Ohjeet: Hiiret

Mitä hiiren paristovalot tarkoittavat?

Joissakin näppäimistö- ja hiirimalleissa on paristovalo, joka ilmaisee paristojen tilan. Seuraavassa taulukossa on kuvattu eri valoja ja tiloja.

Valo

Laitemalli

Tila

Yksi pitkä vihreä välähdys

Ladattava

Paristoissa on riittävästi virtaa. Näin käy, kun paristot asennetaan ensimmäisen kerran tai kun laitteeseen kytketään virta.

Hitaasti vilkkuva vihreä valo

Ladattava

Laite on kiinnitetty latausasemaan ja latautuu kunnolla.

Tasainen vihreä valo

Ladattava

Laite on kiinnitetty latausasemaan, eikä sitä tarvitse ladata enempää.

Tasainen vihreä valo

Presenter Mouse (japanilainen versio)

Laserosoitin on käytössä.

Punaisena/vihreänä vilkkuva valo

Langattomat tuotteet

Laite on havaittavissa (yrittää muodostaa yhteyttä lähetin-vastaanottimeen).

Hitaasti vilkkuva punainen valo

Ei ladattava

Paristojen virta on vähissä, ja ne pitää vaihtaa.

Hitaasti vilkkuva punainen valo

Ladattava

Paristojen virta on vähissä, joten ne pitää ladata.

Nopeasti vilkkuva punainen valo

Ladattava

Laite on kiinnitetty latausasemaan, mutta siinä on ilmennyt latausvirhe.

Virheiden syyt: Vääräntyyppinen paristo on asennettu, joitakin paristoja puuttuu tai paristoliitäntä on puutteellinen.

Ratkaisut: Varmista, että paristo tai paristot ovat oikeantyyppiset ja ne on asetettu oikein. Poista paristot tarvittaessa, pyyhi ne puhtaalla liinalla ja aseta ne uudelleen paikalleen.

Tasainen punainen valo

Presenter Mouse (Standard-versio)

Laserosoitin on käytössä.

Microsoft