Vianmääritys: Hiiret

Langattomien laitteiden ja Bluetooth®-laitteiden vianmääritys

Tarkista virransaanti ja kytke virta uudelleen

Tarkista paristot (uudelleenladattavat)

Kokeile ladata laite. Laitteen lataaminen täyteen voi kestää tunnin tai kauemmin. Katso laitteen mukana tulleita käyttöohjeita.

Huomautukset

 • Ohjelmistossa voi näkyä paristojen ehtymisen varoituksia. Voi kuitenkin olla, että pariston tila ei ole tarkka, jos langattomassa yhteydessä on ongelma. Jos varoitukset jatkuvat vielä paristojen vaihtamisen jälkeenkin, kokeile muita tässä artikkelissa mainittuja ratkaisuja.
 • Voi myös olla, että jotkin uudelleenladattavat paristot on vaihdettava. Lisätietoja paristoista löytyy laitteen mukana tulleista käyttöohjeista.

Tarkista paristot (ei uudelleenladattavat)

 1. Varmista, että laitteeseen asennettujen paristojen tyyppi on oikea. Lisätietoja paristoista löytyy laitteen mukana tulleista käyttöohjeista.
 2. Vaihda paristot uusiin.

Huomautus

Ohjelmistossa voi näkyä paristojen ehtymisen varoituksia. Voi kuitenkin olla, että pariston tila ei ole tarkka, jos langattomassa yhteydessä on ongelma. Jos varoitukset jatkuvat vielä paristojen vaihtamisen jälkeenkin, kokeile muita tässä artikkelissa mainittuja ratkaisuja.

Katkaise ja kytke laitteen virta

 1. Jos laitteessa on virtakytkin, katkaise laitteen virta.
 2. Jos laitteessa on irrotettavat paristot, irrota ne ja asenna ne uudelleen. Varmista, että ne ovat oikeassa asennossa.
 3. Jos laitteessa on virtakytkin, kytke laitteeseen virta.

Tarkista ohjelmistopäivitysten saatavuus

Tarkista Windows-päivitysten saatavuus

 1. Valitse Käynnistä, valitse Kaikki ohjelmat ja valitse sitten Windows Update.
 2. Lataa ja asenna tärkeät päivitykset ja mukautetut päivitykset, erityisesti ne, jotka liittyvät laitteistoon.

Tarkista tietokoneen ja lähetin-vastaanottimen välinen USB-kytkentä

Irrota lähetin-vastaanotin ja kytke se uudelleen.

 1. Irrota lähetin-vastaanotin ja kytke se uudelleen.
 2. Jos langaton lähetin-vastaanotin on kytketty USB-keskittimeen, irrota keskitin ja kytke se sitten uudelleen.

Kytke langaton lähetin-vastaanotin toiseen saman tietokoneen porttiin.

 • Jos USB-portteja on useita, kytke langaton lähetin-vastaanotin toiseen saman tietokoneen USB-porttiin.
 • Jos langaton lähetin-vastaanotin on kytketty USB-keskittimeen:
  1. Kytke keskitin toiseen saman tietokoneen USB-porttiin.
  2. Varmista, että käytössä on omalla virtalähteellä varustettu keskitin, joka soveltuu suuritehoisille USB-laitteille.
  3. Kokeile langattoman lähetin-vastaanottimen kytkemistä suoraan tietokoneen USB-porttiin.

Päivitä langaton yhteys

Kytke kaikki muut langattomat Microsoft-laitteet.

 1. Paina langattoman lähetin-vastaanotimen painiketta.
 2. Paina laitteen pohjassa olevaa Connect-painiketta.

Optimoi signaali

Tarkista langattoman laitteen sijainti.

Langaton lähetin-vastaanotin ja laite on sijoitettu oikein. Kokeile seuraavia ratkaisuja:

 • Aseta langaton laite lähemmäksi langatonta lähetin-vastaanotinta.
 • Jos sekä hiiri että näppäimistö ovat langattomia, aseta ne yhtä etäälle lähetin-vastaanottimesta.
 • Käännä vastanotin kyljelleen tai ylösalaisin.

Jotkin langattomat ja muut esineet voivat aiheuttaa häiriöitä langattomaan laitteeseen. Voit välttää lähetin-vastaanottimen häiriöt, jos et aseta laitetta seuraavanlaisten esineiden lähelle:

 • Langattomat verkkolaitteet
 • Johdottomat puhelimet ja matkapuhelimet
 • Kauko-ohjattavat lelut
 • Mikroaaltouunit
 • Langattoman lähetin-vastaanottimen kaapeleiden kanssa samaan suuntaan kulkevat kaapelit
 • Laitteeseen yhteydessä olevat metallipinnat
 • Muut langattomat osoitinlaitteet ja lähetin-vastaanottimet

Bluetooth-laitteen asentaminen

Seuraavien tietojen avulla voit selvittää langattomaan Bluetooth-laitteeseen (näppäimistöön tai hiireen) liittyviä ongelmia.

Tarkista tietokoneen ja Bluetooth-lähetin-vastaanottimen välinen yhteys

 • Varmista, että Bluetooth on käytössä.
  Jos yhdistät laitteen sisäisen Bluetooth-yhteyden avulla, varmista, että langattomat yhteydet ovat käytössä. Monissa kannettavissa tietokoneissa on kytkin, näppäin tai näppäinyhdistelmä, jolla langattomat yhteydet otetaan käyttöön.
 • Ota tietokoneen Bluetooth-yhteys käyttöön, jos hiirellä ei ole omaa lähetin-vastaanotinta.
  Jos hiirellä ei ole omaa lähetin-vastaanotinta, pöytäkoneessa tai kannettavassa tietokoneessa täytyy olla sisäänrakennettu lähetin-vastaanotin tai sen kanssa on käytettävä muun valmistajan kuin Microsoftin ulkoista lähetin-vastaanotinta. Se, miten hiiri muodostaa Bluetooth-yhteyden tietokoneeseen ja miten Bluetooth otetaan käyttöön, vaihtelee eri tietokoneissa. Sinun täytyy ehkä kysyä tietokoneen tai Bluetooth-lähetin-vastaanottimen valmistajalta, miten tietokoneen Bluetooth-yhteys otetaan käyttöön ja miten Bluetooth-laite lisätään.

Päivitä Bluetooth-laitteen langaton yhteys

 • Muodosta pariliitos tietokoneen ja Bluetooth-laitteen välille.
 • Muodosta langaton yhteys uudelleen, jos tietokone ei havaitse Bluetooth-yhteensopivaa Microsoft-laitetta

  Jos yrität käyttää langatonta Bluetooth-yhteensopivaa Microsoftin näppäimistöä tai hiirtä eikä syöttölaite toimi, tämä voi johtua siitä, että tietokone ei tunnista laitetta. Voit ratkaista ongelman Windows-tietokoneessa muodostamalla langattoman yhteyden uudelleen tietokoneen kanssa. Lisätietoja on Microsoftin tuotetuen artikkelissa 811798 osoitteessa http://support.microsoft.com/kb/811798

Selvitä yhteysongelma, kun asennusohjelma ei voi muodostaa yhteyttä Bluetooth-yhteensopivaan Microsoft-laitteeseen

Jos asennusohjelmisto ei voi muodostaa laitteeseen Bluetooth-yhteyttä asennuksen aikana, lähetin-vastaanotin on asetettava laitteistoasetuksilla hallittuun Bluetooth-tilaan.

Lisätietoja on Microsoftin tuotetuen artikkelissa 953694 osoitteessa http://support.microsoft.com/kb/953694

Muodosta Bluetooth-yhteys, kun laite ei reagoi

Jos Bluetooth-yhteyttä ei voi muodostaa, kyseinen laite täytyy ehkä poistaa järjestelmästä ja lisätä sitten uudelleen.

 1. Valitse Käynnistä, valitse Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Bluetooth-laitteet.
 2. Jos kyseinen Bluetooth-laite näkyy luettelossa, valitse se ja valitse sitten Poista.
 3. Valitse Käynnistä, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Microsoft Mouse ja valitse sitten Connect Mouse for Bluetooth (yhdistä Bluetooth-hiiri).
 4. Yhdistä laite noudattamalla ohjatun toiminnon ohjeita.

Miksi Bluetooth-hiiri reagoi viipeellä, kun se on ollut käyttämättömänä

Paristojen säästämiseksi Bluetooth-laitteet siirtyvät horrostilaan, kun tietokonetta ei käytetä 8–10 minuuttiin. Bluetooth-hiireltä voi kestää useita sekunteja, ennen kuin yhteys saadaan muodostettua, kun tietokoneen käyttöä jatketaan horrostilassa olon jälkeen. Siksi hiiren käytön ja näytössä näkyvän vastineen välillä voi olla viive.

Käytä muita Bluetooth-laitteita Microsoft Wireless Transceiver for Bluetooth -laitteen kanssa

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla tietokoneeseen voi yhdistää useita yhteensopivia laitteita. Voit ehkä käyttää muita Bluetooth-laitteita Microsoft Wireless Transceiver for Bluetooth -laitteen kanssa, mutta Microsoft ei aina tue tällaista yhteyttä.

Laitteen mukana tulleissa ohjeissa on kerrottu, miten muita Bluetooth-laitteita käytetään Microsoft Wireless Transceiver for Bluetooth -laitteen kanssa.

Jos kyseessä on uudehko laite, lataa uusin ohjelmistoversio Hardwaren Lataa ohjelmisto -verkkosivulta.

Mistä tiedän, onko laitteeni Arc Touch Bluetooth Mouse -yhteensopiva?

Jos laitteessa on toimitettaessa Windows 8 ja se tukee Bluetoothia, se on Arc Touch Bluetooth Mouse -yhteensopiva.

Lisälaitteet voivat myös tukea Arc Touch Bluetooth Mouse -hiirtä. Voit selvittää, onko laitteesi yhteensopiva, toimimalla alla kuvatulla tavalla.

 • Hae Windows 8:n aloitusnäytössä "laitehallintaa" tai paina Windows-painike + X
 • Valitse sitten Laitehallinta.
 • Kun olet valinnut laitehallinnan, etsi ja valitse Bluetooth.
 • Jos laitteessa näkyy Microsoft Bluetooth LE -luettelointi, se tukee Arc Touch Bluetooth Mouse -hiirtä

Bluetooth Notebook Mouse 5000 -yhteyden muodostaminen

Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000:n mukana ei tulee omaa lähetin-vastaanotinta. Sen sijaan hiiri käyttää pöytäkoneen tai kannettavan tietokoneen sisäänrakennettua lähetin-vastaanotinta. Se, miten hiiri muodostaa Bluetooth-yhteyden tietokoneeseen, vaihtelee eri tietokoneissa toteutettujen Bluetooth-ratkaisujen mukaan. Sinun täytyy ehkä kysyä tietokoneen valmistajalta, miten tietokoneen Bluetooth-yhteys otetaan käyttöön ja miten Bluetooth-laite lisätään.

 1. Paina laitteen pohjassa olevaa Connect-painiketta ja pidä se painettuna. Paristovalo vilkkuu välillä punaisena ja välillä vihreänä sen merkkinä, että laite on havaittavissa.
 2. Avaa tietokoneen Bluetooth-ohjelma. Bluetooth-ohjelma löytyy yleensä Ohjauspaneelista.
 3. Napsauta Devices (laitteet) -välilehteä ja valitse sitten Add (lisää).
 4. Noudata ohjeita.
 5. Jos järjestelmä pyytää todentamisavainta, valitse No passkey (ei todentamisavainta). Microsoftin Bluetooth-hiiret eivät edellytä todentamisavainta yhteyden muodostamisessa tietokoneeseen.

Huomautus

Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000:n painikkeiden toimintoja ei voi määrittää uudelleen. Se on suunniteltu toimimaan muiden valmistajien Bluetooth-lähetin-vastaanottimien ja Bluetooth-pinojen kanssa. Sen mukana ei siis tule Microsoftin lähetin-vastaanotinta ja Microsoft IntelliPoint -ohjelmistoa, jolla voi määrittää painikkeiden toiminnot uudelleen.

Bluetooth-hiiri tai -näppäimistö ei pysty muodostamaan uudelleen yhteyttä oltuaan käyttämättömänä jonkin aikaa

Jos Bluetooth-hiiresi tai -näppäimistösi on käyttämättömänä jonkin aikaa, et ehkä pysty jatkamaan laitteen käyttöä, ellet käynnistä järjestelmää uudelleen tai sammuta Bluetooth-radion virtaa ja kytke sitä uudelleen.

Lisätietoja on Microsoftin tuotetuen artikkelissa 2758967 osoitteessa http://support.microsoft.com/kb/2758967

Microsoft