Fremgangsmåde: Mus

Hvad betyder batterilysene på min mus?

Visse tastatur- og musemodeller indeholder et batterilys, der angiver batteriernes aktuelle status. Følgende tabel indeholder en beskrivelse af de forskellige lys og tilstande.

Lys

Enhedsmodel

Status

Enkelt langt grønt blink

Genopladelig

Batterierne er gode. Dette sker, første gang batterierne sættes i, eller hver gang enheden tændes.

Langt grønt blink

Genopladelig

Enheden er sat i opladerstation og oplader korrekt.

Solid grøn

Genopladelig

Enheden er sat i opladerstation og har ikke brug for yderligere opladning.

Solid grøn

Presenter Mouse (japansk version)

Laserpegepind er aktiveret.

Rødt/grønt blink

Trådløs

Enhed er synlig (forsøger at oprette forbindelse til transceiveren).

Langt rødt blink

Ikke genopladelig

Lavt batteriniveau. Batterierne bør udskiftes.

Langt rødt blink

Genopladelig

Batteriniveauet er lavt, og batterierne bør oplades.

Hurtigt rødt blink

Genopladelig

Enheden er sat i opladerstation, men der er opstået en opladningsfejl.

Årsager til fejl: Forkert type isat batteri. Batteriet eller batterierne mangler. Batteriforbindelsen er dårlig.

Løsninger: Kontrollér, at det/de korrekte batteri(er) er sat korrekt i. Fjern evt. batterierne, tør dem af med en ren klud, og sæt dem i igen.

Solid rød

Presenter Mouse (standardversion)

Laserpegepind er aktiveret.

Microsoft