Valideerimine nurjus? Need stsenaariumid aitavad selgitada, miks.

Valideeri kohe

Te võite nüüd kinnitada, et teie tarkvara on ehtne. See käib lihtsalt ja kiirelt.

Alates programmi juurutamisest juulis 2005 on Windows Genuine Advantage valideerinud üle 500 miljoni Microsoft Windows®i eksemplari. Sarnaselt on alates programmi Office Genuine Advantage käivitamisest juulis 2006 valideeritud üle 30 miljoni Microsoft Office®'i eksemplari. Ligikaudu üks viiest Windowsi valideerimisest ja üks kolmest Office'i valideerimisest nurjuvad, mis näitab, et installitud Windowsi ja/või Office'i eksemplar pole ehtne.

Enam kui 530 miljonist valideerimisest on vigaste valideerimistõrgetena leitud vaid väike protsent (teisisõnu "valepositiivsed tulemused") ning nende tõrgete ilmnemisel töötame nende identifitseerimise kallal ja lahendame need kiiresti. Arusaama, et paljud nurjunud valideerimised on ekslikud, võib põhjustada tõsiasi, et paljudel mõjutatud kasutajatel pole aimugi, et nende Windowsi koopia ei ole ehtne. Seega on arusaadav, et nende esmaseks reaktsiooniks valideerimise nurjumisel on sageli uskumatus.

Peaaegu kõik nurjunud valideerimised langevad ühte kahest lahendusvariandist. Mõnel kliendil võib olla algselt olnud litsentseeritud Windowsi või Office'i eksemplar, aga juhtus midagi, mis nõuab ehtsuse tagamiseks teatud tegevust, näiteks õige tootenumbri taassisestamist. Teised, nagu näiteks kliendid, kes on tahtmatult omandanud võltsitud tarkvara, peavad omandama ehtsa ja nõuetekohaselt litsentseeritud Windowsi ja/või Office'i eksemplari.

Levinud stsenaariumid

Alltoodud tabelis on levinud stsenaariumid, mis võivad aidata selgitada, miks valideerimine võis nurjuda, samuti on toodud lisateavet võimalike lahenduste kohta. Microsoft saab aidata.

Remonditöökoda (või sõber, kes ehitab/remondib arvuteid) installib teise versiooni ja/või tootenumbri
Teine versioon ja/või tootenumber

Kirjeldus

Levinuim stsenaarium, mille tulemusel kasutaja teadmatult mitte-ehtsat Windowsi ja/või Office'it kasutab, algab, kui kohaliku remonditöökoja tehnik või sõber, kes ehitab ja parandab arvuteid kas kasutab mitte-ehtsat Windowsi ja/või Office'it remondi teostamiseks või kasutab tootenumbrit, mis erineb algsel installimisel kasutatud numbrist. Miski ei näita kasutajale, et tema Windowsi ja/või Office'i eksemplari on muudetud, kuid nüüd on tal Windowsi ja/või Office'i koopia, mille valideerimine nurjub. Selles stsenaariumis võib kasutaja olla aastaid oma arvutis kasutanud ehtsat Windowsi, aga pärast arvuti remondist koju toomist proovib ta midagi Microsofti allalaadimiskeskusest alla laadida, mis nõuab valideerimist ja see nurjub.

Võimalik(ud) lahendus(ed)

Kui kasutaja kasutas oma arvutis enne remonti või sõbrale viimist ehtsat Windowsi, siis on võimalik, et probleemi lahendab lihtsalt arvutiga või originaalinstallatsiooniga kaasnenud tootenumbri sisestamine. Leidke oma originaalne tootenumber ja võrrelge seda praegu installitud tootenumbriga, et kontrollida, kas need on erinevad.

Microsoft töötab visalt kohalikele arvutiehitajatele ja parandustöökodadele õigete Windowsi ja/või Office'i eksemplari taasinstallimise tehnikate õpetamise nimel ja püüab kindlustada, et kliendi arvutis oleks kogu aeg ehtne Windowsi ja/või Office'i koopia. Microsoft soovitab ka oma arvutit parandusse viivatel kasutajatel võtta kaasa Windowsi ja/või Office'i originaalkandjad juhuks, kui on vajalik taasinstallimine.

Üks Windowsi ja/või Office'i eksemplar on installitud mitmesse arvutisse
Üks eksemplar installitud mitmesse arvutisse

Kirjeldus

Teine levinud stsenaarium esineb, kui kasutaja ei saa aru Windowsi ja/või Office'i litsentsitingimustest. Kasutaja võis Windowsi ja/või Office'i eksemplari töölt koju tuua ja selle oma koduarvutisse installida. Kui kasutaja hiljem Internetis valideerida proovib, võib see nurjuda, kuna tootenumbrit on teises arvutis juba kasutatud või kasutatakse seda litsentsitingimuste vastaselt.

Tavaliselt tuleb enamiku Windowsi või Office'i eksemplaride puhul järgida reeglit 1:1, mis tähendab, et ühte arvutisse võib installida ühe Windowsi või Office'i eksemplari. Kasutajad peavad tutvuma lõppkasutaja litsentsilepinguga või oma Microsofti hulgilitsentsilepinguga, mis kirjeldab selle litsentsi tingimustega lubatud installimiste arvu piiranguid. Valideerimine avastab selle, kui üht Windowsi ja/või Office'i koopiat kasutatakse suuremal arvul arvutitel, kui litsentsiga lubatud, ja Office'i koopia valideerimine nurjub.

Võimalik(ud) lahendus(ed)

Selle stsenaariumi korral, kui Windows ja/või Office on installitud rohkematesse arvutitesse, kui litsents võimaldab, on tõenäoliselt vaja ehtsuse tagamiseks osta täiendavaid litsentse.

Kui olete juba eelnevalt valideerinud ja see nurjus, võite klõpsata nuppe Valideeri Windows või Valideeri Office selle lehekülje ülemises vasakus nurgas, et leida konkreetne põhjus, miks nurjumine toimus, samuti et näha ehtsuse tagamise võimalusi.

Võltstarkvara omandamine
Võltstarkvara omandamine

Kirjeldus

Selles stsenaariumis omandab kasutaja kas uue arvuti, milles on pealtnäha ehtne Windowsi ja/või Office'i eksemplar või ostab Windowsi ja/või Office'i eksemplari pealtnäha usaldusväärselt müüjalt. Kuid pärast ostu leiab kasutaja, et Windowsi ja/või Office'i koopia on võltsitud. Kuna võltsingut võib olla raske tuvastada, aitab Microsofti sait "Kuidas kindlaks teha" kasutajatel tuvastada tarkvara võltsingut. Kasutajad saavad ka arvutisse installitud Windowsi ja/või Office'i eksemplari valideerida, et kontrollida, kas see on ehtne.

Võimalik(ud) lahendus(ed)

Selle stsenaariumi lahenduseks on tõenäoliselt ehtsa Windowsi ja/või Office'i hankimine. Kui olete juba eelnevalt valideerinud ja see nurjus, võite klõpsata nuppe Valideeri Windows või Valideeri Office selle lehekülje ülemises vasakus nurgas, et leida konkreetne põhjus, miks nurjumine toimus, samuti et näha ehtsuse tagamise võimalusi.

Microsoft aitab kasutajatel, kes on teadmatult ostnud Windowsi ja/või Office'i võltsitud eksemplari, saada ehtsa Windowsi ja/või Office'i. Lisateave on saadaval valideerimistulemuste lehel.

Kasutatud arvuti ostmine
Kasutatud arvuti ostmine

Kirjeldus

Iga kasutatud eseme ostmine nõuab erilist hoolt ning eriti kehtib see kasutatud arvutite korral. Selle stsenaariumi puhul ostab kasutaja kasutatud arvuti Windowsi ja/või Office'i töötava eksemplariga ning avastab hiljem valideerimise nurjumisel, et Windowsi ja/või Office'i koopia ei ole ehtne. Oleme ka soovitanud, et kasutajad valideeriks Windowsi ja/või Office'i eksemplari aadressil http://www.microsoft.com/genuine enne ostu sooritamist. Kasutajad peaks paluma müüjal lisada ka Windowsi ja/või Office'i originaalkandjad ja autentsusserdi.

Võimalik(ud) lahendus(ed)

Selle stsenaariumi lahenduseks on tavaliselt ehtsa Windowsi ja/või Office'i hankimine. Kui olete juba eelnevalt valideerinud ja see nurjus, võite klõpsata nuppe Valideeri Windows või Valideeri Office selle lehekülje ülemises vasakus nurgas, et leida konkreetne põhjus, miks nurjumine toimus, samuti et näha ehtsuse tagamise võimalusi.

Microsoft aitab kasutajatel, kes on teadmatult ostnud kasutatud arvuti Windowsi ja/või Office'i võltsitud eksemplariga, saada ehtsa Windowsi ja/või Office'i. Lisateave on saadaval valideerimistulemuste lehel.

Microsoft saab aidata

Microsoft saab aru, et mitmed nurjunud valideerimisega Windowsi ja/või Office'i kasutajad on üllatunud. Nad ei saa täielikult aru, miks neil on mitte-ehtne Windowsi ja/või Office'i koopia või mida nad saavad selles suhtes ette võtta. Sel põhjusel suunab valideerimistõrge kasutaja kohandatud veebilehele, mis on loodud selleks, et aidata neil leida lisateavet nurjumise konkreetse põhjuse kohta ja soovitusi probleemi lahendamiseks, sh tugiteenuste võimalused. Microsoft pakub kasutajatele ka erinevaid viise, kuidas omandada ehtsat Windowsi ja/või Office'it.

Kui teie Windowsi ja/või Office'i eksemplar pole ehtne või te kahtlustate, et see pole, siis klõpsake valideerimiseks nuppe Valideeri Windows või Valideeri Office selle lehekülje ülemises varakus nurgas. Kui olete juba varem valideerinud ja see nurjus, siis saate uuesti valideerida, et leida konkreetne põhjus, miks nurjumine toimus, samuti et näha ehtsuse tagamise võimalusi.