Postupy: Klávesnice

Jak mám změnit přiřazení kláves oblíbených kláves (My Favorites Keys) na klávesnici?

Některé klávesnice obsahují klávesy oblíbených položek (My Favorites). Těmto klávesám můžete přiřadit otevírání svých oblíbených webových stránek, souborů nebo složek.

Pokud pracujete v systému Windows 7, klávesy Oblíbené položky vám umožní procházet otevřené programy a jejich okna (programové skupiny) na hlavním panelu systému Windows 7. Můžete získat přístup až k pěti programovým skupinám v závislosti na počtu kláves oblíbených položek na vaší klávesnici. Pomocí seznamu odkazů můžete připnout programy k hlavnímu panelu, abyste je mohli poté rychle otevírat.

Použití kláves My Favorites s oblíbenými položkami na hlavním panelu systému Windows 7 a seznamem odkazů

Oblíbené položky hlavního panelu systému Windows 7

Vždy když otevřete nějaký program, zobrazí se na hlavním panelu ikona. Tato ikona odpovídá jedné z číslovaných kláves My Favorites. Například klávesa My Favorites 1 odpovídá první programové skupině na hlavním panelu, klávesa My Favorites 2 zase druhé programové skupině atd.

Pokud otevřete aplikaci Microsoft Word a poté otevřete tři dokumenty, stisknutím například klávesy My Favorites 3 se zobrazí okno s prvním dokumentem. Dalším stisknutím klávesy My Favorites 3 zobrazíte okno druhého dokumentu atd.

Přístup k programům a oknům na hlavním panelu systému Windows 7 pomocí kláves My Favorites

 • Stiskněte klávesu My Favorites, která odpovídá ikoně na hlavním panelu.

  Pokud máte otevřeno jedno okno programu, stisknutím klávesy My Favorites přepnete mezi minimalizací a obnovením okna.

  Pokud máte spuštěno více než jedno okno stejného programu, stisknutím klávesy My Favorites můžete procházet všemi okny a kartami, i když jsou tato okna minimalizována.

  Když máte v některých programech, které podporují karty, například v prohlížeči Internet Explorer, spuštěno několik karet, můžete mezi nimi procházet stisknutím klávesy My Favorites.

  Pokud jste připnuli nějaký program na hlavní panel, ale tento program ještě neběží, stisknutím klávesy My Favorites jej spustíte.

Seznam odkazů v systému Windows 7

Položky v seznamu odkazů systému Windows 7 závisí na programu, který je právě spuštěn. Například Seznam odkazů pro aplikaci Microsoft Word vám dá seznam často otevíraných dokumentů, Seznam odkazů pro prohlížeč Internet Explorer vám dá seznam často otevíraných karet / webových stránek atd.

Přístup k programům a oknům v seznamu odkazů systému Windows 7 pomocí kláves My Favorites

 1. Podržte očíslované klávesy My Favorites a zobrazte Seznam odkazů pro související program.
  Zobrazí se seznam odkazů obsahující možnosti závisející na programu, který jste si vybrali.
 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte požadovanou možnost a stiskněte klávesu ENTER.

Připnutí (přidání) programu na hlavní panel nebo seznam odkazů systému Windows 7

 1. Spusťte aplikaci, kterou chcete připnout na hlavní panel nebo seznam odkazů.
 2. Podržte očíslované klávesy My Favorites a zobrazte Seznam odkazů pro související program.
 3. Zobrazí se seznam odkazů obsahující možnosti závisející na programu, který jste si vybrali.
 4. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Připnout program na hlavní panel a poté stiskněte klávesu ENTER.

Odepnutí (odebrání) programu z hlavního panelu nebo seznamu odkazů systému Windows 7

 1. Podržte očíslované klávesy My Favorites a zobrazte Seznam odkazů pro související program.
 2. Zobrazí se seznam odkazů obsahující možnosti závisející na programu, který jste si vybrali.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Odepnout program z hlavního panelu a poté stiskněte klávesu ENTER.

Přesouvání programových skupin na hlavní panelu systému Windows 7 a změna jejich uspořádání

Počet programových skupin, ke kterým máte přístup prostřednictvím kláves My Favorites, závisí na počtu těchto kláves na klávesnici.

Software IntelliType Pro automaticky přiřadí klávesy My Favorites programům v pořadí, ve kterém se objevují na hlavním panelu. Ikony na hlavním panelu však můžete přeorganizovat, pokud se chcete ujistit, že vaše klávesy My Favorites jsou přiřazeny k programům, které používáte nejčastěji.

Pokud máte například otevřeno sedm programů a všimnete si, že sedmý z nich je ten, který používáte nejčastěji, na rozdíl od třetího z nich. Jednoduše zaměňte jejich pozice na panelu nástrojů a klávesy My Favorites se této změně přizpůsobí.

Přesunutí programových skupin na hlavní panelu a změna jejich uspořádání

 • Klikněte na ikonu programové skupiny, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji do nového umístění.

Otevírání určitých webových stránek, souborů nebo programů pomocí kláves My Favorites

Přiřazení klávesy My Favorites

 1. Otevřete webovou stránku, soubor nebo složku.
 2. Na klávesnici stiskněte a zmáčkněte jednu z očíslovaných kláves My Favorites. Zobrazí se dialogové okno
  My Favorites Key Settings (Nastavení mých oblíbených kláves) se webovou adresou, souborem nebo umístěním složky, které jste otevřeli v kroku 1.
 3. Kliknutím na OK přiřazení potvrdíte.
NEBO
 1. Stiskněte klávesu My Favorites.
 2. Objeví se dialogové okno My Favorites Key Settings (Nastavení oblíbených kláves).
 3. V seznamu My Favorites keys (Oblíbené klávesy) vyberte tu, kterou chcete přiřadit, a klikněte na možnost Change (Změnit).
 4. Objeví se dialogové okno My Favorites Key Settings (Nastavení oblíbených kláves).
 5. Přejděte na požadovanou webovou stránku, soubor nebo složku. Poté klikněte na možnost Open (Otevřít).
 6. Kliknutím na OK přiřazení potvrdíte.

Použití kláves oblíbených položek (My Favorites)

 • Stiskněte očíslovanou klávesu My Favorites.

Zobrazení seznamu nastavení všech kláves My Favorites

 • Stiskněte klávesu Show Favorites.

  V dialogovém okně Show My Favorites můžete změnit nastavení klávesy kliknutím na tlačítko Změnit napravo od každého nastavení.

Poznámka:

Symbol, který označuje klávesu Show Favorites, se může lišit v závislosti na modelu klávesnice.

Microsoft