Tulevaisuuden koulussa kolmasluokkalaiset saavat omat läppärit

Julkaistu 16.2.2011

Ritaharjun yhtenäiskoulun oppilaat ovat aloittaneet kevätlukukautensa tulevaisuuden koulussa, jossa sovelletaan uudenlaisia oppimisen tapoja ja teknologia on luonteva osa arkea. Ritaharju on mukana Microsoftin kansainvälisessä Innovative Schools -ohjelmassa. Työsarkaa suomalaiskouluissa riittää, sillä tutkimuksen mukaan Suomen panostus koulujen teknologiakehitykseen ei ole riittävää laaja-alaisen koulumaailman muutoksen aikaansaamiseksi. Ritaharjun koulussa pidetään tänään avajaistilaisuus kutsuvierasjoukolle.

Oululaisen Ritaharjun koulun arjessa korostuvat ryhmätyö sekä tieto- ja viestintätekniikan joustava käyttö. Uusi tekniikka, jossa yksi tietokone tarjoaa työskentelypisteen useammalle oppilaalle mahdollistaa myös 1.-2. -luokkalaisten työskentelyn tietokoneilla. Kolmannelta luokalta ylöspäin jokainen saa käyttöönsä oman kannettavan tietokoneen. Esitystekniikka perustuu interaktiiviseen kirjoitustauluun, kannettavaan tietokoneeseen sekä dataprojektoriin. Ritaharjussa hyödynnetään Microsoftin Live@edu -pilvipalvelua, jonka myötä oppilaat saavat veloituksetta käyttöönsä muun muassa sähköpostin, kalenterin, pikaviestipalvelut, videokeskustelut sekä verkkotallennustilaa.

"Verkkomaailmassa työskennellessämme menemme sinne missä lapset jo ovat. Koululaiset ovatkin päässeet nopeasti mukaan uuteen työskentelytapaan. On ollut yllättävää, kuinka teknologian soveltaminen rauhoittaa ja tuo keskittymistä työhön. Reilun puolessa vuodessa olemme jo nähneet, kuinka voimme löytää jatkuvasti uusia teknologian hyödyntämisen tapoja opetustyössä", sanoo Ritaharjun monitoimitalon johtaja Pertti Parpala.

Ritaharju valittiin ensimmäisenä suomalaisena kouluna mukaan Microsoftin kansainväliseen Innovative Schools -ohjelmaan, jonka tavoitteena on tukea yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten vauhdittamaa koulukulttuurin muutosta. Ritaharjun monitoimitalossa saman katon alle on yhdistetty neljä perinteisesti erillään pidettyä toimintoa: päivähoito, koulu, nuorisotoiminta ja kirjasto. Monitoimitalossa päivänsä viettää noin 800 1-16-vuotiasta lasta ja nuorta, henkilökuntaa talossa on reilu 100.

"Lähestymme koulumaailmaa Innovative Schools -ohjelmassa sekä pedagogisesta että teknologian näkökulmasta, sillä 2000-luvun koulussa tarvitaan uudenlaista johtajuutta ja monipuolisia yhteisöllisiä taitoja. Laadukkaalla, personoitua oppimista tukevalla teknologialla on vahva rooli osana innovatiivisia opetuskäytäntöjä, jotka puolestaan edistävät 2000-luvun taitojen oppimista", sanoo Microsoftin Partners in Learning -ohjelman päällikkö Marianna Nieminen.

Osana Microsoftin kansainvälistä verkostoa Ritaharjun henkilökunta on saanut virtuaaliluennoilla koulualan huippuasiantuntijoilta tietoa muutoksesta, visioiden luomisesta ja johtajuudesta. Käytettävissä on ollut verkkomateriaalia kehitystyön tueksi ja työkaluja opettajien rekrytointiin. Konsultointia on saatu myös teknologisiin ratkaisuihin. Yhteistyö jatkuu Microsoftin kanssa. Viimeisin suuri yhteinen ponnistus oli tietoturvakoulutus kaikille oppilaille vanhempineen.

Tutkimus: oppilailla ei ole tarpeeksi koneita käytössään

Kansainvälisen Innovatiivinen opetus ja oppiminen -tutkimuksen* mukaan kouluopetus perustuu suurimmalle osalle oppilaita edelleen opettajan luentoihin, eivätkä kansalliset panostukset teknologiaan ole saaneet aikaan laaja-alaista muutosta. Tutkimuksen mukaan opetuksen innovatiivisuus on voimakkaasti yhteydessä 2000-luvun taitojen oppimiseen. Kehittämisen tueksi tarvitaan koulukohtaisesti räätälöityä pedagogista tukea ja työvälineitä muutosjohtamiselle. Kaikissa tutkimukseen osallistuneissa maissa opettajat mainitsivat tietotekniikan opetuskäytön suurimmaksi esteeksi oppilaiden riittämättömät mahdollisuudet tietotekniikan käyttöön luokkahuoneissa. Suomalaisopettajista 58 % katsoi tämän suurimmaksi esteeksi.

Suomalaisrehtorit näkevät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suurimpina esteinä opettajien puutteellisen kouluttautumisen tietotekniikan opetuskäytössä, tietoteknisten hankintojen riittämättömän rahoituksen sekä opettajien aikapulan tietotekniikkaa hyödyntävien oppituntien valmistelussa. Myös rehtorit toivat esille oppilaiden käyttöön tarkoitettujen tietokoneiden riittämättömyyden.

"Kyse on siitä, että kääritään hihat ja ruvetaan yhdessä töihin. Se edellyttää kaikkien tahojen välistä yhteistyötä. Oppilaiden täytyy tulevaisuudessa olla valmiimpia työskentelemään tiimeissä ja verkostoitumaan, ja teknologialla on tietysti oma tärkeä merkityksensä tässä", Pertti Parpala toteaa.

*Innovatiivinen opetus ja oppiminen -tutkimus
Globaali pitkittäistutkimus, joka on osa Microsoftin Partners in Learning -ohjelmaa. Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui lukuvuonna 2009-2010 yhteensä 91 koulua, 2400 opettajaa ja 83 rehtoria. Suomen lisäksi tutkimukseen osallistuivat Venäjä, Indonesia ja Senegal. Tutkimuksen Suomen osuudesta vastaa Jyväskylän yliopiston Agora Center yhteistyössä Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Informaatioteknologian tiedekunnan kanssa. Monivuotinen tutkimushanke laajenee tulevaisuudessa myös muihin maihin. Microsoft rahoittaa tutkimushanketta vuosittain noin miljoonalla dollarilla. www.itlresearch.com

Lisätiedot:
Microsoft Oy, Partners in Learning -ohjelmapäällikkö, Marianna Nieminen, p. 050 358 2267
Ritaharjun monitoimitalo, johtaja, Pertti Parpala, p. 044 703 9790

Sivun alkuun ↑