Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v hardwarových zařízeních osobní výpočetní techniky společnosti Microsoft

poslední aktualizace říjen 2014

Společnost Microsoft chrání vaše osobní údaje při dodávání softwaru pro použití ve značkových hardwarových zařízeních osobní výpočetní techniky Microsoft. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje mnohé postupy při shromažďování a používání údajů v hardwarových zařízeních a příslušenství značky Microsoft a souvisejícím softwaru či službách (společně „hardwarové zařízení“). Zaměřuje se na funkce, které komunikují s Internetem. Nevztahuje se na jiné online či offline webové stránky, produkty ani služby či zařízení společnosti Microsoft. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje na hardwarová zařízení, která zobrazují toto prohlášení nebo na něj odkazují.

Shromažďování a používání vašich informací

Informace shromážděné společností Microsoft nebo odeslané společnosti Microsoft mohou být uloženy a zpracovány v USA nebo v jakékoli jiné zemi, ve které sídlí zastoupení či pobočky společnosti Microsoft nebo kde poskytovatelé služeb provozují své služby. Při shromažďování, používání a zachovávání údajů z Evropské unie se společnost Microsoft řídí pravidly bezpečného přístavu dle nařízení Ministerstva obchodu Spojených států amerických.

Chceme vám nabídnout konzistentnější a osobnější komunikaci se společností Microsoft, a proto mohou být informace shromážděné prostřednictvím jedné služby společnosti Microsoft zkombinovány s informacemi získanými prostřednictvím jiných služeb společnosti Microsoft. Kromě případů uvedených v tomto prohlášení se osobní informace, které nám poskytnete, nepřevedou bez vašeho souhlasu žádným třetím stranám.

Společnost Microsoft má k těmto informacím přístup a může je spolu s obsahem vaší komunikace zveřejnit k těmto účelům:

  • vyhovění platným zákonům nebo odpovídání na zákonné dotazy či procesy;
  • ochrana práva či vlastnictví společnosti Microsoft nebo našich zákazníků, včetně vymáhání našich dohod či zásad v souvislosti s vaším využíváním softwaru, služby nebo zařízení; nebo
  • jednání v dobré víře v to, že tento přístup či zveřejnění je nezbytné k ochraně osobní bezpečnosti zaměstnanců či zákazníků společnosti Microsoft nebo veřejnosti.

Kromě případů uvedených v tomto prohlášení se osobní informace, které nám poskytnete, nepřevádějí bez vašeho souhlasu žádným třetím stranám. V některých případech si najímáme jiné společnosti za účelem poskytnutí omezených služeb naším jménem, například:

  • Balení, odesílání a dodání zakoupeného zboží a jiné pošty
  • Odpovídání na dotazy zákazníků o produktech a službách
  • Zpracování registrací událostí
  • Zpracování statistické analýzy našich služeb

Těmto společnostem poskytneme jen takové osobní informace, které potřebují pro odvedení služeb, a tyto informace nesmějí používat k žádnému jinému účelu.

Shromažďování a používání informací o vašem počítači

Při používání hardwarových zařízení s funkcemi na ovládání Internetu se informace o vašem počítači („standardní informace o počítači“) odesílají na webové stránky, které navštěvujete, a do online služeb, které využíváte. Společnost Microsoft využívá standardní informace o počítači k poskytování služeb na Internetu, ke zlepšení svých produktů a služeb a k účelům statistické analýzy. Standardní informace o počítači obvykle zahrnují informace o IP adrese, verzi operačního systému, verzi prohlížeče, místním nastavení a nastavení jazyka. V některých případech mohou standardní informace o počítači zahrnovat i ID hardwaru, které označuje výrobce zařízení, název zařízení a jeho verzi. Pokud některá funkce nebo služba odesílá informace společnosti Microsoft, odešlou se i standardní informace o počítači.

Podrobnosti o ochraně údajů pro každou funkci hardwarového zařízení, software nebo službu uvedenou v prohlášení o zásadách ochrany údajů popisují, které další informace se shromažďují a způsoby, jak se využívají.

Zabezpečení vašich informací

Společnost Microsoft pomáhá chránit zabezpečení vašich informací. Využíváme různé technologie a postupy zabezpečení s cílem chránit vaše informace před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Uchováváme například informace, které poskytujete v počítačových systémech s omezeným přístupem, které se nacházejí v chráněných budovách.

Změny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení budeme čas od času aktualizovat, abychom reagovali na změny v našich produktech a službách a na odezvu zákazníků. Při zveřejnění těchto změn upravíme datum „poslední aktualizace“ ve vrchní části tohoto prohlášení. Pokud v tomto prohlášení nebo ve způsobu, jakým společnost Microsoft používá vaše osobní informace, dojde k závažným změnám, v předstihu zveřejníme náležité upozornění nebo vám jej přímo zašleme. Doporučujeme vám pravidelně si toto prohlášení pročítat, abyste měli vždy aktuální informace o tom, jak společnost Microsoft chrání vaše informace.

Další informace:

Společnost Microsoft uvítá jakékoli vaše komentáře ohledně tohoto prohlášení. Pokud máte v souvislosti s tímto prohlášením nějaké dotazy nebo pokud máte za to, že jej nedodržujeme, obraťte se na nás na této adrese:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Zvláštní funkce

Další část tohoto dokumentu se věnuje následujícím zvláštním funkcím:

Program Zlepšování služeb na základě zkušeností uživatelů

Máte možnost připojit se k našemu programu Zlepšování služeb na základě zkušeností uživatelů („CEIP“), jehož cílem je zlepšit kvalitu, spolehlivost a výkon hardwarového zařízení.

Další informace a celé prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro program CEIP najdete na stránce http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=280262

Chcete-li se k tomuto programu připojit, nebo se z něj naopak odhlásit, otevřete si sekci Ochrana osobních údajů nebo nápovědu nainstalovanou se softwarem.

Zasílání zpráv o chybách

Služba Zasílání zpráv o chybách vám umožňuje nahlásit problémy s hardwarovým zařízením společnosti Microsoft a získat informace, které vám mohou pomoci se jim vyhnout nebo je vyřešit.

Další informace o službě Zasílání zpráv o chybách a celé prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro tuto službu najdete na stránce http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=280262

Chcete-li se ze služby Zasílání zpráv o chybách odhlásit, vyberte ve výzvě k zasílání těchto zpráv možnost Ne.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Software Centrum myši a klávesnice Microsoft obsahuje odkazy na jiné webové stránky („propojené weby“). Společnost Microsoft tyto propojené weby neřídí ani neodpovídá za jejich obsah ani za odkazy uvedené na těchto webech či za jakékoli změny a aktualizace těchto webů nebo za informace, které tyto weby šíří. Společnost Microsoft vám tyto odkazy přináší pouze proto, že by vám mohly být užitečné, a neznamená to, že je společnost Microsoft schvaluje nebo je s jejich provozovateli jakýmkoli způsobem ve styku. Jakákoli jednání s třetími stranami (včetně zadavatelů reklamy), které jsou dostupné prostřednictvím odkazu v softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft, nebo účast v propagaci, včetně dodání zboží a služeb a platby za ně, a jakékoli další smluvní podmínky, záruky či ujednání související s těmito jednáními či propagací jsou záležitostí pouze mezi vámi a zadavatelem reklamy či jinou třetí stranou. Společnost Microsoft neodpovídá ani neručí za žádnou část těchto jednání či propagace.

Automatické aktualizace hardwaru Microsoft

Co tato funkce umí:

Díky funkci Automatické aktualizace hardwaru Microsoft („Automatické aktualizace“) získáte aktualizace pro svá hardwarová zařízení.

Shromážděné, zpracované a předané informace:

Pokud se rozhodnete pro účast v automatických aktualizacích, informace o konfiguraci vašeho počítače budou pravidelně online zasílány společnosti Microsoft pro kontrolu, zda jsou nějaké aktualizace pro hardwarové zařízení k dispozici. Pokud jsou nějaké aktualizace k dispozici, budete vyzváni k jejich instalaci. Na základě této výzvy se můžete rozhodnout, zda tyto aktualizace nainstalovat.

Použití informací:

Funkce Automatické aktualizace využije informace a konfiguraci vašeho počítače při rozhodování, zda jsou nějaké aktualizace k dispozici. I když je IP adresa, kterou používáte k přístupu na Internet, zaslána společnosti Microsoft, nebude použita k vaší identifikaci ani ke kontaktování vaší osoby.

Výběr/Ovládání:

Chcete-li dostávat upozornění na funkci Automatické aktualizace hardwaru Microsoft nebo je naopak odhlásit, podívejte se do nápovědy nainstalované se softwarem.

Instalace softwaru LifeCam/LifeChat

Co tato funkce umí:

Je nezbytné, aby měl váš počítač při instalaci softwaru LifeCam/LifeChat přístup na Internet. Informace o konfiguraci vašeho počítače budou odeslány společnosti Microsoft, aby se mohlo rozhodnout, která nejnovější verze softwaru má být stažena a nainstalována.

Shromážděné, zpracované a předané informace:

Při první instalaci softwaru LifeCam/LifeChat tento software odešle společnosti Microsoft informace o konfiguraci vašeho počítače, aby se mohlo rozhodnout o umístění souborů Microsoft ke stažení.

Použití informací:

Instalace softwaru LifeCam/LifeChat používá informace o konfiguraci počítače k tomu, aby se zajistilo stažení nejnovější verze softwaru LifeCam/LifeChat, který odpovídá konfiguraci vašeho systému. I když je IP adresa, kterou používáte k přístupu na Internet, zaslána společnosti Microsoft, nebude použita k vaší identifikaci ani ke kontaktování vaší osoby.

Výběr/Ovládání:

Pro instalaci softwaru LifeCam/LifeChat se vyžaduje shromáždění a předání údajů. Pokud nechcete, aby společnost Microsoft tyto údaje shromažďovala, nepoužívejte tento produkt.

Odeslat názor na zařízení Surface Hub

Co tato funkce umí:

Funkce Odeslat názor na zařízení Surface Hub umožňuje zaslat přes internet hodnocení společnosti Microsoft. Kromě případů uvedených v tomto prohlášení nezasílá funkce Odeslat názor na zařízení Surface Hub společnosti Microsoft vaše osobní údaje. Informace zaslané společnosti Microsoft se bez vašeho povolení nesdílejí mimo společnost Microsoft a její zastoupení a pobočky.

Shromážděné, zpracované a předané informace:

Kromě zaslání názoru textovou formou umožňuje funkce Odeslat názor na zařízení Surface Hub podle vašeho uvážení uvést e-mailovou adresu, na které vás společnost Microsoft může kontaktovat ohledně dalších podrobností. Vaši e-mailovou adresu nepoužijeme k jinému účelu než vyžádání si podrobnějších informací nebo vyjasnění vašeho názoru.

Funkce Odeslat názor na zařízení Surface Hub záměrně neshromažďuje jiné údaje, než které zašlete v rámci zpětné vazby, včetně vaší e-mailové adresy, pokud ji uvedete. Jako součást zaslání informací přes internet bude zpětná vazba obsahovat také standardní údaje o počítači.

Použití informací:

Společnost Microsoft využije informace ze zpětné vazby ke zlepšování softwaru, služeb a zařízení. Standardní údaje o počítači zahrnuté jako součást vaší zpětné vazby nebudou použity ke kontaktování vaší osoby.

Výběr/Ovládání:

Funkci Odeslat názor na zařízení Surface Hub používáte výhradně podle vlastního uvážení. Surface Hub nevyžaduje odeslání zpětné vazby.

Microsoft