Uusi vähittäiskaupan IT-ratkaisu tuo yksilöllisyyden takaisin

Julkaistu 26.1.2011

Uudenlainen vähittäiskaupan toiminnanohjauksen kokonaisratkaisu auttaa vastaamaan kaupan murrokseen. Microsoftin ja Aldatan ratkaisu mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisen huolenpidon monikanavaisesti ja kannattavasti.

Vähittäiskauppa elää murroksessa. Asiakkaiden tarpeisiin on pystyttävä vastaamaan entistä yksilöllisemmin ja avainasiakkaista on pystyttävä pitämään kiinni. Murroksen osatekijöitä ovat kilpailun kiristyminen, digitaalisuuden ja monikanavaisuuden haasteet asiakkaiden tavoittamisessa sekä kulutuskäyttäytymisen muutokset.

Microsoft ja Aldata tarjoavat uuden Aldata 1-2-1 Retail -ratkaisun avulla työkaluja vähittäiskauppaan. Microsoft tuo toiminnanohjauksen alustan, jolle Aldata puolestaan on rakentanut vahvan vähittäiskaupan toimialaratkaisun.

"Uuden ratkaisun myötä kaupan alan asiakkaamme voivat entistä paremmin integroida asiakastietoa suoraan toiminnanohjaukseen, jolloin monipuolinen tieto on yrityksen kaikkien ydinprosessien käytettävissä. Loppuasiakkaalle tämä merkitsee yksilöllisesti kohdistettua markkinointia ja asiakaspalvelua - entisajan kyläkaupan hengessä. Meille tämä on merkittävä askel kohti kansainvälisiä markkinoita keskisuuressa toimijasegmentissä", sanoo Aldatan palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja Ari Saapunki.

"Microsoftille vähittäiskauppa on yhä merkittävämpi liiketoiminta-alue, jossa on oltava jatkuvasti edellä kaupan asiakkaiden tarpeita. Aldatan kanssa tehtävän yhteistyömme seurauksena yhteinen tuotteemme lanseerataan yli 50 maassa, ja kasvutavoitteemme on suuri", toteaa Microsoft Oy:n Dynamics-liiketoiminnasta vastaava johtaja Mika Aromaa.

Kohti parempaa asiakastuntemusta

Microsoft Dynamics® AX for Retail tarjoaa kaupan alan keskisuurille yrityksille valmiin kokonaisratkaisun, joka kattaa logistiikan ja toimitusketjun hallinnan, taloushallinnon sekä kassa- ja varastonhallinnan toiminnot ja auttaa näin yrityksiä tehostamaan liiketoimintaprosesseja sekä helpottamaan yhteydenpitoa asiakkaisiin. Aldata 1-2-1 Retail on Microsoft Dynamics® AX for Retailiin pohjautuva erikoistavarakaupan toiminnanohjauksen kokonaisratkaisu. Tuotteen nimeen 1-2-1, 'One-To-One' tiivistyy seuraavan sukupolven tapa huolehtia asiakkaista entisajan kyläkauppiaan tapaan. Ratkaisu mahdollistaa asiakaskohtaiset variaatiot palveluissa, hinnoittelussa ja monikanavaisessa viestinnässä myös myymälätasolla.

Aldata 1-2-1 Retail:

Asiakaskeskeinen ratkaisu yhdessä, integroidussa järjestelmässä
Ratkaisun yhtenäinen, analysoitu kuva asiakastiedosta lisää asiakastuntemusta
Mahdollistaa henkilökohtaisen ja personoidun markkinoinnin
Sisältää kehittyneet myymälätoiminnot asiakkaan yksilölliseen kohtaamiseen
Hyödyntää monikanavaisuutta läpi koko vähittäiskaupan ketjun
Tarjoaa työroolin mukaisen, selkeän käyttöliittymän

Lisää Aldatan ja Microsoftin yhteistyöstä:

http://www.aldata-solution.com/fi/yritys/tiedotteet/microsoft-ja-aldata-yhteistyosopimukseen-uusista-ratkaisuista-microsoft-dynamics-ax-tuotetta-taydentamaan-3

Lisätietoja

Business Unit Director Ari Saapunki, Aldata Solutions Finland Oy, p. 040 545 5470
Microsoft Dynamics -liiketoimintajohtaja Mika Aromaa, Microsoft Oy, p. 050 592 8556

Sivun alkuun ↑