Ohjeet: Hiiret

Miten otan hiiren suurennuslasin käyttöön ja poistan sen käytöstä?

Voit käyttää suurennuslasitoimintoa tavallisen suurennuslasin tapaan, kun haluat suurentaa näytössä olevaa tekstiä ja kuvia. Suurennuslasin avulla voit esimerkiksi lukea WWW-sivulla olevaa pientä tekstiä tai tarkastella jotakin valokuvan osaa kuvanmuokkausohjelmassa.

Jos suurennuskomentoa ei ole määritetty millekään hiiren painikkeelle oletusarvoisesti, voit määrittää sen yhdelle painikkeelle. Jos haluat tietoja hiiren painikkeiden uudelleenmäärityksestä, katso Miten määritän hiiren painikkeet uudelleen?

Muut hiiren painikkeet toimivat tavalliseen tapaan, kun suurennuslasi on käytössä.

Suurennuslasin käyttäminen Windows 7:ssä

Windows 7 -käyttöjärjestelmässä on käytettävissä kaksi näytön suurennustilaa, koko näytön suurennus ja linssisuurennus.

 • Koko näytön suurennuksessa:
  • Koko näyttö on suurennettu.
  • Voit lähentää ja loitontaa näyttöä ja siirtyä linssisuurennustilaan.
 • Linssisuurennuksessa:
  • Tietty näytön alue on suurennettuna ikkunassa, jonka kokoa voi muuttaa.
  • Voit suurentaa tai pienentää suurennuslasi-ikkunan korkeutta ja leveyttä, lähentää ja loitontaa näyttöä sekä siirtyä koko näytön suurennustilaan.

Suurennuslasin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

 • Napsauta suurennustoiminnolle määritettyä hiiren painiketta.

Suurennuslasinäkymän vaihtaminen

 • Jos haluat vaihtaa suurennuslasinäkymää ja siirtyä koko näytön suurennuksesta linssisuurennukseen tai päinvastoin, pidä suurennuspainiketta painettuna ja napsauta hiiren ykköspainiketta.

Huomautus
Suurennuslasin asetukset säilyvät käytön jälkeen. Jos esimerkiksi suljet suurennusikkunan linssisuurennustilassa, se avautuu seuraavan kerran samassa tilassa.

Suurennustason muuttaminen

 • Kun suurennuslasi-ikkuna on avoinna, napsauta suurennuspainiketta ja pidä sitä painettuna. Lisää suurennusta kääntämällä hiiren vierityspainiketta itsestäsi poispäin (eteenpäin) tai pienennä suurennusta kääntämällä vierityspainiketta itseesi päin (taaksepäin).

Huomautukset

 • Jos hiiressä ei ole vierityspainiketta, voit lisätä tai pienentää suurennusta pitämällä Windows-näppäintä painettuna ja painamalla plus (+)- tai miinusnäppäintä (-).
 • Suurennuslasin asetukset säilyvät käytön jälkeen. Jos esimerkiksi suljet suurennuslasi-ikkunan, kun suurennustaso on korkea, suurennus avautuu samantasoisena, kun käytät suurennuslasia seuraavan kerran.

Suurennuslasin linssi-ikkunan korkeuden ja leveyden muuttaminen

 1. Kun suurennuslasi-ikkuna on avoinna, napsauta suurennuspainiketta ja pidä sitä painettuna. Voit muuttaa ikkunan korkeammaksi siirtämällä hiirtä alaspäin ja matalammaksi siirtämällä hiirtä ylöspäin.
 2. Levennä ikkunaa siirtämällä hiirtä oikealle ja kavenna ikkunaa siirtämällä hiirtä vasemmalle.

Suurennuslasin käyttäminen Windows XP:ssä tai Windows Vistassa

Suurennuslasin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

 • Napsauta suurennustoiminnolle määritettyä hiiren painiketta.

Suurennuslasi-ikkunan koon muuttaminen

 • Kun suurennuslasi-ikkuna on avoinna, napsauta suurennuspainiketta ja pidä sitä painettuna ja siirrä siirrä sitten hiirtä. Voit suurentaa ikkunan kokoa siirtämällä hiirtä alaspäin ja oikealle ja pienentää ikkunaa siirtämällä hiirtä ylöspäin ja vasemmalle.

Suurennustason muuttaminen

 • Kun suurennuslasi-ikkuna on avoinna, napsauta suurennuspainiketta ja pidä sitä painettuna ja siirrä siirrä sitten hiirtä. Lisää suurennusta kääntämällä vierityspainiketta itsestäsi poispäin ja vähennä suurennusta kääntämällä vierityspainiketta itseesi päin.
  Suurennuslasin asetukset säilyvät käytön jälkeen. Jos esimerkiksi suljet suurennuslasi-ikkunan, kun suurennustaso on korkea, suurennus avautuu samantasoisena, kun käytät suurennuslasia seuraavan kerran.

Huomautukset

 • Windows Vistassa näyttö saattaa vilkkua, kun otat suurennuslasin käyttöön ja poistat sen käytöstä.
 • Suurennuslasi ei ehkä näytä oikein joidenkin sovellusten tai pelien kuvia tai videota.
 • Kerroksittaisia ikkunoita, kuten Microsoft Windowsin IME-editorin työkaluriviä, ei voi suurentaa suurennuslasilla.
Microsoft