Microsoft: PK-yritysten työntekijät toivovat toimivia työvälineitä

Julkaistu 22.9.2008

Tuoreen tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia suomalaisten PK-yritysten työntekijöistä pitää yhtenä tärkeimpänä tehokkaan työnteon kannustimena ajanmukaisia työvälineitä. Yllättävänä tuloksissa voidaan pitää sitä, että toimivat työnteon välineet nähtiin työn tehon kannalta jopa tärkeämpinä kuin vapaa-aika tai rahallinen korvaus. Keskimäärin PK-yritysten työntekijät kertovatkin käyttävänsä lähes tunnin viikossa IT-ongelmien kanssa painiskeluun. Suomalaisella PK-sektorilla kuluu näin ollen kuukausittain yhteensä 340 000 työtuntia toimimattomien IT-asioiden ratkaisemiseen.

PK-yritysten menestystekijöitä ja tietotekniikan hyödyntämistä selvittäneen tutkimuksen teetti Microsoft. TNS Gallupin tekemään tutkimukseen osallistui elokuussa yli 2300 PK-yritysten edustajaa. Tutkimuksen mukaan työntekijöitä motivoivat tehokkaaseen työntekoon eniten yrityksen ilmapiiri (1.), yrityksen menestys (2.) ja työvälineet (3.). Vastanneiden mukaan toimivat IT-ratkaisut (4.) edesauttavat tuloksekasta työntekoa jopa enemmän kuin vapaa-aika (5.) tai raha (6.). Moderneja työvälineitä ja IT-ratkaisuja arvostavat eniten yli 45-vuotiaat työntekijät.

"Tuloksissa on nähtävissä se, että toimivan tietotekniikan merkitys on noussut perusasiaksi pientenkin yritysten henkilöstön viihtymisen ja hyvinvoinnin kannalta eikä tietotekniikan hyödyntäminen ole enää vain nuoremman sukupolven etuoikeus", kertoo Microsoftin markkinointipäällikkö Jarkko Lainio.

Tutkimuksen mukaan PK-yrityksen kasvuvauhti on verrannollinen tietoteknisiin työvälineisiin tehtyjen investointien kanssa. Kuluneen vuoden aikana tutkimukseen vastanneista kasvuyritysten edustajista 69 % on panostanut uusiin tietoteknisiin työvälineisiin. Ohjelmistohankintoja on tehnyt jopa 90 % kasvuyrityksistä.

Suomalaiset pienyritykset hukkaavat 340 000 työpäivää kuussa IT-ongelmiin

Tutkimukseen vastanneista 22 % ilmoitti, että työpaikan IT-ratkaisut tuottavat paljon ongelmia. Näistä vastanneista suurin osa edusti pieniä, alle 20 hengen yrityksiä, jotka ovat toimineet korkeintaan 10 vuotta. Eniten harmia koettiin aiheutuvan siitä, kun sähköposti tai toimisto-ohjelmat eivät toimi. Vastaajat arvioivat, että tietoteknisten ongelmien takia he hukkaavat viikossa työaikaa keskimäärin 53 minuuttia, mikä tarkoittaa kuukaudessa noin 3,5 tuntia työntekijää kohden. Suomalaisissa alle 100 hengen PK-yrityksissä työskentelee yhteensä 717 000 työntekijää*, joten kuukaudessa tietotekniset ongelmat aiheuttavat yhteensä 340 000 tuottamatonta työpäivää.

"PK-yritysten menestyksen ohella toimivat IT-ratkaisut vaikuttavat myös kansantalouteen työn tuottavuuden kautta. Laittamalla kuntoon ihan perusasiat eli tärkeimmät työvälineet kuten sähköposti ja toimisto-ohjelmistot voidaan PK-yrityksissä saavuttaa jo paljon lisää työtyytyväisyyttä ja tehokkuutta", Jarkko Lainio Microsoftilta sanoo.

Lisätietoja:

TNS Gallupin tutkimus. n=2351 PK-yritysten johdon ja henkilöstön edustajaa

Vastaus kysymykseen "Mikä auttaa sinua henkilökohtaisesti tekemään työsi paremmin?"

Microsoft Oy
Jarkko Lainio, markkinointipäällikkö

* Tilastokeskuksen yritysrekisteri 2006

Sivun alkuun ↑