Turun ammattikorkeakoulu keskittää käyttäjähallintansa Microsoftin integrointiohjelmistolla

Julkaistu 5.4.2005

Turun ammattikorkeakoulu on ottanut käyttöön Microsoftin ratkaisun käyttäjätietojensa keskitettyyn hallinnointiin. Ratkaisu tehostaa järjestelmien ylläpitoa ja tietoturvaa, sekä parantaa opiskelijoille tarjottavan palvelun laatua mahdollistamalla sisäänpääsyn koko järjestelmään yhdellä käyttäjätunnuksella.

Microsoft Identity Integration Server integroi Turun ammattikorkeakoulun erilaiset järjestelmät yhteen ja kerää käyttäjien tiedot keskitetystä opiskelijarekisteristä. Keskusrekisteristä käyttäjätiedot välittyvät kaikkiin tietojärjestelmiin automaattisesti. Tämä tehostaa IT-hallinnon toimintaa vähentämällä ylläpitotyötä. Opiskelijat puolestaan voivat asioida järjestelmissä ja palveluissa yhdellä käyttäjätunnuksella. Myös satojen opiskelijaryhmien sähköpostilistat on saatu hallinnan ja automatiikan piiriin.

"Jokapäiväinen toimintamme on tehostunut merkittävästi. Olemme laskeneet, että ratkaisu maksaa itsensä takaisin noin vuodessa säästyneenä työaikana ja parantuneena palveluna. Keskitetty käyttäjähallinto helpottaa ja tehostaa monin tavoin opiskelijan opintoja ja käytännön elämää - eli ammattikorkeakoulun keskeisintä tehtävää", kertoo Turun AMK:n atk-päällikkö Juha Venho.

Turun ammattikorkeakoulun Windows-verkossa käyttäjätunnuksia on noin 10 000 ja Lotus Notes -sähköpostiympäristössä noin 7 500. Työasemien lukumäärä on noin 3 500. Palvelimissa käyttöjärjestelmänä on pääsääntöisesti Windows Server 2003 ja työasemissa Windows XP. Lisäksi työasemissa käytetään Microsoft Office 2003 -ohjelmistoja.

Turun ammattikorkeakoulun käyttäjähallinnon painopiste tulee jatkossa siirtymään oppilaitoksen sisäisestä käyttäjähallinnasta korkeakoulujen rajat ylittävän käyttäjätunnistuksen suuntaan. Tulevaisuudessa opiskelijat voivat entistä paremmin suorittaa opintoja verkon välityksellä toisissa korkeakouluissa. Lisäksi myös Turun AMK:n henkilökunta tulee siirtymään uuden järjestelmän piiriin.

Sivun alkuun ↑