Fremgangsmåde: Mus

Hvordan konfigurerer jeg programspecifikke indstillinger på en Microsoft-enhed?

Når du installerer og åbner IntelliPoint-softwaren, registreres og vises den understøttede mus og det understøttede tastatur fra Microsoft, som er tilsluttet din computer, automatisk. Hvis du tilføjer en ny understøttet enhed, eller frakobler en eksisterende enhed, opdateres de enheder, der vises i brugergrænsefladen, automatisk.

Bemærk!
De programspecifikke indstillinger, du får vist i IntelliPoint-softwaren, er baseret på den valgte enhedsmodel.

Vælge en Microsoft enhed

 1. Rul gennem de viste enheder for at finde den, du vil konfigurere.
 2. Hvis enheden ikke vises, skal du koble den fra, lukke ned, og derefter genstarte Microsoft Mouse and Keyboard Center. Hvis enheden stadig ikke bliver vist, skal du kontrollere, at enheden understøttes, eller se Fejlfinding af enhedskonfiguration for at finde andre løsninger.

Konfigurere programspecifikke indstillinger

Du kan tildele knapper/taster for at udføre forskellige kommandoer i forskellige programmer. Du kan f.eks. tildele samme knap/tast for at aktivere Digital håndskrift i PowerPoint, en makro i et spil, og Forstørrelsesglas i et andet program.

Gentildele en knap eller tast til et bestemt program

 1. Klik på App-specific settings (Programspecifikke indstillinger). Hvis du allerede har tilføjet programmet, vises en liste over programmer.
 2. Klik på Add New (Tilføj ny) for at tilføje et nyt program på listen.
 3. Klik på det program, der skal tilføjes, på den viste liste over programmer, der er installeret på computeren.
 4. Klik på det program, hvis knap/tastetildelinger, der skal ændres. Der vises en liste over nuværende knap/tast-kommandotildelinger.
 5. Klik på den knap/tast, hvis tildeling, der skal ændres. Der vises en liste over de mest almindeligt anvendte kommandoer.
 6. Klik på View all commands (Vis alle kommandoer) for at få vist flere kommandoer.
 7. Der vises et infotip-ikon til venstre for visse kommandoer. Klik på ikonet for at få flere oplysninger om kommandoen.
 8. Klik på den ønskede kommando for at ændre tildelingen.
 9. Klik på Disable this button (Deaktiver denne knap) for at deaktivere knappen/tasten.
 10. Klik på Tilbage for at vende tilbage til den forrige skærm.
 11. Gentag trin 4-7 for hver knap/tast, hvis tildeling, der skal ændres.
 12. Klik på Restore Defaults (Gendan standarder) for at gendanne standardindstillingerne, og klik derefter på Restore to confirm (Gendan for at bekræfte).
Microsoft