Tecnomen otti käyttöön Microsoftin projektinhallintajärjestelmän

Julkaistu 25.3.2004

Tecnomen Oyj on ottanut käyttöön Microsoft Office Enterprise Project Management -ratkaisuun perustuvan projektinhallintajärjestelmän. Yritys ohjaa järjestelmällä tuotekehitys- ja asiakastoimitusprojekteja kaikkialla maailmassa. Käyttöönottoprojektin ensimmäinen vaihe valmistuu huhtikuussa 2004, mutta käytännön hyödyt liiketoiminnan kannalta on huomattu jo nyt pilotoinnin ja koulutuksen jälkeen.

Tecnomen analysoi vuonna 2003 joukon erilaisia projektinhallintavaihtoehtoja. Voittajaksi selviytyi laajimmat ominaisuudet ja työkalut tarjonnut Microsoft Office EPM, joka yhdistää työpöydän, palvelimen ja web-pohjaisen teknologian (Microsoft Office Project Pro 2003, Microsoft Office Project Server 2003, Microsoft Office Project Web Access).

"Teimme vaihtoehdoista omien tarpeidemme mukaisen ominaisuus- ja kustannustaulukon. Taulukon antaman kokonaiskuvan ja hyvien referenssien sekä tuote-esitysten perusteella päädyimme valitsemaan vaihtoehdoista Microsoft Projectin", kehityspäällikkö Petri Hautanen Tecnomenistä kertoo

Hautanen kertoo, että hinnan ja ominaisuuksien lisäksi valintaan vaikutti se, että  Microsoft Project integroituu hyvin yrityksen muuhun tietojenkäsittely-ympäristöön. Käyttöliittymien ja rajapintojen de-facto -standardit saatiin myös projektinhallintaan.

"Aikaisemmin käytössä ollut ohjelmisto ei toiminut saumattomasti yhdessä vaan pikemminkin erillisinä saarekkeina. Tästä oli seurauksena se että kokonaistilanteen hallinta vaati liikaa käsityötä ja oli virhealtis isossa ympäristössä", Hautanen perustelee. "Nyt näistä ongelmista päästään eroon."

Päätöksestä vei vain kolme kuukautta siihen, että järjestelmä oli tuotantokäytössä.  Asennuksesta vastasi vaativiin projektinhallintajärjestelmiin erikoistunut Microsoft-kumppani Alianet Oy.

Microsoft Office Project Server käyttää projektin asiakirjanhallintaan Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmään sisältyvä Windows SharePoint -palvelua. "Käytämme nyt alkuvaiheessa SharePoint-palvelua Projectin Web-käyttöliittymän kautta projektidokumentaation hallintaan", Hautanen kertoo. "Jatkossa harkitsemme tämän tai aidon SharePoint Portal Server -tuotteen soveltuvuutta asiakirjanhallintajärjestelmäksi koko yrityksessä, ei pelkästään projektinhallinnassa."

Lisätietoja:

Lue referenssi

Tecnomen Oyj, kehityspäällikkö Petri Hautanen, puh. (09) 804 781
Alianet Oy, toimitusjohtaja Harri Henell, puh. 050 514 2290
Microsoft Oy, tuotepäällikkö Ari Suominen, puh. (09) 525501

Sivun alkuun ↑