Godkändes inte verifieringen? I de här scenarierna kan du få förklaringen.

Verifiera nu

Du kan kontrollera att din programvara är äkta nu. Det går snabbt och enkelt.

Sedan Windows Genuine Advantage-programmet startades i juli 2005 har över 500 miljoner exemplar av Microsoft Windows® blivit verifierade. Och på samma sätt har Office Genuine Advantage-programmet lett till att över 30 miljoner exemplar av Microsoft Office® har verifierats sedan dess start i juli 2006. Ungefär en av fem Windows-verifieringar och en av tre Office-verifieringar misslyckas, vilket indikerar att det installerade exemplaret av Windows och/eller Office inte är äkta.

Bland de dryga 530 miljoner verifieringarna är det en mycket liten andel bland dem som inte godkänns som visat sig vara felaktigt grundade (något som även kallas "falskt positiva"). Vi har arbetat med att identifiera och lösa sådana fel på snabbt sätt. Uppfattningen att många verifieringsmisslyckanden är felaktiga kan bero på att en stor andel av de användare som påverkas inte har en aning om att deras Windows-kopia inte är äkta. Det är därför förståeligt att mångas första reaktion när verifieringen inte godkänns ofta är misstro.

Nästan samtliga verifieringar som misslyckats kan delas in en av två kategorier för åtgärdande. Vissa kunder kan ursprungligen ha haft ett Windows- eller Office-exemplar med korrekt licens, men sedan har något hänt som kräver att en specifik åtgärd vidtas för att exemplaret ska bli äkta – till exempel att ange rätt produktnyckel på nytt. För andra, t.ex. kunder som ovetandes har fått tag på förfalskad programvara, kräver åtgärdandet att man skaffar ett äkta exemplar av Windows och/eller Office med rätt licens.

Vanliga scenarier

Tabellen nedan innehåller vanliga scenarier som kan förklara varför verifieringen kan ha misslyckats, samt vidare information om möjliga åtgärder för respektive scenario och på vilket sätt Microsoft kan hjälpa till.

En datorverkstad (eller en bekant som bygger/reparerar datorer) installerar en annan version och/eller produktnyckel
Annan version och/eller produktnyckel

Beskrivning

Det allra vanligaste scenariot som leder till att en användare ovetandes använder oäkta Windows och/eller Office börjar med att en tekniker på en datorverkstad/reparationsfirma – eller en bekant som fixar datorer – antingen använder ett oäkta exemplar av Windows och/eller Office under en reparation, eller använder en produktnyckel som är en annan än den som användes vid den ursprungliga installationen. Användaren får då inga indikationer på att Windows- och/eller Office-exemplaret på datorn har ändrats, men har nu fått ett Windows- och/eller Office-exemplar som inte kommer att godkännas i en verifiering. I det här scenariot kan användarna ha haft äkta Windows i sin dator i åratal, men när de sedan tar hem datorn från verkstaden och försöker hämta något från Microsoft Download Center så krävs verifiering, varpå den misslyckas.

Möjliga lösningar

Om användaren använde äkta Windows på datorn innan den lämnades in på reparation hos en verkstad eller bekant så kan det gå att lösa problemet genom att helt enkelt på nytt ange den produktnyckel som datorn eller originalinstallationen hade. Leta upp den ursprungliga produktnyckeln och jämför den med den produktnyckel som finns installerat nu, så kan du kontrollera om en konflikt föreligger.

Microsoft arbetar hårt med att utbilda lokala datorreparatörer och serviceverkstäder om hur man installerar om Windows och/eller Office och säkerställer att kunden även i fortsättningen får äkta Windows och/eller Office i datorn. Microsoft rekommenderar även att användare som lämnar in sin dator på reparation också kommer ihåg att ta med sin originalskiva med Windows och/eller Office om en ominstallation skulle behövas.

Ett exemplar av Windows och/eller Office har installerats på flera datorer
Ett exemplar installerat på flera datorer

Beskrivning

Ett annat vanligt scenario är att användare har missförstått licensvillkoren för Windows och/eller Office. En användare kanske tar hem ett exemplar av Windows eller Office från kontoret och installerar det på sin hemdator. När användaren sedan försöker verifiera exemplaret online misslyckas verifieringen eftersom produktnyckeln redan används på en annan dator eller används på ett sätt som bryter som licensvillkoren.

Den generella regeln för de flesta exemplar av Windows eller Office är 1:1, det vill säga att ett exemplar av Windows eller Office bara kan installeras på en dator. Alla användare bör dock bekanta sig med sitt licensavtal för slutanvändare eller Microsofts volymlicensavtal, där begränsningarna för antalet tillåtna installationer enligt licensvillkoren framgår. I verifieringen upptäcks om ett exemplar av Windows och/eller Office används på fler datorer än vad som är tillåtet enligt licensen, vilket leder till att Windows- och/eller Office-exemplaret underkänns i verifieringen.

Möjliga lösningar

För det här scenariot, om Windows och/eller Office har installerats på fler datorer än vad som tillåts i licensen, kommer användaren sannolikt att behöva köpa fler licenser för att godkännas i verifieringen.

Om du redan har genomfört en verifiering och den misslyckades kan du klicka på knappen Verifiera Windows eller Verifiera Office högst upp till vänster på den här sidan. Där kan du åter se de specifika anledningarna till att verifieringen inte godkändes, samt vilka möjligheter du har att bli godkänd.

Köp av förfalskad programvara
Köp av förfalskad programvara

Beskrivning

I det här scenariot har en användare antingen köpt en ny dator med vad som verkar vara ett äkta exemplar av Windows och/eller Office, eller köpt ett exemplar av Windows och/eller Office från någon som de trodde var en pålitlig säljare. Men efter köpet upptäcker användaren att exemplaret av Windows och/eller Office är förfalskat. Eftersom förfalskningar kan vara svåra att upptäcka kan du använda Microsofts webbplats Så identifierar du den till att identifiera förfalskad programvara. Här kan användare även verifiera det exemplar av Windows och/eller Office som finns installerat på datorn för att kontrollera om det är äkta.

Möjliga lösningar

Åtgärden för det här scenariot kräver sannolikt att du skaffar äkta Windows och/eller Office. Om du redan har genomfört en verifiering och den misslyckades kan du klicka på knappen Verifiera Windows eller Verifiera Office högst upp till vänster på den här sidan. Där kan du åter se de specifika anledningarna till att verifieringen inte godkändes, samt vilka möjligheter du har att bli godkänd.

Microsoft kan hjälpa användare som utan att veta om det har köpt en förfalskad version av Windows och/eller Office att istället skaffa äkta Windows och/eller Office. Mer information finns på sidan med verifieringsresultat.

Köp av en begagnad dator
Köp av en begagnad dator

Beskrivning

När man köper någonting begagnat måste man vara extra noggrann, och det är extra viktigt när man köper en begagnad dator. I det här scenariot köper användaren en begagnad dator med ett fungerande exemplar av Windows och/eller Office, men när verifieringen inte godkänns upptäcker användaren att exemplaret av Windows och/eller Office inte är äkta. Vi rekommenderar också att användaren verkligen verifierar exemplaret av Windows och/eller Office på http://www.microsoft.com/genuine innan köpet genomförs. Användare bör också be säljaren om originalskivan av Windows och/eller Office och äkthetsbeviset.

Möjliga lösningar

Åtgärden för det här scenariot kräver normalt att du skaffar äkta Windows och/eller Office. Om du redan har genomfört en verifiering och den misslyckades kan du klicka på knappen Verifiera Windows eller Verifiera Office högst upp till vänster på den här sidan. Där kan du åter se de specifika anledningarna till att verifieringen inte godkändes, samt vilka möjligheter du har att bli godkänd.

Microsoft kan hjälpa användare att skaffa äkta versioner om de utan vetskap har köpt en begagnad dator med en förfalskad version av Windows och/eller Office. Mer information finns på sidan med verifieringsresultat.

Microsoft kan hjälpa till

Microsoft har förståelse för att många användare av Windows och/eller Office vars verifiering misslyckas blir förvånade. Många kanske inte förstår exakt varför deras Windows och/eller Office är oäkta eller vad de kan göra åt det. Av den anledningen skickas användare som misslyckas med verifieringen vidare till en speciell webbplats, där de kan få mer information om varför verifieringen misslyckades och förslag på lösningar, inklusive möjligheter till support. Microsoft erbjuder även användare flera olika sätt att skaffa äkta exemplar av Windows och/eller Office.

Om ditt exemplar av Windows och/eller Office inte är äkta, eller om du misstänker att det inte är det, kan du klicka på knapparna Verifiera Windows eller Verifiera Office högst upp till vänster på den här sidan och verifiera dig. Om du redan har verifierat dig vid ett tidigare tillfälle och verifieringen misslyckades kan du utföra den på nytt och se de specifika anledningarna till att du inte godkändes, samt vilka möjligheter du har för att skaffa äkta Windows och/eller Office.