Tikrinimas nepavyko? Šie scenarijai gali padėti paaiškinti kodėl.

Tikrinti dabar

Galite patvirtinti savo programinės įrangos autentiškumą dabar. Tai atliksite greitai ir paprastai.

Nuo programos sukūrimo 2005 m. liepos mėn. Windows Genuine Advantage patikrino daugiau nei 500 milijonus Microsoft Windows® kopijų. Panašiai, nuo Office Genuine Advantage programos pradžios 2006 m. liepos mėn. buvo patikrinta daugiau nei 30 miijonų Microsoft Office® kopijų. Maždaug vienas iš penkių Windows patikrų ir vienas iš trijų Office patikrų nepavyksta, o tai rodo, kad Windows ir/arba Office kopija, įdiegta kompiuteryje nėra autentiška.

Per daugiau nei 530 milijonų patikrų tik labai mažai patikrų nepavyko dėl klaidos (dar vadinamu „melagingu teigiamu rezultatu“), kurios atveju mes dedame pastangas ir stengiamės greitai išspręsti problemą. Manymą, kad daugelis patikrų gali būti nesėkmingos, galėjo lemti tai, kad daug nukentėjusių vartotojų nežinojo naudojantys ne autentišką „Windows“ ir/arba „Office“ kopiją. Todėl visai suprantama, kad gavę neigiamus patikros rezultatus jie tuo nepatiki.

Beveik visas nepavykusias patikras galima suskirstyti į vieną iš dviejų sprendimo kategorijų. Kai kurie klientai iš pradžių galbūt turėjo „Windows“ ar „Office“ kopija su tinkama licencija, tačiau kažkas įvyko ir reikia atlikti autentiškumą patvirtinantį veiksmą, pvz., iš naujo įvesti teisingą produkto raktą. Kitiems, pvz., klientams, kurie netyčia gavo suklastotą programinę įrangą, būtina gauti autentišką ir tinkamai licencijuotą „Windows“ ir/arba „Office“ kopiją.

Dažniausiai pasitaikančios priežastys

Toliau pateikiamoje lentelėje pateikiami dažniausiai pasitaikantys scenarijai, kurie padės paaiškinti, kodėl galbūt nepavyko patikra, taip pat daugiau informacijos apie galimu kiekvieno scenarijaus sprendimus ir apie tai, kaip „Microsoft“ gali padėti.

Taisykla (arba draugas, kuris surenka/remontuoja kompiuterius) įdiegia kitą versiją ir/arba produkto raktą
Kita versija ir/arba produkto raktas

Aprašas

Dažniausiai pasitaikanti priežastis, kurios dėka vartotojas nežinodamas naudojasi ne autentiška „Windows“ ir/arba „Office“ versija, prasideda tada, kai technikos specialistas vietinėje remonto dirbtuvėje arba draugas, kuris surenka ir taiso kompiuterius, naudoja neautentišką „Windows“ ir/arba „Office“ kopiją remonto užbaigimui, arba naudoja produkto raktą, kuris skiriasi nuo naudojamo originaliame diegime. Nėra ženklų, rodančių vartotojui, kad jo „Windows“ ir/arba „Office“ kopija buvo pakeista, bet nuo šiol atliekant kopijos autentiškumo patikrą jos rezultatai bus neigiami. Tokiu atveju vartotojas galbūt naudojosi autentiška „Windows“ versija savo kompiuteryje daug metų, tačiau iš remonto dirbtuvių parsinešęs kompiuterį namo, bando atsisiųsti ką nors iš „Microsoft“ atsisiuntimo centro, kam reikalinga patikra ir ji nepavyksta.

Galimi sprendimai

Jei vartotojas anksčiau paleido autentišką „Windows“ versiją kompiuteryje prieš nunešant jį į remonto dirbtuves ar draugui, tada galima paprasčiausiai iš naujo įvesti produkto raktą, gautą su kompiuteriu originaliu diegimu, kuris išspręs problemą. Raskite originalų produkto raktą ir palyginkite šiuo metu įdiegtą produkto raktą ir patikrinkite, ar įvyko konfliktas.

„Microsoft“ skiria daug dėmesio vietinių kompiuterių gamintojų ir techninės priežiūros ir remonto tarrnybų mokymui apie metodus, skirtus tinkamai iš naujo įdiegti „Windows“ ir/arba „Office“ paketą ir patikrinti, ar naudotojas vis dar turi autentišką „Windows“ ir/arba„Office“ kopiją savo kompiuteryje. Taip pat „Microsoft“ rekomenduoja naudotojams, kurie veža savo kompiuterius remonto tarnyboms, nepamiršti pasiimti originalią „Windows“ ir/arba „Office“ laikmeną, kurią panaudotų tuo atveju, jei reikėtų pakartoti programos įdiegimo procesą.

Viena „Windows“ ir/arba „Office“ kopija, įdiegta keliuose kompiuteriuose
Viena kopija, įdiegta keliuose kompiuteriuose

Aprašas

Kita dažnai pasitaikanti priežastis yra ta, kad naudotojas neišsiaiškina „Windows“ ir/arba „Office“ licencijoje nurodytų sąlygų. Vartotojas galbūt parsinešė „Windows“ ar „Office“ kopiją iš darbo ir įdiegti ją namų kompiuteryje. Kai vartotojas vėliau bando patikrinti internetu, patikra gali nepavykti, nes produkto raktas jau naudojamas kitame kompiuteryje arba jis naudojamas tokiu būdu, kuris pažeidžia licencijos sąlygas.

Paprastai reikia vadovautis 1:1 taisykle, naudojantis daugeliu „Windows“ ir/arba „Office“ kopijų, o tai reiškia, kad vieną „Windows“ ir/arba „Office“ kopiją galima diegti tik viename kompiuteryje. Tačiau vartotojas turi perskaityti galutinio vartotojo licencinę sutartį arba „Microsoft“ bendrojo licencijavimo sutartį, kurioje nurodyta, kiek kartų galima atlikti programos diegimą remiantis turimos sutarties sąlygomis. Patikra padės susekti atvejus, kai viena ir ta pati „Windows“ ir/arba „Office“ kopija yra naudojama kompiuteriuose, kurių skaičius viršija nurodytą licencijoje, ir „Windows“ ir/arba „Office“ kopijos patikros rezultatai bus neigiami.

Galimi sprendimai

Šiame scenarijuje, jei „Windows“ ir/arba „Office“ programa yra įdiegta daugiau kompiuterių, nei leidžia licencija, tada tikriausiai reikės įsigyti papildomų licencijų, kad kopija taptų autentiška.

Jei patikrą jau atlikote anksčiau ir patikra nepavyko, galite spsutelėti Tikrinti „Windows“ arba Tikrinti „Office“ mygtukus šio puslapio viršuje, kairėje ir peržiūrėkite konkrečią priežastį, kodėl įvyko klaida, ir peržiūrėkite autentiškumo gavimo galimybes.

Suklastotos programinės įrangos gavimas
Suklastotos programinės įrangos gavimas

Aprašas

Šiuo atveju vartotojas gauna naują kompiuterį, kuriame yra autentiška „Windows“ ir/arba „Office“ kopija arba įsigyja „Windows“ ir/arba „Office“ kopiją iš, jų manymu, patikimo pardavėjo. Tačiau įsigijęs programą vartotoas sužino, kad jo „Windows“ ir/arba „Office“ kopija yra suklastota. Tadangi klastotę gali būti sudėtinga aptikti, „Microsoft“ svetainė „Kaip nustatyti“ vartotojams gali padėti nustatyti suklastotą programinę įrangą. Vartotojai taip pat gali patikrinti, ar kompiuteryje įdiegta „Windows“ ir/arba „Office“ versija yra autentiška.

Galimi sprendimai

Šio scenarijaus sprendimui tikriausiai reikės įsigyti autentišką „Windows“ ir/arba „Office“ versiją. Jei patikrą jau atlikote anksčiau ir patikra nepavyko, galite spsutelėti Tikrinti „Windows“ arba Tikrinti „Office“ mygtukus šio puslapio viršuje, kairėje ir peržiūrėkite konkrečią priežastį, kodėl įvyko klaida, ir peržiūrėkite autentiškumo gavimo galimybes.

„Microsoft“ gali padėti vartotojams, kurie nežinodami įsigijo suklastotą „Windows“ ir/arba „Office“ versiją, įsigyti autentišką „Windows“ ir/arba „Office“ versiją. Išsamesnės informacijos rasite patikros rezultatų puslapyje.

Panaudoto kompiuterio įsigijimas
Panaudoto kompiuterio įsigijimas

Aprašas

Jei perkate bet kokį naudotą daiktą, reikėtų atlikti daug kruopštesnį jo patikrinimą nei paprastai; ši taisyklė visų pirma galioja įsigyjant naudotą kompiuterį. Šiuo atveju naudotojas perka kompiuterį su galiojančia „Windows“ ir/arba „Office“ kopija, o vėliau, kai gauna neigiamus patikros rezultatus, sužino, kad ši „Windows“ ir/arba „Office“ kopija buvo įsigyta neteisėtai. Taip pat rekomenduojame, kad kai įmanoma, vartotojai pirmiausia patikrintų „Windows“ ir/arba „Office“ kopiją svetainėje http://www.microsoft.com/genuine tik tada pirkti. Naudotojas taip pat turėtų paprašyti pardavėjo pridėti „Windows“ ir/arba „Office“ laikmenos originalą ir autentiškumo sertifikatą.

Galimi sprendimai

Šio scenarijaus sprendimui paprastai reikia įsigyti autentišką „Windows“ ir/arba „Office“ versiją. Jei patikrą jau atlikote anksčiau ir patikra nepavyko, galite spsutelėti Tikrinti „Windows“ arba Tikrinti „Office“ mygtukus šio puslapio viršuje, kairėje ir peržiūrėkite konkrečią priežastį, kodėl įvyko klaida, ir peržiūrėkite autentiškumo gavimo galimybes.

„Microsoft“ gali padėti vartotojams, kurie nežinodami įsigijo panaudotą kompiuterį su suklastota „Windows“ ir/arba „Office“ versija, padaryti ją autentiška. Išsamesnės informacijos rasite patikros rezultatų puslapyje.

„Microsoft“ gali padėti

„Microsoft“ supranta, kad daug „Windows“ ir/arba „Office“ naudotojų, kurių atliktos patikros rezultatai yra neigiami, patys būna nustebę. Jie gali nesuprasti, kodėl jų turima „Windows“ ir/arba „Office“ kopija nėra teisėta arba ką jie turėtų tokiu atveju daryti. Dėl šios priežasties po patikros, kurios rezultatai buvo neigiami, naudotojas nukreipiamas į specialų tinklalapį, sukurtą teikti informaciją apie konkrečius atvejus, kai patikros rezultatai būna neigiami, ir rekomendacijas, kaip spręsti šią problemą. „Microsoft“ taip pat vartotojams siūlo įvairius būdus, kaip gauti autentišką „Windows“ ir/arba „Office“ versiją.

Jei „Windows“ ir/arba „Office“ kopija nėra autentiška, arba jūs įtariate, kad ji gali būti suklastota, spustelėkite Tikrinti „Windows“ arba Tiktinti „Office“ mygtukus šio puslapio viršuje, kairėje, ir patikrinkite. Jei patikrą jau atlikote anksčiau, galite patikrinti dar kartą ir peržiūrėti konkrečią priežastį, kodėl patikra nepavyko, taip pat sužinoti, kaip programą padaryti autentiška.