Zlyhalo overenie pravosti? Tieto scenáre vám môžu pomôcť vysvetliť prečo.

Overiť pravosť

Môžete si ihneď overiť, že váš softvér je originálny. Je to úplne jednoduché.

Program Windows Genuine Advantage od svojho spustenia v júli 2005 overil pravosť viac ako 500 miliónov kópií operačného systému Microsoft Windows®. Podobne od spustenia programu Office Genuine Advantage v júli 2006 sa overila pravosť viac ako 30 miliónov kópií balíka Microsoft Office®. Zlyhala približne jedna z piatich overení pravosti operačného systému Windows a jedna z troch overení pravosti balíka Office, čo naznačuje, že daná kópia operačného systému Windows a/alebo balíka Office nainštalovaného v počítači nie je originálna.

Vo viac ako 530 miliónov overení pravosti došlo len k malému množstvu zlyhaní overenia pravosti kvôli chybe (nazýva sa aj „falošné pozitívne výsledky“); okrem toho v prípade, keď dôjde k týmto chybám, pracujeme na ich rýchlej identifikácii a vyriešení. Vnímanie toho, že mnoho zlyhaní overení pravosti je nesprávnych, môže byť spôsobené tým, že veľké množstvo postihnutých používateľov netuší, že ich kópia operačného systému Windows a/alebo balíka Office nie je originálna. Potom je pochopiteľné, že prvou reakciou pri zlyhaní overenia pravosti sú často pochybnosti.

Takmer všetky zlyhania overenia pravosti spadajú do jednej z dvoch kategórií riešení. Niektorí zákazníci mohli mať pôvodne originálnu kópiu operačného systému Windows alebo balíka Office, ktorá mala správnu licenciu, ale niečo sa stalo, čo vyžadovalo určitú činnosť na zaistenie originálnosti, ako napríklad opätovné zadanie správneho kódu Product Key. Pri druhých, ako napríklad pri zákazníkoch, ktorí mohli neúmyselne získať falšovaný softvér, je potrebné, aby si zakúpili originálnu kópiu operačného systému Windows a/alebo balíka Office so správnou licenciou.

Bežné scenáre

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje bežné scenáre, ktoré môžu pomôcť vysvetliť, prečo mohlo zlyhať overovanie pravosti, ako aj dodatočné informácie o možných vyriešeniach pri každom scenári a ako môže spoločnosť Microsoft pomôcť.

Pracovník servisu (alebo kamarát, ktorý skladá/opravuje počítače) nainštaluje odlišnú verziu a/alebo kód Product Key
Rôzna verzia a/alebo kód Product Key

Popis

Najbežnejší scenár, ktorý vedie k tomu, že používateľ nevedomky používa neoriginálny operačný systém Windows a/alebo balík Office začína vtedy, keď pracovník miestneho servisu alebo kamarát, ktorý skladá a opravuje počítače, použije neoriginálnu kópiu operačného systému Windows a/alebo balíka Office, aby dokončil opravu, prípadne použije kód Product Key, ktorý sa odlišuje od kódu použitého pri originálnej inštalácii. Používateľovi nič nenaznačuje, že sa jeho kópia operačného systému Windows a/alebo balíka programov Office zmenila, teraz však má kópiu operačného systému Windows a/alebo balíka programov Office, ktorá zlyhá pri overení pravosti. V tomto scenári mohol používateľ používať vo svojom počítači celé roky originálny operačný systém Windows, ale po prinesení počítača domov od pracovníka servisu sa pokúsi prevziať niečo zo Strediska spoločnosti Microsoft na prevzatie softvéru, čo vyžaduje overenie pravosti a overenie pravosti zlyhá.

Možné riešenia

Ak používateľ v minulosti používal v počítači originálny operačný systém Windows predtým, ako ho zaniesol pracovníkovi servisu, prípadne ku kamarátovi, potom je možné, že jednoduchým opätovným zadaním kódu Product Key, ktorý sa dodal s počítačom alebo s originálnou inštaláciou, vyrieši tento problém. Nájdite svoj kód Product Key a porovnajte v súčasnosti nainštalovaný kód Product Key, aby ste skontrolovali, či sa nevyskytol konflikt.

Spoločnosť Microsoft tvrdo pracuje na vzdelávaní miestnych zostavovateľov počítačov a pracovníkov servisov o správnych postupoch pri opätovnej inštalácii kópie operačného systému Windows a/alebo balíka programov Office, aby mal používateľ vo svojom počítači aj naďalej originálnu kópiu operačného systému Windows a/alebo balíka programov Office. Spoločnosť Microsoft tiež odporúča používateľom, ktorí odnášajú svoj počítač do opravy, aby so sebou nezabudli zobrať originálne médium operačného systému Windows a/alebo balíka programov Office pre prípad, ak bude potrebná opätovná inštalácia.

Jedna kópia operačného systému Windows a/alebo balíka Office nainštalovaná vo viacerých počítačoch
Jedna kópia nainštalovaná vo viacerých počítačoch

Popis

Iný bežný scenár nastane, ak má používateľ zmätok v licenčných podmienkach operačného systému Windows a/alebo balíka Office. Používateľ môže z práce priniesť domov kópiu operačného systému Windows alebo balíka Office a nainštalovať ju do domáceho počítača. Keď sa používateľ neskôr pokúsi o on-line overenie pravosti, môže zlyhať, pretože kód Product Key sa už použil pri druhom počítači, prípadne sa používa spôsobom, ktorý porušuje licenčné podmienky.

Pri väčšine kópií operačného systému Windows alebo balíka Office bežne platí pravidlo 1:1, čo znamená, že jedna kópia operačného systému Windows alebo balíka Office sa môže nainštalovať len do jedného počítača. Avšak používatelia by sa mali oboznámiť s ich licenčnou zmluvou koncového používateľa alebo s hromadnou licenčnou zmluvou spoločnosti Microsoft, ktorá popisuje obmedzenia týkajúce sa povoleného počtu inštalácií podľa podmienok ich licencie. Overenie pravosti zistí, ak sa jedna kópia operačného systému Windows a/alebo balíka programov Office používa na viacerých počítačoch, než koľko povoľuje licencia, a kópia operačného systému Windows a/alebo balíka programov Office pri overení pravosti zlyhá.

Možné riešenia

Ak sa pri tomto scenári operačný systém Windows a/alebo balík Office nainštaluje do viacerých počítačov, ako dovoľuje licencia, potom bude na zaistenie originálnosti pravdepodobne potrebné, aby ste si zakúpili dodatočné licencie.

Ak ste už v minulosti vykonali overenie pravosti a zlyhalo, môžete kliknúť na tlačidlá Overiť pravosť operačného systému Windows alebo Overiť pravosť balíka programov Office v ľavej hornej časti tejto strany, aby ste si opätovne pozreli špecifický dôvod, prečo sa vyskytlo zlyhanie, ako aj vaše možnosti zaistenia originálnosti.

Získanie falošného softvéru
Získanie falošného softvéru

Popis

V tomto scenári získa používateľ nový počítač s kópiou operačného systému Windows a/alebo balíka Office, ktorá sa javí ako originálna, prípadne kúpi kópiu operačného systému Windows a/alebo balíka Office od osoby, o ktorej si myslí, že je uznávaným predajcom. Avšak po kúpe zistí, že jeho kópia operačného systému Windows a/alebo balíka Office je falošná. Pretože falošný softvér môže byť obtiažne zistiť, webová lokalita Určenie pravosti od spoločnosti Microsoft môže pomôcť používateľom identifikovať falošný softvér. Používatelia si tiež môžu overiť pravosť kópie operačného systému Windows a/alebo balíka Office nainštalovaného vo svojom počítači, aby si overili, či je originálny.

Možné riešenia

Vyriešenie tohto scenára pravdepodobne vyžaduje zakúpenie originálneho operačného systému Windows a/alebo balíka Office. Ak ste už v minulosti vykonali overenie pravosti a zlyhalo, môžete kliknúť na tlačidlá Overiť pravosť operačného systému Windows alebo Overiť pravosť balíka programov Office v ľavej hornej časti tejto strany, aby ste si opätovne pozreli špecifický dôvod, prečo sa vyskytlo zlyhanie, ako aj vaše možnosti zaistenia originálnosti.

Spoločnosť Microsoft môže pomôcť používateľom, ktorí nevedome zakúpili falošné verzie operačného systému Windows a/alebo balíka Office, zaistiť originálnosť operačného systému Windows a/alebo balíka Office. Ďalšie informácie sú tiež dostupné na stránke s výsledkami overenia.

Kúpa použitého počítača
Kúpa použitého počítača

Popis

Kúpa akejkoľvek použitej veci si vyžaduje mimoriadnu obozretnosť, pričom to obzvlášť platí pri použitých počítačoch. Pri tomto scenári používateľ kúpi použitý počítač s fungujúcou kópiou operačného systému Windows a/alebo balíka Office a neskôr zistí, že kópia operačného systému Windows a/alebo balíka Office nie je originálna, keď zlyhá pri overení pravosti. Takisto odporúčame, ak je to možné, aby používatelia pred uskutočnením kúpy overili pravosť kópie operačného systému Windows a/alebo balíka Office na lokalite http://www.microsoft.com/genuine . Používatelia by tiež mali predávajúceho požiadať o odovzdanie originálneho média operačného systému Windows a/alebo balíka Office a Certifikátu pravosti.

Možné riešenia

Vyriešenie tohto scenára zvyčajne vyžaduje zakúpenie originálneho operačného systému Windows a/alebo balíka Office. Ak ste už v minulosti vykonali overenie pravosti a zlyhalo, môžete kliknúť na tlačidlá Overiť pravosť operačného systému Windows alebo Overiť pravosť balíka programov Office v ľavej hornej časti tejto strany, aby ste si opätovne pozreli špecifický dôvod, prečo sa vyskytlo zlyhanie, ako aj vaše možnosti zaistenia originálnosti.

Spoločnosť Microsoft môže pomôcť používateľom, ktorí nevedomky zakúpili použitý počítač s falošnou verziou operačného systému Windows a/alebo balíka Office, zaistiť ich originálnosť. Ďalšie informácie sú tiež dostupné na stránke s výsledkami overenia.

Spoločnosť Microsoft môže pomôcť

Spoločnosť Microsoft uznáva, že mnohí používatelia operačného systému Windows a/alebo balíka Office, ktorý zlyhá pri overení pravosti, sú prekvapení. Nemusia úplne chápať, prečo majú neoriginálnu kópiu operačného systému Windows a/alebo balíka Office, prípadne čo s tým môžu urobiť. Z toho dôvodu sa pri zlyhaní overenia pravosti používateľ presmeruje na prispôsobenú webovú stránku, ktorá bola navrhnutá tak, aby mu pomohla nájsť ďalšie informácie o špecifickej príčine zlyhania a návrhy na vyriešenie tohto problému, a to vrátane možností podpory. Spoločnosť Microsoft tiež ponúka používateľom celú radu spôsobov na získanie originálneho operačného systému Windows a/alebo balíka Office.

Ak vaša kópia operačného systému Windows a/alebo balíka Office nie je originálna, prípadne máte podozrenie, že nemusí byť originálna, kliknutím na tlačidlá Overiť pravosť operačného systému Windows alebo Overiť pravosť balíka programov Office v ľavej hornej časti tejto strany overíte pravosť. Ak ste už v minulosti vykonali overenie pravosti a zlyhalo, môžete pravosť overiť znova, aby ste zobrazili špecifický dôvod, prečo sa vyskytlo zlyhanie, ako aj možnosti na zaistenie originálnosti.