Uusi Microsoft BizTalk Server 2006 käyttöön ensimmäisten joukossa maailmassa: eCraft integroi Martelan liiketoimintaprosessit

Julkaistu 28.6.2006

eCraft keskittää ja virtaviivaistaa Martelan tilausjärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi, johon liitetään myös kaikki konsernin myynnin ja toiminnanohjausjärjestelmät. Tämän mahdollisti Microsoftin uusi BizTalk Server 2006 -integraatiopalvelin, jonka Martela otti edelläkävijänä käyttöön helpottamaan liiketoimintaprosessiensa hallintaa neljäntenä yhtiönä maailmassa.

Uusi Microsoft BizTalk Server 2006 tarjoaa edistyksellisen, uuden sukupolven teknologia-alustan, jolle olemassa olevat ja uudet järjestelmät, komponentit ja ratkaisut integroidaan tukemaan sisäisiä ja ulkoisia liiketoimintaprosesseja.

BizTalk 2006 mahdollistaa eri sovellusten integroinnin ja liiketoimintaprosessien kehittämisen organisaatioiden sisällä sekä niiden välillä yhdistämällä käyttäjät, kumppanit, prosessit ja informaation. Siihen sisältyy yli 20 sovellus- ja teknologiasovitinta, jotka olivat vielä edellisessä kahden vuoden takaisessa versiossa maksullisia.

BizTalk 2006:n ensimmäisiä käyttäjiä maailmassa ovat muun muassa brittiläinen supermarketketju Tesco, teknologia- ja palveluyritys Siemens ja Martela, joka näin osoittaa olevansa edelläkävijä uuden teknologian käyttöönotossa ja liiketoimintaprosessiensa kehittämisessä.

eCraftin Martela-konsernin ja sen kumppaneiden ja asiakkaiden tarpeisiin räätälöimä prosessi-integraatio BizTalk 2006:n avulla on ratkaisu, joka tehostaa yrityksen toimintaa, parantaa kilpailukykyä ja lisää kasvua sekä asiakastyytyväisyyttä.

Martelan tilausprosessien on oltava erittäin hyvin hallinnassa, koska tuotantoa ohjataan tilausten mukaan ja toimitusajat ovat nopeat. Integraation myötä Martela voi hallita ja ylläpitää tietoa keskitetysti. Kaikkien siirtyessä yhteiseen tilausjärjestelmään aika ja rahaa säästyy muun muassa paperityön vähentyessä ja tilausten yhdenmukaistuessa.

Aiemmin konsernin eri toimipisteillä ja kumppaneilla alihankkijoita ja jakelijoita myöten oli käytössään pääosin omat, itsenäiset järjestelmät, jotka eivät olleet yhteydessä toisiinsa. Liiketoimintaprosessien integraatio oli toteutettu edellisen version - BizTalk 2004:n - avulla, muttei yhdenmukaisesti koko konsernissa.

Erillisten sovellutusten yhdistäminen ja liiketoimintaprosessien automatisointi ovat kuitenkin nykyisin liiketoiminnan olennaisia osia. Perinteiset ratkaisut voivat olla kuitenkin liian monimutkaisia ja kalliita ottaa käyttöön. BizTalk 2006 on kaikenkokoisille yrityksille tarkoitettu yksinkertainen ratkaisu liiketoimintaprosessien hallintaan.

Suomalainen Martela Oyj on Skandinavian johtava toimistokalusteratkaisujen toimittaja. eCraft Oy Ab on suomalainen järjestelmäintegraation asiantuntijayritys, joka on edelläkävijä liiketoimintaa tukevien järjestelmien ja ratkaisujen kehittämisessä, käyttöönotossa ja integroinnissa.

eCraftin integraatioratkaisut rakentuvat IT-arkkitehtuurille, jota voi kehittää joustavasti ja kustannustehokkaasti, kun yrityksen toiminta kehittyy. Palvelukeskeisen arkkitehtuurin (Service Oriented Architecture SOA) ansiosta se on helpompaa kuin suuren järjestelmän toteuttaminen yhdellä kerralla. Samalla haitat yrityksen päivittäiselle liiketoiminnalle voidaan minimoida.

eCraftin valttina on liiketoiminnan syvä tuntemus ja korkeatasoinen teknologinen osaaminen. Kun osaaminen ei rajoitu vain teknologiaan, asiakkaille voidaan kehittää juuri heidän liiketoimintaprosesseihinsa sopivia järjestelmiä.

Yhtiö on Microsoftin kumppanuusohjelman korkeimman tason Gold Certified Partner. Se on osoitus eCraftin panostuksesta asiantuntijoiden koulutukseen ja Microsoftin teknologioiden osaamiseen. eCraftilla on kumppanuus­ohjelmassa Suomessa kahden kompetenssin yhdistelmä, jossa yhdistyvät tekninen järjestelmä- ja integraatio­asiantuntemus sekä liiketoimintalähtöinen lähestymistapa.

- eCraftin pitkäaikainen sitoutuminen Microsoftin SOA-teknologioiden ja toimialaosaamisen kasvattamiseen mahdollistaa asiakkaille ainutlaatuisen ratkaisun saamisen siirryttäessä palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin, sanoo Microsoftin kumppanitoiminnasta vastaava johtaja Steffan Schumacher.

Sivun alkuun ↑