Suomalaisnuoret salaavat netin käyttöään vanhemmiltaan eurooppalaisia ikätovereitaan useammin

Julkaistu 8.2.2011

Suomalaisnuorista 81 % tunnustaa tyhjentäneensä tietokoneensa selainhistorian varmistaakseen, etteivät vanhemmat tiedä millä verkkosivuilla koneella on vierailtu. Muilla eurooppalaisnuorilla osuus oli keskimäärin 67 %. Tietoturvapäivään liittyvällä kyselyllä kartoitettiin yhdessätoista Euroopan maassa 14-18-vuotiaiden nuorten ja heidän vanhempiensa asenteita ja käytöstä suhteessa internetiin. Tänään vietettävänä kansainvälisenä Tietoturvapäivänä Microsoftin työntekijät jalkautuvat turkulaisiin kouluihin kertomaan fiksusta netin käytöstä.

Tietoturvaviikon teema on tänä vuonna yksityisyys internetissä sekä sosiaalisen median hyödyt ja riskit. Microsoft kannustaa vanhempia valppauteen lasten ja nuorten netin käytön seurannassa.

"Suomalaisnuoret ovat tutkimuksen mukaan erityisen taitavia teknologian käyttäjiä. Sosiaalisen median käytön nopean yleistymisen myötä ohjaaminen turvalliseen netin käyttöön on tärkeämpää kuin koskaan. Vanhempien ei pidä tuudittautua siihen uskoon, että taitavat nuoret ovat taidokkaita myös turvallisuusasioissa", sanoo Microsoft Oy:n tietoturvajohtaja Kimmo Bergius.

Tutkimuksessa kävi ilmi myös se, että suomalaisista vanhemmista yli kolmannes (36 %) ei kontrolloi jälkikasvunsa netin käyttöä millään tavalla. Muualla Euroopassa keskimäärin neljännes (26 %) vanhemmista ei valvo lastensa netin käyttöä kotona.

Suomalaisnuoret valehtelevat ikänsä netissä useammin kuin muut eurooppalaisnuoret

Tutkimuksen mukaan suomalaisnuoret valehtelevat ikänsä verkossa muita useammin (66 % / 44 %). Kaikista niistä vastaajista, jotka olivat saaneet yhteydenoton tuntemattomalta taholta, vain 4 % oli kertonut yhteydenotosta vanhemmalleen tai opettajalleen. Suomalaisnuorista vain noin puolet (51 %) suojaa sosiaalisen median yhteisösivunsa kokonaan ulkopuolisilta.

"Netissä tutustutaan myös uusiin ihmisiin, mikä pääosin on myönteinen ja elämää rikastuttava asia. Ei-toivotut ja epämiellyttävät kontaktit osataan yleensä torjua, mutta myönteiseltäkin tuntuva nettituttavuus voi joskus sisältää riskejä. Oleellista on, että nuorella on tunne siitä, että ikävyyksistä uskaltaa kertoa ja saada ymmärrystä - myös silloin kun lapsi itse on käyttäytynyt ajattelemattomasti", sanoo Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuusyksikön päällikkö Mari Laiho.

Microsoftin työntekijät jalkautuvat Turun kouluihin

Microsoft Oy:n työntekijät matkustavat tänään vapaaehtoisina tietoturvakummeina Espoosta Turkuun puhumaan koululaisille fiksusta ja turvallisesta netin käytöstä. Mukana tempauksessa on kymmeniä microsoftilaisia, jotka pitävät päivän aikana 20 turkulaisessa koulussa yhteensä 78 oppituntia noin 4000 oppilaalle. Vierailu järjestetään yhteistyössä kansallisen Tietoturvapäivä-hankkeen ja Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimen kanssa, ja se on osa Microsoftin kansainvälistä Tietoturvapäivän tempausta..

"Tietoturvakummien avulla turvallinen netin käyttö saa ansaitsemansa huomion koulun arjessa. Uskon, että vierailu rohkaisee oppilaita ja opettajia keskustelemaan asiasta ja pohtimaan yksityisyyteen liittyviä asioita omakohtaisesti. On erittäin hienoa, että Microsoft panostaa lasten ja nuorten tietoturvaosaamiseen ja jalkautuu näin lähelle kohderyhmää. Sähköisen viestinnän aikana kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset ovat erityisen arvokkaita", sanoo Turun kaupungin Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimen TOP-keskuksen toiminnanjohtaja Jouni Paakkinen.

Microsoft on ollut aktiivisesti mukana tietoturvakummitoiminnassa vuodesta 2005. Yrityksen vapaaehtoiset tietoturvakummit, NettiViksut, ovat pitäneet tietoturvaoppitunteja kouluissa oppilaille, opettajille ja oppilaiden vanhemmille. Microsoft tarjoaa työvälineitä turvallisemman netinkäytön varmistamiseksi.

Työvälineitä lasten ja nuorten turvalliseen netinkäyttöön: http://www.microsoft.com/finland/protect/family/guidelines/default.mspx

Tutkimustulosten kärjessä:

Kaikki nuoret
• 67 % nuorista on tyhjentänyt koneensa selainhistorian joskus, 17 % heistä tekee sen aina
• 39 % nuorista vierailee sivustoilla tai pelaa pelejä, joita heidän vanhempansa eivät hyväksyisi
• 44 % nuorista on valehdellut ikänsä netissä
• 15 % nuorista sallii kaikkien pääsyn sosiaalisen median sivuilleen
• 85 % rajoittaa pääsyä sivuilleen yksityisyysasetusten avulla
• 75 % nuorista on saanut netissä yhteydenoton vieraalta, ja 37 % on vastannut yhteydenottoon uteliaisuuttaan
• Vieraan yhteydenoton vastaanottaneista 10 % on säikähtänyt ja 11 % on huolestunut asiasta
• 15 % nuorista myönsi lähettäneensä sosiaalisessa mediassa viestejä loukkaamis- tai häiritsemistarkoituksessa
• 23 % nuorista on sitä mieltä, että voisi tehdä tuttavuutta aikuisten kanssa netissä vaikka ei tekisi sitä muuten, ja 18 % voisi paljastaa netissä salaisuuksia, joita ei muuten jakaisi

Kaikki vanhemmat
• 87 % vanhemmista on puhunut jälkikasvulleen verkon vaaroista
• 65 % uskoo, että heidän lapsensa osaavat olla tarpeeksi varovaisia netissä
• 26 % ei rajoita lastensa netinkäyttöä kotona millään tavalla. 36 % vanhemmista käyttää saatavilla olevia filtteriohjelmistoja tiettyjen sivustojen rajaamiseen pois käytöstä
• 44 % vanhemmista ei tiedä, onko heidän lapsillaan käytössä yksityisyysasetukset sosiaalisessa mediassa

Kyselytutkimus toteutettiin Microsoft MSN -portaalin kautta yhdessätoista maassa. Siihen osallistui yhteensä 8000 vastaajaa Iso-Britanniasta, Irlannista, Espanjasta, Suomesta, Etelä-Afrikasta, Italiasta, Portugalista, Turkista, Venäjältä, Kreikasta ja Egyptistä.

Lisätietoja

Microsoft Oy, tietoturvajohtaja Kimmo Bergius, p. 050 342 8739
Microsoft Oy, viestintäpäällikkö Teija Laine, p. 050 554 1638
Pelastakaa Lapset ry, nettiturvallisuusyksikön päällikkö Mari Laiho, p. 040 590 1416

Tutkimusyhteenveto:

SEK Public Oy, Satu Rounaja, 040 567 6827

Sivun alkuun ↑