Ohjeet: Hiiret

Mitkä ovat hiiren painikkeiden oletusasetukset ja kiekon määritykset?

Seuraavassa taulukossa on selostettu Microsoftin hiirituotteiden painikkeiden oletusmääritykset.

Huomautus:
Jotkin esitetyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa hiirimalleissa.

Painike

Toiminto

Käyttäminen

Ykköspainike

Napsauta

Siirrä osoitin näytössä olevan kohteen päälle ja paina hiiren ykköspainiketta sekä vapauta se nopeasti.

Kaksoisnapsautus

Siirrä osoitin näytössä olevan kohteen päälle ja paina hiiren ykköspainiketta sekä vapauta se nopeasti kaksi kertaa.

Kohteen vetäminen

Siirrä osoitin näytössä olevan kohteen päälle, pidä ykköspainiketta painettuna, siirrä objekti uuteen sijaintiin siirtämällä osoitinta ja vapauta sitten painike.

Kakkospainike

Kakkospainikkeen napsautus

Siirrä osoitin näytössä haluamaasi kohtaan ja paina kakkospainiketta, niin näyttöön tulee pikavalikko tai muu ohjelmakohtainen ominaisuus.

Wheel

Pystysuora vieritys

Jos haluat vierittää ikkunaa alaspäin, pyöritä vierityspainiketta itseäsi kohti. Jos haluat vierittää ylöspäin, pyöritä vierityspainiketta itsestäsi poispäin.

Vaakasuora vieritys (vain joissakin malleissa)

Siirrä vieritettävää ikkunaa vasemmalle kallistamalla kiekkoa vasemmalle. Siirrä ikkunaa oikealle kallistamalla kiekkoa oikealle.

Kosketusraita (vain joissakin malleissa)

Jos laitteessa on kosketusraita, vieritä näyttöä liu'uttamalla sormeasi ylös- ja alaspäin tai eteen- ja taaksepäin.

Zoomaus

Voit joissakin ohjelmissa (kuten Microsoft Wordissa ja Microsoft Excelissä) lisätä tai vähentää näytön suurennusta pitämällä CTRL-näppäintä painettuna samalla, kun vierität.

Wheel

Keskipainikkeen napsautus

Painamalla vierityspainiketta ykkös- tai kakkospainikkeen tapaan saat käyttöön lisää toimintoja. Joissakin ohjelmissa hiiren keskipainikkeen napsautuksella voi myös käyttää ohjelmakohtaisia toimintoja. Esimerkiksi Internet Explorer 7 -ohjelmassa voi avata linkin uuteen välilehteen napsauttamalla linkkiä keskipainikkeella.

Flip, Flip 3D tai pikanäyttö

Valitse, miten haluat tarkastella avoinna olevia ohjelmia: Flip-toiminnolla voit esikatsella kaikkien käynnissä olevien ohjelmien pienoiskuvia. Flip 3D -toiminnolla voit selata kaikkia avoimia ikkunoita samanaikaisesti. Jos Flip- tai Flip 3D -toiminto ei ole käytettävissä, tämä painike avaa pikanäytön, jossa kaikki avoimet kohteet näkyvät pienoiskuvien ruudukossa.

Muut määritettävät painikkeet

 

Muut painikkeet saattavat olla oletusarvoisesti määrittämättömiä tai niillä saattaa olla oletusmääritys. Esimerkiksi taakse- ja eteenpäin-toiminnoilla voi siirtyä taakse- ja eteenpäin näitä komentoja tukevissa ohjelmissa, kuten WWW-selaimessa. Suurennustoiminnolla voi suurentaa tekstin ja kuvat tietystä näytön osasta.

Erityispainikkeet

 

Joissakin malleissa on painikkeita, joilla on erityistoimintoja. Tällaisia ovat esimerkiksi esitys- tai pelipainikkeet, joiden määrityksiä ei voi muuttaa.

Painikkeiden määritysvaihtoehdot

Alla olevassa taulukossa on luettelo ja kuvaus erilaisista painikemäärityksistä, joita hiirelle voi tehdä.

Määritykset

Kuvaus

Napsauta

Valitsee osoitettavan kohteen, asettaa kohdistimen tiettyyn paikkaan ja vetää tekstiä tai kohteita paikasta toiseen.

Kakkospainikkeen napsautus

Tuo näkyviin pikavalikot.

Seuraava ikkuna

Muuttaa seuraavan ikkunan aktiiviseksi.

Edellinen

Näyttää selainikkunassa viimeisen avatun sivun.

Seuraava (selaimessa)

Näyttää selainikkunassa edellisen sivun, jolla kävit ennen kuin napsautit Edellinen-painiketta.

Automaattinen vieritys

Voit vierittää asiakirjaa tai WWW-sivua automaattisesti. Määritä vieritysnopeus liikuttamalla hiirtä ylös tai alas. Tämän toiminnon avulla voit lukea asiakirjaa käyttämättä kättäsi.

Keskipainikkeen napsautus

Joissakin ohjelmissa hiiren keskipainikkeen napsautuksella voi käyttää ohjelmakohtaisia toimintoja. Esimerkiksi Internet Explorer 7 -ohjelmassa voi avata linkin uuteen välilehteen napsauttamalla linkkiä keskipainikkeella.

Ei käytössä

Poistaa hiiren painikkeen käytöstä.

Alt

Toimii samoin kuin näppäimistön ALT-näppäimen painaminen.

Napsautuksen lukitus päälle/pois

Ottaa napsautuksen lukituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Vaikutus on sama kuin jos ottaisit napsautuksen lukituksen käyttöön tai poistaisit sen käytöstä Activities (toiminnot) -välilehdessä.

Close (sulje)

Sulkee aktiivisen asiakirjan tai ikkunan.

Kopioi (CTRL+C)

Kopioi valitun tekstin tai kohteen Leikepöydälle.

CTRL

Toimii samoin kuin näppäimistön CTRL-näppäimen painaminen.

Leikkaa (CTRL+X)

Leikkaa valitun tekstin tai kohteen Leikepöydälle.

Poista

Poistaa valitun tekstin tai muun kohteen.

Käsinkirjoitus päälle/pois

Voit lisätä huomautuksia Microsoft PowerPoint -esityksen dioihin (koko näytön tilassa).

Kaksoisnapsautus

Voit korvata kaksoisnapsautuksen yhdellä napsautuksella.

Enter

Voit käynnistää komennon tai ohjausobjektin tai suorittaa valitulle kohteelle jonkin toiminnon.

Sulje ohjelma

Sulkee valitun ohjelman.

Flip / Flip 3D

Flip-toiminnolla voit esikatsella kaikkien käynnissä olevien ohjelmien pienoiskuvia. Flip 3D näyttää kaikki avoimet ohjelmat kolmiulotteisten ruutujen ryhmänä, jota voit selata nopeasti. Jos Flip- tai Flip 3D -toiminto ei ole käytettävissä, tämä painike avaa pikanäytön, jossa kaikki avoimet kohteet näkyvät pienoiskuvien ruudukossa.

Pelipainike

Tällä voit tallentaa ja toistaa enintään kaksi yleisesti käyttämääsi näppäinsarjaa pelin aikana.

Pikanäyttö

Näyttää kaikki avoinna olevat kohteet pienoiskuvaruudukossa.

Makroeditori

Voit luoda ja muokata makroja.

Makro

Avaa makroeditorin, jossa voit luoda uuden makron sekä määrittää aiemmin luodun makron tai muokata sitä.

Magnify (suurennus)

Voit suurentaa tekstiä ja kuvia tietyssä näytön osassa.

Suurenna

Voit suurentaa valitun ikkunan.

Pienennä

Voit pienentää valitun ikkunan.

Uusi

Voit luoda uuden asiakirjan tai tiedoston.

Open (avaa)

Voit avata aiemmin luodun asiakirjan tai tiedoston.

Liitä (CTRL+V)

Liittää tekstin tai kohteen Leikepöydälle.

Nopeat käännökset

Voit kiepauttaa pelihahmon katsomaan vastakkaiseen suuntaan.

Redo (tee uudelleen)

Toistaa edellisen toiminnon.

Vaihto

Toimii samoin kuin näppäimistön VAIHTO-näppäimen painaminen.

Näytä/piilota työpöytä

Pienentää/suurentaa kaikki avoimet ikkunat.

Kumoa (CTRL+Z)

Kumoaa edellisen toiminnon.

Lähennä

Voit kasvattaa näytön suurennusta.

Loitonna

Voit vähentää näytön suurennusta.

Näppäinpainallus

Voit määrittää hiiren painikkeelle pikanäppäimen.

Tarkkuustila

Voit säätää osoittimen nopeutta tarkkuutta vaativissa tehtävissä, kuten pelissä tapahtuvissa tähtäyksissä tai valokuvia muokattaessa.

Käynnistä (mukautettu)

Voit käynnistää haluamasi ohjelman tai pelin.

Microsoft