Suomen Yrittäjät, Microsoft ja OP-ryhmä tutkivat: Osaamisen puute on pienyrittäjän suurin teknologiahaaste

Julkaistu 11.5.2004

Suomen Yrittäjien verkkokyselynä toteuttaman tutkimuksen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten johto kokee oman osaamisensa olevan suurin puute tietotekniikka-asioissa. Tietoturvahaasteisiin yrittäjät ovat kuitenkin heränneet vastaamaan, mutta suuria puutteita löytyy edelleen. Jopa kolmasosalla pienyrityksistä puuttuu yksi tietoturvan tärkeimmistä kulmakivistä eli palomuuri.

Tutkimuksen tulokset julkistettiin 10.5. Lahdessa pidetyssä yrittäjien tietotekniikkatapahtumassa. Tapahtuman järjestivät yhdessä Päijät-Hämeen Yrittäjät, Microsoft ja OP-ryhmä. Tutkimukseen vastasi yhteensä 300 pienten ja keskisuurten yritysten päättäjää.  

Tutkimuksessa ilmeni, että suurimpana puutteenaan yrittäjät pitävät oman osaamisensa puutetta. Jopa 60 prosenttia haastatelluista myöntää teknologian täysmittaisen hyödyntämisen liiketoiminnan tukena kompastuvan osaamisvajeeseen. Viidesosa vastanneista pitää teknologisen kehityksen hidasteena rahan puutetta.

Tämän hetken polttava haaste, tietoturvaongelmat, on hoidettu pienyrittäjien keskuudessa vaihtelevasti. Tietoturvasuunnitelma löytyy noin 60 prosentilla yrittäjistä. Tietoturvan tärkeimmistä elementeistä virustorjuntaohjelma puuttuu viidellä prosentilla. Palomuuri puuttuu jopa kolmasosalla pienyrityksien tietoteknisistä järjestelmistä.

"On ensiarvoisen tärkeää, että pienten yritysten samoin kuin kotikoneiden tietoturva varmistetaan asianmukaisin palomuuri- ja virustorjuntaohjelmin", suunnittelija Katri Pölkki Suomen Yrittäjistä sanoo. Järjestön ylläpitämässä Yrittäjäportaalissa (www.yrittajat.fi) tiedotetaan virusvaroituksista ja sivuille on myös koottu ajankohtaista tietoturva-asiaa. Internet-sivujen välityksellä tieto on laajasti pk-yritysten saatavilla: Tutkimuksen mukaan noin 70 prosenttia vastaajista käyttää Suomen Yrittäjien verkkopalveluita.

Lähes kaksi kolmasosaa yrittäjistä on siirtynyt Windows-käyttöjärjestelmissä ja Office-toimisto-ohjelmistoissa uusimpaan tai toiseksi uusimpaan versioon. Sen sijaan palvelinjärjestelmissä  yrittäjillä on puutteita. Kolmasosalla yrityksistä ei ole lainkaan palvelinohjelmistoa käytössään. Noin puolet vastanneista kertoi käyttävänsä Windows-palvelinta, mutta vain seitsemän prosenttia on päivittänyt palvelinohjelmistonsa uusimpaan. 

"On hieno asia, että tietoturvaa pidetään selkeästi tärkeänä ja tietoturvahaasteisiin on varauduttu pk-yrityksissä suunnitelmilla. Haasteeksi tietoturva-asioissa yrittäjille voi muodostua vanhat palvelinympäristöt. Uusissa palvelinohjelmistoissa tietoturvaongelmiin on varauduttu aina ajanmukaisimmalla teknologialla", Microsoft Oy:n pk-sektorista vastaava myyntipäällikkö Jarkko Sipilä sanoo.

Sivun alkuun ↑