Foilsithe:
Éifeachtach: 28 Nollaig, 2018
Comhaontú Seirbhísí Microsoft
Do phríobháideachasDo phríobháideachas1_YourPrivacy
Achoimre

1. Do phríobháideachas. Is tábhachtach í do phríobháideachas dúinn. Léigh Ráiteas Príobháideachais Microsoft (an "Ráiteas Príobháideachais") lena ndéantar cur síos ar na cineálacha sonraí a bhailímid uait agus ó do ghléasanna (“Sonraí”), an úsáid a bhainimid as do Shonraí, agus na boinn dhlíthiúla ar a bpróiseálaimid do Shonraí. Ina theannta sin, déantar cur síos sa Ráiteas Príobháideachais ar an gcaoi ina n-úsáideann Microsoft do chuid inneachair, is é sin, an chumarsáid a dhéanann tú le daoine eile, postálacha nó aiseolas a chuireann tú chuig Microsoft trí na Seirbhísí, agus na comhaid, grianghraif, doiciméid, an fhuaim, na saothair dhigiteacha, sruthuithe beo agus físeáin a uaslódálann tú, a stórálann tú, a chraolann tú nó a chomhroinneann tú trí na Seirbhísí ("do chuid Inneachair"). I gcás ina mbunaítear próiseáil ar thoiliú agus sa mhéid a cheadaítear de réir dlí, ach aontú leis na Téarmaí seo agus tugann tú cead do Microsoft do chuid Inneachair agus Sonraí a bhailiú, a úsáid agus a nochtadh de réir mar a leagtar amach sa Ráiteas Príobháideachais. I gcásanna áirithe, tabharfaimid fógraí ar leith agus iarrfaimid cead uait mar a thuairiscítear sa Ráiteas Príobháideachais.

Téacs iomlán
Do chuid InneachairDo chuid Inneachair2_yourContent
Achoimre

2. Do chuid Inneachair. Ní cheadaíonn cuid mhór d‘ár Seirbhísí duit do chuid Inneachair a stóráil ná a chomhroinnt ná ábhar a fháil ó dhaoine eile. Ní éilímid úinéireacht ar d‘Inneachar. Is leatsa do chuid Inneachair agus is tusa atá freagrach as.

 • a. Nuair a chomhroinneann tú do chuid Inneachair le daoine eile, aontaíonn tú go sainráite go bhféadfaidh aon duine ar chomhroinn tú do chuid Inneachair leis é a úsáid, a thaifid, a atáirgeadh, a chraoladh, a scaipeadh, a chomhroinnt, a thaispeáint, agus a léiriú (agus a scriosadh ar HealthVault) saor in aisce agus ar fud na cruinne. Má tá tú ag iarraidh nach mbeidh an cumas sin ag daoine eile, ná úsáid na Seirbhísí chun do chuid Inneachair a chomhroinnt. Léiríonn tú agus barántaíonn tú go bhfuil (agus go mbeidh) gach ceart is gá agat fad tréimhse na dTéarmaí seo a bhaineann le do chuid Inneachair a uaslódáltar, a stóráltar agus a chomhroinntear ar nó trí na Seirbhísí agus nach dtiocfaidh bailiú, úsáid, agus coimeád do chuid Inneachair trí na Seirbhísí salach ar aon dlí ná ceart atá ag daoine eile. Molaimid go láidir duit cóip chúltaca a dhéanamh de do chuid Inneachair. Ní féidir le Microsoft a bheith freagrach as do chuid Inneachair ná na hábhair a uaslódálann, a stórálann agus a chomhroinneann daoine eile lenár Seirbhísí.
 • b. Sa mhéid is gá chun na Seirbhísí a chur ar fáil duitse agus do dhaoine eile (athrú ar mhéid, cruth nó formáid do chuid Inneachair san áireamh chun feabhas a chur ar stóráil nó taispeáint do chuid Inneachair), chun tusa agus na Seirbhísí a chosaint, agus chun táirgí agus seirbhísí Microsoft a fheabhsú, deonaíonn tú ceadúnas maoine intleachtúla domhanda agus saor ó ríchíosanna do Microsoft chun do chuid Inneachair a úsáid, mar shampla, chun cóipeanna a dhéanamh de do chuid Inneachair, é a choimeád, a tharchur, a athfhormáidiú nó a dháileadh trí uirlisí cumarsáide, agus a thaispeáint ar na Seirbhísí. Má fhoilsíonn tú do chuid Inneachar i gcuid den tSeirbhís ina gcuirtear ar fáil é ar líne go poiblí nó gan srianadh, d’fhéadfaí go dtaispeánfaí do chuid Inneachair i léiriú nó ábhair chun an tSeirbhís a chur chun cinn. Tacaítear le cuid de na seirbhísí trí fhógraíocht. Gheofar rialuithe maidir leis an tslí ina bpearsantaíonn Microsoft fógraíocht ar leathanach Slándáil & príobháideacht shuíomh gréasáin bhainistíocht chuntas Microsoft. Ní úsáidimid an méid a deir tú i ríomhphoist, comhráite, glaonna físe ná glórphost ná do dhoiciméid, grianghraif ná comhaid eile pearsanta chun fógraíocht a dhíriú ort. Déantar mionchuntas ar ár bpolasaithe fógraíochta sa Ráiteas príobháideachais.
Téacs iomlán
Cód iompairCód iompair3_codeOfConduct
Achoimre

3. Cód iompair.

 • a. Ní cheadaítear inneachar, ábhair ná gníomhaíochtaí a sháraíonn na Téarmaí seo. Ach glacadh leis na Téarmaí seo, tá oibleagáid ort na rialacha seo a leanúint:
  • i. Ná déan aon rud neamhdhleathach.
  • ii. Ná téigh i mbun aon ghníomhaíocht lena ndéantar leanaí a dhúshaothrú, lena ndéantar dochar dóibh nó lena mbaineann baol go ndéanfar dochar dóibh.
  • iii. Ná seol turscar. Is éard is turscar ann ná ríomhphost, postálacha, iarratais teagmhála, SMS (teachtaireachtaí téacs), nó teachtaireachtaí meandracha a sheoltar gan iarraidh ar an mórchóir.
  • iv. Ná taispeáin go poiblí agus ná húsáid na Seirbhísí chun inneachar nó ábhar eile míchuí a chomhroinnt (ina bhfuil, mar shampla, nochtacht, béistiúlacht, pornagrafaíocht, caint gháirsiúil, foréigean grafach, nó gníomhaíocht choiriúil).
  • v. Ná téigh i mbun gníomhaíocht chalaoiseach, bhréagach nó mhíthreorach (m.sh. airgead a iarraidh le dúmas bréige, duine eile a phearsanú, an tSeirbhís a ionramháil chun an líon uaireanta a seinneadh a mhéadú nó dul i bhfeidhm ar an rangú, rátálacha nó nótaí tráchta).
  • vi. Ná téigh timpeall ar aon srianta ar rochtain nó infhaighteacht na Seirbhísí.
  • vii. Ná téigh i mbun gníomhaíochta a dhéanann dochar duit, do na Seirbhísí ná do dhaoine eile (m.sh. víris a tharchur, stalcaireacht, inneachar sceimhlitheoireachta a phostáil, fuathchaint, nó foréigean in aghaidh daoine eile a mholadh).
  • viii. Ná sáraigh cearta daoine eile (m.sh. comhroinnt neamhúdaraithe ceoil faoi chosaint cóipchirt nó ábhar eile faoi chosaint cóipchirt, athdhíol nó dáileadh mhapaí Bing, nó grianghraif).
  • ix. Ná tabhair faoi ghníomhaíocht a sháraíonn príobháideachas daoine eile.
  • x. Ná cabhraigh le daoine eile na rialacha seo a bhriseadh.
 • b. Forfheidhmiú. Forchoimeádaimid an ceart chun do chuid Inneachair a dhiúltú má sháraíonn sé teorainneacha ar an méid stórais nó an méid comhaid a cheadaíonn an tSeirbhís. Ina theannta sin, má sháraíonn tú aon cheann de na hoibleagáidí atá liostaithe in alt 3(a) thuas nó a sháraíonn ábhar na dTéarmaí sin ar bhealach eile, d’fhéadfaimid gníomh a ghlacadh i do choinne, lena n-áirítear ach gan teorainn do stopadh de na Seirbhísí a chur ar fáil nó do chuntas Microsoft a dhúnadh ar an toirt ar chúis mhaith nó seachadadh cumarsáide a bhacadh (amhail ríomhphost, comhroinnt comhad nó teachtaireachtaí meandracha) chuig nó ó na Seirbhísí. Ina theannta sin, forchoimeádaimid an ceart chun do chuid Inneachair a bhaint nó a bhacadh ó na Seirbhísí uair ar bith má chuirtear ar ár súile go bhfuil féidearthacht ann go bhfuil an dlí infheidhme nó na Téarmaí seo á sárú. Agus sárú na dTéarmaí seo á fhiosrú, forchoimeádann Microsoft an ceart chun athbhreithniú a dhéanamh ar do chuid Inneachair chun an cheist a réiteach. Ní dhéanaimid monatóireacht ar na Seirbhísí áfach, agus ní dhéanaimid aon iarracht é sin a dhéanamh.
 • c. Iarratas ar Sheirbhísí Xbox. Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil ar an bhaint idir an Cód iompair seo agus Xbox Live, cluichí le haghaidh Windows Live agus cluichí, feidhmchláir, seirbhísí agus inneachar Microsoft Studios a sholáthraíonn Microsoft. Má sháraíonn tú an Cód Iompair trí Sheirbhísí Xbox (mar a shainítear in rannán 13(a)(i)) d'fhéadfaí do rannpháirtíocht i Seirbhísí Xbox a chur ar fionraí nó a bhacadh, lena n-áirítear ceadúnais inneachair, am Xbox Gold Membership, agus iarmhéideanna chuntais Microsoft a bhaineann leis an gcuntas a chailleadh.
Téacs iomlán
Na Seirbhísí a úsáid & TacaíochtNa Seirbhísí a úsáid & Tacaíocht4_usingTheServicesSupport
Achoimre

4. Na Seirbhísí a úsáid & Tacaíocht.

 • a. Cuntas Microsoft. Beidh cuntas Microsoft de dhíth ort chun cuid mhór de na Seirbhísí a rochtain. Ligeann do chuntas Microsoft duit síniú isteach ar tháirgí, suíomhanna Gréasáin agus seirbhísí a chuireann Microsoft agus comhpháirtithe Microsoft ar fáil.
  • i. Cuntas a Chruthú. Is féidir leat cuntas Microsoft a chruthú trí chlárú ar líne. Aontaíonn tú gan aon fhaisnéis bhréagach, mhíchruinn nó mhíthreorach a sholáthar agus tú ag clárú le haghaidh chuntas Microsoft. I gcásanna áirithe, d’fhéadfaí go mbeidh cuntas Microsoft sainithe ag tríú páirtí duit, amhail do sholáthraí seirbhísí Idirlín. Más rud é go bhfuair tú do chuntas Microsoft ó thríú páirtí, d’fhéadfaí go mbeidh cearta breise ag an tríú páirtí i leith do chuntais, amhail an cumas chun do chuntas Microsoft a rochtain nó a scriosadh. Athbhreithnigh aon téarmaí breise a sholáthraigh an tríú páirtí duit; níl aon fhreagracht ag Microsoft as na téarmaí breise sin. Má chruthaíonn tú cuntas Microsoft ar son eintitis, amhail do ghnó nó d’fhostóir, dearbhaíonn tú go bhfuil an t-údarás dlíthiúil agat an t-eintiteas sin ina cheangal faoi na Téarmaí. Ní fhéadfaidh tú d'fhaisnéis aitheantais chuntas Microsoft a aistriú chuig úsáideoir ná eintiteas eile. Coinnigh do shonraí cuntais agus pasfhocal faoi rún chun do chuntas a chosaint. Is tusa atá freagrach as gach gníomhaíocht a dhéantar ar do chuntas Microsoft.
  • ii. Úsáid Skype. Ní mór duit do chuntas Microsoft a úsáid lena choinneáil gníomhach. Chuige sin, ní mór duit síniú isteach ar a laghad uair amháin i dtréimhse cúig bliana chun do chuntas Microsoft agus na Seirbhísí lena mbaineann a choinneáil gníomhach, ach amháin má fhoráiltear a mhalairt i dtairiscint do rann íoctha de na Seirbhísí nó mar a éilítear ar aon slí eile faoin dlí. Mura síníonn tú isteach le linn don am sin, glacfaimid leis go bhfuil do chuntas Microsoft neamhghníomhach agus dúnfaimid é. Féach Rannán 4(a)(iv)(2) maidir leis na hiarmhairtí a bhaineann le cuntas Microsoft a dhúnadh. Ní mór duit síniú isteach i do bhosca isteach Outlook.com agus OneDrive (go leithleach) ar a laghad uair amháin i dtréimhse aon bhliana, nó dúnfaimid do bhosca isteach Outlook.com agus OneDrive. Ní mór duit síniú isteach i Seirbhísí Xbox uair amháin ar a laghad gach cúig bliana chun an chlib chluichire a ghabhann le do chuntas Microsoft a choimeád. Má tá imní orainn agus údar réasúnta againn go bhfuil tríú páirtí ag úsáid do chuntais Microsoft ar bhealach calaoiseach (mar shampla, mar thoradh ar haiceáil ar do chuntas), féadfaidh Microsoft do chuntas a chur ar fionraí go dtí go n-éilíonn tú úinéireacht arís. Bunaithe ar nádúr an chomhréitigh, is féidir go mbeidh orainn rochtain ar do chuid Inneachair, nó ar chuid de, a dhíchumasú. Má tá fadhbanna agat do chuntas Microsoft a rochtain, gabh chuig an suíomh Gréasáin seo a leanas (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Leanaí agus Cuntais. Nuair a cláraíonn tú, dearbhaíonn tú gur duine "lánaoiseach" thú sa tír ina bhfuil cónaí ort nó go bhfuil cead bailí tuismitheora nó caomhnóra dhlíthiúil agat a bheith faoi cheangal na dTéarmaí seo. Murab eol duit an bhfuil an lánaois sroichte agat san áit a bhfuil cónaí ort, nó mura dtuigeann tú an rannán seo, ná cruthaigh cuntas Microsoft go dtí go bhfuil cabhair agus cead faighte agat ó do thuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil. Más tusa tuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil mionaoisigh a chruthaíonn cuntas Microsoft, glacann agus aontaíonn tusa agus an mionaoiseach a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí seo agus gur tusa a bheidh freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an leanbh mionaoiseach agus é nó í ag úsáid an chuntais Microsoft nó na Seirbhísí, ceannacháin san áireamh, is cuma cé acu an bhfuil cuntas an mhionaoisigh ar fáil cheana nó an gcruthaítear é níos déanaí.
  • iv. An cuntas a dhúnadh.
   • 1. I dteannta le haon cearta atá agat cealú mar a shonraítear sa rannán ‘Polasaí aisíocaíochta’ thíos (alt 9(g)), féadfaidh tú Seirbhísí sonracha a chealú nó do chuntas Microsoft a dhúnadh aon uair is mian leat agus ar chúis ar bith. Más mian leat do chuntas Microsoft a dhúnadh, gabh chuig https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Nuair a iarrann tú orainn do chuntas Microsoft a dhúnadh, cuirfimid é ar fionraí ar feadh 60 lá ar eagla go ndéanfaidh tú athrú intinne. Tar éis na tréimhse 60 lá sin, dúnfar do chuntas Microsoft. Féach alt 4(a)(iv)(2) thíos chun míniú a fháil ar an méid a tharlaíonn nuair a dhúntar do chuntas Microsoft. Má logálann tú ar ais isteach le linn don tréimhse 60 lá, ath-ghníomhachtófar do chuntas Microsoft.
   • 2. Má dhúntar do chuntas Microsoft (is cuma cé acu an é Microsoft nó tú féin an t-údar), tarlóidh cúpla rud. Ar an gcéad dul síos, cailleann tú láithreach do chead chun an cuntas Microsoft a úsáid chun na Seirbhísí a rochtain. Lena chois sin, scriosfaimid Sonraí nó do chuid Inneachair a bhaineann le do chuntas Microsoft nó déanfaimid é a dhícheangal ar bhealach eile uait agus ó do chuntas Microsoft (ach amháin má éilítear orainn faoin dlí é a choinneáil, é a thabhairt ar ais duitse nó do thríú páirtí atá aitheanta agat). Dá thoradh sin, ní fhéadfaidh tú rochtain a fháil níos mó ar aon cheann de na Seirbhísí (ná do chuid Inneachair a stóráil tú ar na Seirbhísí sin), a éilíonn cuntas Microsoft. Ba cheart duit plean cúltaca rialta a bheith agat. Sa tríú háit, d’fhéadfá rochtain ar tháirgí atá faighte agat a chailleadh.
 • b. Cuntais Oibre nó Scoile. Is féidir leat síniú isteach i seirbhísí áirithe Microsoft le seoladh ríomhphoist oibre nó scoile. Má shíníonn, aontaíonn gur féidir le húinéir an fhearainn a bhaineann le do sheoladh ríomhphoist do chuntas a rialú agus a riaradh, agus do Shonraí a rochtain agus a phróiseáil, lena n-áirítear a bhfuil i do chumarsáidí agus comhaid, agus gur ceadmhach do Microsoft fógra a chur chuig úinéir an fhearainn má dhéantar an cuntas nó na Sonraí a chur i gcontúirt. Aontaíonn tú, leis, go bhféadfadh d'úsáid de sheirbhísí Microsoft a bheith faoi réir comhaontuithe atá ag Microsoft leat nó le d'eagraíocht agus gur féidir nach bhfuil feidhm ag na Téarmaí seo. Má tá cuntas Microsoft agat cheana agus má úsáideann tú seoladh ríomhphoist oibre nó scoile ar leith chun Seirbhísí a chlúdaítear faoi na Téarmaí seo a rochtain, is féidir go bhfaighidh tú leid chun an seoladh ríomhphoist a ghabhann le do chuntas Microsoft a nuashonrú chun leanúint ar aghaidh ag rochtain na Seirbhísí sin.
 • c. Trealamh/Pleananna sonraí breise. Beidh nasc Idirlín agus/nó plean sonraí/ceallach ag teastáil uait chun cuid mhór de na Seirbhísí a úsáid. D’fhéadfaí go mbeidh trealamh breise ag teastáil uait, amhail gléas cinn, ceamara nó micreafón. Is tusa atá freagrach as soláthar gach nasc, plean, agus/nó píosa trealamh a theastaíonn chun na Seirbhísí a úsáid agus íoc as na táillí a ghearrann soláthraí do naisc, pleananna agus trealamh. Gearrtar na táillí sin i dteannta leis na táillí a íocann tú linn as na Seirbhísí agus ní thabharfaimid aisíocaíocht duit i leith na dtáillí sin. Seiceáil le do sholáthraí(the) lena dheimhniú an bhfuil aon táillí dá leithéid d‘fhéadfadh a bheith i bhfeidhm ortsa.
 • d. Fógraí Seirbhíse. Más gá dúinn rud éigin a rá leat faoi Sheirbhís a úsáideann tú, seolfaimid fógraí Seirbhíse agus an fhaisnéis nach mór dúinn a chur ar fáil de réir dlí. Má thug tú do sheoladh ríomhphoist nó uimhir fóin dúinn i dtaca le do chuntas Microsoft, ansin féadfaimid fógraí Seirbhíse a chur chugat trí ríomhphost nó SMS (teachtaireacht téacs), lena n-áirítear chun d'aitheantas a fhíorú sula gcláraíonn tú d'uimhir fón póca. Féadfaimid fógraí Seirbhíse a sheoladh chugat trí bhealaí eile (mar shampla trí theachtaireachtaí sa táirge). D’fhéadfadh rátaí sonraí nó curtha teachtaireachtaí a bheith i bhfeidhm agus fógraí trí SMS á bhfáil. Molaimid duit an seoladh ríomhphoist a shonraigh tú a mhonatóiriú agus a choimeád. Mura n-aontaíonn tú le fógraí a fháil go leictreonach, ní mór duit stopadh de na Seirbhísí a úsáid.
 • e. Tacaíocht. Tá tacaíocht do chustaiméirí do Sheirbhísí áirithe ar fáil ag https://support.microsoft.com. Féadfaidh tú fógra a chur chuig Microsoft de réir na nósanna imeachta a leagtar amach sa rannán Fógraí de na Téarmaí seo. Féadfaidh Seirbhísí áirithe tacaíocht ar leith nó tacaíocht bhreise a thairiscint do chustaiméirí, faoi réir na dtéarmaí atá ar fáil ag https://www.microsoft.com/support-service-agreement, mura sonraítear a mhalairt. Is féidir nach mbeidh tacaíocht ar fáil do leaganacha réamhamhairc nó béite de ghnéithe nó Seirbhísí. Má tá cónaí ort san Eoraip, is féidir leat gearán a chur isteach chuig Ardán ar líne réitigh díospóide de chuid an AE; úsáid MSODR@microsoft.com don fhoirm gearáin amháin, agus ní chun aon chríoch eile.
 • f. Deireadh a chur le do Sheirbhísí. Má chealaítear do Sheirbhísí (cibé an tusa nó muidne a chealaíonn iad), cuirfear deireadh láithreach le do cheart chun na Seirbhísí a rochtain, agus le do cheadúnas le haghaidh na mbogearraí a bhaineann leis na Seirbhísí. Lena chois sin, scriosfaimid Sonraí nó do chuid Inneachair a bhaineann le do Sheirbhís nó déanfaimid é a dhícheangal ar bhealach eile uaitse agus ó do chuntas Microsoft (ach amháin má cheanglaítear muid faoin dlí é a choinneáil, é a thabhairt ar ais duitse nó do thríú pairtí atá aitheanta agat). Dá thoradh sin, ní fhéadfaidh tú rochtain a fháil níos mó ar aon cheann de na Seirbhísí (ná do chuid Inneachair a stóráil tú ar na Seirbhísí sin). Ba cheart duit plean cúltaca rialta a bheith agat. Sa tríú háit, d’fhéadfá rochtain ar tháirgí atá faighte agat a chailleadh. Más rud é gur chealaigh tú do chuntas Microsoft agus mura bhfuil aon chuntas eile agat atá in ann na Seirbhísí a rochtain, d’fhéadfaí do Sheirbhísí a chealú láithreach.
Téacs iomlán
Feidhmchláir agus Seirbhísí tríú páirtí a úsáidFeidhmchláir agus Seirbhísí tríú páirtí a úsáid5_usingThird-PartyAppsAndServices
Achoimre

5. Feidhmchláir agus Seirbhísí tríú páirtí a úsáid. Féadfaidh na Seirbhísí ceadú duit táirgí, seirbhísí, suíomhanna Gréasáin, naisc, inneachar, ábhar, cluichí, scileanna, comhtháthuithe, botaí nó feidhmchláir a rochtain nó a fháil ó thríú páirtithe (cuideachtaí nó daoine nach Microsoft iad) ("feidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí"). Anuas ar sin, cabhraíonn mórchuid dár Seirbhísí leat feidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí a aimsiú, iarratais a chur chucu, nó idirghníomhú leo, nó ceadaíonn siad leat do chuid Inneachair nó Sonraí a chomhroinnt, agus tuigeann tú go bhfuil ár Seirbhísí á n-ordú agat chun feidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí a sholáthar duit. Féadfaidh na feidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí ceadú duit do chuid Inneachair nó Sonraí a stóráil le foilsitheoir, soláthraí nó oibreoir na bhfeidhmchlár agus seirbhísí tríú páirtí. Féadfaidh na feidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí polasaí príobháideachta a chur i do láthair nó tú a chur faoi cheangal chun glacadh le téarmaí breise sular féidir leat an feidhmchlár nó seirbhís tríú páirtí a shuiteáil nó a úsáid. Féach Rannán 13(b) maidir le téarmaí breise le haghaidh feidhmchláir a fuarthas tríd an Siopa Office, an Siopa Xbox nó an Siopa Windows. Ba chóir duit aon téarmaí breise agus polasaithe príobháideachta a athbhreithniú sula ndéanann tú aon feidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí a fháil, a úsáid, a iarraidh, nó a nascadh le do chuntas Microsoft. Ní dhéanfaidh téarmaí breise aon athrú ar na Téarmaí seo. Ní thugann Microsoft aon mhaoin intleachtúil duit ar cheadúnas mar chuid d’aon Feidhmchláir ná Seirbhísí tríú páirtí. Aontaíonn tú glacadh le gach riosca agus dliteanas a eascraíonn as aon úsáid a bhaineann tú as na feidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí agus nach mbeidh Microsoft freagrach nó faoi dhliteanas duitse ná do dhaoine eile as faisnéis nó seirbhísí a sholáthraíonn aon fheidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí.

Téacs iomlán
Infhaighteacht seirbhíseInfhaighteacht seirbhíse6_serviceAvailability
Achoimre

6. Infhaighteacht seirbhíse.

 • a. D’fhéadfaí nach mbeidh fáil ar Sheirbhísí, Feidhmchláir agus Seirbhísí tríú páirtí, nó ábhair agus táirgí a chuirtear ar fáil trí na Seirbhísí ó am go chéile, go ndéanfaí iad a thairiscint ar bhonn teoranta, nó a athrú de réir an réigiúin nó an ghléis. Má athraíonn tú an suíomh a ghabhann le do chuntas Microsoft, is féidir go mbeidh ort na táirgí a bhí ar fáil duit agus a cheannaigh tú i do réigiún roimhe seo a athcheannach.
 • b. Déanaimid gach iarracht chun na Seirbhísí a choinneáil faoi lán seoil, ach is gnáth go gcuirtear isteach ar sheirbhísí ar líne agus go dtarlaíonn éaradh seirbhíse. I gcás bristigh nó cur isteach ar an tSeirbhís, is féidir nach mbeidh tú in ann do chuid Inneachair a fháil ar ais ar feadh tamaill. Molaimid duit do chuid Inneachair nó Sonraí a stórálann tú ar na Seirbhísí nó leis na feidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí a chúltacú go rialta.
Téacs iomlán
Nuashonruithe ar na Seirbhísí nó Bogearraí agus Athruithe ar na Téarmaí seo.Nuashonruithe ar na Seirbhísí nó Bogearraí agus Athruithe ar na Téarmaí seo.7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Achoimre

7. Nuashonruithe ar na Seirbhísí nó Bogearraí agus Athruithe ar na Téarmaí seo.

 • a. Cuirfimid fógra chugat má tá sé beartaithe againn na Téarmaí seo a athrú. Féadfaimid na Téarmaí seo a athrú más gá de bharr (i) an dlí is infheidhme, lena n-áirítear ach gan teorainn do, athrú ar an dlí sin; (ii) comhairle agus/nó ordú bunaithe ar an dlí is infheidhme; (iii) forbairt ar na Seirbhísí; (iv) cúiseanna teicniúla; (v) riachtanais oibríochtúla; nó (vi) athrú téarmaí a théann chun sochair an úsáideora. Cuirfimid fógra chugat maidir leis an athrú beartaithe sula dtagann sé i bhfeidhm, tríd an gcomhéadan úsáideora, i dteachtaireacht ríomhphoist nó trí mhodhanna eile réasúnta. Tabharfaimid deis duit na Seirbhísí a chealú ar a laghad 30 lá roimh theacht i bhfeidhm an athruithe. Ach na Seirbhísí a úsáid tar éis do na hathruithe teacht i bhfeidhm, aontaíonn tú leis na téarmaí nua. Mura n-aontaíonn tú leis na téarmaí nua, ní mór duit stopadh de na Seirbhísí a úsáid agus do chuntas Microsoft i dhúnadh i gcomhréir le halt 4(a)(iv). Díreoimid d‘aird air sin go sainráite san fhógra maidir leis an athrú beartaithe ar na Téarmaí seo.
 • b. Féadfaimid do leagan de na bogearraí a sheiceáil go huathoibríoch, rud atá riachtanach chun na Seirbhísí a sholáthar, agus nuashonruithe bogearraí nó athruithe ar chumraíocht a íoslódáil, gan táille a ghearradh ort, chun na Seirbhísí a nuashonrú, a bhreisiú nó a fhorbairt tuilleadh. D’fhéadfaí go n-éileofaí ort nuashonrú a dhéanamh ar na bogearraí chun leanúint de na Seirbhísí a úsáid. Beidh nuashonruithe dá leithéid faoi réir na dTéarmaí seo ach amháin má ghabhann téarmaí breise nó téarmaí eile leis na nuashonruithe, agus sa chás sin, beidh na téarmaí eile i bhfeidhm. Má dhiúltaíonn tú leis na téarmaí breise nó le téarmaí eile a bhaineann leis na nuashonruithe, ní fhéadfaidh tú na nuashonruithe a fháil ná a úsáid. Níl aon oibleagáid ar Microsoft aon nuashonrú a chur ar fáil agus ní ráthaímid go dtacóimid leis an leagan den chóras lenar cheannaigh tú nó ar a chuir tú na bogearraí, feidhmchláir, inneachar nó táirgí eile ar cheadúnas.
 • c. Bímid ag obair go leanúnach chun feabhas a chur ar na Seirbhísí agus féadfaimid na Seirbhísí a athrú nó gnéithe a scriosadh nó stopadh de rochtain a sholáthar ar fheidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí ar an gcaoi sin uair ar bith, lena n-áirítear ach gan teorainn do na cásanna seo a leanas: mura féidir linn an t-ábhar tríú páirtí a chur ar fáil faoi na comhaontuithe atá againn leo, mura bhfuil sé indéanta dúinn é a chur ar fáil, i gcás dul chun cinn teicneolaíochta, nó má léiríonn aiseolas custaiméirí go bhfuil athrú de dhíth. Cuirfimid fógra chugat roimh ré más rud é go mbeidh sé mar thoradh ar athrú ar na Seirbhísí go gcaillfidh tú rochtain ar do chuid Inneachair. I gcás Seirbhísí íoctha, cuirfimid fógra chugat, leis, sula ndéantar aon athruithe tábhachtacha eile ar na Seirbhísí. Ach amháin sa mhéid is a éilítear é faoin dlí is infheidhme, níl sé d’oibleagáid orainn ath-íoslódáil ná earra in ionad a chur ar fáil d‘aon ábhair, Earraí digiteacha (de réir mar a shainítear i Rannán 13(k)) ná feidhmchlár a ceannaíodh roimhe seo. Má chealaímid Seirbhís íoctha, tabharfaimid aisíocaíocht duit ar bhonn pro rata ar bhonn méid na n-íocaíochtaí atá déanta agat as an gcuid den tSeirbhís a fhágtar díreach roimh duit cealú.
 • d. Ionas go bhféadfaidh tú ábhar cosanta faoi bhainistíocht ceart digiteach (DRM), amhail ceol, cluichí, scannáin leabhair agus tuilleadh, d’fhéadfadh bogearraí DRM teagmháil a dhéanamh le freastalaí cearta ar líne go huathoibríoch agus nuashonruithe DRM a íoslódáil agus a shuiteáil.
Téacs iomlán
Ceadúnas bogearraíCeadúnas bogearraí8_softwareLicense
Achoimre

8. Ceadúnas bogearraí. Ach amháin má bhíonn comhaontú ceadúnais ar leith Microsoft ag gabháil leis (mar shampla, má tá feidhmchlár Microsoft in úsáid agat atá san áireamh i Windows agus mar chuid de Windows, ansin rialaíonn Téarmaí Ceadúnais Bhogearraí Microsoft le haghaidh Córas Oibriúcháin Windows bogearraí den sórt sin) beidh aon bhogearraí a sholáthraímid duit mar chuid de na Seirbhísí faoi réir na dTéarmaí seo. Tá feidhmchláir a fhaightear trí Office Store, Windows Store agus Xbox Store faoi réir rannán 13(b)(i) thíos.

 • a. Má dhéanann tú na Téarmaí seo a chomhlíonadh, deonaímid an ceart duit cóip amháin de na bogearraí a shuiteáil agus a úsáid ar gléas ar bith ar fud na cruinne do dhuine amháin sa turas mar chuid den úsáid a bhaineann tú as na Seirbhísí. I gcás gléasanna áirithe, d'fhéadfaí bogearraí den sórt sin a bheith réamhshuiteáilte chun d'úsáid phearsanta, neamhthráchtála de na Seirbhísí. D’fhéadfadh cód tríú páirtí a bheith sa bhogearraí nó sa suíomh Gréasáin atá mar chuid de na Seirbhísí. Is iad na tríú páirtithe ar leo na scripteanna nó an cód lena ndéantar nasc nó dá dtagraítear sna bogearraí nó suíomh Gréasáin a dheonaíonn ceadúnas duit, agus ní hé Microsoft. I gcás fógraí, más ann dóibh, maidir leis an gcód tríú páirtí, áirítear iad ar mhaithe le faisnéis a thabhairt duit amháin.
 • b. Deonaítear na bogearraí ar cheadúnas, ní dhíoltar iad, agus forchoimeádann Microsoft gach ceart i leith na mbogearraí nár dheonaigh Microsoft go sainráite faoi na Téarmaí seo. Ní thugann an ceadúnas seo aon cheart duit agus ní ceadmhach duit, go mídhleathach:
  • i. bearta cosanta teicneolaíochta sa bhogearraí nó sa Seirbhísí nó lena mbaineann a sheachthreorú ná a shárú;
  • ii. aithris nó ais-innealtóireacht a dhéanamh ar aon bhogearraí nó aon ghné eile de na Seirbhísí a áirítear in nó atá ar fáil trí na Seirbhísí, nó iad a dhídhíolaim, a dhíchriptiú, a haiceáil, a shaothrú, ach amháin sa mhéid is a dtugtar cead faoin dlí cóipchirt infheidhme cead chun é sin a dhéanamh go sainráite;
  • iii. comhpháirteanna faoi leith de na bogearraí nó Seirbhísí lena n-úsáid ar ghléasanna éagsúla;
  • iv. bogearraí nó Seirbhísí a fhoilsiú, a chóipeáil, a chur ar cíos nó ar léas, a dhíol, a easpórtáil, a iompórtáil, a dháileadh, nó a thabhairt ar iasacht, ach amháin má thugann Microsoft cead duit é sin a dhéanamh go sainráite;
  • v. na bogearraí, aon cheadúnais bogearraí, nó aon chearta maidir le rochtain nó úsáid na Seirbhísí a aistriú;
  • vi. na Seirbhísí a úsáid ar bhealach neamhúdaraithe a d’fhéadfadh teacht salach ar an úsáid a bhaineann daoine eile astu nó rochtain a fháil ar aon seirbhís, sonraí cuntas nó líonra;
  • vii. feidhmchláir neamhúdaraithe tríú páirtí a úsáid chun rochtain a fháil ar na Seirbhísí a chumasú nó gléas Microsoft-údaraithe a mhionathrú (m.sh. Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, etc.).
Téacs iomlán
Téarmaí íocaíochtaTéarmaí íocaíochta9_paymentTerms
Achoimre

9. Téarmaí íocaíochta. Má cheannaíonn tú Seirbhís, beidh feidhm ag na téarmaí íocaíochta seo maidir le do cheannachán agus aontóidh tú leo.

 • a. Muirir. Má ghearrtar muirear ar chuid de na Seirbhísí, aontóidh tú le híoc as an muirear sin. Áirítear le costas sonraithe na Seirbhísí na cánacha go léir atá infheidhme, ach amháin má shonraítear a mhalairt. Tusa amháin atá freagrach as na cánacha sin nó as muirir eile a íoc. Ríomhtar cánacha bunaithe ar do shuíomh ag an am a cláraíodh do chuntas Microsoft, ach amháin má shonraítear a mhalairt. Tar éis dúinn fógra a thabhairt duit nach bhfuaireamar íocaíocht iomlán in am uait, féadfaidh tú na Seirbhísí a chur ar fionraí nó a chealú mura ndéanann tú an íocaíocht iomlán laistigh den tréimhse ábhartha. Má chuirtear na Seirbhísí ar fionraí nó ar ceal de bharr neamhíocaíochta, seans nach mbeidh tú in ann do chuntas nó inneachar an chuntais a rochtain ná a úsáid. Má cheanglaítear leis an Idirlíon trí nasc corparáideach nó trí nasc príobháideach eile a fholaíonn do shuíomh, féadfar muirir a ghearradh ort atá difriúil ó na muirir a thaispeántar do do shuíomh iarbhír. Ag brath ar do shuíomh, féadfaidh tiontú ó airgeadra eachtrach a bheith de dhíth i gcás idirbhearta áirithe, sin nó próiseáil i dtír eile. Is féidir go ngearrfaidh do bhanc táillí breise ort as na seirbhísí sin nuair a úsáideann tú cárta dochair nó creidmheasa. Iarr sonraí ar do bhanc.
 • b. Do chuntas billeála. Chun íoc as na muirir a ghearrtar i leith Seirbhíse, iarrfar ort modh íocaíochta a chur ar fáil nuair a chláróidh tú don tSeirbhís sin. Gheobhaidh tú d'fhaisnéis bhilleála agus do mhodh íocaíochta agus is féidir é a athrú ar suíomh gréasáin um bainistíocht cuntas Microsoft agus maidir le Skype ach síniú isteach i do thairseach cuntais ag https://skype.com/go/myaccountm. Ina theanna sin, aontaíonn tú le cead a thabhairt do Microsoft aon fhaisnéis nuashonraithe cuntais a úsáid, a bhaineann leis an modh íocaíochta atá roghnaithe agus arna cur ar fáil ag an mbanc eisiúna nó ag an líonra íocaíochta is infheidhme. Aontaíonn tú do chuntas agus faisnéis eile a nuashonrú go pras, lena n-áirítear do sheoladh ríomhphoist agus sonraí do mhodha íocaíochta, ionas gur féidir linn d'idirbhearta a chríochnú agus teagmháil a dhéanamh leat de réir mar is gá i gcás d'idirbhearta. Má insíonn tú dúinn stopadh de do mhodh íocaíochta a úsáid agus mura gcuireann tú modh íocaíochta eile ar fáil dúinn laistigh de thréimhse ama chuí, tar éis glacadh lenár bhfógra, féadfaimid an tSeirbhís a chur ar fionraí nó ar ceal ar chúis mhaith. Má athraítear do chuntas billeála, ní bheidh tionchar ag na hathruithe sin ar na muirir a ghearrfaimid ar do chuntas billeála sula mbeimid in ann gníomhú go réasúnta maidir leis na muirir a ghearrtar ar do chuntas billeála.
 • c. Billeáil. Trí mhodh íocaíochta a chur ar fáil do Microsoft, (i) léiríonn tú go bhfuil údarás agat chun an modh íocaíochta a chuir tú ar fáil a úsáid agus go bhfuil an fhaisnéis íocaíochta a chuireann tú ar fáil fíor agus cruinn; (ii) údaraíonn tú do Microsoft chun muirear a ghearradh ort as na Seirbhísí nó as an inneachar atá ar fáil, ag úsáid an mhodha íocaíochta agat; agus (iii) údaraíonn tú Microsoft chun muirear a ghearradh ort as aon ghné íoctha de na Seirbhísí a roghnaíonn tú clárú di nó úsáid a bhaint aisti, le linn do na Téarmaí seo a bheith i ngníomh. Mar atá sonraithe, féadfaimid thú a bhilleáil (a) roimh ré; (b) tráth an cheannacháin; (c) go luath i ndiaidh an ceannachán a dhéanamh; nó (d) ar bhonn athfhillteach le haghaidh Seirbhísí síntiúis. Lena chois sin, féadfaimid táillí a ghearradh ort, suas go dtí an méid atá faofa agat, agus cuirfimid fógra chugat roimh aon athrú ar an méid a ghearrfar as Seirbhísí síntiúis athfhilltigh, agus i gcás athrú praghais, tabharfaimid an deis duit na Seirbhísí a chealú sula n-athraíonn an praghas. Féadfaimid thú a bhilleáil ag an am céanna as breis is ceann amháin de na tréimhsí billeála roimhe, i gcás suimeanna nár próiseáladh go fóill.
 • d. Íocaíochtaí athfhillteacha. Nuair a cheannaíonn tú na Seirbhísí ar bhonn síntiúis (e.g., gach mí, gach 3 mhí, nó gach bliain), aontaíonn tú go bhfuil tú ag údarú íocaíochtaí athfhillteacha, agus go ndéanfar íocaíochtaí chuig Microsoft tríd an mhodh íocaíochta a roghnaigh tú de réir na tréimhse athfhilltí a roghnaíonn tú, go dtí go gcuireann tusa nó Microsoft deireadh leis an síntiús don tSeirbhís. Ach íocaíochtaí athfhillteacha a údarú, tugann tú údarú do Microsoft d'ionstraim íocaíochta a stóráil agus na híocaíochtaí sin a phróiseáil mar dhochair leictreonacha nó aistriú ciste, nó mar dhréachtaí leictreonacha ó do chuntas ainmnithe (le haghaidh íocaíochtaí trí theach imréitigh uathoibríoch nó íocaíochtaí dá samhail), nó mar tháillí ar an gcuntas ainmnithe (le haghaidh íocaíochtaí cárta creidmheasa nó íocaíochtaí dá samhail) (dá ngairtear "Íocaíochtaí Leictreonacha" le chéile). Gearrfar táillí síntiúis roimh tús na tréimhse síntiúis atá i gceist. Má aischuirtear íocaíocht neamhíoctha nó má dhiúltaítear d’idirbheart cárta creidmheasa nó idirbheart comhchosúil, forchoimeádann Microsoft nó a sholáthraithe seirbhíse an ceart aon táille is infheidhme maidir le mír arna tabhairt ar ais, le diúltú nó le cistí neamhleor a bhailiú agus an íocaíocht sin a phróiseáil mar Íocaíocht leictreonach.
 • e. Athnuachan uathoibríoch. Má cheadaítear athnuachan uathoibríoch i do thír, féadfaidh tú athnuachan uathoibríoch ar na Seirbhísí ag deireadh tréimhse shocraithe seirbhíse a roghnú. Meabhróimid duit é le ríomhphost nó aon bhealach eile réasúnta, sula n-athnuaitear aon Seirbhísí ar feadh téarma nua, agus cuirfimid aon athrú praghais in iúl duit de réir alt 9(k). Tar éis dúinn a mheabhrú duit gur roghnaigh tú na Seirbhísí a athnuachan go huathoibríoch, féadfaimid do Sheirbhísí a athnuachan ag deireadh na tréimhse reatha seirbhíse agus an táille reatha a bhí ann a ghearradh ort as an téarma athnuachana, ach amháin má roghnaigh tú na Seirbhísí a chealú, mar a thuairiscítear thíos. Cuirfimid i gcuimhne duit freisin go ndéanfaimid an modh íocaíochta atá roghnaithe agat a bhilleáil le haghaidh athnuachan na Seirbhísí, cibé an raibh sé i gcomhad an dáta athnuachana nó ar cuireadh ar fáil níos déanaí é. Cuirfimid treoracha ar fáil duit freisin faoin gcaoi ar féidir na Seirbhísí a chur ar ceal. Ní mór duit na Seirbhísí a chur ar ceal roimh an dáta athnuachana chun a chinntiú nach mbilleálfar thú as an athnuachan. Is féidir seirbhísí síntiúis a chealú ón leathanach seirbhísí agus síntiúis i do chuntas Microsoft nó trí theagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís do chustaiméirí mar a mhínítear thuas in alt 4(e).
 • f. Ráiteas ar líne agus earráidí. Cuirfidh Microsoft ráiteas billeála ar líne ar fáil duit ar an suíomh Gréasáin bainistíochta cuntais de chuid Microsoft, áit a mbeidh tú in ann amharc ar an ráiteas agus é a phriontáil. I gcás Skype, is féidir leat do ráiteas ar líne a oscailt ach síniú isteach i do chuntas ag www.skype.com. Is é seo an t-aon ráiteas billeála a chuirimid ar fáil. D'fhéadfaí sonrasc le CBL a chur ar fáil, ag brath ar an tSeirbhís agus ar an tír. Má dhéanaimid earráid ar do bhille, réiteoimid an earráid go pras nuair a chuirfidh tú muid ar an eolas fúithi (nó nuair a thabharfaimid an earráid faoi deara) agus déanfaimid scrúdú ar an muirear. Molaimid duit é a rá linn laistigh de 120 lá tar éis earráid shoiléir a bheith le feiceáil ar do bhille de bhrí gur fusa dúinn an fhadhb a réiteach sa tréimhse sin. Is féidir leat d'iarratais chun na gcríoch sin a chur chuig an tseirbhís tacaíochta do chustaiméirí faoi mar a shainítear in alt 4(e).
 • g. Polasaí aisíocaíochta. Beidh tú i dteideal tréimhse chealaithe (ré aithrí) ceithre lá déag (14) ó lá an cheannaigh, le cúis nó gan chúis. Má bhíonn cuid den tSeirbhís curtha ar fáil tráth an chealaithe, gheobhaidh tú aisíocaíocht pro rata. Aithníonn tú go gcuirfear deireadh leis an ré aithrí nuair a bhíonn an tSeirbhís go léir curtha ar fáil duit, agus nach féidir aisíocaíocht a fháil don cheannachán ansin. Nuair a cheannaíonn tú ábhar digiteach uainn, ní bheidh cead agat a thuilleadh an ceannachán a chur ar ceal tar éis tús a chur leis an íoslódáil. Is ceannacháin chríochnaitheacha neamh-in-aisíoctha iad na ceannacháin uile, ach amháin má shonraítear a mhalairt de réir an dlí nó de réir tairisceana áirithe Seirbhíse. I gcás gach Seirbhíse ach amháin Skype, cuirtear faisnéis agus treoracha ar fáil ar an suíomh Gréasáin bainistíochta cuntais de chuig Microsoft faoin gcaoi ar féidir Seirbhís a chur ar ceal agus aisíocaíocht a iarraidh ag úsáid na Foirme Aistarraingthe againn, sa chás go bhfuil an ceart agat aisíocaíocht a fháil. I gcás Skype, comhlánaigh an Fhoirm Aistarraingthe tríd an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil anseo a úsáid. Má chreideann tú go ngearradh muirear ort de thaisme ag Microsoft, beidh ort duit teagmháil a dhéanamh le Microsoft. Déanfaimid scrúdú ar an muirear ansin. Má eisítear aisíocaíocht nó creidmheas, ní bheidh d’oibleagáid orainn an aisíocaíocht chéanna nó aisíocaíocht chomhchosúil a eisiúint sa todhchaí. Ní chuireann an polasaí aisíocaíochta seo isteach ar na cearta a chuirtear ar fáil faoin dlí is infheidhme. Gheofar tuilleadh faisnéise ar aisíocaíochtaí ag topaic chabhrach.
 • h. Na Seirbhísí a Fhoirceannadh. Is féidir leat na Seirbhísí a chealú ón leathanach bainistíochta seirbhísí agus síntiúis i do chuntas Microsoft nó trí theagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís do chustaiméirí mar a mhínítear thuas in alt 4(e). Ba cheart duit féachaint siar ar an tairiscint ina ndéantar cur síos ar na Seirbhísí mar (i) go bhfuil seans ann nach bhfaighidh tú aisíocaíocht tráth an chealaithe; (ii) go gcuirfear d’oibleagáid ort muirir a íoc as cealú; (iii) go gcuirfear d’oibleagáid ort íoc as na muirir go léir a bhaineann leis na Seirbhísí, agus a cuireadh le do chuntas billeála roimh an dáta cealaithe; agus (iv) nach mbeidh rochtain agat ar do chuntas nó nach mbeidh tú in ann é a úsáid a thuilleadh sa chás go gcuirtear na Seirbhísí ar ceal. Próiseálfaimid do Shonraí mar a thuairiscítear thuas in alt 4. Má chealaíonn tú, beidh deireadh le do Sheirbhísí ag deireadh do thréimhse reatha Seirbhíse, nó má bhilleáiltear do chuntas go tréimhsiúil, nuair a bheidh deireadh leis an tréimhse inar chealaigh tú.
 • i. Tairiscintí tréimhse tástála. Má tá páirt á glacadh agat i dtairiscint tréimhse tástála, beidh ort an tSeirbhís nó na Seirbhísí tástála a chur ar ceal sula dtiocfaidh deireadh leis an tréimhse tástála chun a chinntiú nach ngearrfar muirir nua ort, ach amháin má chuirfimid a mhalairt in iúl duit. Féadfaimid muirear a ghearradh ort as an tSeirbhís nó na Seirbhísí, ag an gcostas a cuireadh in iúl duit roimh dheireadh na tréimhse tástála, mura gcuirtear an tSeirbhís nó na Seirbhísí tástála ar ceal roimh dheireadh na tréimhse tástála.
 • j. Tairiscintí fógraíochta. Ó am go ham, féadfaidh Microsoft Seirbhísí a chur ar fáil le haghaidh tréimhse tástála. Ní ghearrfaidh Microsoft aon mhuirear ort as na Seirbhísí don tréimhse sin. Forchoimeádann Microsoft an ceart chun táille a ghearradh as na Seirbhísí sin (ag an ngnáthráta) má sháraíonn tú téarmaí agus coinníollacha na tairisceana.
 • k. Athruithe ar phraghas. Má tá téarma agus praghas seasta ann i gcás do thairisceana Seirbhíse, ní thiocfaidh aon athrú ar an bpraghas sin sa téarma. Más mian leat leanúint ort ag úsáid na Seirbhísí, beidh ort aontú le tairiscintí agus le costais nua. Más ar bhonn tréimhsiúil atá na Seirbhísí agat (go míosúil, mar shampla), gan aon fhad tréimhse ama, agus más amhlaidh nach tairiscint trialach é, féadfaidh costas na Seirbhísí a athrú má chuirimid gnéithe nua nó gnéithe feabhsaithe Seirbhíse leis, sa mhéid a mhéadaigh costas soláthair na Seirbhíse, nó mar fhreagairt ar athruithe margaidh (mar shampla, de bharr costais saothair, luaineacht airgeadra, athruithe ar chánacha/rialacháin, boilsciú, táillí ceadúnais, costais infreastruchtúir agus riaracháin). Cuirfimid scéala chugat 30 lá roimh ré ar a laghad sula dtagann an athrú ar phraghas i bhfeidhm. Beidh deis agat na Seirbhísí a chur ar ceal sula dtiocfaidh athrú ar an gcostas i gcomhréir le Cuid 9(h) thuas. Nuair a chuirimid athrú costais in iúl duit, cuirfimid in iúl duit freisin go gcuirfear an costas nua i bhfeidhm má theipeann ort na Seirbhísí a chur ar ceal.
 • l. Íocaíochtaí leatsa. Má tá íocaíocht ag dul duit, aontóidh tú le faisnéis chruinn a chur ar fáil dúinn go tráthúil, atá riachtanach chun an íocaíocht a chur chugat. Tá tú freagrach as na cánacha agus muirir go léir a d’fhéadfá a thabhú mar gheall ar an íocaíocht seo a chur chugat. Ní mór duit cloí leis na coinníollacha eile a chuirtear i bhfeidhm ar an gceart chun íocaíochta atá agat. Má fhaigheann tú íocaíocht de thaisme, féadfaimid an íocaíocht a fhreaschur nó aisíocaíocht a éileamh. Aontaíonn tú comhoibriú linn inár n-iarrachtaí chuige sin. Féadfaimid an íocaíocht a chuirtear chugat a laghdú freisin, gan fógra, chun aon ró-íocaíocht roimhe seo a chur san áireamh.
 • m. Íocaíochtaí déanacha. I gcás íocaíochtaí déanacha, ní mór duit íoc as na costais réasúnta a thabhaímid chun suimeanna thar téarma a bhailiú, lena n-áirítear táillí aturnaetha agus táillí agus costais dhlíthiúla eile, sa mhéid a cheadaítear de réir an dlí agus na rialachán. Is féidir linn do Seirbhísí a chur ar fionraí nó a chealú má theipeann ort íoc in iomlán nó in am tar éis dúinn meabhrúchán a thabhairt duit – ina mínítear go gcuirfear ar fionraí agus/nó go gcealófar na Seirbhísí – mura ndéanann tú d'íocaíocht laistigh de thréimhse chuí. Má dhéantar an íocaíocht riachtanach laistigh den tréimhse ama chuí atá leagtha amach sa mheabhrúchán, ní chuirfear na Seirbhísí ar fionraí ná ar ceal. Más rud é nach bhfuil ach suim imeallach in easnamh, cuirfear nós imeachta eile i bhfeidhm. Measfar i gcónaí gur suimeanna imeallacha iad na suimeanna atá níos lú ná 2 chéatadán de luach iomlán an tsonraisc. Mura n-íocann tú as na Seirbhísí agus má chuirtear na Seirbhísí ar fionraí nó ar ceal dá bharr, seans nach mbeidh tú in ann do chuntas Microsoft a rochtain a thuilleadh.
 • n. Cártaí bronntanais. Rialaítear fuascailt agus úsáid cártaí bronntanais (ach amháin cártaí bronntanais Skype) le Téarmaí agus coinníollacha cártaí bronntanais de chuid Microsoft. Tá faisnéis faoi chártaí bronntanais Skype le fáil ar leathanach cabhrach Skype.
 • o. Modh Íocaíochta Cuntais Bainc. Is féidir leat cuntas bainc incháilithe a chlárú le do chuntas Microsoft agus é a úsáid mar mhodh íocaíochta. Áirítear leis na cuntais bainc incháilithe cuntais a choimeádtar in institiúid airgeadais ar féidir iontrálacha dochar díreach a íoc isteach ann (m.sh. institiúid airgeadais sna Stáit Aontaithe a thacaíonn le iontrálacha uathoibríocha teach imréitigh ("ACH"), institiúid airgeadais Eorpach a thacaíonn leis an Limistéar Aonair d'Íocaíochtaí Euro ("SEPA") nó "iDEAL" san Ísiltír). Beidh feidhm, leis, ag téarmaí ar aontaigh tú leo agus do chuntas bainc á chur leis mar mhodh íocaíochta i do chuntas Microsoft (e.g. an "sainordú" i gcás SEPA). Dearbhaíonn tú agus ráthaíonn tú go bhfuil do chuntas bainc i d'ainm féin nó go bhfuil tú údaraithe chun an cuntas bainc sin a chlárú agus a úsáid mar mhodh íocaíochta. Ach do chuntas bainc a chlárú nó a roghnú mar mhodh íocaíochta, údaraíonn do Microsoft (nó dá ghníomhaire) dochar amháin nó níos mó a thionscnamh do mhéid iomlán do cheannachán nó táille síntiús (i gcomhréir le téarmaí do sheirbhíse síntiúis) ó do chuntas bainc (agus, más gá, creidmheas amháin nó níos mó a thionscnamh chuig do chuntas bainc chun earráidí a cheartú, aisíocaíocht a eisiúint nó a leithéid), agus údaraíonn tú don institiúid airgeadais a bhfuil do chuntas bainc acu a leithéid de dhochair a asbhaint nó glacadh lena leithéid de chreidmheasanna. Tuigeann tú go mbeidh an t-údarú i bhfeidhm go hiomlán go dtí go mbaineann tú d'fhaisnéis cuntais bainc den chuntas Microsoft. Déan teagmháil le tacaíocht do chustaiméirí mar a leagtar amach in alt 4(e) chomh luath agus is féidir má chreideann tú gur gearradh táille ort de bhotún. Is féidir go gcuirfidh na dlíthe infheidhme i do thír teorainn le do dliteanas as aon idirbhearta calaoiseacha, míchearta nó neamhúdaraithe ó do chuntas bainc. Ach cuntas bainc a chlárú nó a roghnú mar mhodh íocaíochta, aithníonn tú go bhfuil na Téarmaí seo léite agat, go dtuigeann tú iad agus go n-aontaíonn tú leo.
Téacs iomlán
Eintiteas Conarthach, Rogha Dlí, agus Áit le Díospóidí a RéiteachEintiteas Conarthach, Rogha Dlí, agus Áit le Díospóidí a Réiteach10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Achoimre

10. Eintiteas Conarthach, Rogha Dlí, agus Áit le Díospóidí a Réiteach.

 • a. Seirbhísí brandáilte Skype. Chun bogearraí agus Seirbhísí saor in aisce agus íoctha Skype do thomhaltóirí a úsáid, déanann tú conradh le, agus ciallaíonn gach tagairt do "Microsoft" sna Téarmaí sin, Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Lucsamburg. Beidh na Téarmaí seo faoi réir dhlí Lucsamburg, agus déanfar iad a léirmhíniú i gcomhréir le dlíthe Lucsamburg, ach má tá cónaí ort san Eoraip, ní chaillfidh tú an chosaint éigeantach do thomhaltóirí faoi dhlí na tíre ina gcuirimid na Seirbhísí ar fáil agus ina bhfuil gnáthchónaí ort.
 • b. I gcás gach Seirbhíse eile. Má tá cónaí ort (nó i gcás gnó, má tá do phríomháit ghnó) san Eoraip, agus má tá seirbhísí saor in aisce nó seirbhísí íoctha in úsáid agat, tá conradh agat le Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, Páirc Ghnó an Chontae Theas, Baile na Lobhar, Baile Átha Cliath 18, Éire (cláraithe san Oifig um Chlárú Cuideachtaí in Éirinn faoin uimhir 256796, uimhir chláraithe CBL: IE 8256796 U, le seoladh cláraithe de 70 Cé Sir John Rogerson, Baile Átha Cliath 2, Éire). Rialaíonn dlíthe na hÉireann gach éileamh a bhaineann le seirbhísí saor in aisce agus seirbhísí íoctha, ach ní bhainfidh sé seo díot na cosaintí éigeantacha do thomhaltóirí faoi dhlí na tíre dá dtreoraímid do Sheirbhísí mar a bhfuil gnáthchónaí ort (nó, i gcás gnólachta, mar a bhfuil do phríomháit ghnó suite). Maidir le dlínse, aontaíonn tusa agus Microsoft cúirteanna na tíre dá dtreoraímid do Sheirbhísí mar a bhfuil gnáthchónaí ort (nó, i gcás gnó, mar a bhfuil do phríomháit ghnó suite) a roghnú i gcás aon díospóide a éireoidh as nó a bhainfidh leis na Téarmaí seo, nó de rogha air sin, féadfaidh tú an chúirt fhreagrach a roghnú in Éirinn.
Téacs iomlán
BarántaíBarántaí12_Warranties
Achoimre

11. Barántaí. Más tomhaltóir thú, tá cearta áirithe agat faoin dlí. I measc na gceart sin, tá oibleagáid ar Microsoft aire agus scil réasúnach a úsáid agus na Seirbhísí á gcur ar fáil. Níl aon rud sna téarmaí seo beartaithe lenár ndliteanas a theorannú ná a eisiamh i dtaobh aon sárú a d‘fhéadfadh Microsoft a dhéanamh air sin. SEACHAS LOCHTANNA ATÁ FOLAITHE AGAINN DE MHEON MÍMHACÁNTA NÓ LOCHTANNA A BHFUIL MAR THORADH ORTHU NACH FÉIDIR NA SEIRBHÍSÍ A ÚSÁID, AGUS SEACHAS TÁIRGÍ ÍOCTHA SKYPE, CUIRIMID NA SEIRBHÍSÍ AR FÁIL ‘MAR ATÁ’, ‘LE GACH LOCHT’ AGUS ‘MAR ATÁ SIAD AR FÁIL’. NÍ RÁTHAÍMID CRUINNEAS NÓ TRÁTHÚLACHT NA SEIRBHÍSÍ. AITHNÍONN TÚ AGUS AONTAÍONN TÚ NACH BHFUIL CÓRAIS RÍOMHAIREACHTA AGUS TEILEACHUMARSÁIDE GAN LOCHT AGUS GO mBÍONN TRÉIMHSÍ NEAMHFHÓNAIMH ANN Ó AM GO CHÉILE. NÍ FÉIDIR LINN A RÁTHÚ GO mBEIDH NA SEIRBHÍSÍ SIN GAN BHRISEADH, TRÁTHÚIL, SLÁN NÁ SAOR Ó EARRÁIDÍ. NÍ THUGAIMID NÁ ÁR gCLEAMHNAITHE, ATHDHÍOLTÓIRÍ, DÁILEOIRÍ NÁ DÍOLTÓIRÍ AON RÁTHAÍOCHT NÁ COINNÍOLLACHA CONARTHA. TÁ NA BARÁNTAÍ ÉIGEANTACHA GO LÉIR AGAT A THUARTAR DE RÉIR DLÍ, ACH NÍ THUGAIMID AON BHARÁNTA EILE DUIT. EISIAIMID AON BHARÁNTAÍ ÉIGEANTACHA INTUIGTHE, LENA N-ÁIRÍTEAR RÁTHAÍOCHTAÍ INDÍOLTACHTA, OIRIÚNACHT D‘FHEIDHM SHONRACH, IARRACHT CHEARDÚIL, AGUS NEAMHSHÁRÚ SA MHÉID IS A CHEADAÍTEAR FAOIN DLÍ INFHEIDHME.

Téacs iomlán
Teorainn ar dhliteanasTeorainn ar dhliteanas13_limitationOfLiability
Achoimre

12. Teorainn ar dhliteanas.

 • a. Ní bheidh Microsoft freagrach as do chuid Inneachair, ábhar, ná ábhar eile tríú páirtí, lena n-áirítear naisc le suíomhanna Gréasáin tríú páirtí, agus gníomhaíochtaí a chuireann úsáideoirí ar fáil. Níl a leithéid d‘inneachar ná gníomhaíochtaí inchurtha i leith Microsoft agus ní léiríonn siad tuairim Microsoft.
 • b. Ní bheidh Microsoft faoi dhliteanas ach amháin má sáraíodh oibleagáidí ábhartha an Chomhaontaithe, nó mar a cheanglaítear ar shlí éigin eile faoin dlí infheidhme.
 • c. Ní bheidh Microsoft ná a ghníomhairí ionadacha agus/nó a ionadaithe dlíthiúla faoi dhliteanas as aon damáiste indíreach, caillteanas airgeadais san áireamh, amhail caillteanas brabúis, ach amháin más rud é gur ghníomhaigh Microsoft, a ghníomhairí ionadacha agus/nó a ionadaí dlíthiúil le mórfhaillí nó mí-iompar toiliúil.
 • d. Ní bheidh tionchar ag an teorannú dliteanais ar dhliteanas reachtúil gan locht Microsoft, lena n-áirítear dliteanas reachtúil maidir le sárú baránta. Is amhlaidh an cás maidir le dliteanas Microsoft, a ghníomhairí ionadacha agus/nó a ionadaithe dlíthiúla i gcás calaoise nó faillí a bhfuil díobháil phearsanta nó bás mar thoradh orthu.
 • e. Níl Microsoft freagrach ná faoi dhliteanas má theipeann air a chuid oibleagáidí faoi na Téarmaí seo a chomhlíonadh nó má tá moill air é sin a dhéanamh, sa mhéid is a bhfuil an teip nó an mhoill de thoradh chúinsí nach bhfuil faoi smacht réasúnta Microsoft (amhail díospóidí oibre, foiche Dé, cogadh nó gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta, damáiste mailíseach, timpistí nó comhlíonadh aon dlí nó ordú rialtais). Féachfaidh Microsoft le héifeachtaí na n-imeachtaí sin a íoslaghdú agus na hoibleagáidí nach bhfuil buailte leis a chomhlíonadh.
Téacs iomlán
Téarmaí a bhaineann le Seirbhísí sonrachaTéarmaí a bhaineann le Seirbhísí sonracha14_service-SpecificTerms
Achoimre

13. Téarmaí a bhaineann le Seirbhísí sonracha. Tá na téarmaí roimh agus tar éis Chuid 13 i bhfeidhm ar gach Seirbhís. Sa rannán seo, tá téarmaí a bhaineann le Seirbhísí sonracha agus a thagann i dteannta leis na téarmaí ginearálta. Beidh feidhm ag na téarmaí a bhaineann le seirbhísí sonracha má tá aon choinbhleacht leis na téarmaí ginearálta.

Téacs iomlán
Xbox Live agus cluichí agus feidhmchláir Microsoft StudiosXbox Live agus cluichí agus feidhmchláir Microsoft Studios14a_XboxLive
Achoimre
 • a. Xbox Live agus cluichí agus feidhmchláir Microsoft Studios.
  • i. Úsáid phearsanta neamhthráchtála. Ní cheadaítear duit Xbox Live, cluichí le haghaidh Windows Live agus cluichí, feidhmchláir, seirbhísí ná inneachar a sholáthraíonn Microsoft Studios (dá dtagraítear ‘Seirbhísí Xbox’ le chéile) a úsáid ach amháin go pearsanta agus neamhthráchtála.
  • ii. Seirbhísí Xbox. N Má roghnaíonn tú do chuntas Sheirbhísí Xbox Microsoft a nascadh le do chuntas ar sheirbhís nach seirbhís Microsoft é (mar shampla, foilsitheoir cluichí seachas Microsoft, a fhoilsíonn feidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí), aontaíonn tú: (a) gur féidir le Microsoft faisnéis theoranta cuntais a chomhroinnt (lena n-áirítear gan teorannú clib chluichire, scór cluichire, scór cluiche, stair cluichí, agus liosta cairde), leis an páirtí neamh-Microsoft sin mar atá ráite i Ráiteas Príobháideachais Microsoft, agus (b) má cheadaítear é faoi do shocruithe príobháideachta Xbox, féadfaidh rochtain a bheith ag an bpáirtí neamh-Microsoft ar do chuid Inneachair ó chumarsáid laistigh den chluiche nuair a bhíonn tú sínithe isteach i do chuntas leis an bpáirtí neamh-Microsoft sin. Ina theannta sin, má cheadaítear é i do shocruithe príobháideachais Xbox, féadfaidh Microsoft do chlib chluichire, pictiúr cluichire, manna, abhatár, gearrthóga cluiche agus cluichí a d‘imir tú trí ríomhphost le daoine atá ceadaithe agat a fhoilsiú.
  • iii. Do chuid Inneachair Chun an pobal Sheirbhísí Xbox a chothú, tugann tú ceart saor agus domhanda do Microsoft, a chleamhnaithe agus a cheadúnaithe do chuid Inneachair nó d‘ainm, clib chluichire, pictiúr cluichire, mana, nó an t-abhatár a phostáil tú ar Sheirbhísí Xbox a úsáid, a mhionathrú, a atáirgeadh, a dháileadh, a chraoladh, a chomhroinnt agus a thaispeáint ina iomláine nó go páirteach trí aon mheán nó próiseas ar aon ábhar nó meán.
  • iv. Bainisteoirí cluiche. D‘fhéadfadh cluichí áirithe bainisteoirí agus óstaigh cluiche a úsáid. Ní urlabhraithe údaraithe Microsoft iad na bainisteoirí ná na hóstaigh cluiche. Ní gá go léiríonn a ndearach dearcadh Microsoft.
  • v. Leanaí ar Xbox. Más mionaoiseach thú agus go bhfuil tú ag úsáid Xbox Live, d‘fhéadfadh smacht a bheith ag do thuismitheoir nó caomhnóir ar ghnéithe éagsúla do chuntais agus seans go bhfuil tuairiscí bhfáil aige maidir leis an gcaoi ina n-úsáideann tú Xbox.
  • vi. Airgeadra cluiche nó earraí fíorúla. D‘fhéadfadh airgeadra fíorúil cluiche (amhail ór, boinn nó pointí) a bheith mar chuid de na Seirbhísí agus is féidir a cheannach ó Microsoft le fíorionstraimí airgeadais más duine fásta thú de réir an dlí i do thír chónaithe. D‘fhéadfadh míreanna nó earraí fíorúla digiteacha a bheith mar chuid de na Seirbhísí agus is féidir a cheannach ó Microsoft le fíorionstraimí airgeadais nó le hairgeadra an chluiche. Ní féidir airgeadra cluiche ná earraí fíorúla a fhuascailt in aghaidh fíorionstraimí airgeadais, earraí ná aon nithe eile lena ngabhann luach airgeadais ó Microsoft ná aon tríú páirtí eile. Seachas ceadúnas teoranta, pearsanta, in-aisghairthe, neamh-inaistrithe, agus nach féidir a fhocheadúnú lena dtugtar cead duit airgeadra an chluiche agus earraí fíorúla a úsáid mar chuid de na Seirbhísí amháin, níl aon cheart ná teideal agat in ná i leith aon airgeadra cluiche ná earraí fíorúla dá leithéid a thaispeántar nó a thagann ó na Seirbhísí, ná aon tréithe eile a bhaineann le húsáid na Seirbhísí nó a stóráltar sna Seirbhísí. Féadfaidh Microsoft a thairiscintí a athrú maidir le hairgeadra cluichí nó earraí fíorúla ó am go chéile.
  • vii. Nuashonruithe ar bhogearraí. I gcás aon ghléis ar féidir leis nascadh le Seirbhísí Xbox, féadfaimid do leagan de bhogearraí chonsól Xbox nó de na bogearraí feidhmchláir Xbox a sheiceáil go huathoibríoch agus nuashonruithe bogearraí chonsól Xbox nó feidhmchlár Xbox a íoslódáil, lena n-áirítear iad siúd a chrosann ort Seirbhísí Xbox a rochtain, ag úsáid cluichí Xbox nó feidhmchláir Xbox, nó ag úsáid gléasanna neamhúdaraithe forimeallacha crua-earraí le consól Xbox.
  • viii. Dul in Éag na Clibe Cluichire. Ní mór duit síniú isteach i Seirbhísí Xbox uair amháin ar a laghad i dtréimhse chúig bliana nó d'fhéadfá rochtain ar an gclib chluichire a ghabhann le do chuntas a chailleadh agus an chlib chluichire sin a bheith ar fáil le húsáid ag daoine eile.
  • ix. Arena. Is Seirbhís Xbox é Arena a fhéadfaidh Microsoft nó tríú páirtí a úsáid chun páirt a ghlacadh nó i gcomórtas físchluiche nó ceann a chruthú, agus duais a fháil fiú ("Comórtas"). Beidh an úsáid a bhaineann tú as Arena faoi réir na dTéarmaí seo, agus ní mór duit glacadh leis na téarmaí breise Comórtais, coinníollacha agus rialacha a éilíonn eagraí an Chomórtais nuair a chláraíonn tú ("Téarmaí an Chomórtais"). Is féidir go mbeidh rialacha incháilitheachta i bhfeidhm, ag brath ar an tír. Aon chomórtas atá toirmiscthe nó srianta de réir dlí, cuirfear ar neamhní é. Má sháraítear na Téarmaí (lena n-áirítear an Cód Iompair) nó na Téarmaí Comórtais, is féidir go ngearrfar pionóis nó go ndícháileofar ón gComórtas thú. Má chruthaíonn tú Comórtas, ní ceadmhach duit aon Rialacha Comórtais a chur i bhfeidhm a mheasann Microsoft (dá lánrogha féin) go bhfuil sé ag teacht salach ar na Téarmaí seo. Forchoimeádann Microsoft an ceart chun an Comórtas a chealú ag am ar bith.
  • x. Bogearraí Séitéireachta agus Crioscaíola. I gcás aon ghléis ar féidir leis nascadh le Seirbhísí Xbox, féadfaimid do ghléas a sheiceáil i gcomhair crua-earraí nó bogearraí neamhúdaraithe a chumasaíonn séitéireacht nó crioscaíl lena sáraítear an Cód Iompair nó na Téarmaí seo, agus nuashonruithe nó athruithe ar chumraíocht bhogearraí feidhmchláir Xbox a íoslódáil, lena n-áirítear iad siúd lena gcuirtear cosc ort Seirbhísí Xbox a rochtain nó crua-earraí nó bogearraí lena gcumasaítear séitéireacht nó crioscaíl.
  • xi. Mixer.
   • 1. Cuntais Mixer agus Cuntais Microsoft. Má úsáideann tú an tSeirbhís Mixer le cuntas Mixer, beidh an úsáid a bhaineann tú astu faoi réir Théarmaí Seirbhíse Mixer atá ar fáil ag https://mixer.com/about/tos. Má úsáideann tú an tSeirbhís Mixer le cuntas Microsoft, beidh an úsáid a bhaineann tú astu faoi réir na dTéarmaí sin freisin. Beidh feidhm ag na Téarmaí sin i gcás coinbhleachta.
   • 2. Do chuid inneachair ar Mixer. Ciallaíonn "Do chuid inneachair ar Mixer" an t-inneachar ar fad a chruthaíonn tú féin, nó duine éigin ar do shon, ar Sheirbhís Mixer, lena n-áirítear ach gan teorainn do shruthú beo agus taifeadta (agus aon inneachar atá iontu ar nós inneachar closamhairc); ainmneacha branda, trádmharcanna, marcanna seirbhíse, trádainmneacha, lógónna nó lipéad tionscnaimh; do chuid nótaí tráchta, straoiseoga, agus gníomhaíocht sna chainéil Mixer (lena n-áirítear inneachar arna ghiniúint ag botaí); agus na meiteashonraí ar fad lena mbaineann. Is féidir le haon duine, lena n-áirítear Microsoft agus a n-úsáideoirí amharc ar do chuid inneachair, é a úsáid, a óstáil, a chóipeáil, a mhionathrú, a dháileadh, a fhoilsiú, a léiriú agus a thaispeáint go poiblí agus go digiteach, a aistriú, a oiriúnú agus do chuid Inneachair a úsáid ar bhealaí eile ar Mixer, in aon fhoirm, formáid,meán nó cainéal atá ann faoi láthair nó a fhorbrófar sa todhchaí.
   • 3. An Cód Iompair a bhaineann le Mixer. Cliceáil anseo i gcomhair tuilleadh faisnéise faoin gcaoi a mbaineann Cód Iompair Microsoft le Mixer.
   • 4. An tSeirbhís Mixer a úsáid.
    • a. Aois íosta. Ach an tSeirbhís Mixer a úsáid, dearbhaíonn tú go bhfuil tú 13 bliana d'aois ar a laghad agus, má tá tú faoi bhun an lán-aois sa tír ina bhfuil cónaí ort, go bhfuil tuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil ag coinneáil súil ar an úsáid a bhaineann tú as an tseirbhís.
    • b. Úsáid gan Ainm agus Úsáid faoi d'Ainm. Is féidir leat Mixer a úsáid gan ainm mura bhfuil uait ach amharc ar an inneachar. Seachas sin, ní mór duit cuntas a chruthú, síniú isteach agus aithneoidh úsáideoirí eile thú faoi d'ainm Mixer.
    • c. Cuntais faoi d'Ainm. Is féidir leat cuntas Microsoft agus/nó cuntas Mixer a chruthú chun an tSeirbhís Mixer a úsáid faoi d'ainm. Is féidir leat cuntas Mixer a chruthú trí chlárú ar líne. Ní mór duit do chuntas Mixer a úsáid lena choinneáil gníomhach. Sínigh isteach sa tSeirbhís Mixer uair amháin ar a laghad gach 5 bliana chun an t-ailias Mixer a choinneáil ceangailte le do chuntas Microsoft.
   • 5. Fógraí seirbhíse. Nuair a bhíonn rud éigin le rá againn faoin tSeirbhís Mixer, seolfaimid fógraí Seirbhíse chuig an ríomhphost a bhaineann le do chuntas Mixer agus/nó cuntas Microsoft.
   • 6. Tacaíocht. Tá tacaíocht do chustaiméirí a úsáideann an tSeirbhís Mixer ar fáil ag mixer.com/contact.
Téacs iomlán
SiopaSiopa14b_Store
Achoimre
 • b. Siopa. Tagraíonn an téarma ‘Siopa’ do Sheirbhís a ligeann duit feidhmchláir a bhrabhsáil, a íoslódáil, a cheannach, a rátáil agus a léirmheas; cuimsítear cluichí agus inneachar eile digiteach chomh maith faoin téarma ‘Feidhmchlár’. Cuimsíonn na Téarmaí seo úsáid Shiopa Office, Shiopa Windows agus Shiopa Xbox. Ciallaíonn "Siopa Office" Siopa do tháirgí agus feidhmchláir Office le haghaidh Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access agus Project (leaganacha 2013 nó níos déanaí), nó aon eispéireas eile atá brandáilte le Siopa Office. Ciallaíonn ‘Siopa Windows’ siopa do ghléasanna Windows amhail fón, ríomhaire agus táibléad nó aon eispéireas eile atá brandáilte mar Shiopa Windows. Ciallaíonn "Siopa Xbox" Siopa le haghaidh chonsóil Xbox One agus Xbox 360 agus aon eispéireas atá brandáilte le Siopa Xbox.
  • i. Téarmaí ceadúnais. Aithneoimid foilsitheoir gach feidhmchláir atá ar fáil sa Siopa i gceist. Is comhaontú idir tusa agus foilsitheoir an fheidhmchláir iad na Téarmaí Ceadúnais Caighdeánacha Feidhmchláir (‘TCCF’) ag deireadh na dTéarmaí seo ina leagtar amach na téarmaí ceadúnais atá i bhfeidhm maidir leis an úsáid a bhaineann tú as feidhmchlár a íoslódálann tú trí Windows Store nó Xbox Store, ach amháin má sholáthraítear téarmaí eile ceadúnais leis an bhfeidhmchlár. Ar mhaithe le soiléire, clúdaíonn na Téarmaí seo úsáid Sheirbhísí Microsoft agus seirbhísí a chuireann Seirbhísí Microsoft ar fáil. Tá feidhm ag Rannán 5 de na Téarmaí seo, leis, maidir le haon Fheidhmchláir agus Seirbhísí Tríú Páirtí a fuarthas trí Store. Ní rialaíonn an TCCF feidhmchláir a íoslódáiltear trí Shiopa Office agus beidh téarmaí eile ceadúnais i bhfeidhm ina leith.
  • ii. Nuashonruithe. Déanfaidh Microsoft seiceáil ar agus íoslódálfaidh siad nuashonruithe ar d‘fheidhmchlár go huathoibríoch, fiú mura bhfuil tú sínithe isteach sa Siopa i gceist. Is féidir leat do shocruithe Siopa nó córais a athrú más fearr leat gan nuashonruithe uathoibríocha a fháil ar fheidhmchláir Shiopa. D‘fhéadfadh forbróirí feidhmchlár feidhmchláir áirithe Shiopa Office a óstáiltear go hiomlán nó i bpáirt ar líne a nuashonrú uair ar bith, áfach, agus seans nach n-éileoidh siad do chead chun an nuashonrú a dhéanamh.
  • iii. Rátálacha agus Léirmheasanna. Má chuireann tú isteach rátáil nó léirmheas ar fheidhmchlár nó aon Earra Digiteach eile sa Siopa, d‘fhéadfaí go bhfaighidh tú ríomhphost ó Microsoft ina bhfuil inneachar ó fhoilsitheoir an fheidhmchláir nó an Earra Dhigitigh. Tagann a leithéid de ríomhphoist ó Microsoft; ní dhéanaimid do sheoladh ríomhphoist a chomhroinnt le foilsitheoirí feidhmchlár ná Earraí Digiteacha eile a fhaigheann tú tríd an Siopa.
  • iv. Rabhadh sábháilteachta. Chun gortú, míchompord agus tuirse shúl a sheachaint, ba cheart duit sosanna tréimhsiúla a ghlacadh ó úsáid cluichí nó feidhmchlár eile, go háirithe má mhothaíonn tú pian nó tuirse de bharr úsáide. Má bhraitheann tú míchompordach, tóg sos. San áireamh i míchompord bheadh mothú samhnais, tinneas gluaisne, meadhrán, mearbhall, tinneas cinn, tuirse, tuirse shúl, nó súile tirime. Is féidir le húsáid feidhmchlár tú a chur ar seachrán agus do thimpeallacht a bhacadh ort. Seachain guaiseacha tuisle, staighre, síleálacha ísle, rudaí sobhriste nó mórluachmhara a d'fhéadfaí a dhamáistiú. D‘fhéadfadh céatadán an-bheag de dhaoine taomanna a bheith acu agus íomhánna áirithe á nochtadh dóibh amhail soilse gealánacha nó patrúin a d‘fhéadfaí a thaispeáint i bhfeidhmchláir. Fiú i gcás duine nach raibh taom acu go dtí seo, d‘fhéadfadh fadhb neamhdhiagnóisithe a bheith acu a d‘fhéadfadh a bheith ina cúis le taomanna. I measc na siomptóm, tá meadhrán, fís athraithe, preaba, sracadh nó creath na ngéag, mearbhall, suaitheadh intinne, titim gan aithne agus tritheamh. Stop den feidhmchlár a úsáid agus faigh comhairle ó dhochtúir má mhothaíonn tú aon cheann de na siomptóim sin, nó faigh comhairle ó dhochtúir sula n-úsáideann tú na feidhmchláir más rud é go raibh siomptóim agat roimhe sin a bhfuil baint acu le taomanna. Ba cheart do thuismitheoirí faire a dhéanamh ar a leanaí chun siomptóim a aithint.
Téacs iomlán
Gnéithe Theaghlach MicrosoftGnéithe Theaghlach Microsoft14c_MicrosoftFamily
Achoimre
 • c. Gnéithe Theaghlach Microsoft. Féadfaidh tuismitheoirí agus leanaí gnéithe Theaghlach Microsoft a úsáid chun muinín a chothú trí chomhthuiscint maidir leis an iompar, na suíomhanna Gréasáin, na feidhmchláir, na cluichí, na suíomhanna fisiceacha agus na caiteachais is ceart don teaghlach. Féadfaidh tuismitheoirí teaghlach a chruthú trí ghabháil chuig https://account.microsoft.com/family (nó trí na treoracha ar an ngléas Windows nó consól Xbox a leanúint) agus cuireadh a thabhairt do leanaí agus tuismitheoirí eile clárú. Tá a lán gnéithe atá ar fáil do bhaill teaghlaigh, mar sin, scrúdaigh an fhaisnéis a chuireann tú ar fáil nuair a aontaíonn tú teaghlach a chruthú nó clárú do theaghlach agus nuair a cheannaíonn tú Earraí Digiteacha ar a mbeidh rochtain ag an teaghlach. Ach teaghlach a chruthú nó clárú leis, aontaíonn tú go n-úsáidfidh tú an teaghlach de réir na críche beartaithe agus nach n-úsáidfidh tú é ar bhealach neamhúdaraithe chun rochtain a fháil ar fhaisnéis duine éigin eile go neamhdhleathach.
Téacs iomlán
Cur Teachtaireachtaí GrúpaCur Teachtaireachtaí Grúpa14d_GroupMessaging
Achoimre
 • d. Cur Teachtaireachtaí Grúpa. Ceadaíonn seirbhísí éagsúla de chuid Microsoft duit teachtaireachtaí a chur chuig daoine eile trí ("teachtaireachtaí") glóir nó SMS, agus/nó ceadaíonn do chleamhnaithe Microsoft nó cleamhnaithe faoi rialú Microsoft teachtaireachtaí dá sórt a chur chugatsa agus chuig úsáideoir amháin nó níos mó ar do shon. NUAIR A THREORAÍONN TÚ MICROSOFT AGUS CLEAMHNAITHE FAOI RIALÚ MICROSOFT CHUN TEACHTAIREACHTAÍ DÁ SÓRT A SHEOLADH CHUGATSA NÓ DO DHAOINE EILE, CUIREANN TÚ IN IÚL AGUS BARÁNTAÍONN TÚ LINN GO DTOILÍONN TUSA AGUS GACH DUINE A DTREORAÍONN TÚ MUID LE TEACHTAIREACHT A CHUR CHUIGE/CHUICI TEACHTAIREACHTAÍ DÁ SÓRT A FHÁIL AGUS AON TEACHTAIREACHTAÍ TÉACS RIARACHÁIN EILE Ó MICROSOFT AGUS Ó CHLEAMHNAITHE DE CHUID MICROSOFT. Is ionann "Teachtaireachtaí téacs riaracháin" agus teachtaireachtaí tréimhsiúla trasghníomhaíochta ó sheirbhís áirithe de chuid Microsoft, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do "teachtaireachta fháilte" nó treoracha ar an tslí le stop a chur le teachtaireachtaí a fháil. Féadfaidh tusa nó baill den ghrúpa roghnú gan tuilleadh teachtaireachtaí a fháil ó Microsoft nó ó chleamhnaithe de chuid Microsoft, más é sin atá uait/uaibh, uair ar bith ach na treoracha thíos a leanúint. Más amhlaidh nach mian leat teachtaireachtaí den sórt sin a fháil níos mó ná bheith rannpháirteach sa ghrúpa, aontaíonn tú go díliostálfaidh tú de réir na dtreoracha a chuireann an ríomhchlár nó seirbhís infheidhme ar fáil. Má tá fianaise agat nach mian le ball den ghrúpa teachtaireachtaí dá sórt a fháil níos mó ná a bheith rannpháirteach sa ghrúpa, aontaíonn tú iad a bhaint den ghrúpa. Cuireann tú in iúl agus barántaíonn tú linn, leis, go dtuigeann tusa agus gach duine ar threoraigh tú muid le teachtaireachtaí a chur chucu go bhfuil gach ball grúpa freagrach as costais aon táillí teachtaireachta a mheasúnaíonn a (h)iompróir móibíleach, lena n-áirítear aon táillí idirnáisiúnta teachtaireachta a d'fhéadfadh a bheith infheidhme nuair a tharchuirtear teachtaireachtaí ó uimhreacha sna SA.
Téacs iomlán
Skype agus GroupMeSkype agus GroupMe14e_Skype
Achoimre
 • e. Skype agus GroupMe.
  • i. Neamhrochtain ar Sheirbhísí Éigeandála. Tá difríochtaí tábhachtacha idir seirbhísí traidisiúnta teileafóin agus Skype. Ní éilítear ar Skype rochtain ar Sheirbhísí éigeandála a sholáthar faoi aon rialacha, rialacháin agus/nó dlíthe áitiúla agus/nó náisiúnta is infheidhme. Ní cheaptar bogearraí ná táirgí Skype chun glaonna éigeandála a thacú ná a iompar chuig aon chineál ospidéil, gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí, aonaid chúraim leighis ná aon chineál eile seirbhíse lena gcuirtear úsáideoirí i dteagmháil le baill foirne seirbhísí éigeandála nó pointí freagartha sábháilteachta poiblí (’Seirbhísí éigeandála’). D’fhéadfadh Skype tacú le glaonna ar na Seirbhísí éigeandála i líon an-teoranta tíortha, agus ar leaganacha teoranta bogearraí agus ar ardáin amháin. Tá sonraí maidir le hinfhaighteacht agus conas an ghné seo a chumrú ar fáil anseo: https://www.skype.com/go/emergency. Má dhéantar an glao éigeandála a nascadh, beidh ort sonraí do shuímh fhisicigh a thabhairt le go bhféadfaidh na seirbhísí éigeandála cabhrú leat. Ní ráthaíonn Skype go nascfar do ghlao éigeandála. Aithníonn tú agus aontaíonn tú: (i) gur faoi d‘fhreagracht é seirbhísí teileafóin traidisiúnta gan sreang (móibíleach) nó líne fosaithe a cheannach lena soláthraítear rochtain ar Sheirbhísí éigeandála, agus (ii) nár ceapadh Skype chun teacht in ionad do phríomhsheirbhíse teileafóin. Faigh tuilleadh eolais maidir le glaoch ar 112, an uimhir éigeandála tiomnaithe don AE ag www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Athruithe ar tháirgí íoctha Skype. Má dhéanaimid athrú ar tháirgí íoctha Skype a chuireann as duit, cuirfimid fógra duit tríocha lá ar a laghad roimh theacht i bhfeidhm an athruithe sin agus cuirfimid ar an eolas thú maidir leis an gceart atá agat an táirge lena mbaineann a athrú sula dtagann an t-athrú i bhfeidhm. Mura gcuireann tú deireadh leis an síntiús sula dtagann na hathruithe i bhfeidhm, meastar go n-aontaíonn tú leo. Beidh an méid sin luaite go sainráite san fhógra a chuirimid chugat.
  • iii. APIanna nó craoladh. Más mian leat Skype a úsáid i dtaca le craoladh, ní mór duit na Téarmaí seirbhíse craolaithe atá ar fáil ag https://www.skype.com/go/legal.broadcast a chomhlíonadh. Más mian leat leas a bhaint as comhéadan feidhmchlár (API) a nochtann nó a chuireann Skype ar fáil, ní mór duit na téarmaí ceadúnais is infheidhme atá ar fáil ag www.skype.com/go/legal a chomhlíonadh.
  • iv. Polasaithe úsáide córa. D’fhéadfadh polasaithe úsáide córa a bheith i bhfeidhm maidir leis an úsáid a bhaineann tú as Skype. Athbhreithnigh na polasaithe sin a cheaptar chun cosaint a dhéanamh in aghaidh calaoise agus mí-úsáide agus a d’fhéadfadh teorainn a chur le cineál, fad agus méid na nglaonna nó teachtaireachtaí is féidir leat a dhéanamh. Tá na polasaithe sin ina gcuid de na Téarmaí tagartha seo. Is féidir teacht ar na polasaithe sin ag https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Mapáil. Tá gnéithe Skype a ligeann duit faisnéis a chur isteach, nó tú féin a bhreacadh ar mhapa le seirbhís mhapála. Ach na gnéithe sin a úsáid, aontaíonn tú leis na Téarmaí seo agus le téarmaí Google Maps atá ar fáil ag https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Úsáid Phearsanta/Neamhthráchtála. Ceaptar Skype le haghaidh úsáid phearsanta neamhthráchtála. Ceadaítear duit Skype a úsáid ag an obair le haghaidh do chumarsáid ghnó féin.
  • vii. Uimhir Skype/Skype To Go. Má chuireann Skype Uimhir Skype nó Uimhir Skype To Go ar fáil duit, aontaíonn tú nach leatsa an uimhir sin agus nach bhfuil sé de cheart agat an uimhir sin a choimeád i gcónaí. I dtíortha áirithe, d‘fhéadfaí gurb é comhpháirtí Skype a chuireann uimhir ar fáil duit seachas Skype, agus go mbeidh ort comhaontú a dhéanamh leis an gcomhpháirtí sin.
  • viii. Skype Manager. Is éard is "Cuntas riarthóra Skype Manager" ann cuntas Skype a chruthaigh tú agus a bhainistíonn tú, mar riarthóir aonair ar ghrúpa Skype Manager agus ní mar eintiteas gnó. Is féidir leat do chuntas aonair Microsoft a nascadh le grúpa Skype Manager ("Cuntas nasctha"). Féadfaidh tú riarthóirí breise a cheapadh le do Skype Manager, ar chuntar go nglacann siad leis na Téarmaí seo. Má shannann tú Uimhreacha Skype do Chuntas nasctha, beidh tú freagrach as riachtanais a bhaineann le cónaí nó suíomh úsáideoirí do Chuntais nasctha a chomhlíonadh. Má roghnaíonn tú Cuntas nasctha a dhínascadh ó ghrúpa Skype Manager, d’fhéadfaí síntiúis shannta nó Creidmheas Skype nó Uimhreacha Skype a bheith caillte agus seans nach mbeidh do chuid Inneachair nó ábhar a bhaineann leis an gcuntas dínasctha ar fáil duit a thuilleadh. Aontaíonn tú aon fhaisnéis phearsanta maidir le húsáideoirí do Chuntais nasctha a phróiseáil i gcomhréir le gach dlí cosanta sonraí is infheidhme.
  • ix. Muirir agus Aisíocaíochtaí Skype. Is iad táille nasctha a ghearrtar uair amháin in aghaidh gach glao agus ráta in aghaidh an nóiméid mar a leagtar amach in www.skype.com/go/allrates iad na muirir a íoctar as glaonna teileafóin a dhéantar lasmuigh de shíntiús. Bainfear na muirir glaonna ón iarmhéid Chreidmheas Skype. D’fhéadfadh Skype athrú a dhéanamh ar na rátaí chun glao a chur ar theileafóin agus uimhreacha ardráta nach gclúdaítear faoi shíntiús. Más athruithe substaintiúla iad a fhágfaidh tú faoi mhíbhuntáiste (m.sh. má dhéanaimid na rátaí a mhéadú), cuirfimid fógra chugat trí ríomhphost nó bealach eile cuí tríocha (30) lá ar a laghad sula dtéann na hathruithe ar an ráta i bhfeidhm. Tar éis tríocha (30) lá, beidh na rátaí nua i bhfeidhm ar an gcéad ghlao eile. Tá na rátaí atá i bhfeidhm faoi láthair ar fáil ag www.skype.com/go/allrates. Mura nglacann tú leis na rátaí nua, ní ceart duit glao a dhéanamh. Déanfar nóiméid chodánacha glao agus muirir cent chodánaigh a shlánú suas go dtí an chéad lánaonad eile. Áirítear na cánacha is infheidhme, CBL san áireamh, i ngach táirge íoctha Skype, ach amháin má shonraítear a mhalairt. Ríomhtar CBL ar bhonn an tseolta billeála a sholáthraítear. Tarscaoileann tú go sainráite aon cheart chun aisíocaíocht CBL a fháil ó Skype más rud é go bhfuil an méid nach mór do Skype a íoc leis na húdaráis chánach níos ísle, ar chúis ar bith, ná an méid CBL a bailíodh uait. Níl táirgí íoctha Skype ar fáil do chustaiméirí i Sliabh Athos, na hOileáin Chanáracha, na Ranna Francacha thar lear, Oileáin Aland, Oileáin Mhuir nIocht, Oileán Heligoland, Críoch Büsingen/Buesingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d’Italia ná Uiscí Iodálacha Loch Lugano. Más rud é gur bhain tú úsáid as táirge íoctha Skype, tiocfaidh deireadh leis an ré aithrí agus ní fhéadfar an ceannachán a chealú ná a aisíoc. Meastar gur ‘seachadadh iomlán’ agus/nó ‘úsáid’ táirge íoctha Skype iad caitheamh Chreidmheas Skype, sannadh Uimhir Skype nó úsáid méideanna síntiúis. Aontaíonn tú go sainráite gur féidir Uimhreacha Skype a shannadh roimhe dheireadh na Tréimhse suaimhnithe agus go mbeidh siad neamh-inaisíoctha a luaithe is a shanntar iad. Lasmuigh den Tréimhse shuaimhnithe, ní bheidh ach síntiús neamhúsáidte nó neamhéagtha in-aisíoctha faoi réir na dTéarmaí seo. Níl an Tréimhse shuaimhnithe ná aisíocaíochtaí i bhfeidhm ar tháirgí íoctha Skype (i) a cheannaítear trí tríú comhpháirtí; (ii) a íoctar trí mhodhanna íocaíochta airgid thirim tríú páirtí (amhail tiachóg íocaíochta airgid thirim); (iii) nach gceannaítear go díreach ar líne ó Skype (m.sh. dearbháin nó cártaí réamhíoctha); nó (iv) a dhéanann tríú páirtí a chur le do chuntas.
  • x. Creidmheas Skype. Ní ráthaíonn Skype go bhféadfaidh tú d‘iarmhéid Chreidmheas Skype a úsáid chun gach táirge íoctha Skype a cheannach. Mura n-úsáideann tú do Chreidmheas Skype ar feadh 180 lá, athróidh Skype stádas an Chreidmheas Skype go stádas neamhghníomhach. Is féidir leat Creidmheas Skype a athghníomhachtú ach an nasc athghníomhaíochta https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit a leanúint. Is féidir leat an ghné uath-athluchtaithe a chumasú nuair a cheannaíonn tú Creidmheas Skype trí tic a chur sa bhosca cuí. Má chumasaítear é, déantar an t-iarmhéid Creidmheasa Skype a athluchtú leis an méid céanna trí do rogha modha íocaíochta gach uair a thiteann an t-iarmhéid Skype faoin tairseach a shocraíonn Skype ó am go chéile. Más rud é gur cheannaigh tú síntiús le modh íocaíochta nach cárta creidmheasa, PayPal nó Moneybookers (Skrill) é, agus go bhfuil uath-athluchtú cumasaithe agat, déanfar d‘iarmhéid Chreidmheas Skype a athluchtú leis an méid is gá chun do chéad shíntiús eile athfhillteach a cheannach. Is féidir leat uath-athluchtú a dhíchumasú aon uair is mian leat trí do chuid socruithe a rochtain agus a athrú i do thairseach cuntais in Skype.
  • xi. Táillí Idirnáisiúnta Teachtaireachta. Faoi láthair, úsáideann GroupMe uimhreacha sna SA maidir le grúpa a chruthaítear. Áireofar gach teachtaireacht téacs a sheoltar nó a fhaightear ó uimhir GroupMe mar theachtaireachta téacs idirnáisiúnta a seoladh chuig nó a fuarthas ó na Stáit Aontaithe. Iarr na rátaí idirnáisiúnta gaolmhara ar do sholáthraí.
  • xii. Seol agus faigh airgead. Ach an ghné seol agus faigh airgead a úsáid (má tá sí ar fáil), aithníonn tú go n-úsáideann Skype tríú páirtithe chun seirbhísí íocaíochta a sholáthar agus aistrithe a dhéanamh. Ní chuireann Skype seirbhísí íocaíochta ar fáil, ní dhéanann sé aistrithe agus ní gnó seirbhísí airgid é. Is féidir nach bhfuil seirbhísí chun airgead a sheoladh agus a fháil ar Skype ar fáil ach amháin d'úsáideoirí atá 18 mbliana d'aois agus níos sine (nó i gcomhréir le téarmaí tríú páirtithe) agus a chláraíonn agus a fhormheastar iad le haghaidh cuntas le soláthraí tríú páirtí. Chun an ghné seol airgead a úsáid, is féidir go n-éileofaí ort clárú do théarmaí agus coinníollacha tríú páirtí agus ceadanna a thabhairt chun sonraí a chomhroinnt leis na tríú páirtithe sin chun an tseirbhís a chur ar fáil. Má fhaigheann Skype fógra go sáraíonn an úsáid a bhaineann tú as an ngné seol airgead téarmaí agus coinníollacha tríú páirtí, is féidir gur gá do Skype gníomh a ghlacadh in aghaidh do chuntais, ar nós do chuntas a chealú nó a chur ar fionraí. Ní bheidh Skype, ná Microsoft, freagrach as seirbhísí íocaíochta a chuireann tríú páirtithe ar fáil ná aon ghníomhaíochtaí a glacadh faoi théarmaí agus coinníollacha tríú páirtithe. Ní dhéanann Skype aon ráthaíocht, uiríoll ná baránta go mbeidh an ghné seol agus faigh airgead ar fáil ná go mbeidh sí ar fáil i gcónaí.
Téacs iomlán
Bing agus MSNBing agus MSN14f_BingandMSN
Achoimre
 • f. Bing agus MSN.
  • i. Ábhair Bing agus MSN. Is chun d'úsáid neamhthráchtála, phearsanta amháin iad na hailt, téacs, grianghraif, mapaí, físeáin, seinnteoirí físeáin agus ábhar tríú páirtí atá ar fáil ar Bing agus MSN, lena n-áirítear trí bhotaí, feidhmchláir agus ríomhchláir Microsoft. Ní cheadaítear úsáidí eile amhail na hábhair sin a íoslódáil, a chóipeáil nó a athdháileadh, ná na hábhair sin a úsáid chun do tháirgí féin a thógáil, ach amháin sa mhéid is a cheadaíonn Microsoft nó sealbhóirí ceart é go sainráite, nó mar a cheadaítear faoin dlí cóipchirt is infheidhme. Forchoimeádann Microsoft agus sealbhóirí eile ceart gach ceart i leith an ábhair nach ndeonaíonn Microsoft go sainráite faoi na téarmaí ceadúnais.
  • ii. Mapaí Bing. Ní cheadaítear duit íomhánna ón aer de na Stáit Aontaithe, Ceanada, Meicsiceo, an Nua Shéalainn, an Astráil ná an tSeapáin a úsáid chun críche rialtais mura bhfaigheann tú formheas scríofa ar leith uainn.
  • iii. Áiteanna Bing agus Ionad Déantóra Bing. Nuair a chuireann tú do shonraí nó do chuid Inneachair ar fáil d'Áiteanna Bing nó d'Ionad Déantóra Bing, tugann tú do Microsoft ceadúnas domhanda, saor ó rícheart, maoin intleachta chun úsáid, atáirgeadh, sábháil, mionathrú, comhbhailiú, cur chun cinn, tarchur, taispeáint nó dáileadh a dhéanamh mar chuid de sheirbhís, agus focheadúnaíonn tú na cearta sin do thríú páirtithe.
Téacs iomlán
CortanaCortana14g_Cortana
Achoimre
 • g. Cortana.
  • i. Úsáid Phearsanta Neamhthráchtála. Is seirbhís chúntóra phearsanta Microsoft é Cortana. Is chun d'úsáid phearsanta neamhthráchtála amháin iad na gnéithe, seirbhísí, inneachar agus feidhmchláir tríú páirtí agus seirbhísí a chuireann Cortana ar fáil (dá ngairtear "Seirbhísí Cortana" le chéile) agus is chun d'úsáid phearsanta neamhthráchtála iad.
  • ii. Feidhmiúlacht agus Inneachar. Cuireann Cortana raon gnéithe ar fáil, agus tá cuid de na gnéithe sin pearsantaithe. Is féidir go gcuirfidh Seirbhísí Cortana ar do chumas seirbhísí, faisnéis nó feidhmiúlacht a rochtain arna sholáthar ag Seirbhísí eile Microsoft nó feidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí. Tá feidhm ag Téarmaí sainseirbhíse alt 13, leis, maidir leis an úsáid a bhaineann tú as Seirbhísí Microsoft infheidhme a osclaítear trí Sheirbhísí Cortana. Cuireann Cortana faisnéis ar fáil chun críche pleanála amháin agus ba cheart duit do bhreithiúnas neamhspleách féin a úsáid agus tú ag athbhreithniú nó ag dul i muinín ar an bhfaisnéis sin. Ní thugann Microsoft ráthaíocht i dtaobh chruinneas, chríochnúlacht, iontaofacht, infhaighteacht ná thráthúlacht eispéiris phearsanta a chuireann Cortana ar fáil. Ní bheidh Microsoft freagrach má chuireann gné bhainistíochta cumarsáide Cortana moill nó bac ort cumarsáid nó fógra a fháil, a athbhreithniú nó a sheoladh.
  • iii. Feidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí. Chun Seirbhísí Cortana a chur ar fáil, is féidir go gcuirfidh Cortana faisnéis ar fáil d'fheidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí, ar nós do chód poist agus iarratais agus freagraí a thug an feidhmchlár agus seirbhísí tríú páirtí, chun d'iarratas a fhreagairt. Trí cuntais a nascadh, is féidir go gcuirfidh Cortana ar chumas d'úsáideoirí ceannacháin a dhéanamh trí fheidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí leis na roghanna cuntais agus na socruithe atá bunaithe ag an úsáideoir leis na feidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí sin. Féadfaidh úsáideoirí nascadh cuntais a dhícheangal uair ar bith. Tá an úsáid a bhaineann tú as feidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí clúdaithe faoi chuid 5 de na Téarmaí seo. Féadfaidh foilsitheoirí feidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí feidhmiúlacht nó gnéithe dá bhfeidhmchláir agus seirbhísí tríú páirtí a athrú nó a scor nó a chomhtháthú le Seirbhísí Cortana. Ní bheidh Microsoft freagrach ná faoi dhliteanas as bogearraí nó dochtearraí a sholáthraíonn déantóir.
  • iv. Gléasanna atá cumasaithe ag Cortana. Is ionann gléasanna Cortana-chumasaithe agus táirgí nó gléasanna atá cumasaithe chun Seirbhísí Cortana, nó táirgí nó gléasanna atá comhoiriúnach le Seirbhísí Cortana, a rochtain. Áirítear le gléasanna atá cumasaithe le haghaidh Cortana gléasanna tríú páirtí nó táirgí nach le Microsoft iad, nach ndéanann Microsoft agus nach bhforbraíonn Microsoft. Ní bheidh Microsoft freagrach ná faoi dhliteanas as na gléasanna nó táirgí tríú páirtí sin.
  • v. Nuashonruithe ar bhogearraí. I gcás aon ghléas ar féidir leis nascadh le Seirbhísí Cortana, is féidir go ndéanfaimid seiceáil uathoibríoch ar do leagan de bhogearraí Sheirbhísí Cortana agus go n-íoslódálfaimid nuashonruithe bogearraí nó athrú ar chumraíocht nó go n-éileoimid ar mhonaróirí gléasanna Cortana na bogearraí seirbhísí Cortana a choinneáil chun dáta.
Téacs iomlán
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Achoimre
 • h. Outlook.com. Ní bheidh an seoladh ríomhphoist Outlook.com (nó @msn, @hotmail nó @live) a úsáideann tú chun do chuntas Microsoft a chruthú ar fáil ach amháin duit féin fad is a bhfuil do bhosca isteach Outlook.com nó Microsoft fós gníomhach. Má dhúnann tú nó Microsoft do bhosca isteach Outlook.com nó Microsoft de bhun na dTéarmaí seo, déanfar an seoladh ríomhphoist nó an t-ainm úsáideora a athchúrsáil inár gcóras agus a shannadh d’úsáideoir eile.
Téacs iomlán
Seirbhísí OfficeSeirbhísí Office14i_officeBasedServices
Achoimre
 • i. Seirbhísí Office. Is le haghaidh d'úsáid phearsanta neamhthráchtála iad Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com agus aon síntiús eile Office 365 nó Seirbhísí faoi bhranda Office -branded Services, ach amháin má tá cearta úsáid thráchtála agat faoi chomhaontú ar leith le Microsoft.
Téacs iomlán
Seirbhísí Sláinte MicrosoftSeirbhísí Sláinte Microsoft14j_MicrosoftHealthServices
Achoimre
 • j. Seirbhísí Sláinte Microsoft.
  • i. HealthVault. Ceaptar HealthVault chun faisnéis phearsanta sláinte maidir leatsa agus daoine eile (amhail do mhuintir) a stóráil má thugann siad cead duit é sin a dhéanamh. Ní cheaptar cuntais HealthVault do sholáthraithe cúnaimh sláinte ná chun aon chríoch eile tráchtála nó neamhthráchtála. D’fhéadfaí nach mbeidh an fhaisnéis i do chuntas bailí nó chun dáta agus níor cheart do sholáthraithe cúraim sláinte dul i gcomhairle leis ach amháin chun críche faisnéise. Ní choimeádann an tSeirbhís HealthVault taifid do sholáthraithe cúraim sláinte ná chun críoch eile míochaine nó bainistithe cáis. Mar shampla, ní tacair taifead iad taifid HealthVault mar a shainítear faoi rialúcháin S.A.M. Má dhéanann soláthraí cúraim sláinte aon sonraí a chuirtear ar fáil in HealthVault a chur lena thaifid, ba cheart don soláthraí cóip a stóráil ina chóras féin. Má tá comhchoimeádaí taifid i do chuntas (toisc gur thug duine agaibh cuairt ar an duine eile), aithníonn tú go bhfuil lánsmacht ag an gcomhchoimeádaí ar an taifead agus gur féidir leo do rochtain ar an taifead a chealú, rochtain daoine eile ar an taifead a bhainistiú agus amharc ar shonraí an taifid, lena n-áirítear conas agus cathain a úsáidtear an taifead. Ní thacaíonn Microsoft le faisnéis aitheantais nach le Microsoft í (amhail Facebook agus OpenID). Mar sin, ní fhéadfaidh tacaíocht do chustaiméirí cabhrú leis na ceisteanna sínithe isteach sin. Má chailleann tú d’fhaisnéis sínithe isteach, nó má dhúntar an cuntas a bhfuair tú an fhaisnéis aitheantais uaidh, ní fheadfaidh tú na sonraí stóráilte a aisghabháil. Molaimid duit breis is tacar faisnéise aitheantais amháin a úsáid le haghaidh do chuntais HealthVault chun cabhrú le rochtain leanúnach a chinntiú. Ní fhormhuiníonn agus ní rialaíonn Microsoft an fhaisnéis aitheantais a úsáideann tú, agus ní bheidh sé freagrach as oibríocht, tacaíocht ná slándáil na faisnéise sin.
  • ii. Microsoft Band. Ní gléasanna míochaine iad gléas agus feidhmchlár Microsoft Band agus le haghaidh cuspóirí folláine amháin a ceapadh iad. Níor dearadh iad agus níl siad ceaptha le húsáid chun galar nó riocht sláinte eile a dhiagnóisiú, ná chun galar nó riocht eile a leigheas, a mhaolú, a chóireáil ná a chosc. Ní bheidh Microsoft freagrach as aon chinneadh a dhéanann tú bunaithe ar fhaisnéis a fhaigheann tú ó Microsoft Band.
  • iii. Botaí Sláinte agus Faisnéis HealthVault. Ní gléasanna míochaine iad na botaí sláinte ná an feidhmchlár Faisnéise HealthVault, lena n-áirítear pleananna gníomhaíochta, faisnéis, meabhrúcháin agus gnéithe eile, agus ceapadh chun críoch folláine amháin iad mar chuid de chlár a d'eisigh soláthraí cúraim. Níor dearadh iad agus níl siad ceaptha mar mhalairt rogha ar chomhairle liachta ghairmiúil ná chun úsáid chun galar nó riocht eile a dhiagnóisiú, a leigheas, a mhaolú, a chosc ná a leigheas. Glacann tú lánfhreagracht as an úsáid a bhaineann tú as botaí sláinte agus Faisnéis HealthVault, agus aontaíonn tú gur ceapadh iad mar chóras cúltaca cabhrach amháin do chógais agus meabhrúcháin tascanna. Ní bheidh Microsoft freagrach as aon chinneadh a dhéanann tú bunaithe ar fhaisnéis a fhaigheann tú ó bhotaí sláinte nó Faisnéis HealthVault. Ba cheart duit comhairle dochtúra a fháil i gcónaí sula n-úsáideann tú Faisnéis HealthVault agus aon cheisteanna atá agat maidir le riocht sláinte, aiste bia, nó clár folláine. Ná déan neamhaird riamh de chomhairle leighis ghairmiúil agus ná fan le comhairle leighis ghairmiúil a lorg mar gheall ar fhaisnéis a fuair tú ar nó trí na Seirbhísí. Mar is fíor d'aon teicneolaíocht, is féidir nach n-oibreoidh botaí sláinte agus Faisnéis HealthVault ar chúiseanna éagsúla lena n-áirítear má chailltear cumhacht nó nascacht.
Téacs iomlán
Earraí digiteachaEarraí digiteacha14k_DigitalGoods
Achoimre
 • k. Earraí digiteacha. Trí Microsoft Groove, scannáin agus cláir theilifíse Microsoft, Siopa nó aon seirbhísí eile gaolmhara nó todhchaí, féadfaidh Microsoft tú a chumasú chun ceol, íomhánna, físeáin, téacs, leabhair, cluichí nó ábhar eile ("Earraí digiteacha") a d'fhéadfá a fháil i bhfoirm dhigiteach, a fháil, a éisteacht, a fheiceáil, a sheinm nó a léamh (de réir mar a bheidh). Is le haghaidh d'úsáid phearsanta, neamhthráchtála, siamsaíochta amháin na hEarraí digiteacha. Aontaíonn tú gan aon chóipeanna de na hEarraí digiteacha a athdháileadh, a chraoladh, a sheinm nó a thaispeáint go poiblí, ná a aistriú. Féadfaidh Earraí digiteacha a bheith faoi úinéireachta Microsoft nó tríú páirtithe. I ngach cás, tuigeann tú agus admhaíonn tú go bhfuil do chearta maidir le hEarraí digiteacha teoranta do na téarmaí seo, dlí cóipchirt, agus na rialacha úsáide a gheofar ag https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Aontaíonn tú nach ndéanfaidh tú iarracht na hEarraí digiteacha a fuarthas trí aon cheann de na Seirbhísí a mhionathrú ar chúis ar bith, lena n-áirítear chun úinéireacht nó foinse na nEarraí digiteacha a cheilt nó a athrú. Ó am go chéile, féadfaidh Microsoft agus/nó úinéirí na nEarraí digiteacha, na hEarraí digiteacha a bhaint ó na Seirbhísí gan fógra a thabhairt.
Téacs iomlán
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Achoimre
 • l. OneDrive.
  • i. Leithdháileadh Stórais. Má tá níos mó inneachair stóráilte agat i do chuntas OneDrive ná a chuirtear ar fáil duit faoi théarmaí do sheirbhís síntiúis saor in aisce nó íoctha le haghaidh OneDrive, agus mura bhfreagraíonn tú an fógra ó Microsoft chun do chuntas a dheisiú trí inneachar barrachais a bhaint nó athrú chuig plean síntiúis nua ina bhfuil níos mó stórais laistigh de 30 lá ón am a chuirimid fógra chugat (nó aon tréimhse níos faide arna sonrú san fhógra), forchoimeádaimid an ceart chun do chuntas a dhúnadh agus do chuid Inneachair a scrios nó rochtain air a dhíchumasú ar OneDrive.
  • ii. Feidhmíocht seirbhíse. Ag brath ar fhachtóirí amhail do threalamh, nasc idirlín agus iarrachtaí Microsoft chun feidhmíocht agus iomláine a sheirbhísí a choimeád, féadfar moill a chur ort uaireanta agus tú ag uaslódáil nó ag sioncronú inneachar ar OneDrive.
  • iii. Fógra éaga. Tabharfaimid fógra míosa ar a laghad duit sula ndúntar do chuntas OneDrive as éighníomhaíocht faoi alt 4(a)(ii). Más síntiúsóir íoctha OneDrive thú, ní dhúnfaimid do chuntas as éighníomhaíocht le linn aon tréimhse inar íoc tú chun OneDrive a úsáid.
  • iv. Athruithe ar Sheirbhís OneDrive. Cuirfimid scéala chugat 30 lá ar a laghad roimh ré má chiallaíonn aon athrú ar sheirbhísí íoctha nó saor in aisce OneDrive go gcaillfidh tú rochtain ar do chuid Inneachair ar OneDrive.
  • v. Síntiúis íoctha. Má laghdaímid do theorainneacha stórála sonraí OneDrive nó má chealaímid seirbhís OneDrive, féadfaidh tú do shíntiús íoctha as OneDrive a chealú agus soláthróimid aisíocaíocht prorata duit as an síntiús sin. Tabharfaimid fógra 30 lá ar a laghad duit maidir le haon athrú dá shórt agus ní mór duit cealú le linn na tréimhse a bheidh leagtha amach san fhógra.
Téacs iomlán
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Achoimre
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Ríomhchlár. Cumasaíonn Microsoft Rewards (an "Ríomhchlár") duit pointí infhuascailte a thuilleamh as gníomhaíochtaí, ar nós cuardach cáilithe, rudaí faighte, am a chaitear ag brabhsáil go gníomhach le Microsoft Edge, agus tairiscintí eile ó Microsoft. Féadfaidh na tairiscintí a bheidh éagsúil, ag brath ar an margadh. Is ionann cuardach agus gníomh a dhéanann úsáideoir aonair trína n-iontráiltear téacs de láimh leis an gcuspóir ionraic torthaí cuardaigh Bing a fháil do chuspóirí taighde an úsáideora féin agus ní áirítear orthu aon cheist a chuireann bota, macra ná a chuirtear ar aon slí uathoibrithe ná calaoiseach ("Cuardaigh"). Is ionann fáil agus an próiseas trína gceannaítear earraí nó trína ndéantar ceadúnas d'inneachar digiteach a íoslódáil agus a fháil ó Microsoft, cibé saor in aisce nó íoctha ("Fáil"). Ní thairgtear pointí Rewards as gach ceannach ó Microsoft. Is ionann brabhsáil ghníomhach le Microsoft Edge agus an brabhsálaí a bheith i radharc ar scáileáin do ghléis (m.sh. ar oscailt agus in úsáid ionas go bhfuil deilbhín Microsoft Edge aibhsithe ar an tascbharra, rud a léiríonn go bhfuil an feidhmchlár in úsáid faoi láthair), agus an brabhsálaí a úsáid chun amharc ar shuíomhanna Gréasáin, féachaint ar fhíseáin sa bhrabhsálaí, ríomhphost a sheiceáil, nó chun rudaí eile dá n-úsáidtear brabhsálaithe a dhéanamh. Chun pointí a thuilleamh as Microsoft Edge a úsáid, ní mór Bing a bheith socraithe mar inneall cuardaigh réamhshocraithe an bhrabhsálaí agus teileaméadracht a bheith cumasaithe i do shocruithe Windows. Féadfaidh Microsoft deiseanna breise a thairiscint ó am go chéile chun pointe a thuilleamh, agus ní bheidh aon tairiscint tuillte pointí ar fáil go síoraí. Is féidir do phointí tuille a fhuascailt do mhíreanna ("Rewards") sa leathanach fuascailte. Gheofar tuilleadh faisnéise sa rannán Rewards ag support.microsoft.com ("FAQ").
   • 1. Riachtanais an Ríomhchláir. Ní mór cuntas bailí Microsoft a bheith agat agus ní mór do do ghléasanna íosriachtanais an chórais a chomhlíonadh. Tá an Ríomhchlár ar fáil d'úsáideoirí a chónaíonn sna margaí atá liostaithe sna FAQ. Cuntas Ríomhchláir an duine atá i gceist, fiú má tá níos mó ná seoladh ríomhphoist amháin ag duine; sé chuntas a cheadaítear do líon tí. Ceapadh an Ríomhchlár le haghaidh úsáid phearsanta neamhthráchtála amháin.
   • 2. Pointí. Ach amháin i gcás do phointí a bhronnadh ar eagraíocht neamhbhrabúis atá liostaithe san ionad fuascailte, ní féidir pointí a aistriú. Ní maoin phearsanta de do chuid iad pointí, agus ní féidir leat aon airgead a fháil mar mhalairt orthu. Ar bhonn fógraíochta a bhronntar pointí ort. Ní féidir pointí a cheannach. Féadfaidh Microsoft líon na bpointí nó na Rewards in aghaidh an duine, an líon tí, nó thar thréimse shocraithe (m.sh. lá amháin) a theorannú. Ní ceadmhach duit níos mó ná 550,000 pointe a fhuascailt sa Ríomhchlár in aon bhliain féilire. Níl pointí a thuilltear sa Ríomhchlár bailí in aon ríomhchlár eile a thairgeann Microsoft nó tríú páirtithe, agus ní féidir iad a úsáid i gcomhcheangal leo. Éagann pointí neamhfhuascailte mura dtuilleann nó mura bhfuasclaíonn tú aon phointí ar feadh 18 mí.
   • 3. Rewards. Féadfaidh tú do phointí a fhuascailt trí chuairt a thabhairt ar an ionad fuascailte nó féadfaidh tú pointí a bhronnadh ar eagraíocht neamhbhrabúis. Is féidir nach mbeidh ach líon teoranta de Reward ar leith ar fáil, agus cuirfear na Rewards sin ar fáil ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce. Is féidir go n-iarrfar ort faisnéis bhreise a chur ar fáil, amhail do sheoladh poist agus uimhir fóin (nach uimhir VOIP nó saor ó tháille í), agus is féidir go n-iarrfar ort dul isteach i gcód coiscthe calaoise nó doiciméid bhreise dlí a shíniú chun pointí Rewards a fhuascailt. Tar éis Reward a ordú, ní féidir é a chealú nó a chur ar ais le haghaidh aisíocaíocht pointí ach amháin i gcás táirgí lochtacha nó mar a cheanglaítear faoin dlí infheidhme. Má ordaíonn tú Rewards atá as stoc nó nach bhfuil ar fáil ar chúiseanna eile a chinneann Microsoft faoina lánrogha, féadfaimid Reward ar luach comhionann a thabhairt duit ina áit, nó do phointí a aisíoc leat. Féadfaidh Microsoft na Rewards a thairgtear san ionad fuascailte a nuashonrú nó a scor chun Rewards ar leith a thairiscint. Is féidir go mbeidh riachtanais aoise ag gabháil le Rewards ar leith. Beidh aon riachtanas den sórt sin san áireamh sa tairiscint ábhartha. Is tusa atá freagrach as gach cáin feidearálach, stáit agus logánta agus as aon chostas a ghabhann leis an Reward a ghlacadh agus a úsáid. Seolfar Rewards i ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist a thugann tú agus an Reward á ordú, mar sin bíodh do sheoladh ríomhphoist cothrom le dáta. Ní atheiseofar Rewards nach mbaineann ceann scríbe amach, mar sin caillfear iad. Ní féidir Rewards a athdhíol.
   • 4. Do Rannpháirtíocht sa Ríomhchlár a Chealú. Cealófar do chuntas Ríomhchláir mura logálann tú isteach uair amháin ar a laghad i dtréimhse 18 mí. Anuas ar sin, forchoimeádann Microsoft an ceart an cuntas Ríomhchláir a chealú i gcás úsáideora ar leith as cur isteach ar an Ríomhchlár, mí-úsáid a bhaint as nó calaois a dhéanamh, nó as na Téarmaí seo a shárú. Tar éis chealú an Ríomhchláir (uaitse nó uainne) nó má chuirtear an Ríomhchlár ar fionraí, beidh 90 lá agat chun do phointe a fhuascailt; mura ndéanann, caillfear na pointí sin. Beidh deireadh, ag uair an chealaithe, le do cheart chun an Ríomhchlár a úsáid agus pointí todhchaí a bhailiú.
   • 5. Coinníollacha Eile. Forchoimeádann Microsoft an ceart tú a dhícháiliú; do rochtain ar an Ríomhchlár nó ar do chuntas Rewards a chasadh as; agus/nó pointí, Rewards agus ranníocaíochtaí carthanais a choimeád siar, má chreideann Microsoft go bhfuil tú ag damáistiú nó ag baint mí-úsáide as aon ghné den Ríomhchlár nó i mbun gníomhaíochtaí a sháraíonn na Téarmaí seo.
Téacs iomlán
IlchineálachIlchineálach16_17_18_miscellaneous
Achoimre

14. Ilchineálach. Tiocfaidh an rannán seo, agus rannáin 1, 9 (i gcás méideanna a tabhaíodh roimh dheireadh na dTéarmaí seo), 10, 11, 12, 16 agus iad siúd a bhfágann a dtéarmaí go gcuirfear i bhfeidhm é tar éis na críche, slán ar aon fhoirceannadh nó cealú ar na Téarmaí seo. Féadfaimid do chearta agus oibleagáidí faoi na Téarmaí seo a shannadh, a aistriú nó a dhiúscairt, ina iomláine nó i bpáirt aon uair ar bith gan fógra a thabhairt, sa mhéid nach dtéann sannadh, aistriú nó diúscairt dá leithéid chun dochar duit. Ní cheadaítear duit na Téarmaí seo ná aon cheart eile i leith úsáid na Seirbhísí a shannadh, a aistriú ná a dhiúscairt ar aon bhealach eile. Is é seo an comhaontú iomlán idir thú féin agus Microsoft maidir leis an úsáid a bhaineann tú as na Seirbhísí. Tagann sé in ionad aon chomhaontaithe eile roimhe seo idir tú féin agus Microsoft maidir leis an úsáid a bhaineann tú as na Seirbhísí. Tá gach cuid de na Téarmaí seo infheidhme sa mhéid a cheadaítear faoin dlí is infheidhme. Má chinneann cúirt nó eadránaí nach féidir na Téarmaí a fhorfheidhmiú mar a scríobhtar, measfar go gcuirfear téarmaí dá samhail in ionad na dtéarmaí seo sa mhéid is a bhfuil sé sin in-fheidhmithe faoin dlí ábhartha, ach ní dhéanfar athrú ar na Téarmaí eile. Ceaptar na Téarmaí seo chun sochair Microsoft agus tusa amháin. Ní cheaptar iad chun sochair aon duine eile, seachas comharbaí agus sannaithe Microsoft. Luaitear ceannteidil rannáin chun críche tagartha amháin.

15. Dlíthe easpórtála. Ní mór duit gach dlí agus rialachán intíre agus idirnáisiúnta easpórtála is infheidhme i leith na mbogearraí agus/nó Seirbhísí a chomhlíonadh, lena n-áirítear srianta ar spriocanna, úsáideoirí deiridh, agus úsáid dheiridh. Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le srianta geografacha agus easpórtála, gabh chuig https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 agus https://www.microsoft.com/exporting.

16. Forchoimeád Ceart agus Aiseolas. Ach amháin sa mhéid is a fhoráiltear go sonrach faoi na Téarmaí seo, ní thugann Microsoft ceadúnas ná aon cheart eile d'aon chineál faoi phaitinní, fios gnó, cóipchearta, rúin cheirde, trádmharcanna nó maoin eile intleachtúil faoi úinéireacht nó rialú Microsoft nó aon eintiteas gaolmhar, lena n-áirítear ach gan teorainn d'aon ainm, dearadh, lógó nó a choibhéis. Má thugann tú aon smaoineamh, togra, moladh nó aiseolas do Microsoft, lena n-áirítear ach gan teorainn do smaointe do tháirgí, teicneolaíochtaí, promóisin, ainmneacha táirge, aiseolas táirge agus feabhsúcháin ar tháirgí ("Aiseolas"), deonaíonn tú le Microsoft, gan táille, ríchíosanna nó aon oibleagáid eile, an ceart chun saothair dhíorthaithe a chruthú nó a choimisiúnú, agus d'aiseolas a úsáid, a chomhroinnt agus a dhíol ar aon bhealach ar bith chun críoch ar bith. Ní sholáthróidh tú Aiseolas atá faoi réir ceadúnais a cheanglaíonn ar Microsoft a bhogearraí, teicneolaíocht nó doiciméid a cheadúnú d'aon tríú páirtí de bhrí go bhfuil d'Aiseolas áirithe ag Microsoft iontu.

Téacs iomlán
FÓGRAÍFÓGRAÍNOTICES
Achoimre

Fógraí agus nós imeachta maidir le héilimh ar shárú maoine intleachtúla a dhéanamh. Tá meas ag Microsoft ar chearta maoine intleachtúla tríú páirtithe. Má tá éilimh ar shárú maoine intleachtúla agat, lena n-áirítear éilimh ar shárú cóipchirt, molfaimid duit fógra maidir leis sin a sheoladh chuig gníomhaí ainmnithe Microsoft. Féach Fógra agus nós imeachta maidir le héilimh ar shárú cóipchirt a dhéanamh chun na sonraí agus an fhaisnéis teagmhála a fháil.

Úsáideann Microsoft na próisis atá leagtha amach i dTeideal 17, Cód na Stát Aontaithe, Rannán 512 chun freagairt do fhógraí maidir le sárú cóipchirt. Sna dálaí cuí, féadfaidh Microsoft cuntais a dhíchumasú nó deireadh a chur le cuntais ar le húsáideoirí seirbhísí Microsoft iad a d’fhéadfadh na Téarmaí a shárú go mion minic.

Fógraí agus nósanna imeachta maidir le cúraimí maoine intleachtúla i bhfógraíocht. Athbhreithnigh na Treoirlínte maoine intleachtúla againn a bhaineann le cúraimí maoine intleachtúla maidir lenár líonra fógraíochta.

Fógraí cóipchirt agus trádmhairc. Tá na Seirbhísí faoi chóipcheart © 2018 Microsoft Corporation agus/nó a sholáthraithe, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, S.A.M.. Gach ceart ar cosaint. Féadfaidh Microsoft agus ainmneacha, lógónna agus deilbhíní na dtáirgí, na mbogearraí agus na seirbhísí uile de chuid Microsoft a bheith ina dtrádmharcanna nó ina dtrádmharcanna cláraithe Microsoft sna Stáit Aontaithe agus/nó i dtíortha eile. Féadfaidh ainmneacha na gcuideachtaí agus na dtáirgí iarbhír a bheith ina dtrádmharcanna ag a n-úinéirí faoi seach. Forchoimeádtar gach ceart nach dtugtar go sainráite sna Téarmaí seo. Tá bogearraí áirithe a úsáidtear i bhfreastalaithe áirithe suímh Ghréasáin Microsoft bunaithe i bpáirt ar obair an Independent JPEG Group. Cóipcheart © 1991-1996 Thomas G. Lane. Gach ceart ar cosaint. Tá na bogearraí “gnuplot” a úsáidtear i bhfreastalaithe áirithe suímh Ghréasáin Microsoft faoi chóipcheart © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Gach ceart ar cosaint.

Fógra leighis. Ní chuireann Microsoft comhairle, diagnóisiú ná cóir, leighis nó cúram sláinte eile, ar fáil. Iarr ar chomhairle i gcónaí ó do dhochtúir nó ó sholáthraí cúram sláinte cáilithe eile má tá ceisteanna agat faoi riocht sláinte, faoi chothú, faoi chorpacmhainn nó faoi chlár folláine. Ná déan neamhaird riamh de chomhairle leighis ghairmiúil nó ná fan le comhairle leighis ghairmiúil a lorg mar gheall ar fhaisnéis a ndearnadh rochtain uirthi ar nó trí na Seirbhísí.

Cuotaí stoic agus sonraí innéacs (lena n-áirítear luachanna innéacs). © 2013 Morningstar, Inc. Gach ceart ar cosaint. An fhaisnéis atá anseo istigh: (1) tá sí dílsithe do Morningstar agus/nó dá sholáthraithe inneachair; (2) ní fhéadfar í a chóipeáil ná a roinnt; agus (3) ní thugtar barántas gur fhaisnéis chruinn, iomlán ná thráthúil í. Níl Morningstar ná a sholáthraithe inneachair freagrach as aon damáiste ná caillteanas a eascraíonn as an bhfaisnéis sin a úsáid. Ní ráthaíocht an fheidhmíocht roimhe seo ar thorthaí todhchaíocha.

Ní ceadmhach duit úsáid a bhaint as aon cheann de na nithe seo a leanas: Innéacsanna Dow JonesSM, sonraí innéacs, nó marcanna Dow Jones maidir le hionstraimí airgeadais nó táirgí infheistíochta a eisiúint, a chruthú, a urrú, a thrádáil, a mhargú nó a chur chun cinn (mar shampla díorthaigh, táirgí struchtúrtha, cistí infheistíochta, cistí trádáilte ar an malartán, punanna infheistíochta, srl., más rud é go bhfuil costas, toradh agus/nó feidhmíocht na hionstraime nó an táirge infheistíochta bunaithe ar aon cheann de na hInnéacsanna nó ar Sheachinnéacsanna, ag baint leo nó ceaptha lena rianú) gan chomhaontú scríofa ar leith le Dow Jones.

Fógra airgeadais. Níl Microsoft ina bhróicéir/dhéileálaí ná ina chomhairleoir cláraithe infheistíochta faoin dlí feidearálach um urrúis de chuid na Stát Aontaithe ná faoi na dlíthe urrúis i ndlínsí eile agus ní thugann sé comhairle do dhaoine aonair i dtaobh ar cheart infheistiú in urrúis nó i dtáirgí nó seirbhísí airgeadais eile nó ar cheart iad a cheannach nó a dhíol. Níl aon tairiscint ná sirtheoireacht sna Seirbhísí chun urrús a cheannach nó a dhíol. Ní dhéanann Microsoft ná ceadúnóirí na gcuótaí stoic nó na sonraí innéacs, táirgí nó seirbhísí áirithe airgeadais a cheadú ná a mholadh. Níor cheart glacadh le haon ní sna Seirbhísí mar chomhairle phroifisiúnta, lena n-áirítear ach gan teorainn do chomhairle infheistíochta nó cánach.

Fógra maidir le Caighdeáin H.264/AVC, Amharc-chaighdeáin MPEG-4, agus Físchaighdeáin VC-1. D’fhéadfadh teicneolaíocht chomhbhrúite H.264/AVC, Amhairc MPEG-4 agus/nó VC-1 a bheith sna bogearraí, atá ceadúnaithe ag MPEG LA, L.L.C. Is formáid an teicneolaíocht seo chun sonraí físfhaisnéise a chomhbhrú. Éilítear an fógra seo ag MPEG LA, L.L.C.:

TÁ AN TÁIRGE SEO CEADÚNAITHE FAOI NA CEADÚNAIS UM PUNANN PAITINNÍ H.264/AVC, AMHAIRC MPEG-4, AGUS VC-1 MAIDIR LE hÚSÁID PHEARSANTA NEAMHTHRÁCHTÁLA AG TOMHALTÓIR CHUN (A) FÍSEÁN A IONCHODÚ I gCOMHRÉIR LEIS NA CAIGHDEÁIN (“FÍSCHAIGHDEÁIN”) AGUS/NÓ (B) FÍSEÁN H.264/AVC, AMHAIRC MPEG-4, AGUS VC-1 A DHÍCHODÚ ARNA IONCHODÚ AG TOMHALTÓIR A RAIBH GNÍOMHAÍOCHT PHEARSANTA NEAMHTHRÁCHTÁLA AR SIÚL AIGE AGUS/NÓ A FUARTHAS Ó SHOLÁTHRÓIR FÍSEÁN ATÁ CEADÚNAITHE CHUN AN FÍSEÁN SIN A CHUR AR FÁIL. NÍ CHUMHDAÍONN AON CHEANN DE NA CEADÚNAIS TÁIRGE EILE, IS CUMA AN BHFUIL AN TÁIRGE SIN CURTHA SAN ÁIREAMH LEIS AN mBOGEARRA SEO IN EARRA AMHÁIN. NÍ CHUIRTEAR CEADÚNAS AR FÁIL NÁ NÍ THUGTAR CEADÚNAS LE TUISCINT LE hAGHAIDH AON ÚSÁIDE EILE. TÁ FAISNÉIS BHREISE LE FÁIL Ó MPEG LA, L.L.C. FÉACH SUÍOMH GRÉASÁIN MPEG LA.

Chun críocha soiléirithe amháin, ní chuireann an fógra seo teorainn le ná cosc ar úsáid na mbogearraí, a chuirtear ar fáil faoi na Téarmaí seo, le haghaidh gnáthúsáidí gnó an ghnóthais sin, nach gcuireann san áireamh (i) athdháileadh na mbogearraí ar thríú páirtithe, nó (ii) ábhar a chruthú, trí theicneolaíochtaí a chloíonn leis na FÍSCHAIGHDEÁIN a úsáid, chun é a dháileadh ar thríú páirtithe.

Téacs iomlán
TÉARMAÍ CEADÚNAIS CAIGHDEÁNACHA FEIDHMCHLÁIRTÉARMAÍ CEADÚNAIS CAIGHDEÁNACHA FEIDHMCHLÁIRSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Achoimre

TÉARMAÍ CAIGHDEÁNACHA CEADÚNAIS D'FHEIDHMCHLÁIR
MAIDIR LE FEIDHMCHLÁIR A THAIRGTEAR SA LIMISTÉAR EORPACH EACNAMAÍOCH

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE, AGUS XBOX STORE

Is ionann na téarmaí ceadúnais seo agus comhaontú idir tusa agus soláthraí an fheidhmchláir. Léigh iad, le do thoil. Tá feidhm acu maidir leis na feidhmchláir bhogearraí a íoslódálann tú ó Microsoft Store, Windows Store nó Xbox Store (a dtagraítear do gach ceann acu sna téarmaí ceadúnais seo mar "Store"), lena n-áirítear aon nuashonruithe nó forlíontaí don fheidhmchlár, mura bhfuil téarmaí ar leith ag gabháil leis an bhfeidhmchlár, agus beidh feidhm ag na téarmaí sin má tá.

MURA nGLACANN TÚ LEIS NA TÉARMAÍ SEO, NÍL AN CEART AGAT AN FEIDHMCHLÁR A ÚSÁID NÁ A ÍOSLÓDÁIL AGUS NÍL CEAD AGAT AMHLAIDH A DHÉANAMH.

Ciallaíonn foilsitheoir an fheidhmchláir an t-eintiteas a cheadúnaíonn an feidhmchlár duit, mar a aithníodh sa Store.

Má chloíonn tú leis na téarmaí ceadúnais seo, beidh na cearta thíos agat.

 • 1. CEARTA SUITEÁLA AGUS ÚSÁIDE. Is féidir leat an feidhmchlár a shuiteáil agus a úsáid ar ghléasanna Windows nó consóil Xbox faoi mar a leagtar sna Rialacha maidir le húsáid ó Microsoft. Forchoimeádann Microsoft an ceart chun Rialacha úsáide Microsoft a mhionathrú uair ar bith.
 • 2. SEIRBHÍSÍ ATÁ BUNAITHE AR AN IDIRLÍON.
  • a. Toiliú le seirbhísí atá bunaithe ar an Idirlíon nó le seirbhísí gan sreang. Má cheanglaíonn an feidhmchlár le córais ríomhaire thar an Idirlíon, agus féadfaidh líonra gan sreang a bheith ina measc, má úsáideann tú an feidhmchlár beidh tú ag toiliú le tarchur na faisnéise caighdeánaí faoin ngléas (lena n-áirítear faisnéis theicniúil faoi do ghléas, faoi na bogearraí córais agus feidhmchláir agus faoi na haonaid fhorimeallacha, ach gan a bheith teoranta do na rudaí sin), le haghaidh seirbhísí atá bunaithe ar an Idirlíon nó seirbhísí gan sreang. Má chuirtear téarmaí eile i láthair maidir le húsáid na seirbhísí agat a dhéantar a rochtain ag úsáid an fheidhmchláir, beidh feidhm ag na téarmaí sin freisin.
  • b. Mí-úsáid seirbhísí atá bunaithe ar an Idirlíon. Ní fhéadfaidh tú úsáid a bhaint as aon seirbhís atá bunaithe ar an Idirlíon ar bhealach ar bith a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh di ná a d’fhéadfadh an úsáid a bhaineann duine eile aisti ná as an líonra gan sreang a lagú. Ní fhéadfaidh tú úsáid a bhaint as an tseirbhís chun iarracht a dhéanamh rochtain neamhúdaraithe a fháil ar aon seirbhís, sonraí, cuntas, ná líonra ar aon bhealach.
 • 3. RAON AN CHEADÚNAIS. Déantar an feidhmchlár a cheadúnú, seachas a dhíol. Ní fhaigheann tú ach cearta áirithe chun úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár de réir an chomhaontaithe seo. Má dhíchumasaíonn Microsoft an ceart chun úsáid a bhaint as na feidhmchláir ar do chuid gléasanna de bhun an chomhaontaithe atá agat le Microsoft, tiocfaidh deireadh le haon cheart gaolmhar ceadúnais. Coimeádann foilsitheoir an fheidhmchláir gach ceart eile aige féin. Mura bhfaigheann tú tuilleadh ceart faoin dlí is infheidhme in ainneoin na teorann sin, ní féidir leat an feidhmchlár a úsáid ach ar an gcaoi atá ceadaithe go sainráite san chomhaontú seo. Sa chás sin, ní mór duit cloí le haon teorainn theicniúil san fheidhmchlár nach gceadaíonn duit ach é a úsáid ar bhealaí áirithe. Ní fhéadfaidh tú:
  • a. Fáil réidh le haon teorainn theicniúil san fheidhmchlár.
  • b. Ais-innealtóireacht a dhéanamh ar an bhfeidhmchlár, é a dhíthiomsú ná a dhídhíolú, ach amháin a mhéad a cheadaítear go sainráite faoi fhorálacha an dlí cóipchirt is infheidhme maidir le ríomhchláir.
  • c. Níos mó cóipeanna den fheidhmchlár a dhéanamh ná mar atá sonraithe sa chomhaontú seo ná ceadaithe faoin dlí is infheidhme, in ainneoin na teorann seo.
  • d. An feidhmchlár a fhoilsiú ná a chur ar fáil do dhaoine eile lena chóipeáil ar bhealach eile.
  • e. An feidhmchlár a thabhairt ar cíos, ar iasacht, ná a léasú.
  • f. An feidhmchlár nó an comhaontú seo a aistriú chuig tríú páirtí ar bith.
 • 4. DOICIMÉID. Má chuirtear doiciméid ar fáil leis an bhfeidhmchlár, féadfaidh tú na doiciméid a chóipeáil agus a úsáid chun críocha tagartha pearsanta.
 • 5. SRIANTA TEICNEOLAÍOCHTA AGUS EASPÓRTÁLA. Féadfaidh an feidhmchlár a bheith faoi réir ag rialú teicneolaíochta nó ag dlíthe agus rialacháin easpórtála de chuid na Stát Aontaithe nó idirnáisiúnta. Ní mór duit cloí leis na dlíthe agus na rialacháin easpórtála náisiúnta agus idirnáisiúnta go léir a bhfuil feidhm acu maidir leis an teicneolaíocht a úsáidtear san fheidhmchlár nó a bhfuil tacú ann di. Áirítear leis na dlíthe sin srianta le ceann scríbe, le húsáideoirí deiridh, agus le húsáid deiridh. Chun faisnéis a fháil faoi tháirgí brandáilte Microsoft, gabh chuig suíomh Gréasáin easpórtála Microsoft.
 • 6. SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA. Déan teagmháil le foilsitheoir an fheidhmchláir chun a fháil amach an bhfuil seirbhísí tacaíochta ar fáil. Níl Microsoft, do dhéantóir crua-earraí ná d’iompróir líonra gan sreang freagrach as seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil don fheidhmchlár (ach amháin más foilsitheoir an fheidhmchláir duine díobh).
 • 7. AN COMHAONTÚ IOMLÁN. Is ionann an comhaontú seo, aon pholasaí infheidhme príobháideachta, aon téarmaí breise a ghabhann leis an bhfeidhmchlár, agus na téarmaí le haghaidh forlíontaí agus nuashonruithe agus an comhaontú iomlán ceadúnais idir tusa agus an foilsitheoir feidhmchláir maidir leis an bhfeidhmchláir.
 • 8. AN DLÍ IS INFHEIDHME.
  • a. Na Stáit Aontaithe agus Ceanada. Más rud é go bhfuair tú an feidhmchlár sna Stáit Aontaithe nó i gCeanada, tá léirmhíniú na dtéarmaí seo faoi rialú ag dlíthe an stáit nó an chúige ina bhfuil cónaí ort (nó, i gcás gnóthais, sa phríomháit ghnó), agus tá feidhm acu maidir le héilimh ar sháruithe ina leith, agus le gach éileamh eile (lena n-áirítear cosaint tomhaltóirí, iomaíocht éagórach agus éilimh maidir le tort), beag beann ar na prionsabail a bhaineann le coinbhleacht dlí.
  • b. Lasmuigh de na Stáit Aontaithe agus Ceanada. Más rud é go bhfuair tú an feidhmchlár i dtír éigin eile, bíonn feidhm ag dlíthe na tíre sin.
 • 9. ÉIFEACHT DHLÍTHIÚIL. Déantar cur síos sa chomhaontú seo ar roinnt ceart dlíthiúil. Féadfaidh cearta eile a bheith agat faoi dhlíthe do stáit nó do thíre. Ní athraíonn an comhaontú seo do chearta faoi dhlíthe do stáit nó do thíre mura gceadaítear amhlaidh a dhéanamh faoi dhlíthe do stáit nó do thíre.
 • 10. SÉANADH BARÁNTA. Cuirtear an feidhmchlár ar fáil ar ceadúnas "mar atá", "le gach locht" agus "faoi mar a bhíonn sé ar fáil". Ní thugann foilsitheoir an fheidhmchláir, ar a shon féin, Microsoft (murach é Microsoft an foilsitheoir feidhmchláir), iompróirí gan sreang a soláthraítear an feidhmchlár thar a líonra agus gach ceann dár gcleamhnaithe, díoltóirí, gníomhairí agus soláthraithe (“Páirtithe clúdaithe”), faoi seach, aon bharántaí conarthacha, ráthaíochtaí, nó coinníollacha breise maidir leis an bhfeidhmchlár. Tá na barántaí éigeantacha go léir agat dá bhforáiltear de réir dlí, ach ní thugaimid aon bharánta eile duit. Sa mhéid is a cheadaítear faoi dhlíthe áitiúla, ní áirítear ar Pháirtithe clúdaithe aon bharántaí éigeantacha intuigthe, lena n-áirítear barántaí indíoltachta, oiriúnachta do chuspóir ar leith, sábháilteachta, compoird agus neamhsháraithe.
 • 11. TEORAINN LE LEIGHSEANNA AGUS DAMÁISTÍ.
  • a. Ní bheidh foilsitheoir an fheidhmchláir faoi dhliteanas i leith aon inneachair úsáideora ná ábhair thríú páirtí eile, lena n-áirítear naisc chuig suíomhanna Gréasáin tríú páirtí, agus na gníomhaíochtaí a chuirtear ar fáil ag úsáideoirí. Níl an t-inneachar ná na gníomhaíochtaí sin inchurtha síos do fhoilsitheoir an fheidhmchláir nó ní léiríonn siad tuairim fhoilsitheoir an fheidhmchláir.
  • b. Ní bheidh foilsitheoir an fheidhmchláir faoi dhliteanas ach amháin sa chás go bhfuil oibleagáidí ábharthachta na dtéarmaí ceadúnais sin sáraithe.
  • c. Ní bheidh foilsitheoir an fheidhmchláir, a ghníomhairí ionadacha agus/nó a ionadaithe dlíthiúla faoi dhliteanas i leith aon damáiste nárbh fhéidir a thuar agus/nó aon chaillteanais airgeadais maidir le damáiste indíreach, lena n-áirítear caillteanas brabús, ach amháin sa chás go bhfuil foilsitheoir an fheidhmchláir, a ghníomhairí ionadacha agus/nó a ionadaithe dlíthiúla tar éis gníomhú le mórfhaillí nó le mí-iompar toiliúil nó níos mó.
  • d. Ní dhéanfaidh an teorannú dliteanais aon difear d'aon dliteanas reachtúil gan locht de chuid fhoilsitheoir an fheidhmchláir, gan teorannú, dliteanas faoin acht um dhliteanas táirge ná dliteanas reachtúil as sárú baránta. Is amhlaidh an cás maidir le dliteanas fhoilsitheoir an fheidhmchláir, a ghníomhairí ionadacha agus/nó a ionadaí dlíthiúil i gcás calaoise nó faillí a bhfuil díobháil phearsanta nó bás mar thoradh orthu.
  • e. Ní fhéadfaidh aon éileamh conarthach ná dlíthiúil seachas iad siúd a chlúdaítear i bhfochuid (a) go (e) de chuid 11 eascairt ó na téarmaí ceadúnais feidhmchláir seo agus/nó úsáid an fheidhmchláir nó seirbhísí a chuirtear ar fáil tríd an bhfeidhmchlár.
Téacs iomlán
Na seirbhísí a chumhdaítearNa seirbhísí a chumhdaítearserviceslist
Achoimre

Cumhdaíonn Comhaontú Seirbhísí Microsoft na táirgí, feidhmchláir agus seirbhísí seo a leanas. B’fhéidir nach bhfuil fáil orthu go léir i do mhargadh.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Aimsir MSN
 • Airgeadas MSN
 • Barra uirlisí Bing
 • Bia & Deoch MSN
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing sa seomra ranga
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Brabhsálaí Vicipéid Bing
 • Citizen Next
 • Cluichí, feidhmchláir agus suíomhanna gréasáin Windows a fhoilsíonn Microsoft
 • Cluichí, feidhmchláir agus suíomhanna gréasáin Xbox Game Studios
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Cuardach Cliste
 • Cuntas Microsoft
 • Cúlbhrat Microsoft
 • Cúntóir Tacaíochta agus Athshlánaithe Microsoft le haghaidh Office 365
 • Deasc Bing
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Diailchaoi MSN
 • Dictate
 • Docs.com
 • Déantóir Scannáin Windows
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Feidhmchláir Bing
 • Feidhmchlár cuardaigh Bing
 • Feidhmchlár Device Health
 • Feidhmchlár mapaí
 • Foclóir Bing
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Gailearaí Grianghraf Windows
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Mapaí Bing
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Mixer
 • MSN Premium
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Nuacht MSN
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office 365 University
 • Office Online
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Ríomhphost Windows Live
 • Scannáin & cláir theilifíse Microsoft
 • Scríbhneoir Windows Live
 • Seeing AI
 • Send
 • Siopa Office
 • Siopa Windows
 • Siopa
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Sláinte & Folláine MSN
 • Sláinte Microsoft
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Spóirt MSN
 • Sway.com
 • Taiscéalaí MSN
 • Taisteal MSN
 • Teaghlach Microsoft
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Téacs iomlán
Aonáin Chonarthacha Chleamhnaithe (I gcás Seirbhísí Íoctha faoi Alt 10(b))Aonáin Chonarthacha ChleamhnaitheAffiliateContractingEntities
Achoimre

Níl aon aonán chonarthach chleamhnaithe ann faoi láthair. Is é Microsoft Ireland Operations Limited d’aonán conarthach.

Téacs iomlán
12 Samhain, 2018 0