Ohjeet: Hiiret

Microsoftin Bluetooth®-laitteen yhdistäminen

Microsoftin Bluetooth-laitteen yhdistäminen tietokoneeseen määräytyy Bluetooth-lähetin-vastaanottimen mukaan.

 • Jos laitteessasi ei ole Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanotinta, sinun täytyy muodostaa pariliitos käyttämällä tietokoneen sisäistä (muun valmistajan kuin Microsoftin) lähetin-vastaanotinta ja tietokoneen Bluetooth-ohjelmiston määritysohjelmaa.
 • Jos laitteessasi on Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanotin, jossa on First Connect -painike, voit tällä painikkeella käynnistää Microsoftin ohjatun yhteydenmuodostustoiminnon. Se auttaa muodostamaan Bluetooth-pariliitoksen.
 • Jos laitteessasi on Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanotin, johon ei sisälly First Connect -painiketta, sinun täytyy kytkeä lähetin-vastaanotin ja muodostaa sitten pariliitos laitteen kanssa tietokoneen Bluetooth-ohjelmiston määritysohjelmalla.
 • Jos tietokoneessa on muun kuin Microsoftin valmistama sisäinen lähetin-vastaanotin, voit yhdistää laitteen suoraan tietokoneeseen tietokoneen Bluetooth-ohjelmiston määritysohjelmalla käyttämättä Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanotinta.
 • Huomautus: Uusien Bluetooth-laitteiden, kuten Wedge Touch Mouse- ja Sculpt Touch Mouse -hiirten, virtapainiketta on painettava noin 5 sekuntia, jotta pariliitoksen muodostaminen tietokoneen kanssa alkaa.

Todentamisavaimen käyttäminen
Todentamisavainta ei tarvitse määrittää, kun hiiri yhdistetään pariliitoksella tietokoneeseen. Todentamisavain täytyy kuitenkin määrittää aina, kun tietokoneeseen yhdistetään pariliitoksella näppäimistö tai numeronäppäimistö. Todentamisavaimen määrittämistapa määräytyy tietokoneen Bluetooth-ohjelman mukaan. Jos Bluetooth-ohjelma tarjoaa vaihtoehtoja todentamisavaimen luomiseen, anna ohjelman luoda todentamisavain sen sijaan, että loisit sen itse tai jättäisit todentamisavaimen kokonaan käyttämättä. Kun kirjoitat todentamisavainta, kirjoittamasi merkit eivät näy näytössä. Kun olet kirjoittanut todentamisavaimen, viimeistele pariliitos painamalla näppäimistön tai numeronäppäimistön Enter-näppäintä.

Laitteen yhdistäminen First Connect -painikkeen sisältävällä Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanottimella

Joissakin Bluetooth-laitemalleissa on lähetin-vastaanottimet, joiden painikkeilla on helppo muodostaa laitteesta pariliitos tietokoneeseen.

 1. Kytke Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanotin USB-porttiin.
 2. Paina USB-lähetin-vastaanottimen Connect-painiketta viiden sekunnin ajan. Microsoftin ohjattu yhteydenmuodostustoiminto tulee näkyviin.
 3. Yhdistä laite noudattamalla ohjatun toiminnon ohjeita. -tai-
 4. Käynnistä IntelliType Pro.
 5. Tarkista, että olet valinnut First Connect -lähetin-vastaanotinta käyttävän Bluetooth-näppäimistön.
 6. Napsauta Wireless (langaton) -välilehteä ja valitse Connect (yhdistä).
 7. Yhdistä laite noudattamalla ohjatun toiminnon ohjeita.

Sellaisen Bluetooth-laitteen yhdistäminen, jossa ei ole First Connect -painiketta

Kaikkien Microsoftin laitteiden lähetin-vastaanottimissa ei ole First Connect -painiketta. Lisätietoja pariliitoksen muodostamisesta näistä laitteista tietokoneeseen on Bluetooth-ohjelmaan sisältyvissä ohjeissa.

Laitteen yhdistäminen ilman Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanotinta

Jos tietokoneessa on sisäinen Bluetooth-lähetin-vastaanotin tai käytössäsi on ulkoinen USB Bluetooth -lähetin-vastaanotin, voit ehkä yhdistää laitteesi sen avulla käyttämättä Microsoftin USB-lähetin-vastaanotinta.

Tärkeää Jos muodostat yhteyden muun valmistajan kuin Microsoftin Bluetooth-lähetin-vastaanottimella, jotkin Hiiri- ja näppäimistökeskuksen lisäominaisuudet eivät välttämättä toimi. Hiiri- ja näppäimistökeskus on suunniteltu toimimaan Microsoftin Bluetooth-ohjelmiston kanssa. Toshiban Bluetooth-ohjelmiston tiedetään toimivan useimmissa tapauksissa. Muut Bluetooth-ohjelmistot saattavat toimia, mutta niitä ei tueta.

 1. Avaa tietokoneen Bluetooth-ohjelma. Bluetooth-ohjelma löytyy yleensä Ohjauspaneelista tai Käynnistä-valikosta.
 2. Paina laitteen pohjassa olevaa Connect-painiketta ja pidä se painettuna. Jos laitteessa on pariston tilavalo, se vilkkuu vihreänä tai punaisena ja osoittaa, että laite on havaittavissa.
 3. Valitse Bluetooth-ohjelmassa uuden laitteen lisääminen. Tarkka sanamuoto voi vaihdella Bluetooth-ohjelman ja version mukaan.
 4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
 5. Jos olet yhdistämässä näppäimistöä ja sinua pyydetään määrittämään todentamisavain, anna ohjelman valita se puolestasi.
 6. Jos olet yhdistämässä hiirtä ja sinulta pyydetään todentamisavainta, valitse No passkey (ei todentamisavainta). Microsoftin Bluetooth-hiirilaitteet eivät toimi satunnaisesti valitulla todentamisavaimella.

Bluetooth-ohjelman avaaminen

Bluetooth-ohjelmista on useita versioita, jotka auttavat yhdistämään laitteen langattomaan Bluetooth-lähetin-vastaanottimeen. Katso tietokoneen mukana toimitettuja oppaita tai pyydä tietokoneen valmistajalta ohjeita ohjelman käyttöön.

Laitteisto

Bluetooth-ohjelmiston sijainti

Jotkin Windows 8 -tietokoneet

Paina Windows > kirjoita Ohjauspaneeli > valitse hakutuloksista Ohjauspaneeli > valitse Lisää laitteita ja tulostimia.

Jotkin Windows 7 -tietokoneet

Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Bluetooth-laitteet.

Jotkin Windows Vista -tietokoneet

Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Bluetooth-laitteet.

Jotkin Windows XP -tietokoneet

Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja laitteet > Bluetooth-laitteet.

Jotkin Toshiba-tietokoneet

Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Toshiba > Bluetooth > Bluetooth Settings.

Muut tietokoneet

Katso tietokoneen mukana toimitettuja ohjeita tai pyydä apua tietokoneen valmistajalta.

Huomautus Jos tietokoneesi ei havaitse Bluetooth-lähetin-vastaanotinta, Bluetooth-ohjelmisto ei ole käytettävissä Windowsin valikoissa.

Siirtyminen langattomasta 2,4 GHz:n yhteydestä Bluetooth-yhteyteen ja päinvastoin

Jos tietokoneessa on Bluetooth-vastaanotin (sisäinen tai ulkoinen) ja laitteesi tukee sekä langatonta 2,4 GHz:n yhteyttä että langatonta Bluetooth-yhteyttä, voit vaihtaa yhteystyypistä toiseen.
Bluetooth-tekniikalla yhteys toimii optimaalisesti jopa 10 metriin asti. Bluetooth-laitteet toimivat turvallisemmin kuin useimmat yleiset langattomat laitteet, koska niissä käytetään tietoturvaominaisuuksia, kuten salattuja signaaleja ja jatkuvasti muuttuvia taajuuksia.

Siirtyminen langattomasta 2,4 GHz:n yhteydestä langattomaan Bluetooth-yhteyteen

 1. Irrota laitteen pohjassa oleva paristolokeron kansi ja käännä kytkin Bluetooth-tilan kohdalle.
 2. Paina laitteen Connect-painiketta, kunnes laitteen yläpinnassa oleva valo vilkkuu vihreänä ja punaisena.
 3. Paina tietokoneesi Windows-näppäintä, kirjoita Ohjauspaneeli, valitse hakutuloksista Ohjauspaneeli ja valitse sitten Lisää laitteita ja tulostimia.
 4. Lisää Bluetooth-laite näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Siirtyminen langattomasta Bluetooth-yhteydestä langattomaan 2,4 GHz:n yhteyteen

 1. Kytke langaton USB-lähetin-vastaanotin tietokoneeseen.
 2. Irrota laitteen pohjassa oleva paristolokeron kansi ja käännä kytkin 2,4 GHz -tilan kohdalle. Laitteesi havaitaan automaattisesti.
Microsoft