Fremgangsmåde: Tastaturer

Hvordan gentildeler jeg mine Foretrukne-taster til mit tastatur?

Nogle tastaturer indeholder Foretrukne-taster. Du kan tildele disse taster for at åbne dine foretrukne websider, filer eller mapper.

Hvis du kører Windows 7 giver Foretrukne-tasterne dig mulighed for at bladre gennem åbne programmer og deres vinduer (programgrupper) via Windows 7-proceslinjen. Du kan åbne op til fem programgrupper, afhængigt af antallet af Foretrukne-taster på dit tastatur. Du kan bruge jumplisten til at sætte programmer fast på proceslinjen, så du kan åbne dem hurtigt.

Bruge Foretrukne-taster med Windows 7-proceslinjefavoritter og jumpliste

Windows 7-proceslinjefavoritter

Når du åbner et program, vises et ikon på proceslinjen. Ikonet svarer til én af de nummererede Foretrukne-taster. Foretrukne 1-tasten svarer f.eks. til den første programgruppe på proceslinjen, Foretrukne 2-tasten svarer til den anden programgruppe osv.

Hvis du f.eks. åbner Microsoft Word og derefter åbner tre dokumenter, får du vist det første dokumentvindue, hvis du trykker på den relaterede tast, f.eks. Foretrukne 3. Hvis du trykker på Foretrukne 3 igen, vises det andet dokumentvindue.

Sådan åbnes programmer og vinduer på Windows 7-proceslinjen vha. Foretrukne-taster

 • Tryk på My Favorites (Foretrukne)-tasten, der svarer til ikonet på proceslinjen.

  Hvis du har ét programvindue åbent, kan du trykke på My Favorites (Foretrukne)-tasten for at skifte mellem minimering og gendannelse af vinduet.

  Hvis du har flere vinduer åbne for samme program, kan du trykke på Foretrukne-tasten for at bladre gennem alle vinduer og faner, også selv om vinduerne er minimerede.

  I visse programmer, der understøtter faner, f.eks. Internet Explorer, kan du, hvis du har flere åbne faner, trykke på My Favorites (Foretrukne)-tasten for at bladre gennem fanerne.

  Hvis du sat et program fast på proceslinjen, men programmet endnu ikke kører, kan du trykke på My Favorites (Foretrukne)-tasten for at køre programmet.

Windows 7-jumplisten

Elementer i Windows 7-jumplisten afhænger af det åbne program. En jumpliste for Microsoft Word viser f.eks. en liste over ofte åbnede dokumenter. En jumpliste for Internet Explorer viser en liste over ofte åbnede faner/websider osv.

Sådan åbnes programmer og vinduer på Windows 7-jumplisten vha. Foretrukne-taster

 1. Hold den nummererede My Favorites (Mine favoritter) nede for at få vist jumplisten for det relaterede program.
  Jumplisten vises med en liste over indstillinger, som afhænger af det valgte program.
 2. Brug piletasterne til at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på ENTER.

Sådan sættes (tilføjes) et program fast på Windows 7-proceslinjen eller jumplisten

 1. Åbn det program, du vil sætte fast på proceslinjen eller jumplisten.
 2. Hold den nummererede My Favorites (Mine favoritter) nede for at få vist jumplisten for det relaterede program.
 3. Jumplisten vises med en liste over indstillinger, som afhænger af det valgte program.
 4. Brug piletasterne til at vælge Pin program to taskbar (Fastgør program på proceslinje), og tryk derefter på ENTER.

Sådan frigøres (fjernes) et program fra Windows 7-proceslinjen eller jumplisten

 1. Hold den nummererede My Favorites (Mine favoritter) nede for at få vist jumplisten for det relaterede program.
 2. Jumplisten vises med en liste over indstillinger, som afhænger af det valgte program.
 3. Brug piletasterne til at vælge Unpin program from taskbar (Frigør program fra proceslinje), og tryk derefter på ENTER.

Flytte og omarrangere programgrupper på Windows 7-proceslinjen

Antallet af programgrupper, du kan åbne via Foretrukne-taster, afhænger af hvor mange af denne type taster, der findes på dit tastatur.

IntelliType Pro tildeler automatisk Foretrukne-taster til programmer i den rækkefølge, de vises i på proceslinjen. Du kan dog omarrangere ikonerne på proceslinjen, hvis du vil være sikker på, at dine Foretrukne-taster er tildelt de programmer, du oftest bruger.

Det kan være, at du f.eks. har syv åbne programmer, og du lægger mærke til, at det syvende program er ét, du ofte bruger, og det tredje ikke er. Byt om på programmerne på proceslinjen, og derefter omarrangeres Foretrukne-tasterne derefter.

Sådan flyttes eller omarrangeres programgrupper på proceslinjen

 • Klik på ikonet for den programgruppe, der skal flyttes, og træk til den nye placering.

Bruge Foretrukne-taster til at åbne specifikke websider, filer, mapper eller programmer

Sådan tildeles en Foretrukne-tast

 1. Åbn en webside, fil eller mappe.
 2. På tastaturet skal du trykke på en af de nummererede Foretrukn-taster.
  Dialogboksen My Favorites Key Settings (Indstillinger for Foretrukne-tast) vises med den placering for webadresse, fil eller mappe, du valgte i Trin 1.
 3. Klik på OK for at indstille tildelingen.
eller
 1. Tryk på tasten Foretrukne.
 2. Dialogboksen Show My Favorites (Vis foretrukne) vises.
 3. Find den tast, du vil tildele på listen over My Favorites keys (Mine favorittaster), og klik på Change (Skift).
 4. Dialogboksen My Favorites Key Settings (Indstillinger for Mine favorittaster) vises.
 5. Gå til den ønskede placering for webside, fil eller mappe. Klik derefter på Open (Åbn).
 6. Klik på OK for at indstille tildelingen.

Sådan bruges en Foretrukne-tast

 • Tryk på den nummererede Foretrukne-tast.

Sådan får du vist en liste over indstillinger for alle Foretrukne-taster

 • Tryk på tasten Show Favorites (Vis foretrukne).

  I dialogboksen Show My Favorites (Vis foretrukne) kan du ændre en tasteindstilling ved at klikke på tasten Skift til højre for hver enkelt indstilling.

Bemærk!

Det symbol, der angiver tasten Show Favorites (Vis foretrukne), kan variere alt afhængig af tastaturmodel.

Microsoft