Fremgangsmåde: Webkameraer

Hvordan skal jeg placere LifeCam-webkameraet?

Installer LifeCam-softwaren, og slut LifeCam-webkameraet til en USB-port. Brug følgende retningslinjer, og LifeCam-videoeksemplet på din skærm til at placere webkameraet korrekt.

  • Placer LifeCam oven på din fladskærm eller på en plan overflade, f.eks. et bord, hvor det ikke vipper eller vælter.
  • Juster LifeCam, så det er i niveau med dit ansigt og med en afstand på ca. en arms længde fra dig. Afhængigt af din LifeCam-model kan du muligvis dreje webkameraet op og ned og fra side til side.
  • Hvis dit LifeCam har autofokuseringsfunktionalitet, kan det tage et par sekunder, før det fokuserer.
  • Hvis du bruger LifeCam VX-1000, VX-3000 eller VX-6000, kan du dreje på fokusringen foran på LifeCam-kameraet for at indstille fokus til live-streaming af video.
  • I LifeCam-eksempelvinduet skal du kontrollere, at lysforholdene er tilstrækkelige til at vise motivet.
  • Bruge LifeCam-videoeksemplet på din skærm til at placere webkameraet korrekt

Hvis du har installeret LifeCam-softwaren, kan du bruge LifeCam-videoeksemplet på din skærm til at finjustere kameravinklen, synsfeltet og fokus.

  • I LifeCam-eksempelvinduet skal du kontrollere, at lysforholdene er tilstrækkelige til at vise motivet.
  • LifeCam-videoeksemplet på din skærm kan bruges til at placere webkameraet korrekt.

Brug guiden Hurtig start, der fulgte med webkameraet for at få flere oplysninger om placering specifikt for din LifeCam-model.

Microsoft