Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  KYAUTA
  Update
  KYAUTA
  Application
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  KYAUTA
  Update
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  KYAUTA
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Hausa ya ba da Hausa inta ce mai amfani ma yawan shiri Microsoft Office 2007.
  KYAUTA
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  KYAUTA
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  KYAUTA
  Application
  Kayan Gwaji na Microsoft Office yana ƙyale gyara a cikin ƙarin harsuna.
  KYAUTA
  Application
  Microsoft Office 2013 Language Interface Pack - Hausa yana ba da mahaɗin mai amfani da aka fassara ga yawancin afilikeshon ɗin Microsoft Office 2013.
  KYAUTA
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  KYAUTA