Ohjeet: Hiiret

Miten voin luoda makroja?

Makrot ovat ohjelmoituja tapahtumasarjoja (esimerkiksi näppäinpainalluksia, hiiren napsautuksia ja viiveitä), jotka helpottavat usein toistuvien tehtävien suorittamista. Niillä voidaan myös toistaa toimintosarjoja, jotka ovat pitkiä tai hankalasti suoritettavia. Voit määrittää IntelliPointissa tallennetun makron näppäimelle tai hiiren painikkeelle. Makron toistotoiminnolla voit toistaa makroa jatkuvasti ja pysäyttää sen silloin kun haluat.

IntelliType Pro- ja IntelliPoint-makroissa käytetään .mhm-tunnistetta, ja ne tallennetaan omina tiedostoinaan oletusarvoiseen Documents\Microsoft Hardware\Macros-alikansioon. IntelliType Pro- ja IntelliPoint-ohjelmissa tallennettuja makroja voidaan vaihtaa keskenään. Ne voidaan suorittaa ja niitä voidaan muokata kummassa ohjelmassa tahansa.

Varoitus - Älä tallenna makroihin salasanoja tai muita henkilökohtaisia tietoja.

 1. Käynnistä IntelliPoint hiirellä, jonka haluat määrittää.
  (Valitse Käynnistä, osoita Kaikki ohjelmat, valitse Microsoft Mouse ja valitse sitten Microsoft Mouse.)
 2. Valitse määritettävän painikkeen alla olevasta luettelosta Macro (makro).
 3. Valitse Uusi.
  Tyhjä makro luodaan ja lisätään makroluetteloon.
 4. Kirjoita uuden makron nimi File Name (tiedostonimi) -ruutuun.
 5. Napsauta jotakin Editor-ruudun kohtaa ja kirjoita makro.
  Voit tallentaa tapahtumia, kuten näppäinpainalluksia, hiiren napsautuksia ja toimintojen välisiä viiveitä. Et voi tallentaa hiiren liikkeitä tai toimintoja, jotka suoritetaan määritettäville näppäimille asetetuilla makroilla.
 6. Valitse Save (tallenna).
 7. Tarkista Available Macros (käytettävissä olevat makrot) -luettelosta, että uusi makro on valittuna, ja valitse sitten OK.

Kahden tai useamman tapahtuman tallentaminen samanaikaisesti

 1. Kirjoita ensimmäinen tapahtuma (esimerkki: VAIHTO-näppäimen painaminen).
 2. Valitse tapahtuma kaksoisnapsauttamalla sitä.
 3. Napsauta valittua tapahtumaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Split (jaa). Tapahtuma jaetaan kolmeksi erilliseksi tapahtumaksi: painikkeen pitkäksi painallukseksi, aikaviiveeksi ja painikkeen vapauttamiseksi.
 4. Napsauta kahden erillisen tapahtuman väliä (joko ennen viivettä tai sen jälkeen).
 5. Kirjoita toinen tapahtuma (esimerkki: hiiren painike 1).

Aiemmin luodun makron muokkaaminen

 1. Käynnistä IntelliPoint hiirellä, jonka haluat määrittää.
  (Valitse Käynnistä, osoita Kaikki ohjelmat, valitse Microsoft Mouse ja valitse sitten Microsoft Mouse.)
 2. Valitse määritettävän painikkeen alla olevasta luettelosta Macro Editor (makroeditori).
 3. Valitse Available Macros (käytettävissä olevat makrot) -luettelosta makro, jota haluat muokata.
 4. Napsauta Editor-ruutua ja muokkaa makroa tai lisää uusia tapahtumia.
 5. Valitse Save (tallenna) ja sitten OK.

Makron suorittaminen

 • Napsauta makrolle määritettyä painiketta.

Makron peruuttaminen suorittamisen aikana

 • Napsauta makrolle määritettyä painiketta uudelleen tai käynnistä toinen makro.

Makron toiston ottaminen käyttöön

 1. Napsauta Buttons (painikkeet) -välilehdessä sen painikkeen alanuolta, jota haluat muuttaa, ja valitse sitten Macro Editor (makroeditori).
 2. Valitse Macro Editor -toiminnossa Available Macros (käytettävissä olevat makrot) -ruudusta haluamasi makro.
 3. Valitse Enable Macro Repeat (ota makron toisto käyttöön) -valintaruutu ja valitse OK.

Huomautukset

Makron toistotoiminto ei tue siirtymistä sovelluksesta toiseen. Jos esimerkiksi avaat WWW-selaimen, kun makroa toistetaan pelissä, makron toisto pysähtyy. Vastaavasti jos sisällytät makroon komennon toiseen sovellukseen siirtymisestä, makron toisto ei tule voimaan ja makro suoritetaan vain kerran.

 • Jos painat toistuvan makron käynnistämiseen määritettyä painiketta ja painat sitten jollekin toiselle makrolle määritettyä painiketta, toistuva makro pysähtyy.
 • Toistuvassa makrossa ei ole aikaviivettä tapahtumasarjan lopussa. Jos haluat lisätä viiveen, voit tehdä sen Editor-ruudussa.
 • Kun toistuva makro käynnistyy, ohjelmisto tuo näyttöön siitä kertovan sanoman. Sanoma on näkyvissä kuitenkin vain silloin, kun pelit eivät ole koko näytön tilassa.

Toistuvan makron käynnistäminen ja pysäyttäminen

 1. Kun otat makrolle käyttöön Macro Repeat (makron toisto) -toiminnon, voit käynnistää makron painamalla sille määritettyä näppäintä.
 2. Pysäytä makron toisto painamalla painiketta uudelleen.
  Jos haluat pysäyttää toistuvan makron ja käynnistää toisen makron, paina toiselle makrolle määritettyä näppäintä.
Microsoft