Microsoft Oy:n kotisivu | Sivukartta | Microsoft maailmalla
Etusivu Konsultointi Tuki Palvelut kumppaneille Yhteydenotto
-

Palvelut kumppaneille

-

-

Microsoft Services auttaa asiakkaita saamaan parhaan mahdollisen hyödyn Microsoft-tekniikoihin tehdyistä investoinneista.

Kumppanimme ovat tärkeässä asemassa tässä tavoitteessamme luoda vakuuttavia teknisiä ratkaisuja, jotka toimivat asiakkaidemme haastavimmissakin liiketoimintatilanteissa. Microsoft Services tarjoaa kumppaneille ohjelmia, jotka tukevat kumppaneita näiden konsultointipalveluissa ja vastaavat kumppanien yksilöllisiin tukivaatimuksiin.

Konsultointi

Microsoft Services Partner Advantage -ohjelma kattaa laajan palveluvalikoiman, johon kuuluvat esimerkiksi ongelmanratkaisutuki, ennakoivat konsultointipalvelut ja työpajat sekä verkkotietolähteet.

Lue lisää.

Microsoft Services Partner Advantage

Microsoft Services Partner Advantage -ohjelma kattaa laajan palveluvalikoiman, johon kuuluvat esimerkiksi ongelmanratkaisutuki, ennakoivat konsultointipalvelut ja työpajat sekä verkkotietolähteet.

Lue lisää.


Microsoftin Services Ready -ohjelma kumppaneille

Services Ready -ohjelma on kehitetty kumppanien tueksi, jotta nämä voivat toimittaa asiakkailleen laadukkaita ja luotettavia ratkaisuja.

Microsoft Servicesin strategiana on, että palvelut kehittävät aiheisiin syvällisesti perehtyneet asiantuntijat. Näiden toimiviksi todettuihin menettelytapoihin perustuvien palveluiden tuella kumppanit voivat vähentää projektien riskejä, parantaa toimitusten laatua ja kasvattaa kokonaiskatetta. Services Ready -ohjelma auttaa kumppaneita siirtämään Microsoft-palveluihin tekemänsä investoinnin arvon suoraan omaan liiketoimintaansa.

Tämän maksullisen ohjelman kautta kumppanit voivat käyttää Microsoftin palveluita, parhaita käytäntöjä ja malleja sekä hyödyntää henkilöstölle tarkoitettua, verkkokoulutuksesta ja ohjaajan opastuksella toteutetusta koulutuksesta koostuvaa koulutussisältöä.

Lisäksi ohjelma mahdollistaa läheisen yhteistyön paikallisen Microsoft Services -organisaation kanssa. Services Ready -ohjelman kautta kumppanit voivat hyödyntää Microsoftin käytäntöjä tehokkaasti sekä kehittää omaa liiketoimintaansa niiden tuella:

Hyödynnä Microsoftin käytäntöjä

  • Suunnittelu- ja toteutusapua Microsoft Services -palveluista.
  • Hyödy Microsoftin kokeneiden konsulttien vetämistä kursseista, joilla käsitellään palveluiden toimittamisen parhaita käytäntöjä.
  • Microsoft Consulting Services -palvelut auttavat minimoimaan riskit, kun projektisi liittyy sinulle uuteen osaamisalueeseen.

Kehitä liiketoimintaasi tehokkaasti

  • Kehitä liiketoimintaasi valmiin myyntiaineiston ja muiden koottujen resurssien avulla.
  • Ole alueesi ensimmäisten Services Ready -kumppanien joukossa.
  • Luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia toimimalla yhteistyössä paikallisten Microsoft Consulting Services -palveluedustajien kanssa.
  • Kumppani saa Services Ready -kumppanin aseman osallistuttuaan yhteistyöprojektiin Microsoft Servicesin kanssa ja osoitettuaan pätevyytensä Microsoft-pohjaisten ratkaisujen toteuttajana.

Microsoft on sitoutunut auttamaan kumppaneitaan menestymään tarjoamalla näiden käyttöön palveluvalikoimansa. Kumppanit ovat toivoneet läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta, joten Microsoft Services julkistaa nyt markkinatutkimusten perusteella laaditut liiketoimintojen kehitykseen liittyvät tavoitteensa sekä julkistaa kumppaneilleen palveluvalikoimansa Services Ready -ohjelmansa kautta. Lue lisätietoja.

Osallistu tähän monien mahdollisuuksien ohjelmaan ja koe, millaista on olla Services Ready -kumppani!


Microsoft Services Partner Advantage

Kun valitset Microsoft Services -palvelut, voit luottaa siihen, että apunasi ovat alan pätevimmät ammattilaiset.

Microsoft Services Partner Advantage tarjoaa kattavat palvelut erityisesti itsenäisille ohjelmistotoimittajille.

Partner Advantage -ohjelman ja asiantuntevien Microsoft Services -palveluiden tuella kehität entistä parempia tuotteita nopeammin, vahvistat tiimisi ammattitaitoa käytännön työpajoissa ja toimit yhteistyössä nimetyn neuvonantajasi kanssa varmistaaksesi, että saat parhaan mahdollisen tuen.

Microsoft Services Partner Advantage sisältää kaksi kustannuksiltaan edullista palvelupakettia:

Standard

  • Kiinteähintainen paketti, johon sisältyy tuotetuki puhelimen välityksellä, verkkoresursseja ja ennakoivia palveluita.

Plus

  • Täysin mukautettava palvelupaketti, joka sisältää suurten kumppanien monimutkaisiakin tarpeita vastaavat palvelut. Kun valitset tämän vaihtoehdon, yrityksesi käytettävissä ovat yrityksellesi nimetyt tukiasiantuntijat ja useita muita palveluita.


Microsoft-kumppanit

Miten Microsoft Services ja Microsoft-kumppanit auttavat
asiakkaita menestymään

Mikä Microsoft-kumppani on?

Microsoft-kumppani auttaa Microsoftin asiakkaita menestymään joko laajentamalla Microsoft-tuotteiden ominaisuuksia tai varmistamalla, että tuotteita käytetään asiakkaan yrityksessä tehokkaasti.

Jotta asiakkaat voisivat löytää omia tarpeitaan vastaavat kumppanit, Microsoft on luonut tiettyihin osaamisalueisiin perustuvan kumppaniohjelman. Microsoftin Services Ready -ohjelma täydentää näitä osaamisalueita ja sallii kumppanien syventää asiantuntemustaan eri osa-alueilla. Lisätietoja Microsoft-kumppanien osaamisalueista.

Microsoftin Services Ready -ohjelma kumppaneille

Microsoft on luonut Microsoftin kumppaniohjelman yhteyteen kumppaneille tarkoitetun Services Ready -ohjelman. Tämä maksullinen ohjelma tarjoaa Microsoftin Gold Certified -kumppaneille Microsoftin palveluihin liittyvää koulutusta sekä keskeisissä asiakasskenaarioissa hyödynnettäviä palveluita.

Services Ready -palvelut sisältävät Microsoftin konsultointiprojekteista eri puolilta maailmaa saatuun todelliseen kokemukseen perustuvaa aineistoa ja opastusta, joita kumppanit voivat hyödyntää toimittaessaan ratkaisuja asiakkailleen.

Tietyn tekniikan osalta ohjelman edellyttämät vaatimukset täyttävällä kumppanilla on oikeus nimittää itseään Microsoftin Services Ready -kumppaniksi kyseisen tekniikan yhteydessä.

Mitä etua on työskentelemisestä Services Ready -kumppanin kanssa?

Kumppanien valmiudet

Microsoft Services -palvelut ovat Services Ready -kumppanien käytettävissä täysimääräisesti, joten heillä on Microsoft Services -palveluiden takaamat tekniset valmiudet ja palveluiden toimitusvalmiudet. Tämän ansiosta kumppanit voivat hyödyntää tehokkaasti Microsoft-tekniikoiden parhaita käytäntöjä kanssasi työskennellessään:

- Microsoft Consulting Services (MCS) -palveluiden kehittämät/vahvistamat työkalut, mallit, suuntaviivat ja parhaat käytännöt

- Microsoft Consulting Services (MCS) -koulutustapahtumista saatu tieto

Microsoft Consulting Services kokoaa aiempien projektien aineistot ohjeistukseksi, jonka avulla kumppanit voivat vähentää omien projektiensa riskejä.

Standardoidun käyttöönottoympäristön ansiosta kumppanit voivat keskittyä tehokkaasti ratkaisun niihin osiin, jotka ovat keskeisiä asiakkaan kannalta, jolloin projektit voidaan saattaa päätökseen tehokkaasti ja asiakas menestyy.

Tehokkaiksi todistettuihin käytäntöihin perustuva lähestymistapa mahdollistaa lisäksi sen, että asiakas, kumppani ja Microsoft voivat helposti keskustella projektin tavoitteista ja tuotteista projektin eri vaiheissa alkaen ensimmäisestä tapaamisesta ja projektin suunnittelusta tuotteen valmistumiseen saakka.

Lisäksi Microsoft toimittaa tarkistuslistan, jonka avulla voidaan projektin aikana tarkistaa, että parhaita käytäntöjä noudatetaan.

Edut asiakkaille:

Microsoft Consulting Services kokoaa aiempien projektien aineistot ohjeistukseksi, jonka avulla kumppanit voivat vähentää omien projektiensa riskejä.

Standardoidun käyttöönottoympäristön ansiosta kumppanit voivat keskittyä tehokkaasti ratkaisun niihin osiin, jotka ovat keskeisiä asiakkaan kannalta, jolloin projektit voidaan saattaa päätökseen tehokkaasti ja asiakas menestyy.

Tehokkaiksi todistettuihin käytäntöihin perustuva lähestymistapa mahdollistaa lisäksi sen, että asiakas, kumppani ja Microsoft voivat helposti keskustella projektin tavoitteista ja tuotteista projektin eri vaiheissa alkaen ensimmäisestä tapaamisesta ja projektin suunnittelusta tuotteen valmistumiseen saakka.

Lisäksi Microsoft toimittaa tarkistuslistan, jonka avulla voidaan projektin aikana tarkistaa, että parhaita käytäntöjä noudatetaan.

Etsi Services Ready -kumppani

Ota yhteyttä Microsoftiin ja kysy Services Ready -kumppaneista

Takaisin

-
-