Postupy: Klávesnice

Co znamenají kontrolky baterie na klávesnici?

Některé modely klávesnic a myší obsahují kontrolku, která udává aktuální stav baterie. V následující tabulce jsou popsány různé druhy signalizace a stavy.

Kontrolka

Model zařízení

Stav

Jednou dlouze zeleně blikne.

Dobíjecí model

Baterie jsou v pořádku. To se stává, když jsou baterie poprvé použity nebo pokaždé, když se zařízení zapne.

Pomalu zeleně bliká.

Dobíjecí model

Zařízení je dokováno v nabíjecí stanici a nabíjí se.

Nepřetržitě zeleně svítí.

Dobíjecí model

Zařízení je dokováno v nabíjecí stanici a již se nepotřebuje nabíjet.

Nepřetržitě zeleně svítí.

Presenter Mouse (japonská verze)

Je zapnuto laserové ukazovátko.

Zeleně/červeně bliká.

Bezdrátové připojení

Zařízení je zjistitelné (pokouší se připojit k vysílači).

Pomalu červeně bliká.

Nedobíjecí model

Baterie jsou téměř vybité a potřebují vyměnit.

Pomalu červeně bliká.

Dobíjecí model

Baterie jsou téměř vybité a potřebují nabít.

Rychle červeně bliká.

Dobíjecí model

Zařízení je dokováno v nabíjecí stanici, avšak při nabíjení došlo k chybě.

Příčiny chyb: Je vložen nevhodný typ baterií, baterie nejsou vloženy nebo došlo k závadě kontaktů baterií.

Řešení: Zkontrolujte, zda jsou vloženy správné baterie a zda jsou vloženy správně. Je-li to nutné, baterie vyjměte, otřete je čistým hadříkem a znovu je nainstalujte.

Nepřetržitě červeně svítí.

Presenter Mouse (standardní verze)

Je zapnuto laserové ukazovátko.

Microsoft