Publicado:
Entrada en vigor: 28 de decembro de 2018
Contrato de servizos de Microsoft
A súa privacidadeA súa privacidade1_YourPrivacy
Resumo

1. A súa privacidade. A súa privacidade é importante para nós. Lea a Declaración de privacidade de Microsoft (a "Declaración de privacidade") xa que nela se describen os tipos de datos que recompilamos de vostede e dos seus dispositivos ("Datos"), como os usamos e os fundamentos xurídicos dos que dispoñemos para procesar ditos Datos. Na Declaración de privacidade tamén se describe como usa Microsoft o seu contido, que inclúe as comunicacións con outras persoas; publicacións que vostede envía a Microsoft mediante os Servizos; así como os ficheiros, as fotografías, os documentos, os ficheiros de audio, os traballos dixitais, as retransmisións en directo e os vídeos que vostede carga, almacena, difunde ou comparte a través dos Servizos ("o Seu Contido"). Se o procesamento se basea no consentimento do usuario, e na medida na que a lei o permita, ao aceptar estas Condicións de uso, vostede consente que Microsoft recompile, use e revele o Seu Contido e Datos tal como se describe na Declaración de privacidade. Nalgúns casos, forneceremos un aviso independente e solicitaremos o seu consentimento segundo o indicado na Declaración de privacidade.

Texto completo
O Seu ContidoO Seu Contido2_yourContent
Resumo

2. O Seu Contido. Moitos dos nosos Servizos permítenlle almacenar e compartir o Seu Contido ou recibir materiais doutras persoas. Non reclamamos a propiedade do Seu Contido. O Seu Contido seguirá sendo da súa propiedade e vostede é responsable do mesmo.

 • a. Se comparte o Seu Contido con outras persoas, acepta expresamente que calquera persoa coa que o compartiu pode, de forma gratuíta e universal, usar, gardar, gravar, reproducir, difundir, transmitir, compartir, mostrar ou comunicar (e, no caso de HealthVault, eliminar) o Seu Contido. Se non desexa que outras persoas teñan esta capacidade, non utilice os Servizos para compartir o Seu Contido. Vostede afirma e garante que durante a duración destas Condicións de uso, ten (e terá) todos os dereitos respecto do Seu Contido que se cargue, almacene ou comparta en ou a través dos Servizos e que a recompilación, o uso e a retención do Seu Contido a través dos Servizos non infrinxirá ningunha lei nin ningún dereito de terceiros. Recomendámoslle realizar copias de seguranza do Seu Contido con regularidade. Microsoft non é responsable do Seu Contido nin do material que outras persoas carguen, almacenen ou compartan cos nosos Servizos.
 • b. Na medida necesaria para fornecerlles os Servizos a vostede e a outras persoas (o que podería incluír a modificación do tamaño, o deseño ou o formato do Seu Contido para obter un mellor almacenamento e visualización), así como para protexelos a vostede e aos Servizos e mellorar os produtos e servizos de Microsoft, vostede concede a Microsoft unha licenza de propiedade intelectual universal e sen dereitos de autor para usar o Seu Contido; por exemplo, para realizar copias de, conservar, transmitir, reformatar, distribuír mediante ferramentas de comunicación e mostrar o Seu Contido nos Servizos. Se publica o Seu Contido en áreas dos Servizos nas que quede dispoñible en liña publicamente ou sen restricións, o Seu Contido podería aparecer en demostracións ou materiais que promovan o Servizo. Algúns dos Servizos contan co patrocinio de publicidade. Na páxina Seguranza e privacidade do sitio web de xestión da conta de Microsoft hai dispoñibles controis sobre como personaliza a publicidade Microsoft. Non utilizamos o que vostede nos comunica en correos electrónicos, chats, videochamadas ou correos de voz, nin en documentos, fotografías ou ficheiros persoais co fin de personalizar publicidade para vostede. As nosas políticas de publicidade descríbense detalladamente na Declaración de privacidade.
Texto completo
Código de condutaCódigo de conduta3_codeOfConduct
Resumo

3. Código de conduta.

 • a. Non se permiten o contido, o material nin as accións que infrinxan estas Condicións de uso. Ao aceptar estas Condicións de uso, vostede queda obrigado a respectar as seguintes regras:
  • i. Non realizar actividades ilegais.
  • ii. Non participar en ningunha actividade que explote, faga dano ou ameace con facer dano a nenos.
  • iii. Non enviar correo non desexado. Considérase correo non desexado o envío de mensaxes de correo electrónico, publicacións, solicitudes de contacto, mensaxes de texto (SMS) ou mensaxes instantáneas masivos non solicitados.
  • iv. Non mostre nin use publicamente os Servizos para compartir contido ou outro material non apropiado (que inclúa, por exemplo, nudez, maltrato, pornografía, linguaxe ofensiva, violencia gráfica ou actividades delitivas).
  • v. Non participe en actividades fraudulentas, falsas ou enganosas (por exemplo, solicitar diñeiro baixo falsos pretextos, facerse pasar por alguén, manipular os Servizos para aumentar o reconto de xogos ou afectar as clasificacións, valoracións ou comentarios).
  • vi. Non eludir de forma dolosa as restricións en materia de acceso aos Servizos ou a dispoñibilidade destes.
  • vii. Non participar en ningunha actividade que sexa prexudicial para vostede, os Servizos ou outras persoas (por exemplo, transmisión de virus, acoso, publicación de contidos relacionados co terrorismo, incitación ao odio ou actividades que promovan a violencia contra outros).
  • viii. Non infrinxir os dereitos doutras persoas (por exemplo, uso compartido non autorizado de música protexida por copyright, distribución ou venda de Mapas de Bing, ou fotografías).
  • ix. Non participar en ningunha actividade que infrinxa a privacidade doutras persoas.
  • x. Non axudar a outros a infrinxir estas regras.
 • b. Cumprimento. Microsoft resérvase o dereito de rexeitar o Seu Contido se excede os límites de almacenamento ou o tamaño de ficheiros permitido polo Servizo. Ademais, se infrinxe calquera das obrigas detalladas na sección 3(a) anterior ou infrinxe materialmente dalgún outro xeito estas Condicións de Uso, podemos adoptar medidas contra vostede, o que inclúe, sen limitación, a interrupción da prestación dos Servizos ou o peche da súa conta de Microsoft con carácter inmediato por causa xustificada ou o bloqueo da entrega de comunicacións (como mensaxes de correo electrónico, uso compartido de ficheiros ou mensaxes instantáneas) entrantes ou saíntes a través dos Servizos. Tamén nos reservamos o dereito a eliminar ou bloquear o Seu Contido dos Servizos en calquera momento se se nos informa de que dito contido podería infrinxir a lexislación aplicable ou estas Condicións de Uso. Durante a investigación das supostas infraccións destas Condicións de uso, Microsoft resérvase o dereito de revisar o Seu Contido para solucionar o problema. No entanto, non supervisamos os Servizos por completo nin o tentamos.
 • c. Aplicación para os Servizos de Xbox. Prema aquí para obter máis información acerca de como se aplica este Código de conduta a Xbox Live, Games for Windows Live e xogos, aplicacións, servizos e contidos de Microsoft Studios que fornece Microsoft. A infracción do Código de Conduta a través dos Servizos de Xbox (segundo se define na sección 13(a)(i)) pode provocar a suspensión ou prohibición da participación nos Servizos de Xbox, incluída a perda das licenzas de contido, do tempo de afiliación a Xbox Gold e do saldo da conta de Microsoft, asociados á conta.
Texto completo
Uso dos Servizos e Asistencia técnicaUso dos Servizos e Asistencia técnica4_usingTheServicesSupport
Resumo

4. Uso dos Servizos e Asistencia técnica.

 • a. Conta de Microsoft. Para acceder a moitos dos Servizos, necesitará unha conta de Microsoft. A conta de Microsoft permítelle iniciar sesión en produtos, sitios web e servizos fornecidos por Microsoft e algúns asociados de Microsoft.
  • i. Creación dunha Conta. Pode crear unha conta de Microsoft ao rexistrarse en liña. Acepta non usar información falsa, inexacta ou enganosa no momento de rexistrarse para obter unha conta de Microsoft. Nalgúns casos, un terceiro como, por exemplo, o seu fornecedor de servizos de internet, podería terlle asignado unha conta de Microsoft. Se obtén a conta de Microsoft a través dun terceiro, dito terceiro podería ter dereitos adicionais sobre a conta, como a capacidade de acceder a súa conta de Microsoft ou eliminala. Consulte as condicións de uso adicionais que lle forneza o terceiro, xa que Microsoft non asume ningunha responsabilidade en relación con ditas condicións de uso adicionais. Se crea unha conta de Microsoft en nome dunha entidade como, por exemplo, a súa empresa ou xefe, vostede manifesta que ten a autoridade legal para vincular dita entidade ás presentes Condicións de uso. Non pode transferir as credenciais da súa conta de Microsoft a outro usuario ou entidade. Para protexer a conta, manteña a confidencialidade dos detalles e o contrasinal da mesma. É responsable de toda actividade que teña lugar na conta de Microsoft.
  • ii. Uso da conta. Debe usar a conta de Microsoft para que se manteña activa. É dicir, debe iniciar sesión unha vez como mínimo nun período de cinco (5) anos para que se manteñan activos a conta de Microsoft e os Servizos asociados, a menos que se indique o contrario nunha oferta para unha parte de pago dos Servizos ou que a lexislación estableza o contrario. Se non inicia sesión en dito período, consideraremos que a súa conta de Microsoft está inactiva e procederemos a pechala. Consulte a sección 4(a)(iv)(2) para coñecer as consecuencias do peche dunha conta de Microsoft. Debe iniciar sesión na caixa de entrada de Outlook.com e en OneDrive (por separado) unha vez como mínimo nun período dun (1) ano; do contrario, procederemos a pechalas. Debe iniciar sesión nos Servizos de Xbox unha vez como mínimo nun período de cinco anos para que se manteña o gamertag asociado á súa conta de Microsoft. Se sospeitamos razoablemente que un terceiro está a usar a súa conta de Microsoft de xeito fraudulento (por exemplo, como consecuencia dunha conta vulnerada), Microsoft pode suspender a conta até que vostede reclame a propiedade. En función da natureza da vulneración, é posible que precisemos desactivar o acceso a parte ou a todo o Seu Contido. Se ten problemas para acceder á conta de Microsoft, visite este sitio web: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. Nenos e Contas. Ao rexistrarse, manifesta que alcanzou a "maioría de idade" establecida por lei no seu lugar de residencia ou que conta co consentimento válido do seu pai, nai ou titor legal para quedar obrigado a estas Condicións de uso. Se non sabe se alcanzou a maioría de idade no seu lugar de residencia ou non entende esta sección, deberá solicitar axuda e consentimento ao seu pai, nai ou titor legal antes de crear unha conta de Microsoft En caso de que sexa o pai, a nai ou o titor legal dun menor de idade que crea unha conta de Microsoft, vostede e o menor aceptan que teñen a obriga de cumprir estas Condicións de uso e vostede asume a responsabilidade de supervisar o uso que o menor de idade faga da conta de Microsoft ou dos Servizos, incluídas as adquisicións, tanto se a conta do menor xa se creou como se se vai crear máis tarde.
  • iv. Peche da Conta.
   • 1. Ademais dos dereitos de cancelación que lle asisten en virtude do especificado na sección 9(g) "Política de reembolso" tal como se define máis adiante, pode cancelar os Servizos específicos ou pechar a conta de Microsoft en calquera momento e por calquera motivo. Para pechar a conta de Microsoft, visite https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. En caso de que nos solicite pechar a súa conta de Microsoft, establecerémola nun estado de suspensión durante un período de sesenta (60) días por se cambia de opinión. Unha vez transcorrido ese período de sesenta (60) días, pecharemos a conta de Microsoft. Para obter información acerca das consecuencias do peche da conta de Microsoft, consulte a cláusula 4(a)(iv)(2) a continuación. O inicio de sesión durante ese período de suspensión de sesenta (60) días, reactivará a conta de Microsoft.
   • 2. Se a súa conta de Microsoft se pecha (xa sexa a instancias súas ou de Microsoft), ocorrerá o seguinte: Primeiro, o seu dereito a usar a conta de Microsoft para acceder aos Servizos cesará de xeito inmediato. Segundo, eliminaremos os Datos ou o Seu Contido asociados á súa conta de Microsoft, ou desasociarémolos de vostede e da conta de Microsoft (a menos que a lexislación aplicable nos obrigue a conservalos, devolvelos ou transferilos a vostede ou a un terceiro que vostede designe). Por conseguinte, vostede xa non poderá acceder aos Servizos (nin ao Seu Contido que almacenou neses Servizos) que requiran unha conta de Microsoft. Por iso, recomendámoslle realizar copias de seguranza regularmente. Terceiro, é posible que perda o acceso aos produtos que adquiriu.
 • b. Contas de traballo ou escolares. Pode iniciar sesión en determinados servizos de Microsoft mediante un enderezo de correo electrónico de traballo ou escolar. En tal caso, acepta que o propietario do dominio asociado ao seu enderezo de correo electrónico controle e administre a súa conta, así como que procese e acceda aos seus Datos, incluído o contido da súas comunicacións e ficheiros, e que Microsoft poida notificar ao propietario do dominio se a conta ou os Datos se ven comprometidos. Así mesmo, acepta que o seu uso dos servizos de Microsoft poida estar suxeito aos contratos que Microsoft teña con vostede ou coa súa organización, en cuxo caso non se aplicarán estas Condicións de uso. Se xa ten unha conta de Microsoft e usa un enderezo de correo electrónico de traballo ou escolar independente para acceder aos Servizos aos que afectan estas Condicións de uso, é posible que se lle solicite actualizar o enderezo de correo electrónico asociado á súa conta de Microsoft para poder continuar a acceder aos devanditos Servizos.
 • c. Equipo adicional/Plans de datos. Para usar moitos dos Servizos, é necesario ter unha conexión a internet ou un plan de datos ou de telefonía móbil. Tamén podería precisar un equipo adicional como, por exemplo, uns auriculares con micro, unha cámara ou un micrófono. Vostede é responsable de fornecer todas as conexións, os plans ou os equipos necesarios para utilizar os Servizos, así como de pagar as tarifas que cobran os provedores de ditas conexións, plans ou equipos. Tales tarifas son adicionais ás tarifas que nos pague polos Servizos e non son reembolsables. Póñase en contacto cos fornecedores para determinar se se aplican tarifas deste tipo no seu caso.
 • d. Notificacións de Servizo. Se debemos comunicarlle algo acerca dun Servizo que usa, enviarémoslle notificacións de Servizo e a información que a lei nos esixe fornecer. Se nos forneceu o número de teléfono ou o enderezo de correo electrónico asociados á súa conta de Microsoft, é posible que lle enviemos notificacións de Servizo a través de correo electrónico ou SMS (mensaxes de texto), incluso para verificar a súa identidade antes de rexistrar o seu número de teléfono móbil. É posible que tamén lle enviemos notificacións de Servizo por outros medios (por exemplo, mediante mensaxes no produto). É posible que se apliquen tarifas de datos e de mensaxería se recibe notificacións por SMS. Recomendámoslle supervisar e manter o enderezo de correo electrónico que especificou. Se non acepta recibir as notificacións por vía electrónica, deberá deixar de usar inmediatamente os Servizos.
 • e. Asistencia técnica. A asistencia técnica para algúns Servizos está dispoñible en https://support.microsoft.com. Tamén pode enviar un aviso a Microsoft a través dos procedementos descritos na sección "Avisos" destas Condicións de uso. É posible que determinados Servizos ofrezan asistencia técnica ao cliente de forma independente ou adicional, conforme ás condicións de uso dispoñibles en https://www.microsoft.com/support-service-agreement, a menos que se indique o contrario. A asistencia podería non estar dispoñible para as versións preliminares ou beta das características ou Servizos. Se ten o seu lugar de residencia en Europa, tamén pode remitir unha queixa á plataforma de resolución de litixios en liña da UE. Use MSODR@microsoft.com só no formulario de queixa e non con outro fin.
 • f. Finalización dos Servizos. Se os seus Servizos se cancelan (xa sexa a instancias súas ou de Microsoft), en primeiro lugar o seu dereito a acceder aos Servizos deterase inmediatamente e a súa licenza para usar o software relacionado co Servizo finalizará. Segundo, eliminaremos os Datos ou o Seu Contido asociados ao seu Servizo, ou desasociarémolos de vostede e da conta de Microsoft (a menos que a lexislación aplicable nos obrigue a conservalos, devolvelos ou transferilos a vostede ou a un terceiro que vostede designe). Por conseguinte, vostede xa non poderá acceder aos Servizos (nin ao Seu Contido que almacenou neses Servizos). Por iso, recomendámoslle realizar copias de seguranza regularmente. Terceiro, é posible que perda o acceso aos produtos que adquiriu. Se cancelou a súa conta de Microsoft e non ten outra conta que lle permite acceder aos Servizos, é posible que os seus Servizos se cancelen de inmediato.
Texto completo
Uso de Servizos e Aplicacións de TerceirosUso de Servizos e Aplicacións de Terceiros5_usingThird-PartyAppsAndServices
Resumo

5. Uso de Servizos e Aplicacións de Terceiros. É posible que os Servizos lle permitan obter acceso a produtos, servizos, sitios web, ligazóns, contido, material, xogos, coñecementos, integracións, bots ou aplicacións de terceiros independentes (empresas ou persoas alleas a Microsoft) ("Servizos e Aplicacións de Terceiros."). Moitos dos nosos Servizos tamén lle axudan a atopar Servizos e Aplicacións de Terceiros, a realizar solicitudes a ditos servizos ou a interactuar con eles, así como a compartir o Seu Contido e os Seus Datos. Ademais, vostede comprende que solicita os nosos Servizos para que lle fornezan Servizos e Aplicacións de terceiros. Os Servizos e Aplicacións de terceiros poden permitirlle almacenar os Seu Contido e os Seus Datos co editor, o fornecedor ou o operador de ditos Servizos e Aplicacións de terceiros. Os Servizos e Aplicacións de terceiros poden incluír unha política de privacidade ou requirirlle que acepte condicións de uso adicionais para poder instalar ou usar ditos Servizos e Aplicacións de terceiros. Consulte a sección 13(b) para coñecer as condicións de uso adicionais das aplicacións adquiridas a través da Tenda de Office, da Tenda Xbox ou da Tenda Windows. Antes de obter, usar, solicitar a súa conta de Microsoft ou ligala a Servizos e Aplicacións de Terceiros, é conveniente revisar as condicións de uso adicionais e as directivas de privacidade. As condicións de uso adicionais non modifican estas Condicións de uso. Microsoft non lle concede ningunha licenza de propiedade intelectual como parte dos Servizos e Aplicacións de Terceiros. Vostede comprométese a asumir todos os riscos e as responsabilidades derivados do uso de ditos Servizos e Aplicacións de Terceiros, e acepta que Microsoft non é responsable nin ante vostede nin ante outras persoas da información nin dos servizos subministrados polos Servizos e Aplicacións de Terceiros.

Texto completo
Dispoñibilidade dos ServizosDispoñibilidade dos Servizos6_serviceAvailability
Resumo

6. Dispoñibilidade dos Servizos.

 • a. Os Servizos, os Servizos e Aplicacións de Terceiros ou o material e os produtos que se ofrecen a través dos Servizos poden non estar dispoñibles ocasionalmente, ofrecerse de forma limitada ou variar segundo a rexión do dispositivo. Se modifica a localización asociada á súa conta de Microsoft, é posible que deba adquirir de novo os produtos que tiña dispoñibles e que xa pagara na rexión anterior.
 • b. Esforzámonos por manter os Servizos en funcionamento. Non obstante, todos os servizos en liña poden sufrir interrupcións e cortes ocasionais. En caso de producirse unha interrupción do Servizo, é posible que non poida recuperar o Seu Contido temporalmente. Recoméndase realizar unha copia de seguranza periódica do contido e dos datos da súa propiedade que almacena nos Servizos ou que almacena a través de Aplicacións e Servizos de Terceiros.
Texto completo
Actualizacións dos Servizos ou do Software e Modificacións nestas Condicións de usoActualizacións dos Servizos ou do Software e Modificacións nestas Condicións de uso7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Resumo

7. Actualizacións dos Servizos ou do Software e Modificacións nestas Condicións de uso.

 • a. Se decidimos modificar estas Condicións de uso, avisarémolo. Podemos modificar estas Condicións de uso por mor de (i) a lei vixente, incluído, pero sen limitarse a, calquera cambio que se produza nela; (ii) un aviso ou unha orde baseados na lei vixente; (iii) a evolución dos Servizos; (iv) motivos técnicos; (v) requisitos operativos; ou (vi) unha modificación das condicións de uso en beneficio do usuario. Antes de que se produza o cambio, informarémolo do xeito correspondente a través da interface de usuario, ben mediante unha mensaxe de correo electrónico ou outro medio adecuado. Fornecerémoslle a oportunidade de cancelar os Servizos polo menos trinta (30) días antes de que a modificación entre en vigor. O uso dos Servizos despois da entrada en vigor das modificacións implicará a súa aceptación das novas condicións de uso. En caso de non aceptar as novas condicións de uso, deberá interromper o uso dos Servizos e pechar a súa conta de Microsoft de acordo co establecido na sección 4(a)(iv). Tamén lle recordaremos expresamente este feito cando lle informemos da modificación prevista nestas Condicións de uso.
 • b. É posible que comprobemos automaticamente a súa versión do software, o cal é necesario para fornecer os Servizos e descargar actualizacións de software ou modificacións de configuración, sen cobrarlle ningunha cantidade, para actualizar, mellorar e desenvolver máis os Servizos. Tamén se lle pode requirir actualizar o software para seguir a utilizar os Servizos. Estas actualizacións estarán suxeitas a estas Condicións de uso, a menos que as actualizacións estean acompañadas de condicións de uso adicionais ou diferentes, caso no que se aplicarán estas. Se non acepta ditas condicións de uso adicionais ou outras aplicables ás actualizacións, non poderá recibir nin utilizar as actualizacións. Microsoft non está obrigado a facilitar actualizacións e non garante que a versión do sistema para o que adquiriu ou se outorgou a licenza do software, das aplicacións, do contido ou doutros produtos sexa compatible.
 • c. Traballamos constantemente para mellorar os Servizos e podemos modificalos, eliminar funcionalidades ou deixar de fornecer acceso a Servizos e Aplicacións de Terceiros en calquera momento. Poderemos facelo, por exemplo, se os contratos celebrados con terceiros xa non nos permiten seguir fornecendo o material, se xa non fora factible para nós facelo, debido a avances tecnolóxicos, ou se os comentarios dos clientes indican a necesidade dalgunha modificación. Notificarémoslle por adiantado se unha modificación nos Servizos puidera facerlle perder o acceso ao Seu Contido. No caso dos Servizos de pago, tamén lle enviaremos unha notificación por adiantado das outras modificacións substanciais nos Servizos. Excepto nas condicións que indica a lei vixente, non temos ningunha obriga de permitirlle volver descargar nin ofrecerlle unha substitución de ningún material, Bens Dixitais (tal como se definen na sección 13(k)) nin aplicacións adquiridos previamente. Se Microsoft cancela un Servizo pagado, reembolsarémoslle a parte rateada correspondente aos pagamentos que realizase e até o importe da parte dese Servizo que xa estivese pagada antes do momento da cancelación.
 • d. Para poder usar material protexido con dereitos dixitais (DRM) como, por exemplo, música, xogos, películas, libros etc., é posible que o software de DRM se conecte automaticamente cun servidor de dereitos en liña e descargue e instale actualizacións dispoñibles de DRM.
Texto completo
Licenza de SoftwareLicenza de Software8_softwareLicense
Resumo

8. Licenza de Software. A menos que vaia acompañado dun contrato de licenza independente de Microsoft (por exemplo, se vostede utiliza unha aplicación de Microsoft incluída nunha parte de Windows, os Termos de licenza do software de Microsoft para o sistema operativo Windows rexen ese software), todo o software que lle fornezamos como parte dos Servizos está rexido polas presentes Condicións de uso. As aplicacións obtidas a través da Tenda de Office e de Microsoft Store están suxeitas á sección 13(b)(i) que se describe a continuación.

 • a. Se cumpre con estas Condicións de uso, concederémoslle o dereito de instalar e usar unha copia do software por dispositivo a nivel mundial para o seu uso por parte dunha soa persoa á vez cando use os Servizos. No caso de determinados dispositivos, dito software pode estar instalado previamente para o seu uso persoal e non comercial dos Servizos. O software ou o sitio web que forma parte dos Servizos pode incluír código de terceiros. Os terceiros que son propietarios dos scripts e o código aos que o software ou o sitio web fan referencia ou que están ligados a estes son quen lle licenza o código, non Microsoft. Os avisos que poidan incluírse neste documento relativos ao código de terceiros son só con fins informativos.
 • b.Concédese unha licenza para utilizar o software, pero esta non se vende, e Microsoft resérvase todos os dereitos do software non outorgados expresamente por Microsoft en virtude destas Condicións de uso. Esta licenza non lle concede ningún dereito con respecto ao seguinte; especificamente, non poderá realizar o seguinte dun modo non autorizado:
  • i. eludir nin omitir ningunha medida de protección tecnolóxica en ou relacionada co software ou os Servizos;
  • ii. desensamblar, descompilar, descifrar, acceder de modo ilícito, emular, explotar ou aplicar enxeñaría inversa a software ou outro aspecto dos Servizos que se inclúa en ou sexa accesible a través dos Servizos, excepto e unicamente no caso de que a lei de copyright aplicable permita expresamente que se actúe deste xeito;
  • iii. separar os compoñentes do software ou os Servizos para utilizalos en distintos dispositivos;
  • iv. publicar, copiar, arrendar, alugar, vender, exportar, importar, distribuír ou emprestar o software ou os Servizos, a menos que Microsoft lle autorice expresamente a facelo;
  • v. transferir o software, calquera licenza de software ou calquera dereito para acceder ou usar os Servizos;
  • vi. utilizar os Servizos de ningún xeito non autorizado que poida interferir no uso que fagan outras persoas del nin para obter acceso a ningún servizo, dato, conta ou rede;
  • vii. permitir o acceso aos Servizos ou a modificación de dispositivos autorizados por Microsoft (por exemplo, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, etc.) por parte de aplicacións de terceiros non autorizadas.
Texto completo
Condicións de pagamentoCondicións de pagamento9_paymentTerms
Resumo

9. Condicións de pagamento. Se adquire un Servizo, vostede acepta estas condicións de pagamento que serán de aplicación ás adquisicións de realice.

 • a. Custos. Se hai un custo asociado a unha parte dos Servizos, acepta pagalo. O prezo establecido para os Servizos inclúe todos os impostos aplicables, a menos que se indique o contrario. Vostede é o único responsable de pagar os impostos ou outros custos. Os impostos calcúlanse segundo a súa localización no momento de rexistrar a conta de Microsoft, a menos que se indique o contrario. Despois de notificarlle que non recibimos un pago completo e puntual pola súa banda, é posible que suspendamos ou cancelemos os Servizos se non efectúa o pago completo no prazo pertinente. A suspensión ou a cancelación dos Servizos por non pagar pode provocar a perda do acceso á súa conta e ao seu contido, así como a posibilidade de usalos. Se se conecta á internet a través dunha rede corporativa ou outra rede privada que oculte a súa localización, é posible que os custos sexan diferentes dos que se mostran para a súa localización actual. En función da localización na que se atope, é posible que algunhas transaccións requiran unha conversión de moeda estranxeira ou o seu procesamento noutro país. É posible que o seu banco lle cobre tarifas adicionais polos devanditos servizos cando utilice un cartón de débito ou de crédito. Póñase en contacto co seu banco para obter información detallada.
 • b. A súa conta de facturación. Para pagar os custos dun Servizo, pediráselle que indique un método de pagamento cando se rexistre para obtelo. Pode acceder á información da súa conta de facturación e ao método de pagamento e modificalos no sitio web de xestión da conta de Microsoft e, no caso de Skype, ao iniciar sesión no portal da conta en https://skype.com/go/myaccountm. Ademais, acepta permitir que Microsoft use a información da conta actualizada acerca do método de pagamento seleccionado que forneza o seu banco emisor ou a rede de pago que corresponda. Acepta actualizar puntualmente a súa conta e outra información, incluído o seu enderezo de correo electrónico e os detalles do método de pagamento, para que poidamos completar as súas transaccións e poñernos en contacto con vostede segundo sexa necesario para temas relacionados coas súas transaccións. Se nos indica que deixemos de utilizar a súa método de pagamento e non nos indica outra cando lla pidamos no prazo de tempo adecuado, podemos suspender ou cancelar o Servizo de pago xustificadamente. As modificacións que realice na súa conta de facturación non afectarán aos custos que lle enviemos a través dela antes de que poidamos reaccionar ás modificacións.
 • c. Facturación. Ao fornecerlle un método de pagamento a Microsoft, vostede (i) indica que está autorizado a usar o método de pagamento que forneceu e que a información de pagamento que cede é verdadeira e precisa; (ii) autoriza a Microsoft a cobrarlle os Servizos ou contido dispoñible a través do método de pagamento indicado e (iii) autoriza a Microsoft a cobrarlle calquera característica de pago dos Servizos á que decida subscribirse ou que use mentres estas Condicións de Uso estean vixentes. Segundo se especifique, podemos facturarlle os custos (a) por adiantado, (b) no momento da compra, (c) pouco despois da compra ou (d) de forma periódica no caso dos Servizos de subscrición. Ademais, podemos cobrarlle como máximo a cantidade que aprobou e enviarémoslle unha notificación por adiantado acerca de calquera modificación na cantidade que se lle debe cobrar no caso dos Servizos de subscrición e, en caso de que se produza unha modificación no prezo, fornecerémoslle a oportunidade de cancelar os Servizos antes de que se produza a modificación no prezo. Se hai cantidades que non se procesaron anteriormente, podémoslle facturar máis dun período de facturación anterior ao mesmo tempo.
 • d. Pagamentos periódicos. Se adquire os Servizos mediante unha subscrición (por exemplo, mensual, cada tres meses ou anual), acepta que está a autorizar pagamentos periódicos e que os pagos se efectuarán a Microsoft a través do método de pagamento e nos intervalos periódicos acordados até que vostede ou Microsoft terminen a subscrición a dito Servizo. Ao autorizar pagamentos periódicos, autoriza a Microsoft a almacenar o seu instrumento de pagamento e a procesar tales pagamentos, como débitos electrónicos, transferencias de fondos ou xiros electrónicos da súa conta designada (no caso da Cámara de Compensación Automática ou pagamentos similares), ou como cargos na súa conta designada (no caso dos cartóns de crédito ou pagamentos similares) (colectivamente, "Pagamentos Electrónicos"). Polo xeral, as tarifas de Subscrición cóbranse con anticipación ao período de subscrición correspondente. Se algún pagamento se devolve sen pagar ou se se rexeita ou denega calquera cartón de crédito ou transacción similar, Microsoft ou os seus fornecedores de servizo resérvanse o dereito de cobrar todo cargo aplicable por devolución do artigo, rexeitamento ou fondos insuficientes, así como de procesar dito pagamento como un Pagamento Electrónico.
 • e. Renovación automática. Se as renovacións automáticas están permitidas no seu país, pode escoller que os Servizos se renoven automaticamente ao final dun período de servizo fixo. Enviarémoslle un aviso por correo electrónico, ou doutro xeito razoable, antes de que se renoven os Servizos por un período novo e notificarémoslle as modificacións no prezo de acordo coa sección 9(k). Tras lembrarlle que elixiu renovar automaticamente os Servizos, é posible que os renovemos automaticamente ao final do período de servizo actual e lle cobremos o prezo correspondente ao período da renovación, a non ser que elixise cancelar os Servizos do xeito descrito a continuación. Tamén lle recordaremos que lle facturaremos a renovación dos Servizos a través do método de pagamento escollido, tanto se xa dispoñemos dela na data da renovación como se a indica posteriormente. Ademais, fornecerémoslle instrucións sobre como cancelar os Servizos. Pode cancelar os Servizos antes da data de renovación para evitar que se lle facture a renovación. Os servizos de subscrición poden cancelarse na páxina de servizos e subscricións da súa conta de Microsoft ou contactando co servizo de atención ao cliente tal como se describe na sección anterior 4(e).
 • f. Extracto en liña e erros. Microsoft forneceralle un extracto da facturación en liña no sitio web de xestión da conta de Microsoft, no que pode ver e imprimir a declaración. No caso de Skype, pode acceder ao extracto en liña se inicia sesión na súa conta en www.skype.com. Trátase do único extracto de facturación que fornecemos. É posible que se facilite unha factura co IVE en función do Servizo e do país. Se cometemos un erro de facturación, corrixirémolo o antes posible unha vez que nolo comunique (ou o detectemos) e que investiguemos o custo. Recomendámoslle que nos indique calquera erro obvio que apareza na factura nun prazo de 120 días trala súa emisión, xa que deste xeito resultaranos máis fácil resolver o problema durante ese período. Pode dirixir as súas solicitudes para ditos fins ao servizo de atención ao cliente, tal como se indica na sección 4(e).
 • g. Política de reembolso. Terá dereito a un período de cancelación (un "Período de anulación") de catorce (14) días a partir do día da adquisición, con ou sen motivo. Se no momento de efectuar a cancelación do Servizo este se forneceu de forma parcial, recibirá unha devolución rateada. Recoñece que o Período de anulación finaliza no momento no que se forneza completamente o Servizo, en cuxo caso a adquisición non se pode reembolsar. Se adquire contido dixital de Microsoft, o dereito á cancelación cesará a partir do momento no que se inicie a descarga. Salvo que a lei ou a oferta dun servizo concreto indique o contrario, todas as compras son definitivas e non se poden reembolsar. Para todos os Servizos excepto Skype, a información e as indicacións sobre como cancelar un Servizo e solicitar un reembolso mediante o Formulario de retirada, se lle corresponde, están dispoñibles no sitio web de xestión da conta de Microsoft. Para Skype, complete o Formulario de retirada coa información que se fornece aquí. Se considera que Microsoft cobroulle por erro, deberá poñerse en contacto con Microsoft e investigaremos dito cobro. Se emitimos un reembolso ou un crédito, non temos ningunha obriga de emitir o mesmo reembolso ou similar no futuro. Esta política de reembolso non afecta aos dereitos que lle asisten en virtude da lei aplicable. Se desexa obter máis información sobre o reembolso, visite o noso tema de axuda.
 • h. Cancelación dos Servizos. Pode cancelar os Servizos na páxina de xestión de servizos e subscricións da súa conta de Microsoft ou contactando co servizo de atención ao cliente tal como se describe na sección anterior 4(e). É recomendable que revise a oferta que describe os Servizos, xa que (i) pode que non reciba un reembolso no momento da cancelación; (ii) pode estar obrigado a pagar custos de cancelación; (iii) pode ter a obriga de pagar todos os custos aplicados na súa conta de facturación polos Servizos antes da data de cancelación e (iv) pode perder o acceso á súa conta e a posibilidade de usala ao cancelar os Servizos. Procesaremos os seus Datos tal como se describe na sección 4. Se cancela os Servizos, estes finalizarán cando remate o período do Servizo actual ou, se paga a través da súa conta de xeito periódico, cando remate o período no que os cancelou.
 • i. Ofertas de período de proba. Se participa nunha oferta de período de proba, debe cancelar os Servizos de proba cando remate para evitar ter que pagar máis, a menos que lle indiquemos o contrario. Se non cancela os Servizos de proba unha vez finalizado o período de proba, poderemos cobrarlle os Servizos ao prezo notificado antes da finalización de dito período.
 • j. Ofertas promocionais. Ocasionalmente, Microsoft pode ofrecer Servizos por un período de proba de forma gratuíta. Microsoft resérvase o dereito de cobrarlle por tales Servizos (segundo a tarifa normal) no caso de que vostede incumpra os termos e condicións da oferta.
 • k. Modificacións de prezos. Se a oferta dun Servizo ten unha duración e un prezo fixos, o prezo manterase até que remate o período. Se desexa seguir utilizando os Servizos, deberá aceptar unha nova oferta e un novo prezo. Se os Servizos se fornecen periodicamente (por exemplo, mensualmente) sen especificar ningunha duración e non se trata dunha oferta de proba, poderemos modificar o prezo dos Servizos se engadimos características de Servizo novas ou melloradas, na medida na que aumentaran os custos da prestación do Servizos, ou ben en virtude dos cambios do mercado (por exemplo, debido a custos laborais, flutuacións de divisas, cambios fiscais ou de normativas, inflación, tarifas de licenzas e custos administrativos e de infraestrutura). Informarémoslle polo menos trinta (30) días antes de que a modificación do prezo entre en vigor. Poderá cancelar os Servizos antes de que o prezo cambie de acordo coa sección 9(h) anterior. Cando lle comuniquemos a modificación do prezo, tamén o informaremos de que se aplicará o novo prezo se non cancela os Servizos.
 • l. Pagos que recibe. Se debemos pagarlle, acepta que debe fornecernos a información necesaria para realizar o pagamento de forma puntual e precisa. Debe facerse cargo dos impostos e dos cargos que poida acumular debido ao pagamento que realicemos. Tamén debe cumprir calquera outra condición que estipulemos para poder recibir calquera pagamento. Se recibe un pagamento por erro, podemos revertelo ou solicitar que se nos devolva. Acepta que debe colaborar connosco para facelo. Tamén podemos reducir os pagos sen previo aviso co fin de axustar algún pagamento excesivo realizado anteriormente.
 • m. Pagos atrasados. No caso de retraso nos pagamentos, deberá pagar os custos razoables en que incorramos para cobrar os importes debidos, incluídos os honorarios de avogados, así como outros gastos legais, conforme ao permitido polas leis e normativas vixentes. Podemos suspender ou cancelar os Servizos se non efectúa o pagamento completo unha vez que lle enviemos o aviso, ademais do aviso de que podemos suspender ou cancelar os Servizos, de que debe realizar o pagamento no prazo estipulado. Pode evitar que se suspendan ou se cancelen os Servizos realizando o pagamento necesario no prazo que indica o recordatorio. Se a cantidade que falta é insignificante, o proceso será diferente. As cantidades sen pagar que non superen o 2 % do valor total da factura sempre se considerarán insignificantes. A suspensión ou a cancelación dos Servizos por non pagar pode provocar a perda do acceso á conta de Microsoft.
 • n. Tarxetas agasallo. O troco e o uso das tarxetas agasallo (a excepción das tarxetas regalo de Skype) réxese polos Termos e condicións de tarxetas de agasallo de Microsoft. A información sobre as tarxetas agasallo de Skype está dispoñible na páxina de Axuda de Skype.
 • o. Método de pagamento da conta bancaria. Pode rexistrar unha conta bancaria elixible coa súa conta de Microsoft para usala como método de pagamento. Entre as contas bancarias elixibles inclúense as contas de institucións financeiras capaces de recibir entradas de débito directo (por exemplo, institucións financeiras con base nos Estados Unidos compatibles con entradas da Cámara de Compensación Automática ("ACH"), unha institución financeira europea compatible coa Zona Única de Pagamentos en Euros ("SEPA") ou con "iDEAL" nos Países Baixos). Tamén se aplican as Condicións de Uso que aceptou ao engadir a súa conta bancaria como método de pagamento na súa conta de Microsoft (por exemplo, a "orde" no caso do SEPA). Representa e garante que a conta bancaria que rexistrou está ao seu nome ou ben que está autorizado a rexistrar e usar dita conta bancaria como método de pagamento, Ao rexistrar ou seleccionar a súa conta bancaria como método de pagamento, autoriza a Microsoft (ou ao seu axente) a iniciar un ou varios débitos para a cantidade total dos custos da compra ou subscrición (de acordo coas condicións de uso do seu servizo de subscrición) da súa conta bancaria (e, en caso de que sexa necesario, a iniciar un ou varios créditos para a súa conta bancaria para corrixir erros, emitir un reembolso ou fins similares). Tamén autoriza á institución financeira da súa conta bancaria a deducir ditos débitos ou aceptar tales créditos. Entende que esta autorización se manterá en vigor até que elimine a información da súa conta bancaria da súa conta de Microsoft. Póñase en contacto co servizo de atención ao cliente tal como se indica na sección 4(e) tan pronto como sexa posible se pensa que lle cobramos por erro. É posible que a lexislación aplicable do seu país tamén limite a súa responsabilidade por calquera transacción fraudulenta, errónea ou non autorizada desde a súa conta bancaria. Ao rexistrar ou seleccionar unha conta bancaria como método de pagamento, recoñece que leu, entendeu e aceptou estas Condicións de Uso.
Texto completo
Entidade contratante, elección de lei e lugar para a resolución de conflitosEntidade contratante, elección de lei e lugar para a resolución de conflitos10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Resumo

10. Entidade contratante, elección de lei e lugar para a resolución de conflitos.

 • a. Para Servizos da marca Skype. Para o uso do software e dos Servizos gratuítos e de pago da marca Skype destinados a consumidores, o contrato establécese con, e todas as referencias a "Microsoft" nestas Condicións de uso significan, Skype Software S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburgo. Estas Condicións de uso rexeranse e interpretaranse segundo as leis de Luxemburgo. No entanto, se vive en Europa, isto non o privará das proteccións obrigatorias de consumidores conforme á lexislación do país ao que diriximos os seus Servizos e que corresponde co seu lugar de residencia habitual.
 • b. Para o resto dos Servizos. Se vive en (ou, se é unha empresa, e o seu domicilio social principal está en) Europa e utiliza Servizos gratuítos ou de pago, vostede está a establecer un contrato con Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublín 18, Irlanda (rexistrado no Rexistro Mercantil de Irlanda con número 256796, número de identificación fiscal: IE 8256796 U, co enderezo rexistrado de 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2, Irlanda). As leis de Irlanda rexen todas as reclamacións relacionadas cos Servizos gratuítos e de pago, pero isto non o privará das proteccións obrigatorias de consumidores conforme á lexislación do país ao que diriximos os seus Servizos e que corresponde co seu lugar de residencia habitual (ou, se é unha empresa, onde se atope o seu domicilio social principal). Respecto da xurisdición, vostede e Microsoft acordan escoller os tribunais do país no que lle fornecemos os Servizos e que corresponde co seu lugar de residencia habitual (ou, no caso dunha empresa, onde se atope a súa oficina principal) para resolver todos os conflitos que xurdan de, ou estean en relación con, estas Condicións de uso, ou ben o tribunal correspondente de Irlanda.
Texto completo
GarantíasGarantías12_Warranties
Resumo

11. Garantías. Se vostede é un consumidor, disporá de certos dereitos de acordo coa lei vixente. Estes dereitos inclúen unha obriga por parte de Microsoft de fornecer os Servizos con dilixencia e coidado razoables. Nada do establecido nestas condicións de uso está destinado a limitar nin a excluír a responsabilidade por incumprimento disto por parte de Microsoft. A EXCEPCIÓN DOS CASOS NOS QUE TEÑAMOS DEFECTOS OCULTOS DE MALA FE OU QUE OS DEFECTOS IMPIDAN O USO DOS SERVIZOS, E SALVO NO CASO DOS PRODUTOS DE PAGO DE SKYPE, FORNECEMOS OS SERVIZOS "TAL CAL", "CON TODOS OS SEUS DEFECTOS" E "EN FUNCIÓN DA SÚA DISPOÑIBILIDADE". MICROSOFT NON GARANTE A PRECISIÓN NIN A PUNTUALIDADE DOS SERVIZOS. VOSTEDE RECOÑECE E ACEPTA QUE OS SISTEMAS INFORMÁTICOS E DE TELECOMUNICACIÓNS PODEN FALLAR E PODEN PRODUCIRSE PERÍODOS DE INACTIVIDADE OCASIONAIS. NON PODEMOS GARANTIR QUE OS SERVIZOS FUNCIONEN DE FORMA ININTERROMPIDA, PUNTUAL, SEGURA E SEN ERROS. MICROSOFT E OS NOSOS AFILIADOS, REVENDEDORES, DISTRIBUIDORES E FORNECEDORES NON FORNECEMOS NINGUNHA GARANTÍA NIN CONDICIÓN CONTRACTUAL. A VOSTEDE LLE ASISTEN TODAS AS GARANTÍAS OBRIGATORIAS PREVISTAS POLA LEI, PERO NON CONCEDEMOS OUTRAS GARANTÍAS. NA MEDIDA PERMITIDA POLA LEI LOCAL, EXCLUÍMOS TODAS AS GARANTÍAS OBRIGATORIAS IMPLÍCITAS, INCLUÍDAS AS DE COMERCIABILIDADES, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESFORZO PROFESIONAL E AUSENCIA DE INCUMPRIMENTO.

Texto completo
Limitación de responsabilidadeLimitación de responsabilidade13_limitationOfLiability
Resumo

12. Limitación de responsabilidade.

 • a. Microsoft non se responsabilizará do Seu Contido, materiais nin dos materiais de terceiros, incluídas as ligazóns a sitios web de terceiros, nin das actividades que fornecen os usuarios. Ese contido e esas actividades non se poden atribuír a Microsoft nin representan a opinión de Microsoft.
 • b. Microsoft só será responsable se se infrinxen as obrigas materiais do Contrato ou se así o esixe a lexislación aplicable dalgún outro modo.
 • c. Microsoft, os seus axentes indirectos e os seus representantes legais non se responsabilizan de ningún dano indirecto, incluída perda económica, como a perda de beneficios, a menos que Microsoft, os seus axentes indirectos e os seus representantes legais cometan polo menos unha neglixencia grave ou dolo.
 • d. Calquera responsabilidade legal de Microsoft na que non entre o factor de culpabilidade, incluída a responsabilidade legal de incumprimento da garantía, debe permanecer exenta da limitación de responsabilidade. Isto tamén se aplica á responsabilidade de Microsoft, dos seus axentes indirectos e dos seus representantes legais no caso de fraude ou pola neglixencia destes que derive en lesión persoal ou falecemento.
 • e. Microsoft non é responsable do incumprimento nin do retraso na execución das súas obrigas conforme ás presentes Condicións de uso na medida na que dito incumprimento ou retraso derive de circunstancias que excedan o control razoable de Microsoft (por exemplo, conflitos laborais, fenómenos naturais, guerras ou actividades terroristas, danos maliciosos ou cumprimento da lei aplicable ou disposición gobernamental). Microsoft realizará todos os esforzos posibles para reducir ao mínimo os efectos de tales eventos e exercer as obrigas que non se vexan afectadas.
Texto completo
Condicións de uso específicas dos ServizosCondicións de uso específicas dos Servizos14_service-SpecificTerms
Resumo

13. Condicións de uso específicas dos Servizos. As condicións de uso descritos antes e despois da sección 13 aplícanse normalmente á totalidade dos Servizos. Esta sección contén condicións de uso específicas dos servizos que se suman ás condicións de uso xerais. Estas condicións de uso específicas dos servizos prevalecen en caso de conflito coas condicións de uso xerais.

Texto completo
Aplicacións e Xogos de Xbox Live y Microsoft StudiosAplicacións e Xogos de Xbox Live y Microsoft Studios14a_XboxLive
Resumo
 • a. Aplicacións e Xogos de Xbox Live y Microsoft Studios.
  • i. Uso Persoal Non Comercial. As aplicacións, xogos, servizos e contido de Xbox Live, Games for Windows Live e Microsoft Studios que fornece Microsoft (colectivamente, os "Servizos de Xbox") son só para uso persoal e non comercial.
  • ii. Servizos de Xbox. Se se rexistra en Xbox Live e/ou recibe Servizos de Xbox, realizarase un seguimento da información relativa aos seus xogos e actividades, así como do seu uso dos xogos e dos Servizos de Xbox. Así mesmo, dita información compartirase cos terceiros programadores de xogos correspondentes para que tanto Microsoft como estes programadores permitan o funcionamento dos xogos e fornezan os Servizos de Xbox. Se decide ligar a súa conta de Servizos de Xbox de Microsoft coa conta dun servizo que non é de Microsoft (por exemplo, un editor de xogos que non é de Microsoft de Aplicacións e Servizos de terceiros), vostede acepta que: (a) Microsoft pode compartir información limitada da conta (incluídos, entre outros, o gamertag, a puntuación dos xogos, o historial de xogos e a lista de amigos) con esa parte allea a Microsoft conforme ao estipulado na Declaración de privacidade de Microsoft e (b) se a configuración de privacidade de Xbox o permite, a parte allea a Microsoft tamén pode dispoñer de acceso ao Seu Contido orixinado nas comunicacións dentro do xogo cando vostede inicie sesión na conta que ten coa devandita parte allea a Microsoft. Ademais, se a configuración de privacidade de Xbox o permite, Microsoft pode publicar o seu nome, gamertag, clips de xogo, imaxe de xogador, lema, avatar e os xogos que usou nas comunicacións que envíe a contactos que permita.
  • iii. O Seu Contido. Como parte da creación da comunidade de Servizos de Xbox, concede a Microsoft, aos seus afiliados e sublicenciatarios un dereito gratuíto e global para usar, modificar, reproducir, distribuír, difundir, compartir e mostrar o Seu Contido ou o seu nome, gamertag, imaxe de xogador, lema ou avatar que publicase para calquera dos Servizos de Xbox, de forma parcial ou total, a través de calquera medio ou proceso e en calquera tipo de material ou soporte.
  • iv. Xestores de xogos. Algúns xogos poden utilizar xestores de xogos e anfitrións. Os xestores de xogos e os anfitrións non son voceiros de Microsoft autorizados. As súas opinións non teñen por que coincidir coas de Microsoft.
  • v. Nenos en Xbox. Se vostede é un menor de idade que utiliza Xbox Live, un dos seus pais ou o titor legal pode controlar diversos aspectos da súa conta e pode recibir informes sobre o uso que vostede faga de Xbox Live.
  • vi. Moeda de Xogo ou Bens Virtuais. Os Servizos poden incluír unha moeda virtual que se pode gastar nos xogos (como ouro, moedas ou puntos) que se lle poden comprar a Microsoft con diñeiro real se é maior de idade no país no que reside. Os Servizos tamén poden incluír elementos ou bens dixitais virtuais que se lle poden comprar a Microsoft con diñeiro real ou cunha moeda do xogo. A moeda do xogo e os bens virtuais non se poden cambiar por diñeiro real, bens nin outros elementos con valor económico de Microsoft nin doutra parte. A parte dunha licenza limitada, persoal, revogable, intransferible e que non se pode sublicenciar que permite utilizar a moeda do xogo e os bens virtuais só nos Servizos, non ten ningún dereito nin título respecto da moeda do xogo nin dos bens virtuais que aparezan ou se produzan nos Servizos, así como de calquera outro atributo asociado co uso dos Servizos ou almacenado neles. É posible que Microsoft modifique as súas ofertas en relación coa moeda de xogo ou os artigos virtuais de vez en cando.
  • vii. Actualizacións de software. No caso de calquera dispositivo que poida conectarse aos Servizos de Xbox, podemos comprobar a versión do software da consola Xbox ou da aplicación de Xbox, así como descargar as actualizacións ou modificacións da configuración do software da consola ou da aplicación de Xbox, incluídas as que lle impiden acceder aos Servizos de Xbox mediante xogos ou aplicacións de Xbox non autorizados ou mediante dispositivos periféricos con hardware non autorizado cunha consola de Xbox.
  • viii. Caducidade do gamertag. Debe iniciar sesión nos Servizos de Xbox unha vez como mínimo nun período de cinco anos, do contrario, é posible que perda o acceso ao gamertag asociado á súa conta e que ese gamertag pase a estar dispoñible para que o usen outros usuarios.
  • ix. Arena. Arena é un servizo de Xbox segundo o que Microsoft ou un terceiro poden ofrecerlle a capacidade de crear un concurso competitivo de videoxogos, así como de participar nel, algunhas veces por un premio ("Concurso"). O uso que faga de Arena está suxeito a estas Condicións de Uso e é posible que requira que acepte Condicións de Uso, regras e condicións adicionais do concurso que o organizador deste require no momento do rexistro ("Condicións de Uso do Concurso"). Poden aplicarse regras de elixibilidade, as cales poden variar por xurisdición. Os concursos son nulos se así o prohibe ou o restrinxe a lei. A infracción destas Condicións de Uso (incluído o Código de Conduta) ou das Condicións de Uso do Concurso pode provocar unha sanción ou a descualificación do Concurso. Se crea un Concurso, é posible que non requira ningunha Regra de Concurso que Microsoft (á súa total descrición) considera incoherente con ditas Condicións de Uso. Microsoft resérvase o dereito de cancelar un Concurso en calquera momento.
  • x. Trampas e manipulación do software. Para calquera dispositivo que poida conectarse aos Servizos de Xbox, podemos comprobar automaticamente o seu dispositivo en busca de hardware ou software non autorizado que permita facer trampas e manipular infrinxindo o Código de Conduta destas Condicións de Uso, así como descargar as actualizacións ou modificacións da configuración do software da aplicación de Xbox, incluídas as que lle impiden acceder aos Servizos de Xbox ou usar hardware ou software non autorizado que permita facer trampas ou manipular.
  • xi. Mixer.
   • 1. Contas de Mixer e contas de Microsoft. Se usa o Servizo Mixer cunha conta de Mixer, o seu uso réxeno os Termos de servizo de Mixer que se atopan dispoñibles en https://mixer.com/about/tos. Se usa o Servizo Mixer cunha Conta de Microsoft, o seu uso tamén o rexen estas Condicións de Uso. En caso de conflito, aplícanse estas Condicións de Uso.
   • 2. O Seu Contido de Mixer. "O Seu Contido de Mixer" fai referencia a todo o contido que vostede, ou outra persoa no seu nome, crea no Servizo Mixer, entre o que se inclúen, sen limitarse, as transmisións en secuencia en directo e gravadas (así como calquera contido, por exemplo audiovisual, que conteñan); os nomes de marca, as marcas comerciais, as marcas de servizo, os nomes comerciais, os logotipos ou as indicacións da orixe; os seus comentarios, emoticonas e actividade das canles de Mixer (incluído o contido xerado por bot); así como todos os metadatos relacionados. Calquera persoa, incluídos Microsoft e os usuarios, pode ver, usar, hospedar, reproducir, modificar, distribuír, publicar, executar e mostrar de forma pública e dixital, traducir, adaptar e, en caso contrario, explotar o Seu Contido de Mixer en calquera formato, medio ou canle que exista agora ou que se desenvolva no futuro.
   • 3. Código de Conduta aplicado a Mixer. Prema aquí para obter máis información acerca de como se aplica o Código de Conduta de Microsoft a Mixer.
   • 4. Uso do Servizo Mixer.
    • a. Idade mínima. Ao usar o Servizo Mixer, indica que ten polo menos 13 anos de idade e, en caso de estar por debaixo da maioría de idade establecida por lei no seu lugar de residencia, o seu uso supervísao ou seu pai, a súa nai ou titor legal.
    • b. Uso anónimo e non anónimo. Pode usar Mixer de forma anónima só se quere ver contido. En caso contrario, debe crear unha conta, iniciar sesión e os outros usuarios identificarano polo seu nome de Mixer.
    • c. Contas para Uso non anónimo. Pode crear unha conta de Microsoft ou unha conta de Mixer para usos non anónimos do Servizo Mixer. Pode crear unha conta de Mixer ao rexistrarse en liña. Debe usar a conta de Mixer para que se manteña activa. Inicie sesión no Servizo Mixer unha vez como mínimo nun período de cinco anos para que se manteña o alias de Mixer asociado á súa conta de Microsoft.
   • 5. Notificacións de Servizo. Se debemos comunicarlle algo acerca do Servizo Mixer, enviarémoslle notificacións de Servizo ao enderezo de correo electrónico asociado á súa conta de Mixer ou á súa conta de Microsoft.
   • 6. Asistencia. A asistencia técnica para o Servizo Mixer está dispoñible en mixer.com/contact.
Texto completo
TendaTenda14b_Store
Resumo
 • b. Tenda. "Tenda" fai referencia a un Servizo que lle permite explorar, descargar, adquirir e clasificar e revisar aplicacións (o termo "aplicación" inclúe xogos) e outro contido dixital. Estas Condicións de uso cobren o uso da Tenda de Office, da Tenda Windows e da Tenda Xbox. "Tenda de Office" fai referencia a unha Tenda para produtos de Office e aplicacións para Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access e Project (versións 2013 e posteriores), así como para outras experiencias da marca Tenda de Office. "Tenda Windows" fai referencia a unha Tenda para dispositivos Windows, como, por exemplo, teléfonos, computadores e tabletas ou para outras experiencias da marca Tenda Windows. "Tenda Xbox" fai referencia a unha Tenda para consolas Xbox One e Xbox 360 ou para outras experiencias da marca Tenda Xbox.
  • i. Termos de licenza. Indicaremos o editor de cada aplicación dispoñible na Tenda relevante. A menos que se fornezan Termos de Licenza diferentes coa aplicación, os Termos de Licenza Estándar da Aplicación ("SALT") que figuran ao final destas Condicións de uso constitúen un contrato entre vostede e o editor da aplicación que establece os termos de licenza que rexen o uso que vostede faga dunha aplicación que descargue a través de Microsoft Store. Para maior claridade, estas Condicións de uso rexen o uso dos Servizos de Microsoft e os servizos prestados mediante eles. A sección 5 destas Condicións de uso tamén se aplica a calquera Aplicación ou Servizo de terceiros adquirido a través dunha Tenda. As aplicacións descargadas a través da Tenda de Office non se rexen polos SALT e contan con termos de licenza independentes.
  • ii. Actualizacións. Microsoft consultará a dispoñibilidade de actualizacións e as descargará automaticamente nas súas aplicacións, aínda que vostede non iniciara sesión na Tenda pertinente. Pode modificar a configuración do sistema ou da Tenda se prefire non recibir actualizacións automáticas das aplicacións da Tenda. Non obstante, algunhas aplicacións da Tenda de Office aloxadas completa ou parcialmente en liña poderían actualizarse polo programador da aplicación en calquera momento, sen que se precise o seu permiso para a devandita actualización.
  • iii. Valoracións e opinións. Se envía unha valoración ou unha opinión dunha aplicación ou doutro Ben dixital da Tenda, é posible que reciba un correo electrónico de Microsoft con contido do editor da aplicación ou do Ben dixital. Eses correos electrónicos só proceden de Microsoft, xa que non compartimos o seu enderezo de correo electrónico cos editores das aplicacións ou dos Bens dixitais que adquire a través da Tenda.
  • iv. Advertencia sobre a Seguranza. Para evitar posibles lesións, molestias ou fatiga ocular, deberá realizar pausas periódicas no uso dos xogos ou outras aplicacións, sobre todo se sente dor ou cansazo debido ao uso. Se experimenta molestias, tome un descanso. Algúns exemplos de molestias son a sensación de náuseas, mareos, desorientación, dor de cabeza, fatiga, vista cansada ou sequidade ocular. O uso de aplicacións pode causar distraccións e obstaculizar os estímulos do contorno. Evite permanecer en lugares con perigo de tropezo, escaleiras, teitos baixos e elementos fráxiles ou valiosos que poden resultar danados. Unha porcentaxe moi pequena de xente pode experimentar convulsións ao expoñerse a determinadas imaxes visuais, como luces ou patróns intermitentes que poden aparecer nas aplicacións. Incluso as persoas sen antecedentes de convulsións poden padecer unha enfermidade non diagnosticada que podería provocar estas convulsións. Os síntomas poden incluír mareos, visión alterada, tremores, espasmos ou tremores das extremidades, desorientación, confusión, perda de consciencia ou convulsións. Se experimenta calquera destes síntomas, deixe de utilizar a aplicación inmediatamente e consulte cun médico. Ou ben, se experimentou algunha vez síntomas relacionados con convulsións, consulte cun médico antes de usar as aplicacións. Os pais deben supervisar o uso que fagan os seus fillos das aplicacións para controlar se se presentan estes síntomas.
Texto completo
Características de Familia de MicrosoftCaracterísticas de Familia de Microsoft14c_MicrosoftFamily
Resumo
 • c. Características de Familia de Microsoft. Tanto os pais como os fillos poden usar as características de Familia de Microsoft para fortalecer a confianza grazas a un acordo mutuo sobre os comportamentos, os sitios web, as aplicacións, os xogos, as localizacións físicas e os gastos que son correctos para a súa familia. Os pais poden crear unha familia en https://account.microsoft.com/family (o se seguen as instrucións que figuran nos seus dispositivos Windows ou consolas Xbox) e, a seguir, invitar aos seus fillos ou a outros pais a unirse. Dado que hai unha gran variedade de funcionalidades dispoñibles para os membros da familia, é conveniente revisar a información fornecida no momento de aceptar crear ou unirse a unha familia, así como ao comprar Bens dixitais para o acceso familiar. Ao crear ou unirse a unha familia, acepta que usa a familia de acordo coa súa finalidade e de ningún modo non autorizado para obter acceso ilícito á información doutra persoa.
Texto completo
Mensaxería en grupoMensaxería en grupo14d_GroupMessaging
Resumo
 • d. Mensaxería en grupo. Varios servizos de Microsoft permítenlle enviar mensaxes a outros usuarios a través de voz ou SMS ("mensaxes") e/ou permiten a Microsoft e a filiais controladas por Microsoft enviarlle estas mensaxes a vostede ou a un ou máis usuarios adicionais no seu nome. CANDO INDIQUE A MICROSOFT E AS FILIAIS CONTROLADAS POR MICROSOFT QUE ENVÍEN AS DEVANDITAS MENSAXES A VOSTEDE OU A OUTROS USUARIOS, GARANTÍZANOS QUE VOSTEDE E CADA UNHA DAS PERSOAS ÁS QUE NOS ORDENOU ENVIAR AS MENSAXES ACEPTAN RECIBIR ESTAS E OUTRAS MENSAXES DE TEXTO ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS DE MICROSOFT E DE FILIAIS CONTROLADAS POR MICROSOFT. As "mensaxes de texto administrativas" son mensaxes de transacción periódicas dun servizo de Microsoft en particular, entre as que se inclúen, sen limitarse a, unha "mensaxe de benvida" ou instrucións para deixar de recibir mensaxes. Vostede ou os membros do grupo que non desexen seguir a recibir as devanditas mensaxes poden cancelar a recepción de máis mensaxes de Microsoft ou de filiais controladas por Microsoft en calquera momento. Para facelo, siga as instrucións fornecidas. Se non desexa seguir a recibir estas mensaxes nin participar no grupo, acepta que cancelará este servizo seguindo as instrucións facilitadas polo programa ou o servizo correspondente. Se ten algún motivo para pensar que un membro do grupo non desexa seguir a recibir as devanditas mensaxes nin participar no grupo, acepta eliminalo do grupo. Tamén afirma e garante que tanto vostede como cada unha das persoas ás que nos indicou que lles enviásemos as mensaxes entenden que cada membro do grupo é responsable de abonar os custos derivados das mensaxes aplicados polo seu operador de telefonía móbil, incluídos os custos de mensaxes internacionais que é posible que se apliquen cando se transmitan mensaxes de números non pertencentes aos Estados Unidos.
Texto completo
Skype e GroupMeSkype e GroupMe14e_Skype
Resumo
 • e. Skype e GroupMe.
  • i. Sen Acceso a Servizos de Emerxencia. Existen diferenzas significativas entre os servizos telefónicos convencionais e Skype. Skype non ten a obriga de fornecer acceso a Servizos de Emerxencia en virtude de ningunha lei, regra ou normativa aplicable no ámbito local ou nacional. Nin o software nin os produtos de Skype están destinados a admitir ou xestionar chamadas de emerxencia a ningún tipo de hospital, autoridade xudicial, unidade de atención médica nin ningún outro tipo de servizo que conecte a un usuario con persoal de servizos de emerxencia ou centros de atención de asuntos de seguranza pública ("Servizos de Emerxencia"). Skype pode admitir chamadas a Servizos de Emerxencias nun número moi limitado de países e só para determinadas plataformas e versións de software. Pode obter información detallada sobre a dispoñibilidade e a configuración deste funcionalidade na seguinte ligazón: https://www.skype.com/go/emergency. Se se conecta a chamada de emerxencia, deberá fornecer os detalles da súa localización física para que os servizos de emerxencia poidan responder á súa emerxencia. Skype non garante que a chamada de emerxencia se conecte. Recoñece e acepta que (i) é responsable de adquirir servizos telefónicos tradicionais fixos ou sen fíos (móbiles) que ofrezan acceso a Servizos de Emerxencia e que (ii) Skype non substitúe o seu servizo de teléfono principal. Para obter máis información sobre as chamadas ao 112, o número de emerxencia específico para a UE, visite www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Modificacións nos produtos de pago de Skype. Se realizamos modificacións nos produtos de pago de Skype que resulten prexudiciais para vostede, notificarémoslle ditas modificacións con trinta (30) días de antelación e informarémoslle sobre o seu dereito a finalizar o produto afectado antes da entrada en vigor de tales modificacións. Se non finaliza o produto antes da entrada en vigor das modificacións, considerarase que vostede acepta as modificacións. Informarémoslle expresamente disto cando lle enviemos a notificación pertinente.
  • iii. API ou Difusión. Se quere usar Skype en conexión con algún tipo de difusión, deberá cumprir coas "Condicións de uso de Difusión" que están dispoñibles en https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Se quere usar calquera interface de programación de aplicacións ("API") exhibida ou posta a disposición por Skype, deberá cumprir cos termos de licenza correspondentes que están dispoñibles en www.skype.com/go/legal.
  • iv. Políticas de Uso Razoable. As políticas de uso razoable poden ser de aplicación ao seu uso de Skype. Revise estas políticas deseñadas para protexer contra fraude e abuso, e que poderían establecer límites en canto ao tipo, a duración e o volume das chamadas ou as mensaxes que se poden realizar. Estas políticas incorpóranse ás presentes Condicións de uso por referencia. Para consultar ditas políticas, visite https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Localización nun mapa. Skype inclúe características que lle permiten enviar información a un servizo de cartografía ou determinar a súa localización nun mapa mediante dito servizo. Ao usar estas características, vostede acepta as presentes Condicións de uso e as condicións de uso de Google Maps dispoñibles en https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Uso Persoal e Non Comercial. O uso de Skype ofrécese para o seu uso persoal e sen fins comerciais. Pode usar Skype no traballo para fins de comunicacións comerciais propias.
  • vii. Número de Skype e Skype To Go. Se Skype lle fornece un Número de Skype ou un número de Skype To Go, vostede acepta que o número non é da súa propiedade e que non ten dereito a conservalo indefinidamente. Nalgúns países, un socio de Skype, en lugar de Skype, poderá ser o responsable de poñer o número á súa disposición e é posible que vostede teña que celebrar un contrato independente con dito socio.
  • viii. Skype Manager. Unha "Conta de administración de Skype Manager" é unha que vostede crea e xestiona en calidade de administrador individual dun grupo de Skype Manager e non como unha entidade empresarial. Pode ligar a súa conta individual de Microsoft a un grupo de Skype Manager ("Conta ligada"). Pode designar administradores adicionais para o seu Skype Manager, sempre que acepten as presentes Condicións de Uso. Se atribúe Números de Skype a unha Conta ligada, vostede é responsable de cumprir cos requisitos relacionados coa residencia ou localización dos usuarios da Conta ligada. Se decide desligar unha Conta ligada dun grupo Skype Manager, non se poderá recuperar ningunha subscrición atribuída, Crédito de Skype nin Números de Skype e non poderá acceder ao Seu Contido nin aos materiais asociados á conta desligada. Acepta procesar calquera información persoal dos usuarios da súa Conta ligada de acordo con todas as leis de protección de datos aplicables.
  • ix. Cargos e Reembolsos de Skype. Os cargos de chamadas a teléfonos fóra do plan consisten nunha cota de conexión (cóbrase unha soa vez por chamada) e unha tarifa por minuto tal como se establece en www.skype.com/go/allrates. Os cargos das chamadas deduciranse do saldo do seu Crédito de Skype. Skype pode modificar as tarifas de chamadas a teléfonos e a números con tarifas especiais que non estean incluídos nun plan. Se as modificacións son importantes pero non son favorables para vostede (por exemplo, se aumentamos as tarifas), informarémoslle por correo electrónico ou por outro medio adecuado trinta (30) días antes da entrada en vigor das modificacións de tarifa. Despois dos trinta (30) días, aplicaranse as novas tarifas ás próximas chamadas. Para consultar as tarifas actuais, visite www.skype.com/go/allrates. Se non acepta as tarifas novas, non deberá realizar ningunha chamada. Os cargos por fracción de minutos e fracción de céntimos redondearanse á unidade enteira seguinte. Todos os prezos dos produtos de pago de Skype inclúen os impostos aplicables, como o IVE, a menos que se indique o contrario. O IVE calcúlase conforme ao enderezo de facturación fornecido. Vostede renuncia explicitamente a todo dereito de reembolso do IVE por parte de Skype se o importe de IVE que este debe pagar ás autoridades fiscais fora, por algún motivo, menor que o importe de IVE que se lle cobrou a vostede no momento da compra. Os produtos de pago de Skype non están dispoñibles para usuarios en Monte Athos, Illas Canarias, Departamentos de Ultramar Franceses, Illas Aland, Illas do Canal, Illa Heligoland, Territorio de Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia e Augas Italianas do Lago de Lugano. Se usou un produto de pago de Skype, extinguirase o Período de anulación e a súa adquisición non poderá cancelarse nin reembolsarse. O gasto do Crédito de Skype, a atribución dun Número de Skype ou o uso dos importes dun plan equivalen á "entrega completa" ou ao "uso" dun produto de pago de Skype. Vostede acepta expresamente que os Números de Skype poden atribuírse antes do final do Período de anulación e que a partir do momento da atribución non serán reembolsables. Fóra do Período de anulación, só os plans de Skype non usados ou que non caducaran teñen carácter de reembolsables de acordo con estas Condicións de uso. O Período de anulación e os reembolsos non se aplican aos produtos de pago de Skype que (i) se adquiren a través dun terceiro socio; (ii) se pagan en efectivo a través de métodos de pagamento de terceiros (por exemplo, unha carteira electrónica de pagamento en efectivo); (iii) non se adquiren directamente en liña de Skype (por exemplo, cupóns ou cartón de prepago de Skype); ou (iv) un terceiro atribúe á súa conta.
  • x. Crédito de Skype. Skype non garante que vostede poida usar o saldo do seu Crédito de Skype para adquirir todos os produtos de pago de Skype. Se non utiliza o Crédito de Skype durante un período de 180 días, Skype inactivará o seu Crédito de Skype. Para reactivalo pode seguir a ligazón de reactivación dispoñible en https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Pode activar a característica Recarga automática ao adquirir Crédito de Skype se marca a caixa correspondente. Se se activa, o saldo do seu Crédito de Skype recargarase coa mesma cantidade e o mesmo método de pagamento cada vez que o saldo de Skype sexa inferior ao limiar que establece Skype periodicamente. Se adquiriu un plan cun método de pagamento que non é cartón de crédito, PayPal nin Moneybookers (Skrill), e ten activada a Recarga automática, o saldo de Crédito de Skype recargarase coa cantidade necesaria para adquirir o seu próximo plan periódico. Pode desactivar Recarga automática en calquera momento se accede ao portal da súa conta de Skype e modifica a configuración.
  • xi. Tarifas de mensaxes internacionais. Actualmente GroupMe utiliza números dos EUA para cada grupo creado. Cada mensaxe de texto enviada a ou recibida dun número de GroupMe se considerará unha mensaxe de texto internacional enviada a ou recibida nos Estados Unidos. Consulte ao seu provedor as tarifas internacionais asociadas.
  • xii. Envío e recepción de diñeiro. Ao usar a funcionalidade de envío e recepción de diñeiro (se está dispoñible), recoñece que Skype usa terceiros para fornecer servizos de pagamento e efectuar transferencias. Skype non fornece servizos de pagamento nin efectúa transferencias, así como tampouco é unha empresa de servizos monetarios. É posible que o envío e recepción de diñeiro en Skype só estea dispoñible para usuarios maiores de idade (ou, en caso contrario, de acordo coas condicións de uso dos terceiros) e que estean rexistrados e sexan aprobados para unha conta co fornecedor do terceiro. Para usar a funcionalidade de envío de diñeiro, é posible que teña que rexistrarse nos termos e condicións dos terceiros, así como fornecer permisos para compartir datos con ditos terceiros co fin de proporcionar o servizo. Se Skype recibe un aviso de que o uso que fai da funcionalidade de envío de diñeiro infrinxe os termos e condicións dun terceiro, é posible que Skype teña que tomar medidas contra a súa conta, como a cancelación ou suspensión da mesma. Nin Skype nin Microsoft serán responsables dos servizos de pagamento fornecidos por terceiros, así como de ningunha acción levada a cabo de acordo cos termos e condicións de uso dos terceiros. Skype non manifesta nin outorga garantías de que a funcionalidade de envío e recepción de diñeiro estea dispoñible ou siga estando dispoñible.
Texto completo
Bing e MSNBing e MSN14f_BingandMSN
Resumo
 • f. Bing e MSN.
  • i. Materiais de Bing e MSN. Os artigos, textos, fotografías, mapas, vídeos, reprodutores de vídeo, así como o material de terceiros dispoñible en Bing e MSN, incluso a través dos bots, das aplicacións e dos programas de Microsoft, son só para uso persoal e non comercial. Outros usos como, por exemplo, a descarga, a copia ou a redistribución destes materiais, así como o uso de ditos materiais ou produtos para crear os seus propios produtos, só se permite na medida especificamente autorizada por Microsoft ou polos titulares dos dereitos, ou conforme ás leis de copyright aplicables. Microsoft ou os titulares dos dereitos resérvanse todos os dereitos do material que Microsoft non outorgue expresamente en virtude dos termos de licenza.
  • ii. Mapas de Bing. Non poderá utilizar as imaxes da característica A vista de paxaro dos Estados Unidos, Canadá, México, Nova Zelandia, Australia ou Xapón para usos gobernamentais sen a nosa autorización independente por escrito.
  • iii. Bing Places e Bing Manufacturer Center. Cando fornece os seus Datos ou o Seu Contido a Bing Places ou Bing Manufacturer Center, concede a Microsoft unha licenza de propiedade intelectual internacional e sen dereitos de autor para que os use, reproduza, garde, modifique, acumule, promocione, transmita, mostre ou distribúa como parte dun servizo, así como para conceder sublicenzas deses dereitos a terceiros.
Texto completo
CortanaCortana14g_Cortana
Resumo
 • g. Cortana.
  • i. Uso Persoal Non Comercial. Cortana é o Servizo de asistente persoal de Microsoft. As funcionalidades, os servizos, o contido e as Aplicacións e Servizos de Terceiros que fornece Cortana (colectivamente, os "Servizos de Cortana") son só para uso persoal e non comercial.
  • ii. Funcionalidade e Contido. Cortana fornece unha variedade de funcionalidades, algunhas delas personalizadas. Os Servizos de Cortana permítenlle acceder aos servizos, á información e ás funcionalidades que fornecen outros Servizos de Microsoft. ou outros Servizos e Aplicacións de Terceiros. As Condicións de Uso específicas do servizo que se describen na sección 13 tamén rexen o uso que vostede faga dos Servizos de Microsoft aplicables ao que acceda a través dos Servizos de Cortana. Cortana fornece información só a efectos de planificación e vostede deberá exercer o seu xuízo independente ao consultar esta información e confiar nela. Microsoft non garante a fiabilidade, a dispoñibilidade nin a puntualidade das experiencias personalizadas que fornece Cortana. Microsoft non é responsable se a funcionalidade de xestión de comunicacións de Cortana retrasa ou impide que reciba, revise ou envíe unha comunicación ou unha notificación.
  • iii. Servizos e Aplicacións de Terceiros. Como parte da prestación de Servizos de Cortana, Cortana pode intercambiar información con Servizos e Aplicacións de Terceiros, como o seu código postal e as consultas e respostas devoltas por ditos Servizos e aplicacións, para completar a súa solicitude. Mediante a ligazón da conta, Cortana pode permitir que os usuarios realicen compras a través de Servizos e Aplicacións de Terceiros coa configuración e as preferencias da conta que o usuario estableceu directamente con ditos Servizos e Aplicacións. Os usuarios poden desconectar a ligazón da conta en calquera momento. O uso dos Servizos e Aplicacións de Terceiros réxense conforme á sección 5 destas Condicións de uso. Os editores de Servizos e Aplicacións de Terceiros tamén poden cambiar ou interromper a funcionalidade ou as características dos seus Servizos e Aplicacións de Terceiros, así como a integración cos Servizos de Cortana. Microsoft non é responsable do software nin do firmware fornecido polo fabricante.
  • iv. Dispositivos con Cortana activado. Os servizos habilitados para Cortana inclúen produtos ou servizos habilitados para o acceso aos Servizos de Cortana, ou ben produtos e servizos compatibles con eles. Nos dispositivos con Cortana activado inclúense os dispositivos ou produtos de terceiros que non son propiedade de Microsoft e que este non fabrica nin desenvolve. Microsoft non é responsable destes dispositivos ou produtos de terceiros.
  • v. Actualizacións de software. No caso dos dispositivos que se poden conectar aos Servizos de Cortana, comprobamos automaticamente a súa versión do software dos Servizos de Cortana e descargamos as actualizacións deste ou as modificacións da configuración, ou ben requirimos que os fabricantes de dispositivos con Cortana activado manteñan actualizado o software dos Servizos de Cortana.
Texto completo
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Resumo
 • h. Outlook.com. O enderezo de correo electrónico Outlook.com (ou @msn, @hotmail ou @live) que utilice para crear a súa conta de Microsoft será exclusivamente seu sempre e cando a súa caixa de entrada de Outlook.com ou a súa conta de Microsoft estean activas. En caso de que vostede ou Microsoft pechen a súa caixa de entrada de Outlook.com ou a súa conta de Microsoft de acordo coas presentes Condicións de uso, o enderezo de correo electrónico ou o nome de usuario poderán reciclarse no noso sistema e atribuírse a outro usuario.
Texto completo
Servizos de OfficeServizos de Office14i_officeBasedServices
Resumo
 • i. Servizos de Office. Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com e outras subscricións de Office 365 e de Servizos coa marca Office están destinados a uso persoal e non comercial, a menos que vostede dispoña de dereitos de uso comercial en virtude dun contrato independente con Microsoft.
Texto completo
Microsoft Health ServicesMicrosoft Health Services14j_MicrosoftHealthServices
Resumo
 • j. Microsoft Health Services.
  • i. HealthVault. HealthVault permite almacenar información relacionada coa súa saúde ou coa doutras persoas (por exemplo, familiares) co debido consentimento de tales persoas. As contas de HealthVault non están destinadas ao uso por parte de profesionais sanitarios nin para fins comerciais ou non persoais. É posible que a información da súa conta non estea sempre actualizada nin sexa sempre precisa, polo que os profesionais sanitarios deben consultala só para fins informativos. O Servizo de HealthVault non retén rexistros para profesionais sanitarios nin para outros fins médicos nin de xestións de casos. Por exemplo, os rexistros de HeathVault non se designan como conxuntos de rexistros segundo como se define nas normativas de EUA. Se un profesional sanitario decide incluír nos seus rexistros datos dispoñibles de HealthVault, deberá gardar unha copia no seu propio sistema. Se existe un coadministrador dun rexistro na súa conta (debido a que un de vostedes invitou ao outro), vostede recoñece que o coadministrador ten control completo sobre ese rexistro e pode cancelar o seu acceso ao rexistro, administrar o acceso ao rexistro por parte doutras persoas e ver os datos do rexistro, incluídos os datos de como e cando se usa o rexistro. Microsoft non admite o uso de credenciais que non sexan de Microsoft (por exemplo, Facebook ou OpenID). Polo tanto, o servizo de asistencia técnica de HealthVault non poderá axudalo cos problemas de inicio de sesión en ditos casos. Se perde as súas credenciais de inicio de sesión ou se se pecha a conta da que obtivo as súas credenciais, non poderá recuperar os datos almacenados. Para axudar a garantir un acceso continuo, recomendamos utilizar máis dunha credencial de inicio de sesión coa súa conta de HealthVault. Microsoft non aproba nin controla o funcionamento, a compatibilidade nin a seguranza das credenciais que non sexan de Microsoft que vostede poida utilizar, nin se fai responsable delas.
  • ii. Microsoft Band. O dispositivo e a aplicación de Microsoft Band non son dispositivos médicos e están deseñados unicamente para obter información de forma física e benestar. Non están deseñados para usarse no diagnóstico de enfermidades ou outras doenzas nin para a cura, alivio, tratamento ou prevención de enfermidades ou outras condicións. Microsoft non é responsable de ningunha decisión que tome en función da información que reciba de Microsoft Band.
  • iii. Bots de saúde e HealthVault Insights. A aplicación de bots de saúde e HealthVault Insights, incluídos os plans de acción, a información, os avisos e outras funcionalidades, non son dispositivos médicos e están deseñados unicamente para obter información de forma física e benestar cun programa emitido por un profesional sanitario. Non están deseñados para usarse como substitutos do consello dun médico profesional nin no diagnóstico de enfermidades, nin para a cura, alivio, tratamento ou prevención de enfermidades ou outras condicións. Asume responsabilidade completa do uso que faga dos bots de saúde e de HealthVault Insights e recoñece que os Avisos de HealthVault Insights están deseñados unicamente como un sistema de copia de seguranza útil para avisos de tarefas e medicación. Microsoft non é responsable de ningunha decisión que vostede tome en función da información que reciba dos bots de saúde e de HealthVault Insights. Debe consultar sempre cun médico antes de usar HealthVault Insights e para aclarar calquera dúbida que poida ter con relación a un problema de saúde, dieta, forma física ou programa de benestar. Nunca faga caso omiso do consello dun médico profesional nin demore a súa busca debido a información á que accedeu en ou a través dos Servizos. Como acontece con calquera tecnoloxía, é posible que os bots de saúde e HealthVault Insights non funcionen segundo o esperado por diversos motivos, incluída a perda de potencia ou conectividade.
Texto completo
Bens dixitaisBens dixitais14k_DigitalGoods
Resumo
 • k. Bens dixitais. A través de Microsoft Groove, Filmes e programas de TV de Microsoft, Tenda e outros servizos relacionados e futuros, Microsoft pode permitirlle obter, escoitar, ver, reproducir ou ler (segundo corresponda) música, imaxes, vídeos, texto, libros, xogos ou outros materiais ("Bens dixitais") que obteña en formato dixital. Os Bens dixitais son só para o se uso persoal, non comercial de entretemento. Vostede acepta non redistribuír, difundir, executar, amosar nin transferir publicamente copias dos Bens dixitais. É posible que os Bens dixitais sexan propiedade de Microsoft ou de terceiras partes. En todos os casos, vostede recoñece e acepta que os seus dereitos en relación cos Bens Dixitais están limitados polas presentes Condicións de uso, as leis de copyright e as regras de uso dispoñibles en https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Vostede acepta que non tentará modificar ningún Ben Dixital obtido a través de calquera dos Servizos por calquera motivo, incluído o propósito de ocultar ou modificar a propiedade ou orixe dos Bens Dixitais. Microsoft ou os propietarios dos Bens Dixitais poderán, ocasionalmente, eliminar Bens Dixitais dos Servizos sen previo aviso.
Texto completo
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Resumo
 • l. OneDrive.
  • i. Atribución de almacenamento. Se dispón de máis contido almacenado na súa conta de OneDrive que o permitido conforme ás condicións de uso do servizo de subscrición gratuíta ou de pago a OneDrive e non responde aos avisos por parte de Microsoft para arranxar a súa conta mediante a eliminación do exceso de contido ou o cambio a un plan de subscrición novo con máis capacidade de almacenamento no prazo de 30 días a partir do envío do aviso (ou calquera outro período máis longo que se especifique no aviso), Microsoft resérvase o dereito a pechar a súa conta e eliminar ou desactivar o acceso ao Seu Contido en OneDrive.
  • ii. Desempeño do servizo. Algúns factores, como o equipo, a conexión a internet e os esforzos de Microsoft por manter o desempeño e a integridade do seu servizo, poden provocar que experimente retardos ao cargar ou sincronizar contido en OneDrive.
  • iii. Aviso de caducidade. Avisarémolo polo menos cun mes de antelación antes de pechar a súa conta de OneDrive debido á inactividade conforme á sección 4(a)(ii). Se é vostede subscritor de pago de OneDrive, non pecharemos a súa conta debido á inactividade durante ningún período que teña pagado polo seu uso de OneDrive.
  • iv. Modificacións no servizo de OneDrive. Enviarémoslle unha notificación con polo menos 30 días de antelación se algunha modificación nos servizos de OneDrive gratuítos ou de pago puidera facerlle perder o acceso ao Seu Contido en OneDrive.
  • v. Subscricións de pago. Se reducimos os seus límites de almacenamento de datos de OneDrive ou cancelamos o servizo de OneDrive, poderá cancelar a súa subscrición de pago a OneDrive e ofrecerémoslle un reembolso rateado correspondente á devandita subscrición. Enviarémoslle un aviso con polo menos 30 días de antelación respecto de calquera modificación e deberá efectuar a cancelación dentro do período establecido no aviso.
Texto completo
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Resumo
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Programa. Microsoft Rewards (o "Programa") permítelle gañar puntos que se poden trocar polas actividades que realiza, como buscas cualificadas, adquisicións, tempo dedicado de forma activa a exploración con Microsoft Edge, e outras ofertas de Microsoft. As ofertas poden variar segundo o mercado. Enténdese por busca o acto realizado polo usuario individual que escribe texto de forma manual co propósito de boa fe de obter resultados da busca de Bing para fins de investigación propia de dito usuario. Este acto non inclúe consultas especificadas por bots, macros ou outros medios automatizados ou fraudulentos de calquera tipo ("Busca"). Enténdese por adquisición o proceso de compra de bens ou a descarga ou a adquisición dunha licenza para contido dixital de Microsoft, xa sexa gratuíto ou de pagamento ("Adquisición"). Os puntos do programa Rewards non se ofrecen para todas as compras de Microsoft. Enténdese por exploración de forma activa con Microsoft Edge a exhibición do explorador na pantalla do dispositivo do usuario (por exemplo, aberto e en uso, de modo que a icona de Microsoft Edge destaque na barra de tarefas, o que indica que a aplicación está a usarse), así como o uso do explorador para ver sitios web e vídeos, comprobar o correo electrónico ou outros usos habituais dos exploradores. Para gañas puntos polo uso de Microsoft Edge, debe establecerse Bing como o motor de busca predefinido do explorador e debe activarse a función de telemetría na configuración de Windows. Ocasionalmente, é posible que Microsoft ofreza oportunidades adicionais para gañar puntos, e cada oferta para gañar puntos estará dispoñible por un tempo limitado. Os puntos que gañe o usuario poden trocarse por artigos ("Premios") na páxina destinada a facer isto. Para obter máis información, consulte a sección Premios en support.microsoft.com ("Preguntas máis frecuentes").
   • 1. Requisitos do Programa. O usuario debe ter unha conta de Microsoft válida, e os seus dispositivos deben cumprir cos requisitos mínimos do sistema. O Programa está aberto para aqueles usuarios que residan nos mercados que se indican na sección Preguntas máis frecuentes. Cada persoa só pode ter unha conta do Programa, aínda que dispoña de varios enderezos de correo electrónico, e os núcleos familiares teñen un límite máximo de seis (6) contas. O Programa ofrécese exclusivamente para o seu uso persoal e sen fins comerciais.
   • 2. Puntos. A excepción da doazón de puntos a unha entidade sen ánimo de lucro especificada no centro de trocos, non é posible transferir puntos. Os puntos non son propiedade persoal do usuario e non se pode obter efectivo nin diñeiro a cambio deles. Os puntos outórganse con carácter promocional. Vostede non pode comprar puntos. Microsoft pode limitar a cantidade de puntos ou Premios por persoa, núcleo familiar ou durante un determinado período (por exemplo, un día). Poden trocarse até un máximo de 550.000 puntos por ano natural do Programa. Os puntos gañados no Programa non son válidos noutros programas ofrecidos por Microsoft nin por terceiros, nin se pode combinar entre eles. Os puntos non trocados caducan se o usuario non gaña nin troca puntos durante un período de dezaoito (18) meses.
   • 3. Premios. Vostede pode trocar os seus puntos no centro de troco, ou ben, pode facer unha doazón a unha determinada organización sen ánimo de lucro. Podería haber un número limitado dun Premio específico dispoñible, e ditos Premios entregaranse por orde de chegada. É posible que se lle solicite información adicional, como o seu enderezo postal e un número de teléfono (que non sexa un número gratuíto nin de VoIP). Así mesmo, pode que se lle solicite que escriba un código de prevención de fraude ou que asine documentos legais adicionais para trocar os puntos por Premios. Unha vez que solicite un Premio, non poderá cancelalo nin devolvelo para solicitar un reembolso dos puntos, salvo no caso de produtos defectuosos ou se así o esixe a lexislación aplicable. Se solicita un Premio do que non hai existencias ou que non está dispoñible por outros motivos, Microsoft determina, a súa total discreción, se o substitúe por un Premio de valor equivalente ou se lle devolve os puntos. Microsoft pode actualizar os Premios que se ofrecen no centro de troco ou interromper a oferta de Premios concretos. Algúns Premios poden ter requisitos de idade. Tales requisitos incluiranse na oferta pertinente. Vostede é responsable de todos os impostos federais, provinciais e locais, así como doutros custos derivados da aceptación e uso do Premio. Os Premios enviaranse por correo electrónico ao enderezo de correo electrónico que vostede indique cando solicite o seu Premio; polo tanto, é conveniente manter dito enderezo actualizado. Os Premios que non se poidan entregar volverán a emitirse e, polo tanto, se perderán. Os Premios non se poden revender.
   • 4. Cancelación da participación no Programa. A súa conta do Programa cancelarase se non inicia sesión no prazo de dezaoito (18) meses como mínimo. Así mesmo, Microsoft resérvase o dereito de cancelar a conta do Programa dun usuario específico por motivos de alteración, abuso ou estafa en relación co Programa, ou por incumprimento das presentes Condicións de uso. Se o Programa se cancela (xa sexa a instancias súas ou de Microsoft) ou se suspende, vostede disporá de noventa (90) días para trocar os seus puntos; do contrario, perderanse. Non momento da cancelación, finaliza o seu dereito de usar o Programa e acumular futuros puntos.
   • 5. Outras condicións. Microsoft resérvase o dereito de descualificar ao usuario, desactivar o seu acceso ao Programa ou á súa conta do programa Rewards, ou reter os puntos, os Premios e as contribucións a entidades benéficas se Microsoft considera que o usuario altera algún aspecto do Programa ou abusa del, ou que puidera participar en actividades que infrinxan estas Condicións de uso.
Texto completo
MisceláneaMiscelánea16_17_18_miscellaneous
Resumo

14. Miscelánea. Esta sección e as seccións 1, 9 (respecto ao importes nos que se incorra antes de finalizar estas Condicións de uso), 10, 11, 12, 16 e aquelas que, polos seus termos, sexan de aplicacións despois da súa finalización subsistirán a toda terminación ou cancelación destas Condicións de uso. Podemos ceder, transferir ou dispoñer dalgún outro modo os nosos dereitos e obrigas en virtude destas Condicións de uso, na súa totalidade ou en parte, sempre e cando dita cesión, transmisión ou disposición non sexa en detrimento de vostede, en calquera momento e sen aviso. Vostede non pode ceder nin transferir as presentes Condicións de uso nin ningún dereito a utilizar os Servizos nin dispoñer deles dalgún outro modo. Este é o Contrato completo entre vostede e Microsoft que regula o uso dos Servizos. Substitúe a todos os contratos entre vostede e Microsoft anteriores respecto ao uso dos Servizos. Todas as partes destas Condicións de uso son de aplicación na medida en que o permita a lei aplicable. Se un tribunal ou árbitro determina que parte destas Condicións de uso non pode aplicarse tal cal, ditas condicións de uso consideraranse substituídas por outras similares na medida esixible de acordo coa lei aplicable, pero o resto destas Condicións de uso non se modificará. Estas Condicións de uso son unicamente en beneficio das partes. Ningunha outra persoa se beneficiará, excepto os sucesores ou cesionarios de Microsoft. Os títulos das seccións só serven como referencia.

15. Leis de exportación. Vostede debe cumprir con todas as leis e normativas nacionais e internacionais en materia de exportación que se aplican ao software ou aos Servizos, incluídas as restricións en canto a destinos, usuarios finais e uso final. Se desexa obter máis información sobre restricións xeográficas e de exportación, visite https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 e https://www.microsoft.com/exporting.

16. Dereitos reservados e Comentarios. A excepción do permitido de forma expresa nestas Condicións de Uso, Microsoft non lle garante ningunha licenza nin ningún outro tipo de dereito en virtude de patentes, coñecementos, copyrights, secretos empresariais, marcas comerciais ou outra propiedade intelectual da que Microsoft ou calquera entidade relacionada sexa propietaria, así como que controle, entre os que se inclúen, sen limitarse, nomes, imaxes comerciais, logotipos ou equivalentes. Se fornece a Microsoft ideas, propostas, comentarios ou suxestións, entre as que se inclúen, sen limitarse, ideas para novos produtos, tecnoloxías, promocións, nomes de produtos, comentarios acerca de produtos ou melloras do produto ("Comentarios"), concédelle, sen custos, sen dereitos de autor e sen ningunha outra obriga para vostede, o dereito a facer, ter feito e crear traballos derivados, así como a usar, compartir e comercializar os seus comentarios de calquera xeito e con calquera fin. Non poderá achegar Comentarios que estean suxeitos a unha licenza que requira que Microsoft autorice o uso de software, tecnoloxías ou documentación que forneza os seus servizos a terceiros como consecuencia da inclusión dos seus Comentarios por parte de Microsoft.

Texto completo
AVISOSAVISOSNOTICES
Resumo

Avisos e procedemento de realización de reclamacións por incumprimento dos dereitos de copyright. Microsoft respecta os dereitos de propiedade intelectual de terceiros. Se ten algunha reclamación por incumprimento dos dereitos de copyright, incluídas reclamacións de incumprimento de copyright, recomendámoslle enviar o aviso ao axente designado de Microsoft. Para obter detalles e información de contacto, consulte Avisos e procedementos da reclamación por incumprimento dos dereitos de copyright.

Microsoft segue os procesos descritos no título 17 do código dos Estados Unidos, sección 512, para responder ás notificacións sobre incumprimentos de copyright. Se se producen as circunstancias propicias, Microsoft tamén pode desactivar ou pechar as contas dos usuarios dos seus servizos que incumpran as normas repetidamente.

Avisos e procedementos relacionados coas consultas de propiedade intelectual na publicidade. Consulte as Instrucións de propiedade intelectual acerca das consultas de propiedade intelectual da nosa rede publicitaria.

Avisos de copyright e marcas comerciais Os Servizos son copyright © 2018 Microsoft Corporation e/ou os seus fornecedores, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, EUA. Todos os dereitos reservados. Microsoft e os nomes, logotipos e iconas de todos os seus produtos, software e servizos poden ser marcas rexistradas ou marcas comerciais de Microsoft nos Estados Unidos e/ou noutros países. Os nomes das empresas e dos produtos reais poden ser marcas comerciais dos seus respectivos propietarios. Todos os dereitos non concedidos expresamente nestas Condicións de uso están reservados. Parte do software que se utiliza nalgúns servidores dos sitios web de Microsoft está parcialmente baseado no traballo de Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Todos os dereitos reservados. O software “gnuplot” que se utiliza nalgúns servidores dos sitios web de Microsoft está suxeito a Copyright © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Todos os dereitos reservados.

Aviso médico. Microsoft non fornece asesoramento sanitario, diagnósticos nin tratamentos médicos ou de outro tipo. Consulte sempre ao seu médico ou a outro profesional sanitario para aclarar calquera dúbida que poida ter con relación a un problema de saúde, dieta, forma física ou programa de benestar. Nunca faga caso omiso do consello dun médico profesional nin demore a súa busca debido a información á que accedeu en ou a través dos Servizos.

Cotizacións en bolsa e datos do índice (incluídos valores do índice). © 2013 Morningstar, Inc. Todos os dereitos reservados. A información aquí contida: (1) é propiedade de Morningstar ou dos seus provedores de contido; (2) non poderá copiarse nin distribuírse e (3) non se garante que sexa precisa, exhaustiva nin puntual. Nin Morningstar nin os seus provedores de contido son responsables de ningún dano ou perda derivados do uso desta información. Os resultados obtidos no pasado non garanten o rendemento futuro.

Non poderá usar os Dow Jones IndexesSM, datos do índice nin as marcas de Dow Jones en conexión coa emisión, creación, patrocinio, comercio, márketing ou promoción de ningún instrumento financeiro ou produto de inversión (por exemplo, derivados, produtos estruturados, fondos de inversión, fondos cotizados en bolsa, carteiras de inversión, etc., cando o prezo, o rendemento ou a rendibilidade do instrumento ou produto de inversión baséase en, está relacionado con ou pretende rastrexar calquera dos Índices ou unha proxy de calquera dos Índices) se non dispón dun contrato independente por escrito con Dow Jones.

Aviso financeiro. Microsoft non é un axente ou corredor de bolsa nin un asesor de inversión rexistrado segundo as leis federais de valores dos Estados Unidos ou as leis de valores doutras xurisdicións e non asesora a persoas sobre a oportunidade de inverter, adquirir ou vender valores ou outros servizos ou produtos financeiros. Nada do contido nos Servizos é unha oferta ou solicitude para comprar ou vender ningún valor. Nin Microsoft nin os que lles outorgan licenzas das cotizacións en bolsa e datos do índice aproban nin recomendan ningún servizo ou produto financeiro en particular. Nada do contido nos Servizos pretende ser un consello profesional, incluídos, sen limitarse, as inversións ou o asesoramento fiscal.

Aviso acerca dos estándares visuais H.264/AVC e MPEG-4 Visual, e o estándar de vídeo VC-1. É posible que o software inclúa as tecnoloxías de códec H.264/AVC, MPEG-4 Visual ou VC-1 que poden dispor de licenzas de MPEG LA, L.L.C. Esta tecnoloxía é un formato de comprensión de datos de información de vídeo. MPEG LA, L.L.C. require que se inclúa este aviso:

ESTE PRODUTO DISPÓN DUNHA LICENZA DE ACORDO COAS LICENZAS DOS CONXUNTOS DE PATENTES H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL E VC-1 PARA O USO PERSOAL E NON COMERCIAL DUN USUARIO CO FIN DE (A) CODIFICAR VÍDEO CUMPRINDO OS ESTÁNDARES ("ESTÁNDARES DE VÍDEO") E/OU (B) DESCODIFICAR VÍDEO H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL E VC-1 PREVIAMENTE CODIFICADO POR UN USUARIO QUE REALICE UNHA ACTIVIDADE PERSOAL E NON COMERCIAL E/OU OBTIDO DUN PROVEDOR DE VÍDEO CON LICENZA PARA FORNECER O MATERIAL. NON SE APLICARÁ NINGUNHA DAS LICENZAS A OUTROS PRODUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE SE O PRODUTO SE FORNECE EN CONXUNTO CON ESTE SOFTWARE. NON SE CONCEDE LICENZA PARA NINGÚN OUTRO USO. É POSIBLE OBTER MÁIS INFORMACIÓN DE MPEG LA, L.L.C. CONSULTE O SITIO WEB MPEG LA.

Só a efectos aclaratorios, este aviso non limita nin impide o uso do software fornecido segundo estas Condicións de uso para usos empresariais a título persoal e que non inclúen (i) a redistribución do software a terceiros nin (ii) a creación de material coas tecnoloxías que cumpren cos ESTÁNDARES DE VÍDEO co fin de distribuílo a terceiros.

Texto completo
CONDICIÓNS DA LICENZA DA APLICACIÓN ESTÁNDARCONDICIÓNS DA LICENZA DA APLICACIÓN ESTÁNDARSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Resumo

TERMOS DE LICENZA ESTÁNDAR DA APLICACIÓN
PARA APLICACIÓNS QUE SE OFRECEN NA ÁREA ECONÓMICA EUROPEA

MICROSOFT STORE

Estas condicións da licenza constitúen un contrato entre vostede e o editor da aplicación. Recomendámoslle que as lea. Ditos termos rexen o uso que vostede faga das aplicacións de software que descargue de Microsoft Store (á que se fai referencia nos presentes Termos de Licenza como "Store"), incluídas as actualizacións ou os complementos das aplicacións, a menos que ditas aplicacións dispoñan de termos independentes, en cuxo caso só se aplican estes últimos.

SE NON ACEPTA ESTAS CONDICIÓNS DE USO, NON TERÁ DEREITO A DESCARGAR NIN UTILIZAR A APLICACIÓN E NON DEBE FACELO.

Editor da aplicación fai referencia á entidade que lle concede a licenza da aplicación a vostede, tal como se identifica en Store.

Se cumpre estas condicións da licenza, disporá dos dereitos indicados a continuación.

 • 1. DEREITOS DE INSTALACIÓN E DE USO Pode instalar e usar a aplicación en dispositivos Windows ou en consolas Xbox tal como se describe nas Regras de uso de Microsoft. Microsoft resérvase o dereito de modificar as súas Regras de uso en calquera momento.
 • 2. SERVIZOS POR INTERNET.
  • a. Consentimento para Servizos por Internet ou Sen Fíos. Se a aplicación se conecta a sistemas informáticos por internet, o que pode incluír unha rede sen fíos, o uso da aplicación implica que consente a transmisión de información do dispositivo estándar (incluída, pero sen limitarse a, información técnica acerca do seu dispositivo, o software do sistema e da aplicación e os periféricos) para servizos por internet ou sen fíos. Se se presentan outras condicións de uso relacionadas co uso dos servizos aos que se accede ao usar a aplicación, tamén se deberán cumprir.
  • b. Uso indebido dos Servizos por Internet. Non pode utilizar ningún servizo por internet de xeito que poida danalo ou prexudicar intencionadamente o uso que fagan outras persoas del ou da rede sen fíos. Non pode utilizar o servizo para intentar obter acceso non autorizado a ningún servizo, conxunto de datos, conta ou rede por ningún medio.
 • 3. ÁMBITO DA LICENZA. Concédese unha licenza para utilizar a aplicación, pero esta non se vende. Este contrato só lle fornece algúns dereitos para utilizar a aplicación. Se Microsoft inhabilita a posibilidade de utilizar as aplicacións nos seus dispositivos en conformidade co seu contrato con Microsoft, todos os dereitos de licenza asociados finalizarán. O editor da aplicación resérvase todos os demais dereitos. A menos que as leis aplicables lle outorguen máis dereitos á parte desta limitación, só pode utilizar a aplicación tal e como se permite expresamente neste contrato. Ao facelo, debe cumprir todas as limitacións técnicas da aplicación que só lle permiten utilizala de determinadas maneiras. Non poderá:
  • a. Saltar as limitacións técnicas da aplicación.
  • b. Aplicar enxeñaría inversa, descompilar ou desensamblar a aplicación, excepto se o permiten as disposición da lei de copyright aplicable para programas de computador de forma explícita.
  • c. Facer máis copias da aplicación das que se indican neste contrato ou das que permite a lei vixente, a pesar desta limitación.
  • d. Publicar ou facer dalgún outro xeito que a aplicación estea dispoñible para que a copien outras persoas.
  • e. Arrendar, alugar ou emprestar a aplicación.
  • f. Transmisión da aplicación ou deste contrato a un terceiro.
 • 4. DOCUMENTACIÓN. Se se fornece documentación coa aplicación, pode copiar e utilizar a documentación co fin de utilizala como referencia e a título persoal.
 • 5. RESTRICIÓNS DE EXPORTACIÓN E TECNOLOXÍA. A aplicación tamén pode estar suxeita a leis e normativas de exportación e control tecnolóxico nacionais e internacionais. Debe cumprir todas as leis e normativas de exportación nacionais e internacionais que regulen a tecnoloxía que usa ou admite a aplicación. Estas leis inclúen restricións de destinos, usuarios finais e usos. Para obter máis información acerca dos produtos da marca de Microsoft, visite o sitio web de exportación de Microsoft.
 • 6. SERVIZOS DE ASISTENCIA. Póñase en contacto co editor da aplicación para determinar se hai servizos de asistencia dispoñibles. Microsoft, o fabricante do seu hardware e o operador de rede sen fíos (excepto se un deles é o editor da aplicación) non teñen a responsabilidade de fornecer servizos de asistencia para a aplicación.
 • 7. CONTRATO COMPLETO. Este contrato, todas as políticas de privacidade aplicables, as condicións de uso adicionais que acompañan á aplicación e as condicións de uso dos suplementos e actualizacións constitúen o contrato de licenza completo entre vostede e o editor da aplicación.
 • 8. LEI VIXENTE.
  • a. Estados Unidos e Canadá. Se adquiriu a aplicación nos Estados Unidos ou en Canadá, as leis do estado ou provincia do seu lugar de residencia (ou, no caso dunha empresa, do lugar onde ten a súa oficina principal) rexerán a interpretación destas condicións de uso, as reclamacións por incumprimento derivadas e calquera outra reclamación (incluídas as reclamacións de protección de consumidores, competencia desleal e responsabilidade extracontractual), independentemente da existencia ou non de conflito entre principios legais.
  • b. Fóra dos Estados Unidos e Canadá. Se adquiriu a aplicación noutro país, aplicaranse as leis dese país.
 • 9. EFECTO LEGAL. Este contrato describe certos dereitos legais. É posible que dispoña doutros dereitos de acordo coas leis do seu país ou estado. Este contrato non cambia os seus dereitos conforme ás leis do país ou estado de residencia se as leis do país ou estado de residencia non o permiten.
 • 10. EXCLUSIÓN DE GARANTÍA. A aplicación dispón dunha licenza "tal cal", "con todos os seus defectos" e "en función da súa dispoñibilidade". O editor da aplicación, no seu nome, Microsoft (se Microsoft non é o editor da aplicación), os operadores de redes sen fíos en cuxa rede se fornece a aplicación e cada un dos nosos respectivos afiliados, fornecedores, axentes e provedores (as "Partes Cubertas"), non ofrecen ningunha garantía contractual, garantía nin condición adicional en relación coa aplicación. A vostede asístenlle todas as garantías obrigatorias previstas pola lei, pero non concedemos outras garantías. Na medida permitida pola lexislación local, as Partes Cubertas exclúen calquera garantía obrigatoria implícita, incluídas as de comercialización, idoneidade para un propósito particular, seguridade, comodidade e ausencia de incumprimento.
 • 11. LIMITACIÓN DE RECURSOS E DANOS.
  • a. O editor da aplicación non se responsabilizará do contido do usuario nin dos materiais de terceiros, incluídas as ligazóns a sitios web de terceiros, nin das actividades que fornecen os usuarios. Ese contido e esas actividades non se poden atribuír ao editor da aplicación nin representan a opinión do editor da aplicación.
  • b. O editor da aplicación só se responsabilizará se se incumpren as obrigas materiais dos presentes termos de licenza.
  • c. O editor da aplicación, os seus axentes indirectos e os seus representantes legais non se responsabilizan de ningún dano imprevisto nin de ningunha perda económica en relación a calquera dano indirecto, incluída a perda de beneficios, a menos que o editor da aplicación, os seus axentes indirectos e os seus representantes legais cometan polo menos unha neglixencia grave ou dolo.
  • d. Calquera responsabilidade obxectiva do editor da aplicación, incluídas, entre outras, a responsabilidade en virtude da Lei de responsabilidade por produtos e a responsabilidade obxectiva por incumprimento da garantía, non se verá afectada pola limitación de responsabilidade. Isto tamén se aplica á responsabilidade do editor da aplicación, dos seus axentes indirectos e dos seus representantes legais no caso de fraude ou pola neglixencia destes que derive en lesión persoal ou falecemento.
  • e. Estas condicións da licenza da aplicación e o uso da aplicación ou dos servizos dispoñibles a través da aplicación non poden derivar en ningunha outra reclamación contractual nin legal ademais das que se mencionan desde a subsección (a) até a (e) desta sección 11.
Texto completo
Servizos cubertosServizos cubertosserviceslist
Resumo

Os produtos, aplicacións e servizos seguintes están cubertos polo Contrato de servizos de Microsoft, pero é posible que non estean dispoñibles no mercado.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Aplicación Mapas
 • Asistente de recuperación e asistencia de Microsoft para Office 365
 • Bing
 • Bing App for Android
 • Bing Apps
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing Desktop
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing in the Classroom
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Search app
 • Bing Sportscaster
 • Bing Toolbar
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Browser
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Busca intelixente
 • Citizen Next
 • Conta de Microsoft
 • Correo de Windows Live
 • Cortana
 • Cortana skills by Microsoft
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dicionario de Bing
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Entrevistas de Skype
 • Face Swap
 • Familia de Microsoft
 • Filmes e programas de TV de Microsoft
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Galería de fotografías de Windows
 • Groove
 • Groove Music Pass
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Mapas de Bing
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Health
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Mixer
 • MSN Carteira
 • MSN Deportes
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Noticias
 • MSN O Tempo
 • MSN Premium
 • MSN Receitas
 • MSN Saúde e Benestar
 • MSN Viaxes
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 University
 • Office Online
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive
 • OneDrive.com
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • Tenda
 • Tenda de Office
 • Tenda Windows
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Vídeo Xbox
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • Xogos, aplicacións e sitios web de Windows publicados por Microsoft
 • Xogos, aplicacións e sitios web de Xbox Game Studios
Texto completo
Entidades afiliadas contratantes (no caso dos Servizos de pago da sección 10(b))Entidades afiliadas contratantesAffiliateContractingEntities
Resumo

Non hai ningunha entidade afiliada contratante neste momento. Microsoft Ireland Operations Limited é a súa entidade contratante.

Texto completo
12 de novembro de 2018 0