Odstraňování potíží: Myši

Běžné problémy s nastavením myši

Když pohybuji myší, nic se neděje.

Vyzkoušejte následující kroky:

 • Připojení USB může být uvolněné. Zkuste myš odpojit a zase připojit.
 • Zapojte myš do jiného portu USB.
 • Je-li myš zapojena do rozbočovače nebo přepínače USB, zkuste ji odpojit a zapojit přímo do počítače.
 • Odpojte ostatní zařízení USB, která nepoužíváte.
 • Používáte-li bezdrátovou myš: Rady pro odstraňování potíží s bezdrátovým připojením najdete zde: Odstraňování potíží s bezdrátovými zařízeními a zařízeními Bluetooth®.
 • Vyzkoušejte myš v jiném počítači, abyste si ověřili, že není vadná.

Při instalaci jsem se přihlásil jako host a zobrazila se zpráva o chybě instalace

Při instalaci může být nutné počítač jednou či vícekrát restartovat. Když se během procesu instalace přihlásíte jako člen skupiny Guests, může to způsobit chybu v instalaci. Při instalaci je nutné, abyste se přihlásili jako člen skupiny Administrators.

Při instalaci softwaru IntelliPoint nelze pokračovat v instalaci, dokud neodeberu jiný program myši.

Pokud jste si již do počítače nainstalovali nějaký software myši, nebudete možná moci nainstalovat IntelliPoint, dokud tento software neodstraníte. Někteří výrobci softwaru předinstalují software myši vhodný pro myš, která byla dodána společně s počítačem.

Odebrání stávajícího softwaru myši

 1. Klikněte na Start, poté na Ovládací panely (zkontrolujte, zda se nacházíte v klasickém zobrazení) a poté dvakrát klikněte na možnost Přidat či odebrat programy.
 2. Pod možností Aktuálně nainstalované programy vyberte software myši, který chcete odstranit, a poté klikněte na možnost Změnit (nebo Odstranit, pokud je k dispozici).
 3. Podle pokynů na obrazovce odeberte stávající software myši. Pokud se vám nedaří najít software myši, který chcete odstranit, podívejte se do dokumentace, kterou jste obdrželi společně s počítačem, nebo se obraťte na výrobce počítače.

Chci povolit/zakázat automatické aktualizace softwaru IntelliPoint

Povolení či zákaz automatických aktualizací softwaru z nabídky Start systému Windows

 1. Klikněte na nabídku Start, poté na složku Všechny programy, možnost Myš Microsoft a dále na možnost Nastavení kvality.
 2. Kliknutím na možnost Ano povolíte automatické aktualizace a kliknutím na možnost Ne je zakážete.

Po instalaci nové verze softwaru IntelliPoint přes starší verzi softwaru IntelliPoint se ztratila určitá část přizpůsobeného nastavení.

Pokud používáte předchozí verzi softwaru IntelliPoint a instalujete novou verzi tohoto softwaru, může dojít ke ztrátě určité části přizpůsobeného nastavení. Chcete-li tyto potíže napravit, můžete být po instalaci softwaru IntelliPoint aktualizovat přizpůsobené nastavení své myši.

V softwaru IntelliPoint chybí některé karty

Karty zobrazené v softwaru IntelliPoint závisí na myši, pomocí které software IntelliPoint otevřete. Pokud máte například připojenu myš s kabelem a také bezdrátovou myš, zobrazí se karta Bezdrátové, pouze pokud jste software IntelliPoint otevřeli pomocí bezdrátové myši.

Pokud se příslušná karta softwaru IntelliPoint pro vaši myš nezobrazí, zavřete tento software a poté jej znovu otevřete pomocí myši, kterou chcete nakonfigurovat.

Na kartě Buttons (Tlačítka) se zobrazuje model myši, který neodpovídá používané myši.

Myš zobrazená na kartě Tlačítka určuje, která tlačítka jsou v seznamu. Počet tlačítek a jejich umístění se liší v závislosti na modelu myši.

Většinou je při instalaci softwaru IntelliPoint zjištěna a rozpoznána myš připojená k počítači. Pokud máte k počítači připojeno více myší nebo pokud jste si pořídili novou myš Microsoft, otevřete si software IntelliPoint právě tou myší, kterou chcete nakonfigurovat. Tím zkontrolujete, že se v seznamu pod položkou Připojená zařízení zobrazuje správná myš. Název produktu je uveden na spodní straně myši.

Některé funkce softwaru IntelliPoint nepracují v ostatních programech

Některé funkce softwaru IntelliPoint nemusí být v jiných programech k dispozici. Funkce softwaru IntelliPoint fungují pouze v programech navržených za účelem použití standardních funkcí systému Windows.

Pokud v systémech Windows 7 a Windows Vista otevřete nějaký program příkazem Spustit jako administrátor, možná nebudete moct použít některé z funkcí software IntelliPoint.

Použití myši

Mám ve zvyku otáčet objekty v aplikaci CAD pomocí stisknutého kolečka myši, ale to teď nefunguje.

Ve starších verzích softwaru IntelliPoint bylo tlačítko kolečka myši přiřazeno funkci Automatický posun, která se v aplikacích CAD obvykle používá k otáčení objektů. V novějších verzích je tlačítko kolečka myši přiřazeno funkci Přepínání oken 3D. Tomuto tlačítku (nebo kterémukoli jinému) však můžete přiřadit funkci Automatický posun (nebo Prostřední tlačítko myši), chcete-li jej tímto způsobem používat.

Po změně přiřazení tlačítka myši zůstává tlačítko SHIFT aktivní, i když není stisknuté.

Pokud přiřadíte tlačítko myši jinému příkazu, může se stát, že se některé klávesy na klávesnici, stisknuté spolu s upraveným tlačítkem, budou chovat, jako by byla stisknuta i klávesa SHIFT. K tomu dochází v důsledku nežádoucí kombinace hardwarových signálů, přenášených z klávesnice a softwarových kódů, generovaných přizpůsobeným tlačítkem myši. Chcete-li tento problém vyřešit, stisknutím klávesy SHIFT ukončete aktivovanou funkci SHIFT a poté tiskněte klávesy na klávesnici bez stisknutého tlačítka myši.

Ukazatel se na obrazovce nepohybuje plynule

Myš může být znečištěná, což může mít nepříznivý vliv na její výkon. Zkuste ji vyčistit.

Používáte-li myš s optickým snímačem, ujistěte se, že ji používáte na povrchu, který danému snímači vyhovuje. Snímač nejlépe pracuje na povrchu s dostatkem detailů, které je možné sledovat. Nebude dobře fungovat na povrchu bez zřetelných detailů (např. na skle) nebo na lesklém povrchu. Snímač může mít také potíže s opakujícími se jemnými vzory (např. rastr novinových fotografií).

Stává se, že nemohu na obrazovce najít kurzor (zdá se, že je skrytý)

 • Pokud se ukazatel myši posunul ke vzdálenému okraji obrazovky a již není vidět, zkuste jej posunout různými směry, dokud jej znovu neuvidíte na obrazovce.
 • Některé programy záměrně skrývají kurzor myši, když ho přesunete do určité oblasti. Zkuste kurzor myši přesunout jinam, možná se opět objeví.

Myš nepracuje správně s mým přepínačem klávesnice/myši

Software IntelliPoint nepodporuje přepínače klávesnic/myší. Pokud používáte přepínač, některé funkce softwaru IntelliPoint, například posouvání nebo změna přiřazení tlačítek, nemusí fungovat správně.

Vyzkoušejte následující kroky:

 • Nainstalujte software IntelliPoint do obou počítačů, mezi kterými přepínáte.
 • Nepohybujte myší, když přepínáte mezi počítači.
 • Pokud kolečko a tlačítko kolečka přestanou fungovat, restartujte počítač.
 • Budete-li mít jiné potíže s přepínačem klávesnice/myši, obraťte se na jeho výrobce.

Když v blízkosti počítače pohybuji magnetickým nabíjecím kabelem, počítač přejde do úsporného režimu

Některé přenosné počítače používají magnetické pole k rozpoznání zavření víka. Pokud má vaše myš magnetický nabíjecí kabel, jeho přiblížení k počítači může způsobit aktivaci úsporného režimu. Chcete-li tomuto problému předejít, udržujte magnetický nabíjecí kabel v dostatečné vzdálenosti od klávesnice.

Dobíjecí myš se nenabíjí v horku nebo na přímém slunci

Pokud se dobíjecí myš při nabíjení přehřeje, indikátor baterie může nadále zeleně blikat, ale nabíjení již neprobíhá. Informace o normálních provozních teplotách vyhledejte v příručce dodané se zařízením.

Tlačítka myši

Jedno nebo více tlačítek nereaguje na stisknutí

Tlačítka myší Microsoft mají pro první použití přiřazeny výchozí funkce. Některé z těchto funkcí nemusí mít v právě používaném programu žádný význam. Například výchozím nastavením pravého tlačítka myši je Kliknutí pravým tlačítkem, které však některé programy nevyužívají. Zkuste tlačítka stisknout v programech, o kterých víte, že je podporují. Můžete také zkusit přiřadit tlačítku jinou funkci.

Tlačítko může být také přiřazeno k funkci, kterou neznáte. V softwaru IntelliPoint můžete také zjistit, kterým funkcím jsou přiřazena která tlačítka.

Zjištění, kterým tlačítkům myši jsou přiřazeny které funkce

 1. Pomocí myši, kterou chcete nakonfigurovat, spusťte program IntelliPoint.
  (Klikněte na nabídku Startpřejděte na Všechny programy, klikněte na položku Myš Microsoft a poté klikněte na položku Myš Microsoft.)
 2. Přesouvejte ukazatel myši na políčka jednotlivých tlačítek. Software IntelliPoint zvýrazní umístění daného tlačítka na vedlejším obrázku.
 3. Funkce přiřazené jednotlivým tlačítkům jsou uvedeny pod názvem tlačítka.

Nejde mi dvakrát kliknout

 • Upravte nastavení rychlosti dvojího kliknutí na kartě Činnosti v softwaru IntelliPoint.

Kliknutí na prostřední tlačítko myši v určité aplikaci nebo hře nepracuje správně

 • Přiřaďte prostřednímu tlačítku funkci Kliknutí prostředním tlačítkem myši.

Po změně přiřazení tlačítka toto tlačítko nefunguje v určité aplikaci nebo hře

 • Některé hry a programy, například Terminálové služby systému Windows nebo Připojení k vzdálené ploše, nepodporují přizpůsobení tlačítek.
 • Přizpůsobení tlačítek myši nefunguje v Nouzovém režimu systému Windows ani při spuštění programu příkazem Spustit jako správce.
 • Zkuste software IntelliPoint odinstalovat a znovu nainstalovat.

Kolečko myši

Když otáčím kolečkem myši, nic se neděje

Pokud kolečko nefunguje v žádném programu, ve kterém je otevřený posouvatelný dokument (např. Microsoft Internet Explorer), ujistěte se, že je podpora kolečka myši IntelliPoint povolena:

 1. Myší, kterou chcete konfigurovat, spusťte program IntelliPoint.
  (Klikněte na nabídku Start, přejděte na Všechny programy, klikněte na možnost Microsoft Mouse a poté na ni klikněte.)
 2. Na kartě Kolečko v softwaru IntelliPoint zkontrolujte, zda je zaškrtnuto pole Povolit svislé posouvání.

  Pokud se tím problém nevyřeší, zkuste přeinstalovat software IntelliPoint a při nastavení zkontrolovat, zda je vybrána správná myš.

Poznámka:

Pokud posouvání funguje v některých programech (např. Microsoft Word nebo Internet Explorer), ale ne v jiných, přestože mají v oknech posuvníky, je možné, že daný program kolečko myši nepodporuje.

Když otáčím kolečkem myši, okno občas zmizí

Kolečko myši můžete používat k posouvání, ale lze je také stisknout jako tlačítko. Stisknutím kolečka myši můžete přepínat mezi otevřenými programy. Někdy můžete při posouvání kolečko myši nechtěně stisknout a přepnout tak na jiný program. Pak to vypadá, jako by aktivní okno zmizelo, ve skutečnosti je však stále otevřené na pozadí plochy. Chcete-li se do předchozího okna vrátit, klikejte kolečkem myši, dokud se neobjeví nebo k přepnutí do požadovaného okna použijte hlavní panel systému Windows.

Problému se nejlépe vyhnete tak, že si zvyknete nemačkat kolečko myši při posouvání.

Tlačítko kolečka myši můžete také zakázat, chcete-li kolečko používat výhradně k posouvání.

Deaktivace kliknutí kolečkem myši

 1. Pomocí myši, kterou chcete nakonfigurovat, spusťte program IntelliPoint.
  (Klikněte na nabídku Startpřejděte na Všechny programy, klikněte na položku Myš Microsoft a poté klikněte na položku Myš Microsoft.)
 2. V seznamu tlačítka pro Kolečko klikněte na možnost Zakázat.

Lupa

Chci změnit velikost okna lupy, ale nevím jak

Změna velikosti okna lupy

 1. Zobrazte lupu kliknutím na příslušné tlačítko.
 2. Stiskněte a podržte stejné tlačítko a pohybem myši změňte velikost okna lupy. Chcete-li okno zvětšit, posouvejte myš doprava a dolů, chcete-li je zmenšit, posouvejte myš doleva a nahoru.

Dělá mi potíže vypnutí lupy

 • Rychle klikněte na tlačítko přiřazené funkci lupy, aniž byste přitom pohnuli myší.

Někdy se lupa automaticky vypne

Pokud globálně přiřadíte některému tlačítku myši funkci Magnify (Lupa) (Lupa), ale máte v určitém programu tomuto tlačítku přiřazenu jinou akci (nebo naopak), software IntelliPoint může Lupu automaticky vypnout, pokud přepnete z nějakého programu, který Lupu rozpozná, do programu, který ji nerozpozná.

Lupa nezvětšuje obsah všech oken

Funkce Lupa nemusí v některých aplikacích nebo hrách správně zobrazovat určité obrázky nebo video.

Makra

Při hraní hry online nemohu nahrát nebo spustit makro

 • Při hraní her online nemusí být možné nahrávat nebo spouštět makra. Je to proto, že nahrávání a spouštění maker v hrách může být blokováno bezpečnostními programy, například softwarem pro detekci útoků.
 • Odpojte ostatní zařízení USB, která nepoužíváte.
 • Vyzkoušejte myš v jiném počítači, abyste si ověřili, že funguje správně.
 • Používáte-li bezdrátovou myš: Rady pro odstraňování potíží s bezdrátovým připojením najdete zde: Odstraňování potíží s bezdrátovými zařízeními a zařízeními Bluetooth.

Rychlé otočení

Funkce rychlého otočení nefunguje

 • Zkuste funkci rychlého otočení znovu kalibrovat.
 • Pokud v systémech Windows 7 a Windows Vista spustíte hru s oprávněním správce, mnohé z funkcí softwaru IntelliPoint, včetně Rychlého otočení, nebudou fungovat.
 • Používáte-li různá nastavení pro konkrétní programy, zkuste pomocí kláves Alt+Tab hru opustit a opět se do ní vrátit.

Funkci rychlého otočení nelze správně kalibrovat

Pokud funkci rychlého otočení nelze správně kalibrovat, postupujte takto:

 • Zkuste funkci rychlého otočení znovu kalibrovat. Při kalibraci postupujte takto:
  • Před otočením počkejte, až se na displeji myši objeví ikona rychlého otočení.
  • Otočte svoji postavu o celých 360 stupňů.
 • Zakažte funkci akcelerace a vyhlazování ve hře.

  Některé hry zahrnují funkci akcelerace. Tu lze zakázat. Hledejte herní možnosti, jako je akcelerace, vyhlazování nebo průměrování pohybu myši. Zkuste tyto funkce vypnout a kalibrovat rychlé otočení znovu.
  1. Myší, kterou chcete konfigurovat, spusťte program IntelliPoint.
   (Klikněte na nabídku Start, přejděte na Všechny programy, klikněte na možnost Microsoft Mouse a poté na ni klikněte.)
  2. Na kartě Možnosti ukazatele pod možností Pohyb vymažte zaškrtnutí pole Zvýšit přesnost ukazatele a akceleraci myši vypněte.
 • Pokud akcelerace ve hře nelze zakázat:

  V některých hrách, například Halo a Halo 2, není možné akceleraci myši vypnout. Tyto hry mohou používat různou akceleraci, když vaše postava stojí a když se pohybuje. Efekt akcelerace myši můžete omezit pomocí následujících rad: Tipy
  • Zkuste rychle zkalibrovat funkci rychlého otočení. Při nahrávání zahajte otáčení velmi rychlým pohybem myši doleva nebo doprava. Dále pomalu dokončete kruh a pusťte tlačítko na dokončení nahrávání.
  • Zkuste funkci rychlého otočení zkalibrovat, zatímco vaše postava jde.
  • Zkuste funkci rychlého otočení zkalibrovat, zatímco vaše postava stojí.

Funkci rychlého otočení může ovlivňovat rychlost pohybu myši, změny ve zrychlení myši nebo nastavení citlivosti. Pokud kterékoli z těchto nastavení změníte, bude třeba funkci rychlého otočení znovu zkalibrovat.

Tip

Chcete-li pro každou hru, již hrajete, uložit jiný způsob rychlého otáčení, použijte Program-Specific Settings (Nastavení pro jednotlivé programy).

Nahrání jiného způsobu rychlého otáčení pro každou hru, již hrajete

 1. Myší, kterou chcete konfigurovat, spusťte program IntelliPoint.
  (Klikněte na nabídku Start, přejděte na Všechny programy, klikněte na možnost Microsoft Mouse a poté na ni klikněte.)
 2. Otevřete kartu Tlačítka.
 3. Vyberte možnost Povolit nastavení specifické pro daný program a klikněte na možnost Nastavení.
 4. V dialogovém okně nastavení pro různé programy vyberte hru v seznamu Programy.
 5. Přiřaďte funkci rychlého otáčení některé tlačítko myši a klikněte na položku Použít.
 6. Ze seznamu Programy vyberte jinou hru.
 7. Přiřaďte funkci rychlého otáčení některé tlačítko myši a klikněte na položku Použít.
 8. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
Microsoft