Bold ökar trycket med Microsoft Dynamics

Tack vare ett nytt affärssystem baserat på Microsoft Dynamics har tryckerikoncernen Bold Printing Group effektiviserat planering, produktion och uppföljning. Samtidigt har kvaliteten gentemot kunderna förbättrats.

Bonnierägda Bold Printing Group är ett av Nordens största tryckeriföretag. I koncernen ingår DNEX-tryckeriet i Kista, Borås Tidning Tryckeri och Sydsvenska Tryck i Malmö med centraliserade funktioner för inköp, marknadsföring, försäljning och utveckling. Produktionen är inriktad på dagstidningar och liknande produkter, och sammanlagt har Bold cirka 400 anställda.

Stora krav på planering
Tryckeriverksamhet ställer stora krav på planering, uppföljning och effektivitet, något som företagets affärssystem också måste kunna hantera. Hos Bold började man för några år sedan inse att det existerande affärssystemet var moget för en uppdatering.

- De främsta orsakerna till att vi bytte system var dels att vi hade en gammal lösning som helt enkelt blivit obsolet, dels att vår leverantör gjorde ett teknikskifte till Microsoft Dynamics, och då ville vi hänga med, säger Jan Andersson, utvecklingsingenjör hos Bold.

Det man sökte var en vertikallösning, byggd på en standardplattform och med en etablerad leverantör bakom. Valet föll på MWM Group och deras branschlösning baserad på Microsoft Dynamics AX.

Den lösning som Bold har valt kan delas upp i tre funktionella områden: inköp, lager och inventering; för- och efterkalkyl, planering, rapportering och fakturering; samt intäktsbudget. Alla faktura- och bokföringsunderlag görs helt färdiga i AX men själva bokföringen och faktureringen sker centralt hos Bonnier i Agresso.

- Produktionsrapporteringen sker just nu manuellt hos ett par produktionsenheter där operatörerna matar in fakturagrundande information direkt i AX. Målet är att på sikt fånga all produktionsdata per automatik. Ett av tryckerierna gör redan detta via systemgränssnitt.

Ökad effektivitet frigör tid
Tack vare den nya Microsoft Dynamics-lösningen kan Bold arbeta mer effektivt, enligt Jan Andersson.

- Vi har frigjort tid och det som har förbättrats är bland annat orderplanering, återrapportering och faktureringsflödet, säger han.

Eftersom alla användare i stort sett jobbar i samma system blir det också högre kvalitet i Bolds produktionsflöde. Bland annat blir det numera färre kvalitetsbrister i fakturaunderlagen.

- Vi har hela tiden rätt information om produkten när det gäller till exempel format och upplaga, vi har all information om kunden och distributionen enkelt tillgänglig. Allt ligger bara ett klick bort, säger Jan Andersson.

Den nya affärssystemlösningen för Bold har alltså tagits fram i samarbete med Microsofts partner MWM Group. Enligt MWM:s vd Tony Svensson präglas tryckeribranschen av att man ofta jobbar med manuella rutiner och olika system som kanske inte alltid är koordinerade.

Flödet en utmaning
- Tryckerier behöver systemstöd för kalkylering, planering, realtidsuppföljning och efterkalkyler. Vår utmaning är att få det flödet att hänga ihop, säger han och påpekar att det finns en särskild utmaning hos Bold eftersom man har tre olika tryckeriet som ska kunna samarbeta på ett enhetligt sätt.

Jan Andersson är mycket nöjd med lanseringen av det nya affärssystemet och den hjälp man fått från MWM.

- Samarbetet med MWM har fungerat jättebra, de har bra kompetens på Dynamics samtidigt som de har gedigen erfarenhet av den grafiska branschen generellt och särskilt när det gäller tryckeribranschen, säger Jan Andersson.

Förutom affärssystemet har Bold har också investerat i andra Microsoft-baserade lösningar från MWM.

- Det gäller dels ett system för realtidsuppföljning som är baserat på dot.net-plattformen, dels ett planeringsverktyg som ligger i molnet och som är baserat på Microsoft Azure, säger Tony Svensson.

Produktion: Appelberg
Journalist: Erik Aronsson

Uppgift
Att byta till ett nytt och mer modernt affärssystem.

Lösning
En lösning framtagen av MWM Group, som baseras på Microsoft Dynamics AX.

Resultat
Högre effektivitet; bättre överblick av orderplanering, återrapportering och faktureringsflöde; färre kvalitetsbrister i fakturaunderlagen.

Kontaktpersoner
Jan Andersson
Utvecklingsingenjör
Bold Printing Group
070-350 85 30
jan.andersson@boldprinting.se

Tony Svensson
Vd
MWM Group
070-231 99 77
tony.svensson@mwm.se

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Taille de l'entreprise du client: Small Organization
Secteur: Other Services
Pays ou région: Sweden
Solutions:
  • Microsoft Dynamics AX
Profil de l'organisation: Bold Printing Group, som ägs av Bonnier, är ett av nordens största tryckeriföretag. I koncernen ingår tre tryckerier i Kista, Borås och Malmö. Produktionen är inriktad på dagstidningar och antalet anställda är cirka 400.
Ressources téléchargeablesDocument Word