Fremgangsmåde: Tastaturer

Hvordan bruger jeg Arc Keyboard?

mk_arcb_sm

Arc Keyboard er godt over 30 cm langt og under 2,5 cm tykt. Den sluttes trådløst til computeren og kan ikke tilpasses, så den behøver ikke software for at fungere. Nano-transceiveren kan gemmes diskret under tastaruret, og enheden kan nemt gemmes i en rygsæk eller skuffe.

Slut det trådløse Arc Keyboard til computeren

  1. Fjern batteridækslet på undersiden af tastaturet og indsæt to AAA alkalinebatterier.
  2. Tag transceiveren ud af opbevaringsrummet, og sæt den ind i en USB-port på computeren.
  3. Tryk og hold Fn+Ecs nede, indtil batterilyset skiftes, for at tænde eller slukke for tastaturet: 3 grønne blint betyder sluk, 1 langt, grønt blink betyder tændt. Røde blink betyder, at batteriniveauet er lavt.

Opbevaring af transceiver

Når du slukker for tastaturet, kan du enten lade transceiveren sidde i computerens USB-port, eller du kan opbevare den i opbevaringsrummet på tastaturets underside.

Microsoft