Is de validatie mislukt? Deze scenario's kunnen duidelijk maken waarom.

Nu valideren

U kunt nu controleren of uw software legitiem is. Het werkt snel en eenvoudig.

Sinds de introductie van Windows Genuine Advantage in juli 2005 zijn er ruim 500 miljoen exemplaren van Microsoft Windows® gevalideerd met het programma. Op vergelijkbare wijze zijn er sinds het begin van het programma Office Genuine Advantage in juli 2006 meer dan 30 miljoen exemplaren van Microsoft Office® gevalideerd. Ongeveer een op de vijf Windows-validaties en een op de drie Office-validaties mislukt, wat aangeeft dat de exemplaren van Windows en/of Office die op de computers zijn geïnstalleerd, niet legitiem zijn.

Van de ruim 530 miljoen validaties vormden de foutieve validaties (waarbij de software ten onrechte als illegaal werd beoordeeld) slechts een klein percentage. Bovendien doen wij er alles aan om deze fouten snel te achterhalen en op te lossen. Omdat veel van de betrokken gebruikers er geen idee van hebben dat hun exemplaar van Windows en/of Office niet legitiem is, kan het beeld ontstaan dat veel mislukte validaties onterecht zijn. Het is dan ook begrijpelijk dat bij een mislukte validatie de eerste reactie van gebruikers wordt gedreven door ongeloof.

Bijna alle mislukte validaties behoren tot de twee volgende categorieën. Bepaalde klanten beschikten oorspronkelijk over een exemplaar van Windows of Office met een juiste licentie, maar er is iets gebeurd waardoor een specifieke actie vereist was om de legitimiteit van de software te bevestigen. Mogelijk moest de productcode bijvoorbeeld opnieuw worden opgegeven. Voor andere klanten, zoals klanten die zonder het te weten niet-legitieme software hebben verkregen, is het noodzakelijk om een legitiem exemplaar van Windows en/of Office met de juiste licentie te verkrijgen.

Veelvoorkomende scenario's

In de volgende tabel worden veelvoorkomende scenario's beschreven om uit te leggen waarom de validatie is mislukt. Bovendien vindt u informatie over mogelijke oplossingen voor elk scenario en de wijze waarop Microsoft kan helpen.

Een pc-winkel (of een vriend die computers samenstelt of repareert) installeert een andere versie en/of productcode
Andere versie en/of productcode

Beschrijving

Het gangbaarste scenario waarin een gebruiker een niet-legitiem exemplaar van Windows en/of Office heeft, treedt op wanneer een technicus in een plaatselijke computerwinkel tijdens een reparatie een niet-legitiem exemplaar van Windows en/of Office gebruikt of een productcode opgeeft die verschilt van de code die is gebruikt bij de oorspronkelijke installatie. Niets wijst de gebruiker erop dat zijn exemplaar van Windows en/of Office is gewijzigd, maar hij heeft nu wel een exemplaar van Windows en/of Office dat niet kan worden gevalideerd. In dit scenario heeft een gebruiker mogelijk jarenlang een legitiem exemplaar van Windows op de pc gebruikt. Wanneer hij of zij echter, nadat de pc is teruggebracht van de pc-winkel, iets probeert te downloaden van het Microsoft Downloadcentrum waarvoor validatie is vereist, mislukt de validatie.

Mogelijke oplossing(en)

Als de gebruiker voordat de computer naar de pc-winkel of vriend werd gebracht, beschikt over een legitiem exemplaar van Windows, wordt het probleem mogelijk opgelost door eenvoudig de productcode in te voeren, die bij de computer is geleverd of bij de oorspronkelijke installatie is gebruikt. Zoek de oorspronkelijke productcode en vergelijk deze met de productcode die momenteel wordt gebruikt om na te gaan of er een conflict is opgetreden.

Microsoft spant zich in om plaatselijke computerzaken voor te lichten over het opnieuw installeren van Windows en/of Office en om duidelijk te maken hoe de klant weer een legitiem exemplaar van Windows en/of Office kan krijgen. Gebruikers die hun computer naar een computerzaak brengen, wordt ook aangeraden het originele Windows- en/of Office-medium mee te nemen, voor het geval Windows en/of Office opnieuw zou moeten worden geïnstalleerd.

Eén exemplaar van Windows en/of Office is geïnstalleerd op meerdere computers
Eén exemplaar is geïnstalleerd op meerdere computers

Beschrijving

Een ander veelvoorkomend scenario treedt op wanneer gebruikers de gebruiksvoorwaarden van Windows en/of Office niet goed begrijpen. Een gebruiker kan een exemplaar van Windows of Office meenemen van kantoor en installeren op een thuis-pc. Als de gebruiker de software later probeert te valideren, mislukt de validatie omdat de productcode al op een andere computer is gebruikt of wordt gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op de licentievoorwaarden.

De stelregel voor het installeren van Windows of Office is doorgaans 1:1, wat betekent dat er één exemplaar van Windows of Office kan worden geïnstalleerd op één pc. Gebruikers moeten de gebruiksrechtovereenkomst of de volumelicentieovereenkomst met Microsoft evenwel goed doorlezen. Hierin wordt namelijk vermeld wat de beperkingen zijn op het aantal installaties dat op grond van de gebruiksrechtovereenkomst is toegestaan. Tijdens de validatie kan worden ontdekt dat één exemplaar van Windows en/of Office op meer computers wordt gebruikt dan volgens de licentie is toegestaan. Hierdoor zal de validatie van dat exemplaar van Windows en/of Office mislukken.

Mogelijke oplossing(en)

Als in dit scenario Windows of Office op meer computers is geïnstalleerd dan de licentie toestaat, is het waarschijnlijk vereist om aanvullende licenties aan te schaffen.

Als u de software al hebt gevalideerd en de validatie is mislukt, kunt u opnieuw op de knop Windows valideren of Office valideren linksboven op deze pagina klikken. Vervolgens kunt u opnieuw controleren waarom de validatie is mislukt en ontvangt u opties voor het verkrijgen van legitieme software.

Illegale software verkrijgen
Illegale software verkrijgen

Beschrijving

In dit scenario schaft een gebruiker een nieuwe pc aan met een schijnbaar legitiem exemplaar van Windows en/of Office of schaft hij of zij een exemplaar van Windows en/of Office aan bij een vermeend erkende verkoper. Na aankoop ontdekt de gebruiker echter dat het een illegaal exemplaar van Windows en/of Office betreft Omdat de legitimiteit van software niet altijd gemakkelijk te controleren is, kan de Microsoft-website Hoe herken ik het gebruikers helpen om illegale software te herkennen. Gebruikers kunnen hun exemplaar van Windows en/of Office ook valideren om te controleren of het exemplaar legitiem is.

Mogelijke oplossing(en)

Om dit scenario op te lossen moet in de meeste gevallen een legitiem exemplaar van Windows en/of Office worden verkregen. Als u de software al hebt gevalideerd en de validatie is mislukt, kunt u opnieuw op de knop Windows valideren of Office valideren linksboven op deze pagina klikken. Vervolgens kunt u opnieuw controleren waarom de validatie is mislukt en ontvangt u opties voor het verkrijgen van legitieme software.

Microsoft kan gebruikers die zonder het te weten een illegale versie van Windows en/of Office hebben aangeschaft, helpen om een legitiem exemplaar van Windows en/of Office te verkrijgen. Meer informatie is beschikbaar op de pagina met validatieresultaten.

Een gebruikte computer kopen
Een gebruikte computer kopen

Beschrijving

De aanschaf van een tweedehands artikel vergt extra nauwkeurige oplettendheid en dat geldt vooral voor gebruikte computers. In dit scenario schaft een gebruiker een gebruikte pc aan met een werkend exemplaar van Windows en/of Office en ontdekt hij of zij later, wanneer de validatie mislukt, dat het exemplaar van Windows en/of Office niet legitiem is. Microsoft raadt gebruikers ook aan om, indien mogelijk, het exemplaar van Windows te valideren op http://www.microsoft.com/genuine voordat zij de aankoop voltooien. Het is bovendien raadzaam de verkoper te vragen naar de originele Windows- en/of Office-media en het Certificaat van Echtheid.

Mogelijke oplossing(en)

Om dit scenario op te lossen moet doorgaans een legitiem exemplaar van Windows en/of Office worden verkregen. Als u de software al hebt gevalideerd en de validatie is mislukt, kunt u opnieuw op de knop Windows valideren of Office valideren linksboven op deze pagina klikken. Vervolgens kunt u opnieuw controleren waarom de validatie is mislukt en ontvangt u opties voor het verkrijgen van legitieme software.

Microsoft kan gebruikers die zonder het te weten een gebruikte pc met een illegale versie van Windows en/of Office hebben aangeschaft, helpen om een legitiem exemplaar van de software te verkrijgen. Meer informatie is beschikbaar op de pagina met validatieresultaten.

Microsoft kan helpen

Microsoft beseft dat veel Windows- en/of Office-gebruikers verrast zijn na een mislukte validatie. Het is hen mogelijk niet helemaal duidelijk waarom zij een illegaal exemplaar van Windows en/of Office hebben of wat zij eraan kunnen doen. Daarom worden gebruikers na een mislukte validatie naar een aangepaste webpagina geleid, die is ontworpen om hen meer informatie over de specifieke oorzaak van de fout te bieden en suggesties te geven voor het oplossen van het probleem, zoals ondersteuningsopties. Microsoft biedt gebruikers ook diverse manieren om een legitiem exemplaar van Windows en/of Office te verkrijgen.

Als uw exemplaar van Windows en/of Office niet legitiem is of als u dit vermoedt, klikt u op de knop Windows valideren of Office valideren linksboven op deze pagina om de validatie te starten. Als u de software al hebt gevalideerd en de validatie is mislukt, kunt u de software opnieuw valideren, zodat u kunt zien om welke specifieke reden de validatie is mislukt. Bovendien ontvangt u opties voor het verkrijgen van legitieme software.