Tulevaisuuden työpaikka
on meillä arkea jo tänään.

Katso avoimia työpaikkoja Jätä avoin hakemus

Microsoft on ollut erittäin innostava oppimispaikka vastavalmistuneelle. On ollut upeaa saada paljon vastuuta jo näin alkuvaiheessa uraa.

Janette

Product marketing manager

”Tuotemarkkinointipäällikkö vastaa oman tuotteensa menestyksestä Suomessa. Työni tuotemarkkinointipäällikkönä on vastuullista ja innostavaa: vastaan oman tuotteeni menestyksestä. Etsin jatkuvasti esimerkiksi uusia yhteistyömalleja tuodakseni tuotteita näkyville ja tukeakseni niiden myyntiä. Tavoitteeni on saattaa oikeat ihmiset yhteen parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseksi.

”Microsoft on ollut erittäin innostava oppimispaikka vastavalmistuneelle. On ollut upeaa saada paljon vastuuta jo näin alkuvaiheessa uraa. Microsoftilla rekrytoidaan alusta asti ajatellen ihmisen tulevaa uraa, ei ainoastaan tiettyä tehtävää. Se näkyy niin koulutuksessa kuin esimerkiksi säännöllisissä esimieskeskusteluissakin. On inspiroivaa tietää kehittyvänsä jatkuvasti.

Positiivinen yllätys on silti ollut ihmiset: ennen tänne tuloa en osannut kuvitella, miten värikäs ja inspiroiva työympäristömme on. Meillä todella innostutaan asioista ja tehdään asioita yhdessä – sen huomaa ilmapiirissä joka ikinen päivä.”

Tuotemarkkinointipäällikkönä toimit oman tuotealueesi kapteenina läheisessä yhteistyössä myynnin kanssa. Oma-aloitteisena markkinoinnin ammattilaisena osaat verkostoitua ja tiedät kuinka markkinointi ja myynti yhdistetään yhteiseksi menestykseksi kumppaneidemme kanssa. Varmistat tuotteiden näkyvyyden sekä löydät oikeat kampanjat ja toimenpiteet kasvumme edistämiseksi. Raportoit tuloksista myös Suomen ulkopuolelle. Markkinointiosaamisen lisäksi sinulla on vahva kielitaito etkä pelkää numeroiden analysointia.

Microsoftilla työskentelyssä minut on eniten yllättänyt se, kuinka paljon yritys aidosti välittää työntekijöistään. Organisaation panostus esimerkiksi henkilökohtaiseen kehittymiseen niin koulutusten kuin uralla etenemisenkin näkökulmasta on mittavaa.

Akseli

Account team unit lead

”Koko talon yhteishenki on todella vahva ja loistavilta työkavereilta saa aina apua – täällä on positiivinen ja eteenpäin menevä fiilis. Erityisen innostavaa tehtävässäni on tiimiläisteni valmennus sekä tietenkin laajat asiakasratkaisut, joissa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja kumppaneiden kanssa parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Haasteellisten tehtävien lisäksi arvostan sitä, että Microsoft on eettisesti vastuullinen yritys. Microsoftilla työskentelyssä minut on eniten yllättänyt se, kuinka paljon yritys aidosti välittää työntekijöistään. Organisaation panostus esimerkiksi henkilökohtaiseen kehittymiseen niin koulutusten kuin uralla etenemisenkin näkökulmasta on mittavaa.”

Account Team Unit Leadina eli asiakasyksikön esimiehenä vastaat suurasiakkaidemme tyytyväisyydestä ja palvelusta. Olet päivittäin tekemisissä suurten suomalaisten yritysten johdon kanssa ja rakennat sekä hyödynnät verkostoasi aktiivisesti. Pääset rakentamaan asiakkaillemme uutta liiketoimintaa mahdollistavia ratkaisuja yhdessä tiimisi asiantuntevien ammattilaisten kanssa. Esimiehenä autat tiimiläisiäsi kehittymään myös yksilöinä ja ammattilaisina. Asiakaspalvelijana olet tarmokas ja omaat aidon halun palvella asiakkaita tinkimättömästi, kunnianhimoisesti ja nöyrästi. Ymmärrät asiakkaidemme liiketoimintahaasteita ja olet nopea omaksumaan uutta.

Parasta Microsoftilla ovat innostuneet ihmiset, jotka saavat asioita tapahtumaan.

Jaana

Marketing communications director

”Parasta Microsoftilla ovat innostuneet ihmiset, jotka saavat asioita tapahtumaan. Energinen tekemisen meininki ei rajoitu meillä pelkästään työn tuloksiin. Hyvä yhteishenki näkyy iloisena ilmapiirinä ja kollegan auttamisena. On hienoa, että meitä kannustetaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja myös osallistumaan erilaisiin hyväntekeväisyysprojekteihin. Yhdessä olemme esimerkiksi aloittaneet uusia harrastuksia sekä auttaneet muistisairaita vanhuksia ja vähävaraisia perheitä – ja paljon muuta.

Työ Microsoftin markkinoinnissa on monipuolista, vauhdikasta ja opettavaista. On innostavaa pelata kansainvälisessä joukkueessa – täällä oppii ajattelemaan isossa mittakaavassa ja globaalisti. Ammattitaidon jatkuva kehittäminen on arvokasta ja innostavaa.”

Markkinointiviestintäjohtaja suunnittelee ja toteuttaa suomalaisia puhuttelevaa ja tuloksekasta markkinointia yhdessä markkinointikollegojensa kanssa. Työ kattaa lähes kaikki markkinointiviestinnän osa-alueet. Markkinointiviestintäjohtajana suunnittelet toimenpiteitä usealle erilaiselle kohderyhmälle, sillä Microsoft markkinoi laitteita ja palveluita kuluttajista teknisiin asiantuntijoihin. Olet ajan hermolla niin omien tuotteiden, markkinoinnin keinojen kuin markkinatilanteenkin suhteen. Hyvät yhteistyötaidot, tuloshakuisuus ja kyky vastata useista yhtäaikaisista projekteista ovat työssäsi tärkeitä ominaisuuksia.

Microsoftissa on parasta vahva luotto työntekijöihin ja heidän osaamiseensa. Tätä tukee myös moderni työkulttuurimme, jossa etätyön tekeminen ja työntekijään luottaminen on tärkeä osa jokapäiväistä työtä.

Noora

Technical account manager

”Palvelupäällikön työn suola ovat tyytyväiset asiakkaat. Tilanteet vaihtelevat nopeasti ja uuden oppimista riittää – se tekee työstä haastavaa ja innostavaa. Positiivisella asiakaspalveluasenteella pääsee pitkälle monen ratkaisun löytämisessä: kuuntelen toiveet ja autan tiimiämme vastaamaan niihin. Microsoftissa työnantajana on parasta vahva luotto työntekijöihin ja heidän osaamiseensa. Vaikka olemme iso talo, työntekijöihin luotetaan ja työtä saa tehdä varsin vapaasti – tulokset ratkaisevat. Microsoft on mainio paikka etenkin uransa alkuvaiheessa oleville ammattilaisille päästä mukaan haastaviinkin projekteihin ja saada arvokasta työkokemusta.”

Technical Account Manager eli palvelupäällikkö suunnittelee asiakkaan IT-ratkaisuja tukevia toimenpiteitä ja järjestää koulutuspäiviä asiakkaillemme. Kirkkaina tavoitteinasi ovat asiakkaan tyytyväisyys ja erinomaiset ratkaisutoteutukset. Autat myös ratkomaan haasteellisia tilanteita ja toimit linkkinä asiakkaan organisaation ja Microsoftin teknisten asiantuntijoiden välillä. Koulutukseltasi voit olla tekninen tai kaupallinen – teknisestä ymmärryksestä on apua käytännön työssä. Liikkuvassa työssäsi tapaat säännöllisesti asiakkaitamme ja teet tiivistä yhteistyötä myynnin ja teknisen tukiorganisaation kanssa. Sosiaalisuus ja hyvät viestintätaidot sekä rautainen asiakaspalveluasenne ovat työssäsi kultaakin kalliimpia.

On hienoa, että kannamme yrityksenä vastuuta ihan konkreettisesti esimerkiksi erilaisissa yhteiskunnallisissa ja hyväntekeväisyyshankkeissa. Meillä jokainen voi käyttää kolme työpäivää vuodessa yhteiskuntavastuulliseen työhön valitsemassaan kohteessa.

Tia

Premier lead, IT services

”Microsoftilla ihmisiin luotetaan ja annetaan niin vastuuta kuin vapauttakin. Läsnätyökulttuurimme on paras esimerkki luottamuksesta. Jokaisella on vapaus itse päättää, miten oma arki, perhe-elämä ja työ nivoutuvat yhteen parhaalla mahdollisella tavalla – esimerkiksi aamuruuhkassa ei tarvitse istua, jos ei halua. Teknologia mahdollistaa läsnäolon, vaikka en olisikaan fyysisesti aina paikalla.

IT-palvelupuolella vahvuus tulee upeista ihmisistä niin talon sisällä kuin asiakkailla ja kumppaneilla. Tekemisen meininki innostaa ja antaa virtaa joka päivä - tällä työpaikalla uudistutaan ja uudistetaan jatkuvasti. Haluamme yhdessä tehdä tästä työpaikan, jossa ihmiset viihtyvät. Täällä henkilöstöön kiinnitetään paljon huomiota ja kaikki osallistuvat muun muassa visio- ja strategiatyöhön. On hienoa, että kannamme yrityksenä vastuuta ihan konkreettisesti esimerkiksi erilaisissa yhteiskunnallisissa ja hyväntekeväisyyshankkeissa. Meillä jokainen voi käyttää kolme työpäivää vuodessa yhteiskuntavastuulliseen työhön valitsemassaan kohteessa.”

Premier Lead vastaa Microsoftin IT-tukipalveluyksiköstä. IT-palveluiden johtajana luotsaat tiimiäsi, toimit asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä vastaat yksikkösi liiketoiminnan ohjauksesta. Sinulla on kyky kuunnella ja innostaa ihmisiä, sekä osaamista ja rohkeutta johtaa liiketoimintaa. Osaat toimia muuttuvissa tilanteissa. Omaat kokemusta niin esimiestyöstä kuin liiketoiminnan johtamisesta. Koulutuksesi voi olla tekninen tai kaupallinen – asenteesi ratkaisee.

Meillä ihmiset puhaltavat samaan hiileen ja työkaverin avuksi heittäydytään aina tarpeen vaatiessa. Innostavassa ilmapiirissä työnteko on hauskaa joka päivä.

Uchenna

Partner channel marketing manager

”Microsoftissa on ehdottomasti parasta se, että myös nuorille ammattilaisille tarjotaan hienoja mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä tehtävissään, alusta lähtien pidemmän tähtäimen urasuunnitelmaa rakentaen. Itsekin pääsin heti valmistumisen jälkeen Microsoftille vaativiin tehtäviin MACH-ohjelman kautta ja sain ensimmäisen ylennyksen jo puolentoista vuoden päästä. Myös monet upeat vapaaehtoisprojektimme ja Microsoftin paikallisen yhteistyön laajuus kansalaisjärjestöjen parissa ovat yllättäneet positiivisesti.

Minut saavat innostumaan ympärilläni toimivat ihmiset. Meillä ihmiset puhaltavat samaan hiileen ja työkaverin avuksi heittäydytään aina tarpeen vaatiessa. Innostavassa ilmapiirissä työnteko on hauskaa joka päivä. Kumppanimarkkinointipäällikön työssä motivoi etenkin työn vaihtelevuus – yksikään päivä ei ole samanlainen.”

Kumppanimarkkinointipäällikkö vastaa Microsoftin ratkaisukumppaneiden kanssa tehtävästä markkinointiyhteistyöstä. Työssäsi suunnittelet markkinointitoimenpiteitä strategisella tasolla ymmärtäen kumppaneidemme liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet. Olet myös innovatiivinen ja ulospäin suuntautunut ja tuloksentekijä - yhdessä monien kumppaneidemme kanssa ideoit ja toteutat uusia toimenpiteitä ja tapoja kertoa menestyksekkäästä yhteistyöstämme eri tahojen kanssa.