Enklare för Pågen med skräddarsydd branschlösning

En branschlösning för livsmedelsindustrin gör att Pågengruppen i dag har en enklare och bättre optimerad lösning än tidigare. Lösningen är byggd i Microsoft Dynamics AX.

Pågen AB är Sveriges ledande bageri med en marknadsandel på 35 procent av mjukt bröd. De har en stark tillväxt i Sverige och övriga Norden samt en omfattande export där Frankrike utgör den viktigaste marknaden.

ERP-systemet de använde före 2003 var byggt på en egenutvecklad miljö med bland annat ett äldre, Siemensbaserat, redovisningssystem. När företaget började leta efter något mer användarvänligt föll valet på Microsoft Axapta och den principen har följt med till implementeringen av dagens Microsoft Dynamics AX.

– Vi ville ha ett användarvänligt och utvecklingsbart system som gick att anpassa. Dessutom var det viktigt med en lång livscykel för att veta att systemet skulle finnas kvar. Vi är ett litet bolag men med väldigt många transaktioner, säger Christina Bengtsson it-chef på Pågen AB.

Hon berättar att man successivt lyft in modul efter modul i systemet.

– Fortfarande håller vi på att lyfta in moduler. Vi började med redovisning och har tillfört inköps- och lagerhantering som även används i våra dotterbolag i Skandinavien.

“iStone har ifrågasatt alla våra anpassningar.”
I dag, tack vare samarbetet med iStone Mercator, har man i stället för att bygga anpassningar, arbetat med att optimera ERP-systemet snarare än att anpassa allt till Pågengruppens verksamhet.

– Vår partner har hjälpt oss att använda systemet på bästa sätt. Det är lätt att glömma bort de viktiga ”smör- och brödrutinerna”, därför prioriterade vi dem. Sedan har iStone ifrågasatt alla våra anpassningar och vi har allt mer anpassat oss till systemet än tvärtom, säger Christina Bengtsson och hon efterlyser den inställningen från fler konsulter.

– Jag skulle gärna se den typen av ifrågasättande från fler. Men du kan bara vara så pass ifrågasättande om du kan systemet och verksamheten. iStone har ett stort kunnande och hög integritet samtidigt som de har en omfattande kunskap som de kan omsätta i praktiken. De är ett viktigt bollplank för oss.

Ger ständigt nya effektivitetsvinster
Lösningsleverantören iStone Mercator har varit med under hela övergången från Axapta till AX och i dag har Pågengruppen ett system som också är optimerat tack vare iStones särskilda kompetens kring bland annat livsmedelsbranschen. Deras branschlösning heter Food Intelligence.

– Vi har ett mycket mer komplett system idag som dessutom är mer flexibelt och användarvänligt. Allt känns igen från Office och vi kör i dag en ren och enhetlig Microsoftmiljö med AX, Office och Sharepoint som stomme. Allt hänger ihop både i verksamheten och för användaren av systemet.

–Men det viktigaste är att vi har ett lättförståeligt, flexibelt, överblickbart system som fungerar med våra nya försäljningskanaler och ständigt ger nya effektivitetsvinster, sammanfattar Christina Bengtsson.

Så jobbar Pågen med Microsoft Dynamics AX:
- Allt färre anpassningar i systemet
- Produktionsplanering direkt i AX
- Enhetlighet med andra Microsoft-produkter
- Branschlösning för livsmedel

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Taille de l'entreprise du client: Large Organization
Secteur: Consumer Goods
Pays ou région: Sweden
Solutions:
  • Microsoft Dynamics AX 2009
Profil de l'organisation: Pågengruppen omsätter 2,7 miljarder kronor och har cirka 1400 medarbetare.
Ressources téléchargeablesDocument Word