Fremgangsmåde: Mus

Hvordan opretter jeg makroer?

Makroer er sekvenser af hændelser, f.eks. tastetryk, museklik og forsinkelser, som kan afspilles som hjælp til tilbagevendende opgaver. Makroer kan også bruges til at afspille sekvenser, der er lange og svære at køre. Du kan tildele en makro, der er optaget i IntelliPoint, til en tast eller en museknap. Du kan bruge funktionen Macro Repeat (uendelig afspilning af en makro) til at afspille og gentage en makro uendeligt, og så stoppe den, når du vil.

IntelliType Pro- og IntelliPoint-makroer anvender filtypenavnet .mhm, og de gemmes som individuelle filer i standardundermappen Dokumenter/Microsoft Hardware/Makroer. Makroer, der er optager i IntelliType Pro og IntelliPoint, kan udskiftes med hinanden. Du kan køre eller redigere dem fra et program.

Advarsel! Undgå at gemme adgangskoder eller andre følsomme oplysninger i makroer.

 1. Brug den mus, der skal konfigureres, til at starte IntelliPoint.
  (Klik på Start, peg på Alle programmer, klik på Microsoft-mus, og klik derefter på Microsoft-mus).
 2. På listen under den knap, der skal gentildeles, skal du vælgeMakro.
 3. Klik på Ny.
  Der oprettes en tom makro, som føjes til listen over makroer.
 4. Skriv navnet på makroen i feltet File Name (Filnavn).
 5. Klik i feltet Editor (redigeringsprogram), og angiv din makro.
  Du kan optage hændelser, f.eks. tastetryk, museklik og forsinkelser, mellem handlinger. Du kan ikke optage musebevægelser eller handlinger, der udføres via makroer, der er tildelt taster, som kan gentildeles.
 6. Klik på Save (Gem).
 7. Du skal sikre, at den nye makro er valgt på listen Available Macros (Tilgængelige makroer) og derefter klikke på OK.

Sådan optages to eller flere hændelser samtidig

 1. Angiv den første hændelse (f.eks.: tryk på SKIFT).
 2. Dobbeltklik på hændelsen for at markere den.
 3. Højreklik på den valgte hændelse, og vælg derefter Split (Opdel). Hændelsen opdeles i tre separate hændelser: en knap med tryk og hold, en tidsforsinkelse og en knap med slip.
 4. Klik mellem de to separate hændelser (enten før eller efter forsinkelsen).
 5. Angiv den anden hændelse (f.eks.: museknap 1).

Sådan redigeres en eksisterende makro

 1. Brug den mus, der skal konfigureres, til at starte IntelliPoint.
  (Klik på Start, peg på Alle programmer, klik på Microsoft-mus, og klik derefter på Microsoft-mus).
 2. På listen under den knap, der skal gentildeles, skal du vælge Macro Editor (Makroeditor).
 3. Vælg den makro, du vil redigere, på listen Available Macros (Tilgængelige makroer).
 4. Klik i feltet Editor (Redigeringsprogram), og rediger derefter makroen eller angiv nye hændelser.
 5. Klik på Save (Gem), og klik derefter på OK.

Sådan afspilles en makro

 • Klik på den knap, der er tildelt makroen.

Sådan annulleres en makro under afspilning

 • Klik på den knap, der er tildelt makroen, igen, eller start en anden makro.

Sådan aktiveres Macro Repeat (uendelig afspilning af en makro)

 1. Under fanen Buttons (Knapper) skal du klikke på pil ned ud for den knap, du vil ændre, og vælg derefter Macro Editor (Makroeditor).
 2. I makroeditoren skal du vælge en makro fra feltet Available Macros (Tilgængelige makroer).
 3. Markér afkrydsningsfeltet Enable Macro Repeat (Aktivér uendelig afspilning af en makro), og klik derefter på OK.

Bemærk!

Macro Repeat (uendelig afspilning af en makro) understøtter ikke skift af programmer. Hvis du f.eks. åbner din webbrowser, mens en makro kører gentagne gange i et spil, stopper makroen. På samme måde sker det, at hvis du indsætter en makro for at skifte til et andet program, starter Macro Repeat (uendelig afspilning af en makro) ikke, og makroen kører kun én gang.

 • Hvis du trykker på en knap, der er tildelt start af en gentagende makro, og derefter trykker på en knap, der er tildelt en anden makro, stopper den gentagende makro.
 • En gentagende makro omfatter ikke tidsforsinkelse i slutningen af en sekvens. Hvis du vil tilføje en forsinkelse, kan du gøre det i feltet Editor.
 • Når en gentagende makro starter, får du vist en meddelelse. Denne meddelelse er dog kun synlig, når spil ikke er i fuldskærmstilstand.

Sådan slås en gentagen makro til/fra

 1. Når du har aktiveret Macro Repeat (uendelig afspilning af en makro) for en makro, skal du trykke på den knap, der er tildelt makroen, for at starte den.
 2. Tryk på knappen igen for at stoppe makroen, så den ikke gentages.
  Eller, hvis du vil stoppe den gentagende makro og starte en anden makro, skal du trykke på den tast, der er tildelt den anden makro.
Microsoft