Odstraňování potíží: Klávesnice

Odstraňování potíží s bezdrátovými zařízeními a zařízeními Bluetooth®

Kontrola a obnovení napájení

Kontrola baterií (dobíjecí zařízení)

Zkuste zařízení nabít. Úplné nabití zařízení může trvat hodinu i více. Projděte si dokumentaci dodanou společně se zařízením.

Poznámky:

 • Software může zobrazovat varování na nízký stav nabití baterie. Pokud došlo k potížím s bezdrátovým připojením, nemusí být stav baterie úplně přesný. Pokud po výměně baterií i nadále dostáváte upozornění, postupujte podle druhého řešení uvedeného v tomto článku.
 • Některé nabíjecí baterie může být také nutné vyměnit. Informace o bateriích naleznete v dokumentaci dodané společně se zařízením.

Kontrola baterií (nedobíjecí zařízení)

 1. Zkontrolujte, zda jste do zařízení nainstalovali správný typ baterií. Informace o bateriích naleznete v dokumentaci dodané společně se zařízením.
 2. Všechny baterie vyměňte za nové.

Poznámka:

Software může zobrazovat varování na nízký stav nabití baterie. Pokud došlo k potížím s bezdrátovým připojením, nemusí být stav baterie úplně přesný. Pokud po výměně baterií i nadále dostáváte upozornění, postupujte podle druhého řešení uvedeného v tomto článku.

Obnovení napájení zařízení

 1. Je-li zařízení vybaveno vypínačem, vypněte je.
 2. Pokud zařízení obsahuje vyjímatelné baterie, vyjměte je a znovu je vložte do zařízení. Ujistěte se, že vkládáte baterie správně.
 3. Je-li zařízení vybaveno vypínačem, zapněte je.

Vyhledání aktualizací softwaru

Vyhledání aktualizací systému Windows

 1. Klikněte na nabídku Start, poté na složku Všechny programy a na možnost Windows Update.
 2. Stáhněte a nainstalujete důležité aktualizace a vlastní aktualizace, zejména ty, které souvisejí s hardwarem.

Soubor Readme

 • Nejnovější informace o určitém produktu naleznete v souboru Readme.

Kontrola připojení USB mezi počítačem a vysílačem

Odpojení a opětovné připojení vysílače

 1. Odpojte bezdrátový vysílač a znovu jej připojte.
 2. Je-li bezdrátový vysílač zapojen do rozbočovače USB, odpojte rozbočovač a poté jej znovu zapojte.

Připojení bezdrátového vysílače k jinému portu ve stejném počítači

 • Máte-li v počítači více portů USB, zkuste přijímač USB připojit do jiného portu ve stejném počítači.
 • Je-li bezdrátový vysílač zapojen do rozbočovače USB:
  1. Zkuste rozbočovač připojit do jiného portu USB ve stejném počítači.
  2. Ujistěte se, že jde o rozbočovač napájený, vhodný pro zařízení USB s vysokým odběrem.
  3. Zkuste bezdrátový vysílač zapojit přímo do portu USB v počítači.

Obnovení bezdrátového připojení

Připojení všech ostatních bezdrátových zařízení Microsoft

 1. Stiskněte tlačítko na bezdrátovém vysílači.
 2. Stiskněte klávesu Connect (Připojit) na spodní straně zařízení.

Optimalizace signálu

Zkontrolujte umístění bezdrátového zařízení.

Bezdrátový vysílač a zařízení musí být správně umístěny. Vyzkoušejte následující kroky:

 • Přesuňte bezdrátové zařízení blíže k vysílači.
 • Máte-li bezdrátovou klávesnici i myš, umístěte je do přibližně stejné vzdálenosti od vysílače.
 • Otočte vysílač na bok nebo vzhůru nohama.

Některá bezdrátová i jiná zařízení mohou rušit bezdrátový přenos. Chcete-li předejít rušení přenosu, neumisťujte zařízení poblíž předmětů těchto typů:

 • Bezdrátová síťová zařízení
 • Bezšňůrové a mobilní telefony
 • Hračky na dálkové ovládání
 • Mikrovlnné trouby
 • Kabely vedené vedle kabelu bezdrátového vysílače
 • Kovové povrchy v kontaktu se zařízením
 • Jiná bezdrátová vstupní zařízení a vysílače

Nastavení zařízení Bluetooth

Pomocí následujících informací můžete odstranit potíže se svým problémem s bezdrátovým zařízením Bluetooth (klávesnice nebo myš).

Kontrola propojení mezi počítačem a vysílačem Bluetooth

 • Ujistěte se, že je funkce Bluetooth zapnutá.

  Připojujete-li zařízení prostřednictvím vestavěného rozhraní Bluetooth, ujistěte se, že je zapnuté. Mnoho přenosných počítačů má přepínač, tlačítko nebo klávesovou zkratku, která zapíná a vypíná bezdrátové moduly.
 • Pokud není myš vybavena vlastním vysílačem, zapněte funkci Bluetooth v počítači. Pokud myš nemá vlastní přijímač, váš stolní počítač, notebook nebo přenosný počítač musí mít zabudovaný vlastní přijímač nebo musíte používat externí přijímač od jiného výrobce než od společnosti Microsoft. Způsob připojení myši k počítači pomocí technologie Bluetooth a zapnutí této technologie se liší v závislosti na způsobu implementace v počítači. Chcete-li získat informace o zapnutí technologie Bluetooth v počítači a o přidání nějakého zařízení, budete se možná muset obrátit na výrobce počítače nebo na výrobce přijímače technologie Bluetooth.

Obnovení bezdrátového připojení se zařízením Bluetooth

 • Spárujte zařízení Bluetooth s počítačem.
 • Pokud počítač nerozpozná zařízení Microsoft podporující rozhraní Bluetooth, znovu nastavte bezdrátové spojení. Pokud nefunguje bezdrátová klávesnice nebo myš Microsoft připojená k počítači přes rozhraní Bluetooth, může to být proto, že počítač zařízení nerozpoznal. K vyřešení tohoto problému na počítači se systémem Windows může stačit obnovení bezdrátového spojení s počítačem. Další informace naleznete v článku podpory společnosti Microsoft 811798 na adrese: http://support.microsoft.com/kb/811798

Oprava selhání připojení, kdy se konfigurační software nemůže připojit k zařízení Microsoft s technologií Bluetooth

Pokud se při instalaci nedokáže konfigurační software k zařízení Bluetooth připojit, je třeba přepnout vysílač Bluetooth do režimu spravovaného hardwarem.

Další informace naleznete v článku podpory společnosti Microsoft 953694 na adrese: http://support.microsoft.com/kb/953694

Navázání připojení Bluetooth, když zařízení neodpovídá

Pokud nelze navázat spojení prostřednictvím rozhraní Bluetooth, může pomoci odebrání zařízení ze systému a jeho opětovné přidání.

 1. Klikněte na nabídku Start, poté na složku Všechny programy a na možnost Windows Update.
 2. Je-li nereagující zařízení Bluetooth uvedeno v seznamu, vyberte je a stiskněte tlačítko Odebrat.
 3. Klikněte na nabídku Start, poté na složku Všechny programy, možnost Myš Microsoft a dále na možnost Nastavení myši pro Bluetooth.
 4. Připojte zařízení podle pokynů v průvodci.

Po určité době nečinnosti reaguje myš Bluetooth se zřetelným zpožděním

S cílem prodloužit výdrž baterie se zařízení Bluetooth po 8–10 minutách nečinnosti přepíná do úsporného režimu. Opětovné připojení bezdrátové myši po ukončení úsporného režimu může trvat několik sekund. Následkem toho můžete pozorovat zpoždění reakce kurzoru na pohyb myši.

Použití jiných zařízení Bluetooth s vysílačem Microsoft Wireless Transceiver for Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje současné připojení několika kompatibilních zařízení. S vysílačem Microsoft Wireless Transceiver for Bluetooth možná budete moci používat další zařízení Bluetooth, ale tato funkce není společností Microsoft podporována.

Další informace o použití zařízení Bluetooth s vysílačem Microsoft Wireless Transceiver for Bluetooth vyhledejte v dokumentaci k danému zařízení.

V případě novějších zařízení si stáhněte nejnovější verzi softwaru z webové stránky Hardware Download Software Web.

Připojení klávesnice Wedge Mobile Keyboard k tabletu

Podle výchozího nastavení se klávesnice Bluetooth Wedge Mobile Keyboard páruje s většinou tabletů prostřednictvím technologie SSP a klíče. Některé tablety však tuto technologii SSP s klíčem nepodporují.
Chcete-li s takovým tabletem svou klávesnici Wedge Mobile Keyboard úspěšně spárovat, použijte následující alternativní režim párování.

Spárujte klávesnici prostřednictvím technologie SSP bez klíče.

 1. Stiskněte a podržte klávesu Fn zároveň se stisknutím a podržením tlačítka Connect (Připojit), které se nachází pod klávesnicí. Po 3 až 5 vteřinách na horní straně klávesnice začne zeleně a červeně blikat kontrolka. To znamená, že tablet vaši klávesnici najde do 6 minut.
 2. Na tabletu z nabídky Start vyberte možnost Ovládací panely a v zobrazení podle kategorií najděte možnost Hardware a zvuk.
 3. Vyberte možnost Přidat zařízení.
 4. Pokud je klávesnice v seznamu, vyberte ji, postupujte podle návodu a úspěšně klávesnici Wedge Keyboard spárujte se svým tabletem.

Poznámka
Pokud chcete svou klávesnici spárovat s tabletem nebo jiným počítačem, který podporuje zabezpečení SSP s klíčem, stačí jen stisknout a podržet tlačítko Connect (Připojit).

Bezdrátová klávesnice nebo myš Bluetooth se po delším stavu nečinnosti nepřipojí

Pokud bezdrátovou klávesnici nebo myš Bluetooth po určitou dobu nepoužíváte, může se stát, že nebudete moci takové zařízení znovu použít, dokud neprovedete restart počítače nebo vysílač Bluetooth nevypnete a znovu nezapnete.

Další informace naleznete v článku podpory společnosti Microsoft 2758967 na adrese: http://support.microsoft.com/kb/2758967

Na klávesnici nelze spustit aplikaci kalkulačka pomocí vestavěné klávesy.

Pokud se snažíte o spuštění aplikace kalkulačka pomocí vestavěné klávesy na klávesnici a kalkulačka se buď nespustí nebo se spustí za jinými aplikacemi, zřejmě nemáte aktualizovaný software Centrum myši a klávesnice.

Nejnovější aktualizaci můžete získat na webu ZDE. V tomto seznamu vyhledejte svoji klávesnici nebo ji najděte pomocí panelu hledání. Jakmile svoji klávesnici identifikujete, klepněte nebo klikněte na ni a přejděte na stránku dostupných souborů ke stažení. V části „Software a ovladače“ klikněte na dostupnou aktualizaci a řiďte se pokyny na obrazovce.

Microsoft