Slik gjør du det: Hodetelefoner

Hvordan hører jeg på lyd?

Endre hodetelefonvolumet med knappene på hodetelefonene

  • Bruk (+)- og (-)-knappene på hodetelefonkontrollen.

Obs!
Demp-knappen på hodetelefonene brukes til å dempe mikrofonen, den demper ikke avspillingsvolumet i hodetelefonene. Bruk Windows Kontrollpanel til å endre volumet i hodetelefonene. Du finner informasjon om hvordan du gjør dette, i Windows-dokumentasjonen.

Endre systemvolumnivået i Windows

  • Klikk Volum-knappen i systemstatusfeltet på oppgavelinjen i Windows. Bruk glidebryteren eller Demp-knappen til å justere volumet.

Obs!

  • Dette justerer avspillingsvolumet for alle enheter som er koblet til datamaskinen, også høyttalere.

Microsoft