaaliratkaisujen ytimenä käytetään Microsoft Office SharePoint Server 2007 -ohjelmistoa sekä yrityksen omaa Meteor-alustaa. Portaalit ja verkkopalvelut integroidaan Mepcon liiketoimintajärjestelmiin valmiiden rajapintojen avulla. Sinisen Meteoriitin osaaminen mahdollistaa lisäksi mm. Silverlight-käyttöliittymien ja Office Business Applications -sovellusten toteuttamisen; ratkaisujen avulla liiketoimintajärjestelmien ja tietovarastojen sisältämää tietoa voidaan jakaa loppukäyttäjille ja eri sidosryhmille.

Visual Management huolehtii liiketoiminnan ohjaamista, johtamista, päätöksentekoa ja suunnittelua tukevien Business Intelligence -ratkaisujen toteutuksesta. Myös tietovarasto- ja raportointiratkaisut hyödyntävät Microsoftin uusimpia alustaratkaisuja ja työkaluja, joita ovat muun muassa SQL Server 2005, Office PerformancePoint Server 2007 sekä Office System 2007. Raportoitava ja analysoitava tieto integroidaan Mepcon ja Sinisen Meteoriitin toimittamien järjestelmien kanssa asiakaskohtaisten tarpeiden mukaisesti, valmiita integraatiorajapintoja hyödyntäen.

Sovellustoimittajat kutsuivat yhteistyörenkaaseensa myös palvelinratkaisuja tarjoavan PCP Partner Oy:n. Yhtiö huolehtii hankkeissa tarpeen mukaan IT-infrastruktuuriin, tietoturvaan ja tietoliikenteeseen liittyvistä ratkaisuista ja palveluista.

Asiakas saa kokonaisvaltaista palvelua

Yhteenliitettynä kumppanusten ratkaisut muodostavat yhtenäisen, prosessit automatisoivan ja liiketoiminnalliset hyödyt maksimoivan järjestelmäkokonaisuuden. Yritysten tiivis yhteistyö ja Microsoftin taustatuki takaavat kokonaisratkaisujen tehokkaan ja riskittömän käyttöönoton. Yhteistyön myötä asiakkaille voidaan tarjota entistä kattavampia kokonaispalveluja uusimmilla Microsoft-teknologioilla.

- Olemme kaikki ansioituneet omien alojemme johtavina asiantuntijoina. Yhdessä olemme entistä vahvempia ja voimme tukea asiakkaidemme liiketoiminnallisia tavoitteita entistä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin, toimitusjohtajat Markku Pekkola, Aki Antman ja Klaus Jokinen toteavat yhdessä.

- Osaavat kumppanit ovat meidän liiketoimintamme kivijalka. Valveutuneet asiakkaat vaativat osaamista ja Microsoft-teknologiaan erikoistuneita, sertifioituneita kumppaneita yhä enemmän. Liiketoiminta tarvitsee verkostoitumista ja nämä kolme yritystä ovat oivaltaneet yhteisöllisyyden voiman. Heidän palvelukokonaisuutensa tarjoaa asiakkaille vahvaa osaamista. Olemme mukana tukemassa heidän toimintaansa, kertoo Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen.

Lisätietoja:

Mepco Oy: toimitusjohtaja Markku Pekkola
Sininen Meteoriitti Oy: toimitusjohtaja Aki Antman
Visual Management Oy: toimitusjohtaja Klaus Jokinen
PCP Partner Oy: toimitusjohtaja Jouni Erkkilä

Sivun alkuun ↑