Tips_Tricks_hero

Tipy a triky k hardwaru

Poznatky k používání hardwarových produktů, které vám budou šetřit čas.

Klávesové zkratky

Všechny klávesnice Microsoft jsou vybaveny funkcí klávesových zkratek v systému Windows a dalších aplikacích společnosti Microsoft. Zde je souhrn některých nejpoužívanějších.

Aktualizovat ovladačeZískat podporu

Klávesy

Akce

Kompatibilní zařízení

F1

Zobrazení nápovědy

Všechna

F2

Přejmenování vybraných položek

Všechna

F3

Hledání souboru či složky

Všechna

F10

Aktivace řádku nabídek v aktivním programu

Všechna

Ctrl + A

Výběr všech položek v dokumentu či okně

Všechna

Ctrl + C

Zkopírování vybrané položky

Všechna

Ctrl + D

Přidání webové stránky do oblíbených

Všechna

Ctrl + J

Otevření správce stahování

Všechna

Ctrl + L

Zvýraznění textu v panelu Adresa

Všechna

Ctrl + V

Vložení vybrané položky

Všechna

Ctrl + X

Vyjmutí vybrané položky

Všechna

Ctrl + Z

Vrácení akce

Všechna

Ctrl + Y

Opětovné provedení akce

Všechna

Ctrl + P

Print (Tisk)

Všechna

Ctrl + Esc

Otevření nabídky Start

Všechna

Ctrl + šipka vpravo

Přesunutí kurzoru na začátek dalšího slova

Všechna

Ctrl + šipka vlevo

Přesunutí kurzoru na začátek předchozího slova

Všechna

Ctrl + šipka dolů

Přesunutí kurzoru na začátek dalšího odstavce

Všechna

Ctrl + šipka nahoru

Přesunutí kurzoru na začátek předchozího odstavce

Všechna

Ctrl + Shift + jakákoli šipka

Výběr bloku textu

Všechna

Ctrl + jakákoli šipka + mezerník

Výběr více různých položek v okně nebo na ploše

Všechna

Ctrl + rolovací kolečko myši

Změna velikosti ikon na ploše

Všechna

Ctrl + Alt + Tab

Přepínání mezi otevřenými položkami pomocí šipek

Všechna

Ctrl + Shift + Escape

Otevření správce úloh

Všechna

Alt

Zobrazení řádku nabídek. Po provedení výběru řádek nabídek zmizí.

Všechna

Alt + Home

Přechod na domovskou stránku

Všechna

Alt + C

Zobrazení oblíbených položek, informačních kanálů a historie procházení

Všechna

Alt + F4

Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivního programu

Všechna

Alt + mezerník

Otevření nabídky zkratek pro aktivní okno

Všechna

Alt + Tab

Přepínání mezi otevřenými programy

Všechna

Shift + Delete

Odstranění vybrané položky bez přesunutí do koše / trvalé odstranění

Všechna

Shift + jakákoli šipka

Výběr více položek v okně nebo na ploše nebo výběr textu v dokumentu

Všechna

Shift + F10

Otevření nabídky zkratek pro vybrané položky (jako kliknutím pravým tlačítkem myši)

Všechna

Klávesa s logem Windows

Otevření nabídky Start

Všechna

Klávesa s logem Windows + D

Skrytí všech položek a zobrazení plochy

Všechna

Klávesa s logem Windows + E

Spuštění programu Průzkumník Windows

Všechna

Klávesa s logem Windows + F

Vyhledání souborů či složek

Všechna

Klávesa s logem Windows + M

Minimalizace všech oken

Všechna

Klávesa s logem Windows + šipka dolů

Minimalizace okna

Všechna

Klávesa s logem Windows + šipka nahoru

Maximalizace okna

Všechna

Klávesa s logem Windows + L

Zamčení počítače (bez použití kombinace kláves ctrl + alt + delete)

Všechna

Shift + klávesa s logem Windows + M

Zrušení minimalizace všech položek

Všechna

Klávesa s logem Windows + Tab

Přepínání mezi tlačítky na hlavním panelu

Všechna

Klávesa s logem Windows + F1

Otevření nápovědy

Všechna

Zkratky myši

Myši Microsoft Hardware zvládnou mnohem víc, než jen pohybovat kurzorem. Níže se dočtete o dalších funkcích v závislosti na zařízení, které vlastníte.

Aktualizovat ovladačeZískat podporu

Buttons

Akce

Kompatibilní zařízení

Kliknutí levým tlačítkem

Kliknutí, dvojité kliknutí, přetažení

Všechna

Kliknutí pravým tlačítkem

Rozbalovací nabídka

Všechna

Rolovací kolečko

Otáčením kolečkem nahoru či dolů lze obsah posunovat svisle

Arc Mouse

Sculpt Comfort Mouse

Bluetooth Notebook Mouse 5000

Wireless Mouse 2000

Wireless Mobile Mouse 1000

Wireless Mobile Mouse 3000

Wireless Mobile Mouse 3500

Wireless Mobile Mouse 4000

Wireless Mouse 5000

Comfort Mouse 3000

Comfort Mouse 4500

Comfort Mouse 6000

Basic Optical Mouse 500

Compact Optical Mouse 500

Naklápěcí rolovací kolečko

Otáčením kolečkem nahoru či dolů lze obsah posunovat svisle, kliknutím kolečkem doleva či doprava lze obsah posunovat vodorovně

Sculpt Comfort Mouse

Sculpt Mobile Mouse

Wireless Mouse 2000

Comfort Mouse 4500

Rolovací kolečko s funkcí přepínání oken 3D v systému Windows 7

Kliknutím lze snadno přepínat mezi otevřenými okny

Wireless Mobile Mouse 4000+

Windows 7,

Tlačítko Zpět

Kliknutím lze navigovat mezi složkami či webovými stránkami

Bluetooth Notebook Mouse 5000

Programovatelná tlačítka

Všechna čtyři tlačítka lze přizpůsobit pracovním postupům

Arc Mouse

Dotykový proužek uprostřed

Potáhnutím se lze posunovat čtyřmi směry. Posunujte obsah v dokumentech a na webových stránkách s novými funkcemi systému Windows 8. Jemným potažením můžete posouvat pomalu, rychlým pohybem prstu pak rychle. Klepnutím prstem posouvání zastavíte.

Explorer Touch Mouse

Arc Touch Mouse

Sculpt Touch Mouse

Wedge Touch Mouse

Dotykový povrch

Velký dotykový povrch umožňuje posunování čtyřmi směry. Jemným potažením můžete posunovat pomalu, rychlým pohybem prstu pak rychle. Klepnutím prstem posunování zastavíte nebo vyberete položku.

Touch Mouse

Wedge Touch Mouse

Dotykový povrch + Windows 8

Jeden prst – práce s obsahem

Posunutím jednoho prstu lze spravovat obsah.

Posunováním prstu v libovolném směru lze posunovat obsah

Rychlým pohybem prstu v libovolném směru můžete obsah posouvat rychle.

Dva prsty – práce s aplikacemi

Posunováním dvou prstů lze pracovat s aplikacemi

Tři prsty – zvětšení či zmenšení

Posunováním třech prstů lze zvětšovat či zmenšovat zobrazení

Posunutím prstů vpřed zobrazení zvětšíte

Posunutím prstů zpět zobrazení zmenšíte

Palec – procházení aplikacemi

Posunutím doprava přejdete dopředu, posunutím doleva se vrátíte

Touch Mouse

Wedge Touch Mouse

Dotykový povrch + Windows 7

Jeden prst:

Snadná navigace posunováním či listováním

Jemným potažením můžete posunovat pomalu, rychlým pohybem prstu pak rychle. Klepnutím prstem posunování zastavíte.

Dva prsty:

Rychlým pohybem prstů lze zobrazit okna vedle sebe, případně je maximalizovat nebo minimalizovat

Tři prsty:

Lze zobrazit všechna otevřená okna nebo plochu

Palec: Rychlým pohybem palcem přejdete dopředu či zpět

Touch Mouse

Dotyková klávesa Windows

Stisknutím lze zobrazit úvodní obrazovku, potažením lze přepínat mezi otevřenými aplikacemi

Sculpt Comfort Mouse

Tlačítko Windows

Stisknutím lze zobrazit úvodní obrazovku

Sculpt Mobile Mouse

Microsoft